ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема: Редактор текстів MS Word

 

Виконавець: прізвище та ініціали

Викладач: прізвище та ініціали

 

Місто-рік

 

 

Відформатуйте текст, змінюючи розміри і тип шрифту так, щоб текст зайняв цілу сторінку і мав вигляд титульної сторінки.

Перевірте, чи оптимально розміщений текст на аркуші, ви­ко­ри­с­то­вуючи команду ФайлÞПредварительный просмотрÞЗа­к­рыть.

Викличте довідкову систему MS Word – команда СправкаÞВызов.

Дізнайтеся як здійснювати форматування абзаців: на вкладниці Содер­жание виділіть книгу Форматирование, згодом оберіть розділ Формати­ро­ва­ние абзацев.

Створити нумерований список студентів у підгрупі (використати кноп­ку Нумерация на панелі інструментів).

Створити маркірований список навчальних предметів у поточному се­мес­трі: підібрати відповідний маркер, використавши команду Фор­матÞ СписокÞ Маркированный.

Змініть тип останнього списку.

Збережіть у своєму каталозі.

 

Контрольні питання

 

1. Що таке форматування тексту?

2. Як ввімкнути/вимкнути панель інструментів форматування?

3. Які кнопки містяться на панелі форматування?

4. Як виділити фрагмент тексту курсором миші?

5. Як виділити фрагмент тексту клавішами клавіатури?

6. Як виділити один рядок тексту?

7. Як виділити одне речення?

8. Як виділити абзац, весь текст?

9. Які є стилі символів і як їх задати?

10. Як здійснити копіювання другого абзацу в кінець тексту?

11. Як здійснити переміщення фрагмента тексту?

12. Як вилучити один рядок з тексту?

13. Як задати колір шрифту?

14. Як задати інтервал між символами у слові?

15. Як задати міжрядковий інтервал у тексті?

16. Як вирівняти фрагмент тексту за лівим/правим краєм?

17. Як вирівняти текст за шириною сторінки?

18. Як підкреслити слово?

19. Як виділити текст напівжирним курсивним накресленням?

20. Як помістити абзац у прямокутну рамку?

21. Як зсунути ліву межу абзацу вправо?

22. Що таке списки, які є списки?

23. Як формуються списки з допомогою панелі інструментів?

24. Як створити ієрархічний нумерований список?

25. Як вилучити/ вставити елемент у список?

26. Як закінчити формування списку?

27. Як розмістити список за алфавітом?

 

 

Лабораторна робота №6. Інтеграція різних об’єктів в документи

 

План

- Вставка колонтитулів, номерів сторінок.

- Вставка спеціальних символів.

- Вставка виносок.

- Імпорт графічних файлів.

- Створення художньо оформлених текстів (WordArt).

 

Методичні вказівки

 

1. Колонтитули – постійна інформація, що розміщується в полях документа. Для формування й редагування колонтитулів документа ви­ко­ри­сто­вується в режимі розмітки сторінок команда ВидÞКолон­ти­ту­лы, яка викликає панель інструментів Колонтитулы з від­по­від­ними кнопками.

Для задання формату колонтитулів використовують команду ФайлÞ Параметры страницы, в якій указують на віддаль від краю сторінки до колонтитула, ознаку колонтитулів парних і не­пар­них сторінок.

Якщо в колонтитулах не розміщується номер сторінки, то для ну­мерації сто­рінок можна використати команду ВставкаÞНо­ме­ра страниц, при цьому пот­рібно вказати параметри роз­мі­ще­н­ня, вирівнювання і формат номерів.

2. Часто при створенні документів виникає необхідність вставки сим­волів, що відсутні на клавіатурі (наприклад, букви грецького ал­фавіту). Для вставки спеціальних символів використовують ко­манду ВставкаÞСимвол. На екрані з’явиться вікно Символ з двома вкладками Символы і Специальные символы. Після вибору символу необхідно виконати команду Вставить і потім закрити вікно. Вибраний символ вставиться в документ за місцезнаходженням текстового курсора.

3. Виноски використовують для пояснення основного тексту як примітку до тексту. Кожне посилання складається з двох частин: маркера і тексту, який розміщений внизу сторінки. За замовчуванням всі виноски автоматично нумеруються і відділяються від тексту горизонтальною лінією. Виноски створюються для поміченого курсором слова. Для вставки виноски виконують команду ВставкаÞСсылкаÞСноска. У звичайному режимі текст виноски відображається в окремій панелі. Якщо панель виносок відсутня, то для її появи необхідно 2 рази клацнути мишею на маркері посилання в тексті.

У режимі переглядання сторінки текст виноски міститься на сторінці документа і редагується та форматується як основний текст.

Виноски, як і звичайний текст, можна форматувати двома способами:

пряме форматування – команда ФорматÞАбзац;

через форматування стилів – ФорматÞСтили и форматирование.

У документах Word можливо як імпортувати графічні зображення, створені спеціальними графічними засобами, так і безпосереднього малювати фігури за допомогою панелі інструментів Рисование (ВидÞПанели инструментов), або використати готовий малюнок, який зберігається в колекції Microsoft (Вставка ÞРисунокÞКартинки). Крім цього Word містить багату колекцію го­тових геометричних фігур (ВставкаÞРисунокÞАвтофигуры). Автофігури об`єд­нані у вісім категорій. Вибравши категорію, відкриється підменю автофігур.

Документи Word можуть містити графічні файли різних форматів, наприклад з розширенням gif, cdr, wmf, cgm, pcx, bmp, pic та ін. Графічні зображення вставляються в текст за місцем знаходження курсора. Для вставки графічного файла використовується команда ВставкаÞРисунокÞИз файла. Після появи діалогового вікна Добавить рисунок потрібно вказати ім`я файла і команду Вставить.

З графічними об`єктами в документах Word можна здійснювати такі дії:

- виділити малюнок – встановити курсор на рисунок і клацнути лівою клавішею миші, заодно з`явиться панель Настройка изображения;

- змінити масштаб малюнка – виділити малюнок, встановити курсор на граничний маркер і при натисненій лівій клавіші миші змінити масштаб (перемістити курсор миші вверх-вліво чи вниз-вправо);

- перемістити малюнок – виділити малюнок, курсор встановити на поле малюнка і мишею перетягнути малюнок;

- перейти в режим редагування малюнка – виділити малюнок і виконати команду ФорматÞАвтоформат, або двічі клацнути мишею на малюнку;

- копіювати малюнок – здійснити переміщення малюнка при натиснутій кла­віші <Ctrl>, або виконати команду ПравкаÞКопировать, ПравкаÞ Вставить.

- вилучити малюнок – виділити малюнок, натиснути клавішу <Delete>;

- виділити елемент малюнка – перейти в режим редагування малюнка, курсор встановити на елементи малюнка і клацнути мишею;

- обертання елементів зображення – виділити елемент малюнка, виконати обертання елементів за допомогою кнопки ДействиеÞПовернуть/ Отобразить на панелі інструментів РисованиеРРhbhРирист;

- накладання елементів зображення – виділити елемент малюнка, пере­містити елемент в потрібне місце, визвати контекстне меню і вибрати команду ПорядокÞПоместить поверх, Поместить позади, Помес­тить позади текста або вибрати однойменні інструменти на панелі Рисование.

Засобами малювання Word можна створювати геометричні фігури за допомогою кнопок прямокутник, многокутник, лінії, еліпс і т.д.

Для рисунків, що є в документі можна здійснити операції налаштування (зміна контрастності, яскравості, обрізання, обтікання текстом, форматування) за допомогою панелі інструментів Настройка изображения.

5. Художньо оформлені слова створюють за допомогою редактора текс­тових спецефектів WordArt. Редактор WordArt викликають командою Вста­витьÞРисунокÞWordArt. Редактор WordArt може працювати в двох режи­мах:

- створення спецефектів за допомогою панелі інструментів WordArt – команда ВидÞПанели инструментовÞ WordArt;

- використання еталонних ефектів – команда ВставкаÞРисунок Þ WordArt.

За допомогою кнопок панелі інструментів WordArt можна підібрати об`єкт WordArt та його відформатувати.

 

Практичні завдання

 

Пронумерувати сторінки документа внизу по центру. – Використати команду ВставкаÞНомера страниц.

Вставити в текст грецькі букви μ, β та спеціальний товарний знак ™. – Команда Вставка ÞСимвол

Вставити в документ поле категорії Дата и время (використати ко­манду ВставкаÞПолеÞДата и времяÞ<ОК>).

Вставте в документ колонтитул, наприклад Прізвище та ім`я.

Вставте в документ дві виноски розміщені на одній сторінці. – Команда ВставкаÞСсылкаÞСноска.

Створіть новий документ для форматування графічного зображення.

З колекції CLIPART вибрати довільний малюнок і вставити його в документ. – Команда ВставкаÞРисунокÞКартинки.

Виділити малюнок – встановити курсор на малюнок і клацнути мишею.

Змінити масштаб малюнка. – Виділити малюнок, встановити курсор на граничному маркері і перемістити мишу при натиснутій лівій кнопці.

Перемістити малюнок. – Виділити малюнок, встановити на виділений малюнок вказівник миші і перемістити його при натисненій лівій клавіші.

Зробіть копію малюнка. – Здійснюється як переміщення при натиснутій клавіші <Ctrl>.

Вилучити копію малюнка. – Виділити копію і натиснути <Delete>.

Викликати діалогове вікно форматування малюнка – виділити малюнок, виконати команду ФорматÞ Рисунок.

Встановити форму обтікання малюнка текстом. – Команда ФорматÞ Рисунок Þ вкладка Обтекание.

Викликати панель інструментів Рисование. – Команда ВидÞПанели инструментов ÞРисование.

За допомогою панелі інструментів Рисование створити малюнок кола та двох прямокутників, розміщених нижче і з`єднаних лініями з колом. Команда Елипс з панелі інструментів при натиснутій клавіші <Shift> рисує коло. Команда Прямоугольник з панелі Рисование рисує прямокутники. Команда Линия з панелі інструментів створює з`єднуючі лінії.

Зафарбувати утворені фігури різним кольором за допомогою команди Цвет заливки з панелі інструменів Рисование.

Надати фігурі ефекту об`ємності. – Команда Объем з панелі інструментів Рисование.

У колі зробити напис «Технолого-економічний коледж» – команда Надпись із панелі інструментів Рисование.

Над прямокутником здійснити операцію обертання. – Команда ДействиеÞ Повернуть/Отразить.

Зобразити блок-схему структури груп першого курсу. – Команда ВставкаÞ Рисунок ÞАвтофигурыÞБлок-схема.

Викликати редактор спецефектів WordArt. – Команда Добавить объект WordArt з панелі інструментів Рисование або з панелі WordArt, можна також використати команду ВставкаÞ Рисунок ÞОбъектÞWordArt.

Створити художньо оформлене слово (своє прізвище) за допомогою ре­дактора WordArt. – Викликати редактор WordArt, обрати стиль напису, задати текст (прізвище) та його параметри.

 

 

Контрольні питання

 

1. Як задати параметри колонтитулів?

2. Як помістити текст в колонтитул?

3. Як вставити номера сторінок (знизу справа)?

4. Як вставити в документ символи, яких немає на клавіатурі?

5. Що таке виноска? Як вони вставляються в документ?

6. Як вставити дві виноски на одній сторінці?

7. Як вставити в документ поле дати, як подивитись саму дату?

8. Як ввімкнути/вимкнути панель Рисование?

9. Що таке автофігури, як вони вставляються в документ?

10. Як вставити автофігуру, наприклад стрічку?

11. Як замалювати автофігуру кольором, наприклад стрічку – червоним?

12. Як створити зображення стрілки різного типу?

13. Як вставити в текст блок-схему?

14. Як намалювати квадрат, коло, еліпс?

15. Як надати фігурі ефекту об`ємності?

16. Як вставити в документ малюнок із файла?

17. Як масштабувати цей малюнок?

18. Як перемістити масштабований малюнок у тексті?

19. Як задати спосіб обтікання малюнка текстом?

20. Як на створеному малюнку зобразити напис?

21. Як викликати редактор текстових спецефектів WordArt?

22. Як вибрати еталонні ефекти для художнього слова?

23. Як здійснити переміщення, обертання об`єктів WordArt?

24. Як задати вертикальний текст для об`єкта WordArt?

25. Як вибрати тип ліній та колір заливки для об`єктів WordArt?

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти