ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Лабораторна робота №2. Робота з об’єктами та програмами Windows

 

План

 

- Запуск додатків.

- Пошук об’єктів.

- Робота з довідковою системою.

- Програма Paint.

- Програма Calculator.

 

Методичні вказівки

 

1. Запуск додатків здійснюється:

- за допомогою пункту Программы головного меню;

- за допомогою пункту Выполнить головного меню (в діалоговому вікні вказують повний шлях та ім`я потрібної програми);

- через піктограму документа (пункт Документы, папка Мои документы);

- через піктограму відповідного додатку.

2. Пошук довільних об`єктів у Windows здійснюється командою Найти головного меню. При виконанні цієї команди відкриється вікно, в якому необхідно вказати ім`я папки чи файла для пошуку (або використати маски файлів) та шлях пошуку. При натисненні кнопки Найти розпочнеться процес пошуку. Результати пошуку будуть відображені в нижній частині цього вікна. Нагадаємо, що маска задається за допомогою звичайних літер алфавіту і деяких спеціальних символів, а саме: ? означає будь-який символ в імені файла, * означає будь-яку кількість символів в імені файла.

Крім файлів та папок можна здійснювати пошук інформації в мережі Інтернет (якщо комп`ютер підключений до мережі), інформації про електронну пошту, власника електронної поштової скриньки.

3. Робота із змістом. Довідкову інформацію можна отримати за допомогою клавіші <F1> або через команду Справка головного меню. Якщо клацнути мишею на цьому пункті, то з’явиться діалогове вікно Справочная система Windows з трьома вкладками: Содержание, Предметный указатель, Найти. Якщо вибрати вкладку Содержание, то в основному полі вікна отримаємо список усіх розділів довідкової системи, які позначаються різними значками: знак питання, знак відкритої книги, знак закритої книги.

Для того щоб розкрити зміст якогось розділу, потрібно два рази клацнути мишею на цьому розділі. Далі, клацнувши два рази на підрозділі, можна розкрити зміст підрозділу. Якщо клацнути розділ, помічений знаком «?», то в правій половині вікна буде виведена довідкова інформація.

Але шукати потрібну тему, послідовно читаючи розділи довідкової системи, можна достатньо довго, тому значно швидше це можна зробити, вибравши вкладку Предметный указатель, або вкладку Найти.

Робота з предметним показчиком. Якщо клацнути мишею на вкладці Предметный указатель, то у вікні з`являться 2 діалогових елементи: рядок введення перших букв потрібного слова і список термінів або фраз. Ці два елементи взаємозв’язані. Якщо в рядку введення набрати слово, то у списку автоматично вибирається рядок, який вміщує це слово. Вибравши в другому вікні потрібне питання, для виводу довідки потрібно натиснути кнопку Вывести.

Робота в режимі пошуку за словами. Цей режим включається через вкладку Найти, яка дозволяє знайти статті, що містять указане слово. У цьому режимі є 3 діалогових елементи. У першому вікні вводимо слово, в другому вікні автоматично з`являється слова, близькі до введеного слова в першому вікні. Вибравши в другому вікні слово, в третьому вікні автоматично з`явиться список розділів, що містять це слово. Для виведення виділеного розділу треба клацнути кнопку Вывести.

4. Програма Paint призначена для створення та обробки цифрових малюнків у форматі .bmp. Графічний редактор Paint запускається таким чином: ПускÞ ПрограммыÞСлужебныеÞPaint. Зліва у вікні програми знаходиться панель інструментів, а внизу – палітра кольорів.

Для малювання зображення необхідно обрати такий порядок дій:

- вибрати колір малювання в палітрі (клацнути мишею по відповідній клітинці в палітрі);

- вибрати колір фону (правою кнопкою миші вибрати колір у палітрі);

- виконати команду Рисунок Þ Очистить для заповнення вікна кольором фону;

- вибрати необхідний інструмент і його різновидність у панелі інструментів;

- у полі малюнка зобразити вибраний елемент методом протягування миші;

- сформувати малюнок.

 

Панель інструментів містить такі інструменти:

- Карандаш – для малювання точок, ліній, вертикальних і го­ри­зон­тальних ліній (при натиснутій кнопці <Shift>);

- Кисть – для малювання ліній (можна вибрати товщину лінії);

- Распылитель – можна розпилювати колір;

- Линия – для малювання прямих ліній (при натиснутій кнопці <Shift> можна малювати горизонтальні, вертикальні, діа­го­наль­ні лінії);

- Кривая – для малювання зігнутих (S-подібних) ліній;

- Прямоугольник – малює прямокутник методом протягування ми­ші (квадрат при натиснутій кнопці <Shift>);

- Многоугольник – для малювання довільного многокутника;

- Элипс – для малювання еліпса або круга (при натиснутій кнопці <Shift>);

- Выделение – використовується для виділення фрагмента малюнка;

- Заливка – для перефарбування замкнутої однокольорової області;

- Надпись – для створення тексту, що накладається на малюнок;

- Ластик – для стирання деякої області малюнка.

Виділений фрагмент малюнка можна редагувати, тобто з фрагментом можна виконувати:

- зберігання в окремому файлі – команда ПравкаÞ Копировать в файл;

- вилучення – команда ПравкаÞОчистить выделение;

- копіювання – методом перетягування миші при натиснутій кнопці <Ctrl>;

- переміщення – за допомогою перетягування миші;

- розмноження – методом перетягування миші при натиснутій кноп­ці <Shift>;

- зміну розмірів – перетягнути мишею квадратики, що є на гра­ни­ці виділення фрагмента;

- зміну кута нахилу – команда РисунокÞРастянуть/Наклонить;

- дзеркальне відображення, поворот – команда Рисунок Þ Отразить / Повернуть;

- інвертування кольору – команда РисунокÞОбратить цвета.

5. Програму Calculator можна запустити так: ПускÞПрограммыÞ СтандартныеÞCalculator. Калькулятор може працювати в режимі простих обчислень (команда ВидÞОбычный) і в режимі інженерних обчислень (команда ВидÞИнженерный). Довідку щодо цієї програми можна отримати в пункті меню Справка або викликавши правою кнопкою миші команду <Что это такое?>.

 

Практичні завдання

 

У головному меню розкрийте пункт Найти, далі виберіть команду Файлы и папки. Розгляньте можливості пошуку файлів і папок. Закрийте вікно.

Знайдіть файл, наприклад profes.exe. Для цього виконайте такі дії:

- у головному меню оберіть команду Найти, потім команду Файлы и папки. На екрані з’явиться діалогове вікно Найти: Все файлы, в якому активізуйте вкладинку Имя и местоположение;

- у полі Где искать виберіть ім’я диска С:, а в полі рядка Имя наберіть з клавіатури ім’я файла для пошуку;

- натисніть кнопку <Найти>. У нижній частині вікна з’являться да­ні про місцезнаходження цього файла.

Аналогічно пункту 2 виконайте пошук файлів *.doc у своєму каталозі:.

Здійсніть пошук файлів, які були створені в січні місяці цього року. – Ви­користати вкладку Дата вікна Найти:Все файлы.

Відкрийте пункт Справка головного меню. На екрані з’явиться вік­но Справка Windows з трьома вкладками Содержание, Указатель, Поиск. Відкрийте вкладку Содержание. Ви отримаєте список усіх розділів довідкової системи.

Виділіть розділ Введение в Windows і розкрийте його, клацнувши ми­шею. Далі оберіть підрозділ, наприклад Первое знакомство с Windows і т.д., поки не дійдете до розділу відміченого ?. Тут міститься конкретна довідкова інформація.

Закрийте відкриті розділи. Продивіться інші розділи довідкової системи.

Здійсніть пошук довідкової інформації за окремими словами. Для цього у вікні Справка відкрийте вкладку Поиск. У рядку Введите ключевое слово введіть, наприклад, Поиск файлов. Оберіть розділ і натисніть кнопку <Показать>.

Здійсніть пошук довідкової інформації за допомогою вкладки Указатель, наприклад відшукайте довідку про збереження файлів.

Закрийте вікно Справка Windows.

Доповніть головне меню Пуск новими пунктами, наприклад за­пуском програми Total Commander. Використайте пункт Настройка з меню Пуск, далі оберіть пункт Панель задач и меню Пуск і натисніть <Добавить>. Командний рядок формується за допомогою кнопки <Обзор...>. Можна також скористатися пунктом Свойства з контекстного меню панелі завдань (вкладка Настройка меню).

Аналогічно додайте новий пункт у меню Программы.

Запустіть додаток за допомогою ярлика на робочому столі.

Запустіть графічний редактор Paint із папки Мой компьютер. Для цього потрібно:

- Відкрити вікно Мой компьютер;

- Відкрити вікно папки С:;

- Відкрити вікно папки Windows;

- Відкрити вікно папки Главное меню;

- Відкрити папку Программы;

- Відкрити папку Стандартные;

- Клацнути мишею на ярлику Paint.

Аналогічно запустіть програму Блокнот з вікна програми Проводник.

Відкрийте графічний редактор Paint (ПускÞПрограммыÞСтан­дартныеÞ Paint).

Використовуючи інструменти та меню кольорів програми, створіть малюнок, наприклад «Я і море». Збережіть у своєму каталозі.

Запустіть програму Калькулятор. – Команда ПускÞПрограммыÞСтан­дартныеÞКалькулятор.

Використовуючи пункт меню Вид, встановіть режим роботи кальку­лятора Обычный.

Ознайомтеся з довідковою інформацією для роботи на калькуляторі. Для цього виконайте команду СправкаÞВызов справки. Відкрийте розділ довідки, клацнувши мишею на значку книги, далі прочитайте аналогічно підрозділи.

Дізнайтеся про призначення кнопок калькулятора. – Для цього правою кнопкою миші викличте питання Что это такое?. Лівою кнопкою миші розгорніть відповідь.

Занесіть число в пам’ять – наберіть число і натисніть кнопку <MS>;

Додайте нове число до числа, що знаходиться в пам’яті – наберіть число і натисніть <M+>;

Додайте ще одне число до числа в пам’яті.

Викличте число з пам’яті.

Обчисліть середнє арифметичне десятьох чисел. –Для цього натисніть кнопку <Sta>, далі наберіть по черзі числа і після кожного натисніть кнопку <Dat>. Закінчіть набір чисел кнопкою <Sta>. Для обчислення середнього арифметичного натисніть кнопку <Ave>. Результат прочитайте у вікні введення чисел.

Знайдіть значення функції, наприклад sin 10°. – Для цього встановіть одиниці Degrees, наберіть число 10 і натисніть кнопку <Sin>.

Результат обчислення sin 10° передайте в Блокнот. – Для цього збе­режіть результат у буфері (команда ПравкаÞКопировать). Далі відкрийте програ­му Блокнот (ПускÞПрограммыÞСтан­дарт­ныеÞБлокнот) і виконайте команду ПравкаÞВставить.

Закрийте вікна всіх програм.

 

Контрольні питання

 

1. Як знайти у файловій системі необхідний файл, групу файлів?

2. Як отримати довідкову інформацію?

3. Які критерії пошуку довідкової інформації ви знаєте?

4. Яке призначення пункту Настройка?

5. Як скоректувати системний час?

6. Яке призначення пункту Документы?

7. Які є способи запуску програм на виконання?

8. Які програми має пункт Стандартные?

9. Які пункти є в меню Настройка?

10. Як доповнити головне меню новими програмами?

11. Як добавити нові пункти в меню Программы?

12. Як запустити програму Paint з вікна Мой компьютер?

13. Як запустити програму з папки Документы?

14. Як запустити програму за допомогою ярлика?

15. Як запустити програму з панелі завдань?

16. Як запустити додаток з пункту Программы головного меню?

17. Як здійснити налаштування клавіатури?

18. Як здійснити налаштування миші?

19. Як здійснити установку нової програми?

20. Як запустити програму Calculator?

21. Як підрахувати на калькуляторі середнє арифметичне десяти чисел?

22. Як підрахувати значення функції на калькуляторі?

23. В яких режимах працює калькулятор?

24. Як викликати підказку про кноп­ки калькулятора?

25. Як працювати з пам’яттю калькулятора?

26. Як запустити графічний редактор Paint?

27. Який порядок дій при створенні малюнків у Paint?

28. Які інструменти має редактор Paint? Яке їх призначення?

29. Як виділити фрагменти малюнка? Які операції можна виконувати з виділеним фрагментом?

30. Як здійснити копіювання, розмноження та вилучення виділеного фрагмента?

31. Як здійснюється обмін даними між програмами?

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти