ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Лабораторна робота №3. Робота з файлами та папками

 

План

- Програма Проводник.

- Створення папок, документів, ярликів.

- Копіювання, переміщення файлів та папок.

- Перейменування, знищення й відновлення файлів та папок.

- Перегляд інформації про властивості файлів та папок.

- Архівація файлів та антивірусні програми.

 

Методичні вказівки

 

1. Програму Проводник запускають одним із багатьох способів:

- з головного меню (ПускÞПрограммыÞПроводник);

- за допомогою ярлика, якщо він є на робочому столі;

- з контекстного меню кнопки Пуск;

- з контекстного меню папки.

Програма Проводник призначена для навігації по файловій системі і виконання дій з об’єктами. Навігація файлів зводиться до переходу по рівнях ієрархії файлової системи. Для виконання цих дій програма містить відповідні кнопки на панелі інструментів Обычные кнопки:

- кнопка Назад – перехід до папки, яка була відкрита перед цим;

- кнопка Вперед – відміна переходу назад;

- кнопка Вверх – перехід на один рівень вище, тобто до батьківської папки.

Вікно програми складається з двох основних частин: дерева па­пок (ліва сторона) і робочого поля зі змістом активної папки (пра­ва сторона). У правому вікні відображаються об’єкти вибраної папки на лівій панелі (активна папка – на ній знаходиться курсор).

Дерево папок дає змогу переглядати будь-яку папку. Перед наз­вою папки у дереві може стояти значок <+> або < – >. Поз­нач­ка <+> означає, що папка закрита і в ній є інші папки. Якщо клацнути мишею на позначці <+>, то зліва відкриється список папок, що є в ній, а значок <+> перетвориться на значок <–>. Позначення <–>­ означає, що папка розгорнута до наступного рівня. Відсут­ність позначки свідчить про те, що папка порожня або містить лише файли.

Програма Проводник відображає вміст папок, дозволяє відкривати, ко­піювати, переміщати, знищувати, перейменовувати папки і файли, запускати інші програми.

2. Документи, як правило, створюються в конкретних прикладних програмах (додатках). Наприклад, запускаємо програму текстового редактора і в цій програмі створюємо документ (набираємо текст на клавіатурі).

У Windows можна створити документ без запуску прикладних додатків, але в цьому випадку іде мова про відкриття порожнього файла. Типи файлів залежать від того, які додатки встановлені на комп’ютері. Відкриття папок супроводжується появою вікна, в якому розміщуються документи, ярлики, файли, папки.

Об’єкти можуть створюватись у будь-якому вікні, яке має меню Файл з командою Создать. Найчастіше для цього використовують вікна програм Проводник, Мой комп’ютер і Робочий стол. У цьому випадку користуються або пунктом меню Файл, або контекстним меню, яке викликається правою кнопкою миші.

Вибравши рядок Создать, відкривається підменю, в якому подано перелік типів об’єктів, які можна створити. Наприклад, створимо папку на гнучкій дис­кеті. Для цього виконуємо команду:

Мой компьютер Диск *(особистий каталог) Файл Создать Папка.

У вікні Диск * з`явиться значок папки, під яким розміщено затемнене поле, в яке необхідно ввести з клавіатури ім’я нової папки, що закінчується клавішею <Enter>. Введемо, наприклад, ім’я «Л/р 3». Для того, щоб зняти виділення папки темним кольором потрібно клацнути мишею на вільному полі цього вікна. Якщо два рази клацнути мишею на значку папки «Л/р 3», то відкриється вікно «Л/р 3», в якому відображається вміст папки «Л/р 3».

Якщо два рази клацнути мишею на ярлику документа, то буде неявно запущено додаток, який зв’язаний з цим документом, а сам документ буде поміщений в цей додаток. При знищенні ярлика система знищує тільки вказівку на об’єкт, сам об’єкт не знищується. Якщо знищувати об’єкт, то знищуються всі ярлики, що зв’язані з цим об’єктом.

3. Нагадаємо, що при копіюванні на новому місці створюється копія початкового об’єкта, а на попередньому місці він залишається без змін. При переміщенні об’єкта він переноситься в нове місце, а на попередньому місці він зникає.

Найчастіше для цієї операції використовують програму Проводник. Крім того, для копіювання можна використати буфер обміну. Буфер обміну – область оперативної памяті, яка використовується для обміну інформацією між додатками Windows. Буфер обміну використовують для обміну інформацією між відкритими додатками. Інформація в буфер записується за допомогою команд Копировать або Вырезать меню Правка, а зчитується з нього за допо­могою команди Вставить цього самого меню. Команду Вырезать потрібно використовувати тільки для переміщення об’єктів.

Дуже легко виконуються ці операції з вікна у вікно (з однієї відкритої папки в іншу). Для цього використовують метод перетягування значків (буксування) за допомогою вказівника миші: об’єкт, що копіюємо, позначаємо мишею і при натиснутій лівій клавіші миші пересуваємо його в необхідне вікно.

Допускається виконання операцій з групами об’єктів. Для цього їх необхідно виділити. Щоб виділити групу файлів, необхідно клацнути мишею на їх значках, утримуючи клавішу <Ctrl>, або використати метод буксування миші.

4. Створені об’єкти можна перейменовувати шляхом редагування його імені. Для ввімкнення режиму редагування імені об’єкта використовують команду Переименовать меню Файл або таку саму команду контекстного меню. Перед цим об’єкт потрібно виділити, клацнувши вказівником миші по його значку.

Для відміни помилково заданої команди потрібно скористатися командою Отменить меню Правка, або натиснути клавішу <Ctrl+Z>.

Знищення об’єктів проходить таким чином:

- обрати об’єкт або групу об’єктів яку потрібно знищити ;

- відкрити меню Файл або викликати контекстне меню і виконати команду Удалить;

- після появи діалогового вікна Подтверждение удаления папки натиснути кнопу Да або Нет, якщо передумали знищувати об’єкт.

Можна знищити відповідний об’єкт без використання меню, натиснувши клавішу <Del>, або використати метод перетягування об’єкта в Корзину.

Переглянути інформацію про файли та папки зручно за допомогою команди Свойства контекстного меню файла чи папки.

6. Інформація, що зберігається на магнітних носіях, може бути зруйнована, тому необхідно мати архівні копії документів, програм тощо. Але зберігати копії в початковому вигляді не вигідно через великі обсяги інформації. Доцільно вихідну інформацію попередньо стиснути, а потім створювати копії. Такий процес створення архівних копій називається архівацією. При архівації економиться від 20 до 90% дискового простору. Ступінь стискання залежить від типу вихідного файлу. Архівація проводиться також при передачі даних по мережі.

Архівація (упаковка) – це розміщення вихідних файлів у архівний файл у стиснутому вигляді. Для архівації файлів використовують спеціальні програми, які називають архіваторами. За допомогою архіваторів можна додавати файли в архів, переглядати файли в архіві, знищувати файли в архіві, проводити розархівацію (розпакування) файлів до початкового вигляду.

Найпоширенішою серед архіваторів є програма Winrar.exe. Ця програма призначена для створення й обслуговування архівів даних у форматах rar, zip, arj. Вікно програми Winrar.exe має типову структуру вікна програмних засобів для Windows з пунктами меню Файл ( підготовчі команди), Команды ( робота з архівами), Параметры (операції налаштування). Програма Winrar має власні засоби навігації по файловій системі і два режими роботи з файлами та архівами. При запуску програми з робочого столу або через Головне меню Winrar відкривається в режимі роботи з файлами, якщо програму запускати через піктограму архіву, то в режимі роботи з архівами.

Створення архівів полягає у виконанні таких дій:

- помістити всі файли, призначені для архівації в одну папку, наприклад за допомогою програми Проводник.

- виділити файли, які будемо архівувати.

- виконати команду КомандыÞДобавить файл в архив . З`явиться діалогове вікно. Для створення архіву в поточній папці в цьому вікні вводять його ім`я. Для створення архіву в іншій папці, обираємо потрібну папку за допомогою кнопки Обзор. Якщо в діалоговому вікні встановити ознаку SFXarchive, то створимо архів, що сам себе розпаковує.

Перегляд вмісту архіву здійснюють за допомогою команди Коман­дыÞПросмотр файла.

Розархівацію архіву виконують за допомогою команди КомандыÞИзвлечь файлы из архива .

Комп`ютерний вірус – це невелика програма, яка, попавши разом із файлом в комп`ютер, може самостійно розмножуватись і заражати інші файли. Для виявлення та ліквідації вірусів розроблені антивірусні програми. Але антивірусні програми здатні находити та ліквідовувати тільки певні типи вже відомих вірусів. З невідомими вірусами ці програми боротися можуть не завжди, тому ні одна антивірусна програма не може гарантувати виявлення всіх вірусів. Най­популярнішими є антивірусні програми DrWeb, AdInf, McAfee. Програма DrWeb може боротися із складними вірусами, навіть невідомими (до 30 тисяч вірусів). Програма DrWeb працює як в інтерактивному режимі, так і в режимі реального часу з використанням меню вікна програми та панелі інструментів.

 

Практичні завдання

 

Запустіть програму Проводник. Продивіться дерево папок у лі­вій частині вікна, використовуючи смугу прокручування.

Продивіться наявність папок нижчого рівня. Для цього клацайте ми­шею на позначці <+> біля зображення папки.

Згорніть деякі гілки дерева – клацніть мишею на позначці <–>.

Створіть нову папку UMS у своєму каталозі, а в ній папку Stories. Для цього викличте контекстне меню робочого поля диска *: і оберіть команду СоздатьÞПапку, а потім контекстне меню папки UMS.

За допомогою програми Проводник відшукайте потрібний файл і створіть ярлик для нього. – Використайте команду СервисÞ НайтиÞФайлы и папки.

Створіть нову папку Практика_1 у своєму каталозі:, використовуючи програму Проводник, таким чином:

- відкрийте вікно програми Проводник;

- у лівому вікні Все папки виберіть папку, відкрийте її;

- виберіть пункт меню Файл, відкрийте його і виконайте команду Создать. На екрані з’явиться вікно з переліком типів об’єктів, які можна створити;

- виберіть об’єкт Папка і натисніть кнопку миші. У кінці пра­во­го поля з’явиться піктограма папки з затемненим полем, в яке за допомогою клавіатури введіть ім’я папки і натисніть <Enter>. Зверніть увагу, що папка Практика_1 з’явилася і в лівому вікні.

Створіть нову папку Практика_2 у своєму каталозі:, використовуючи програму Мой компьютер, аналогічно п.1.

Відкрийте папку Практика_2 і зареєструйте в цій папці документ Mic­rosoft Word під назвою Заява. Для цього:

- відкрийте папку Практика_2. Зверніть увагу, що в робочому полі папки нема жодних об’єктів;

- відкрийте меню Файл, потім підменю Создать, в якому виділіть рядок Документ Microsoft Word, та натисніть кнопку ми­ші. В робочому полі з’явиться піктограма документа і рядок Новый документ Microsoft Word. За допомогою клавіатури введіть у цей рядок ім’я Заява.

Створіть ярлик для файла Заява. Для цього у вікні папки Практика_2 від­крийте меню Файл, виконайте команду Создать. У вікні, що з’я­вилося, виберіть пункт Ярлык. За допомогою кнопки <Обзор...> виберіть ім’я файла Заява. Далі натисніть кнопку <Отрыть>, після – кнопку <Далее>. В рядок Укажите название ярлыка з клавіатури введіть ім’я ярлика і натисніть кнопку <Готово>.

Методом перетягування миші розмістіть ярлик Заява на робочому столі.

Закрийте всі вікна і клацніть двічі на ярлику Заява. Зверніть увагу, що запустили текстовий редактор Microsoft Word і в нього загрузився документ Заява.

Закрийте вікно програми Microsoft Word.

Відкрийте контекстне меню ярлика Заява. Ознайомтеся з ко­ман­да­ми кон­текстного меню. Виберіть команду Переименовать. У за­темненому рядку біля піктограми ярлика з’явиться текстовий курсор. Наберіть з клавіатури нове ім’я Протокол і натисніть кноп­ку <Enter>. Зверніть увагу на те, що змінилося ім’я ярлика.

Відкрийте контекстне меню цього ярлика і виберіть команду Удалить. Дайте підтвердження Да для усунення ярлика. Відкрийте Корзину та перевірте чи є там знищений ярлик.

Створіть за допомогою контекстного меню нову папку Службові в папці Практика_2. Для цього:

- у відкритому вікні папки Практика_2 викличте контекстне меню чистого поля;

- виберіть команду Создать, потім оберіть пункт Папка і з кла­віатури вве­діть нове ім’я Службові;

- натисніть кнопку <Enter> на клавіатурі.

Вилучіть (в Корзину) створену папку Практика_2. – Для цього:

- з вікна папки Практика_2 перейти у вікно папки диска *;

- викликати контекстне меню папки Практика_2 і вибрати команду Уда­лить;

- дати підтвердження на вилучення папки.

За допомогою програми Проводник відкрийте папку Практика_1.

За допомогою програми Корзина відновіть папку Практика_2 у своєму каталозі:. Для цього:

- відкрийте програму Корзина (2 рази клацнути мишею на пік­то­грамі Корзина);

- виділіть папку Практика_2 (1 раз клацнути мишею);

- відкрийте меню Файл і виконайте команду Восстановить.

Тим самим папка Практика_2 відновлена у своєму каталозі:.

Закрийте програму Корзина і відкрийте програму Проводник.

За допомогою програми Проводник виконайте копіювання файла Заява з папки Практика_2 в папку Практика_1, виконавши такі дії:

I спосіб (з використанням меню програми Проводник):

- у відкритій програмі Проводник знайдіть та відкрийте папку Прак­ти­ка_2. У правому полі з’явиться вміст папки Практика_2 (у то­му числі файл Заява);

- виділіть файл Заява;

- виконайте команду ПравкаÞКопировать. Файл буде записаний у буфер обміну;

- далі мишею відкрийте папку Практика_1;

- в меню Правка задайте команду Вставить (зверніть увагу, на те що документ Заява з’явиться в правому полі, в папці Практика_1);

- викличте контекстне меню файла Заява і відправте цей файл в ко­шик.

II спосіб (за допомогою панелі інструментів):

- відкрийте папку Практика_2;

- виділити мишею файл Заява;

- клацніть кнопку (Копировать) на панелі інструментів;

- відкрийте папку Практика_1;

- клацніть кнопку (Вставить) на панелі інструментів;

- відправте цей файл Заява в кошик.

III спосіб (метод перетягування миші):

- відкрийте папку Практика_2;

- виділіть файл Заява;

- натисніть на клавіатурі кнопку <Ctrl> і, утримуючи її, сумістіть вказівку миші на піктограмі файла Заява і методом перетягування миші сумістіть піктограму файла із зображенням папки Практика_1. Після цього відпустіть кнопку миші та кнопку <Ctrl>;

- відправте файл Заява в кошик.

IV спосіб (за допомогою контекстного меню):

- відкрийте папку Практика_2;

- відкрийте контекстне меню файла Заява (клацнувши на пік­то­г­рамі правою кнопкою миші);

- виберіть команду Копировать;

- відкрийте папку Практика_1;

- у чистому полі цієї папки клацніть правою кнопкою миші, з’явиться кон­тек­стне меню;

- виконайте команду Вставить з контекстного меню;

- відправте файл Заява в кошик.

V спосіб (за допомогою перетягування правою кнопкою миші):

- відкрийте папку Практика_2;

- виділіть курсором миші файл Заява (лівою кнопкою);

- сумістіть вказівку миші з виділеним файлом і, натиснувши пра­ву кнопку миші, перемістіть мишу на значок папки одержувача Практика_1;

- відпустити праву кнопку миші, з’явиться контекстне меню, з яко­го вибе­ремо команду Копировать.

За допомогою програми Проводник виконайте переміщення файла Заява з папки Практика_2 в папку Практика1, виконавши дії, аналогічні копіюванню, тільки замість команди Копировать всюди треба Виконувати команду Вырезать. Для переміщення файла третім способом не натискайте кнопку <Ctrl>.

Виконайте операції копіювання, переміщення файлів за допомогою програми Мой компьютер.

Відправте папки Практика_1, Практика_2 в кошик, користуючись прог­ра­мою Мой компьютер. Для цього при натиснутій кнопці <Ctrl> позначте ці папки, правою кнопкою викличте контекстне ме­ню відмічених об’єктів. і виконайте команду Удалить або натисніть кнопку <Del> на клавіатурі.

Почистіть кошик від усіх раніше поміщених туди об’єктів. Для цього відкрийте програму Корзина, відкрийте пункт меню Файл і виконайте команду Очистить корзину. Для знищення вмісту кошика можна викликати контекстне меню об’єкта Корзина і виконати команду Очистить корзину.

Запустіть програму WinRar.exe .

Створіть архівний файл wod.rar. – Виділіть файли поточного каталогу і натисніть кнопку <Добавить в архив>.

Перемістіть усі файли, крім wod.rar в інший каталог.

Перегляньте вміст файла wod.rar за допомогою команди КомандыÞПрос­мотреть файл

Розархівуйте один файл з архіву в поточний каталог. Позначте файл і натисніть кнопку < Извлечь > на панелі інструментів.

Розархівуйте весь архів повністю.

 

Контрольні питання

 

1. Як створити нову папку у своєму каталозі:?

2. Як зареєструвати файл у створеній папці?

3. Яка різниця між файлом і папкою?

4. Як створити ярлик об’єкта?

5. Скільки обсягу орієнтовно займає ярлик на диску?

6. Які дії визначені над ярликами?

7. Як ярлик папки розмістити на робочому столі?

8. Яке призначення контекстного меню об’єкта?

9. Як відкрити папку?

10. Як перейменувати папку?

11. Як відправити папку з диска С: на диск А:?

12. Яке призначення мають кнопки Назад, Вперед, Вверх?

13. Як перейменувати файл?

14. Як виконати копіювання об’єктів?

15. Як виконати переміщення об’єктів?

16. Як вилучити файл, папку?

17. Як повернути вилучений файл на попереднє місце?

18. Що таке буфер обміну?

19. Як скопіювати файл за допомогою буфера обміну?

20. Яка різниця між файлом і ярликом файла?

21. Як дослідити властивості файла чи папки?

22. Які команди містяться в контекстному меню об’єкта Корзина?

23. Як перемістити файл за допомогою правої кнопки миші?

24. Як виділити групу об’єктів? Назвіть різні методи виділення.

25. Як поновити вилучені об’єкти?

26. Як очистити кошик від вилучених об’єктів?

27. Як знищити файл методом перетягування миші?

28. Чи знищиться файл, якщо знищити його ярлик?

29. Чим характерна піктограма ярлика?

30. Які пункти меню мають програми Корзина і Мой компьютер?

31. Що таке панель інструментів? Як її вивести?

32. Як продивитися вміст папок у програмі Проводник?

33. Як створити архів із розширенням rar із файлів із розширенням txt?

34. Як розархівувати архів, створений архіватором Winrar.exe?

35. Як перевірити дискету на віруси, використовуючи програму Drweb?

 

Завдання для самостійного виконання

 

Характеристики шрифтів. Установка додаткових шрифтів на комп’ютері.

Одержання довідки за допомогою програми Центр справки и поддержки. В довідковій системі Windows знайдіть розділ про установку нових програм. Збережіть цю інформацію в папці Мои документы.

Ознайомтесь з основними настройками в Панели управления.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти