ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Лабораторна робота №9. Форматування електронних таблиць

 

План

- Виконати автоматичне форматування таблиці, використовуючи різні формати.

- Змінити висоту рядка та ширину стовпця.

- Приховати та відобразити стовпці, рядки, сітку.

- Відформатувати вміст комірок таблиці.

- Змінити вигляд рамок, задати фон, змінити орієнтацію написів.

- Оформити числові дані у вигляді діаграм.

 

Методичні вказівки

Після закінчення введення даних в таблиці їх необхідно відформатувати, щоб надати таблицям відповідного вигляду і полегшити роботу з табличним документом. Зміна вигляду таблиці називається форматуванням. При форма­туванні таблиць дані в таблицях не змінюються.

Форматування даних в комірках таблиці полягає в:

· заданні числових форматів;

· зміні вертикального і горизонтального вирівнювання даних;

· виборі шрифту, кольору тексту і фону;

· оформленні комірок в декоративні рамки та їх заливка.

Ширину стовпців та висоту рядків можна змінювати шляхом перетя­гування їхніх обмежувальних ліній. Вибрані комірки можна замальовувати різними кольорами, обводити рамками. Змінювати назву, стиль і колір шрифту можна засобами основного меню, панелі інструментів або контекстного меню.

1. Нові версії Excel володіють дуже зручним засобом – автоматичним форматуванням. За його допомогою автоматично виконуються форматування даних в робочій таблиці. Для цього необхідно:

1. Виконати команду Автоформат із меню Формат. В результаті на екрані з`явиться діалогове вікно «Автоформат».

2. Із списку форматів в лівій частині вікна вибрати потрібний формат. У полі «Образец» відображається вигляд таблиці згідно з вибраним фор­матом.

3. Клацнути по кнопці Параметры, щоб визначити елементи таблиці, які бу­дуть відформатовані. В результаті в нижній частині вікна в поліИзменить з`являться опції форматування: Формат чисел, Рамки, Шрифт, Выравнивание, Ширину и высоту. За замовчуванням встановлені прапорці всіх цих опцій.

4. Клацнути по кнопці ОК,щоб відформатувати виділені комірки. Як­що нас не влаштовують результати автоматичного форматування, то необхідно виконати команду Отменить із меню Правка.

2.В Exсel є можливість налаштовувати висоту рядків та ширину стовпців. Однак Exсel автоматично встановлює таку висоту рядка, щоб в нього помістився весь текст. Тому в більшості випадків немає необхідності налашто­вувати висоту рядка.

Для зміни висоти рядка необхідно виконати такі дії:

1. Помістити курсор миші на номер рядка.

2. Перетягнути нижню межу рядка так, щоб встановити необхідну висоту.

3. Для встановлення такої висоти, щоб було видно найвищий елемент, необхідно двічі клацнути мишею по нижній межі рядка.

4. Для того, щоб точніше встановити висоту рядка, необхідно обрати команду Строка із меню Формат, з підменю команди Строка обрати команду Высота і в діалоговому вікні ввести точне значення висоти рядка. Якщо вибрати команду Автоподбор высоты, то висота рядка встановлюється автоматично так, щоб було видно найвищий елемент, введений в комірку цього рядка.

Для зміни ширини стовпця необхідно виконати такі дії:

1. Помістити вказівник миші на заголовок стовпця;

2. Клацнути по правому краю заголовка стовпця і протягнути його на пот­рібну ширину;

3. Щоб було видно всі елементи, необхідно двічі клацнути по правому краю стовпця;

4. Для того, щоб точніше встановити ширину стовпця, необхідно вибрати команду Столбец із меню Формат. Із підменю команди Столбец вибрати команду Ширина і в діалоговому вікні ввести точне значення ширини стовпця. Якщо вибрати команду Автоподбор ширины, то ширина стовпця встановлюється автоматично так, щоб було видно найдовший елемент, введений в комірку цього стовпця.

3.Стовпці і рядки робочої таблиці можна приховати. Можна також відобразити стовпці і рядки, які були раніше приховані.

Для того, щоб приховати стовпець/рядок необхідно виділити його і вико­нати команду Столбец/Строка із меню Формат. Із підменю команди Стол­бец/Строка вибрати команду Скрыть.

Для того, щоб відобразити стовпець/рядок необхідно виконати команду Столбец/Строкаіз менюФормат.Із підменю команди Столбец/Строка вибрати команду Показать.

4.Зміна типу вирівнювання. В деяких випадках для того, щоб робоча таблиця була оформлена на професійному рівні і мала привабливий вигляд, необхідно змінити тип вирівнювання даних в комірках. За замовчуванням встановлено такі типи вирівнювання для даних: числа вирівнюються по правому краю, текст – по лівому краю, логічні значення і помилки – по центру.

Для того, щоб змінити тип вирівнювання даних в комірках спочатку виділяємо потрібні комірки, виконуємо команду Ячейки із меню Формат. В діалоговому вікні «Формат ячеек» вибираємо вкладку Выравнивание, щоб одержати доступ до потрібних опцій.

В розділі По горизонталивстановлюється тип вирівнювання По левому краю, По центру, По правому краю.Для горизонтального вирівнювання даних в комірках можна використати відповідні кнопки на панелі інструментівФорматирование,попередньо виокремивши діапазон комірок.Для вирівнювання тексту, який займає декілька рядків в комірці, призначені опції Переносить по словамі По обоим краям. Якщо ми встановили висоту рядка набагато більшою, ніж це потрібно, щоб вмістити весь текст, то вибираємо розділ Вертикальное. Текст можна розмістити також По нижнему краю, По верхнему краю, По центру.

Перенесення тексту по словах. В тому випадку, якщо в комірку вводиться великий текстовий фрагмент, можна активізувати режим перенесення тексту по словах. Для цього потрібно виконати такі дії: встановити ширину стовпця, виді­лити комірки, що містять текст, який потрібно перенести по словах, виконати команду Ячейки із меню Формат,в діалоговому вікні «Формат ячеек» вибрати вкладку Выравнивание і встановити прапорець опції Переносить по словам.

Зміна шрифту і накреслення. Як і Word, Excel представляє набір шрифтів, які можна використовувати при виведенні різних елементів. Для цього необхідно виділити комірку, в якій потрібно змінити шрифт, вибрати шрифт із списку Шрифтна панелі інструментів форматування, змінити розмір шрифту, встановити тип написання (Полужирный, Курсив, Подчеркнутый) або скористатись контекстним меню комірки.

Крім цього способу існує ще один спосіб зміни шрифту. Для цього необхідно виділити комірку, клацнути по ній правою клавішею миші, в контекстному меню вибрати пункт Формат ячеек і активізувати вкладку Шрифт. Одержуємо доступ до опцій встановлення параметрів шрифту.

Формати чисел.За замовчуванням всі числа в комірках зображені в загальному форматі. Число в цьому форматі може складатися максимум з 11 цифр. Всі числа, введені в загальному форматі, відображаються як цілі (наприклад, 21 854 або 12 357), з десятковою комою (наприклад, 123,234 або 21,45567). Якщо в комірку вводиться число, Excel підбирає для нього формат, який йому найбільше підходить.

Якщо числа введені і потрібно змінити їх формат, то необхідно виділити комірку, виконати команду Ячейки з меню Форматі вибрати вкладку Число. Зі списку Числовые форматы вибрати потрібний формат і налаштувати, якщо потрібно, його параметри. Клацнути по кнопці ОК, щоб представити число в потрібному форматі. Приклади форматів: числовий, грошовий, процентний, експоненціальний, текстовий, дата, час.

5. Рамки комірок. Для зміни вигляду рамок комірок необхідно виділити їх, виконати команду Ячейки із меню Форматі вибрати вкладку Граница. У діалоговому вікні «Формат ячеек» вибрати колір лінії, тип лінії, потім клацнути на потрібному маркері лінії Все або Отдельные і натиснути кнопку ОК.

Задання фонів. Для задання фону комірки потрібно виконати команду Ячейка із меню Форматі вибрати вкладку Вид.В цьому вікні задаємо колір (Цвет) і рисунок (Узор) фону. Можна теж скористатися кнопкою Цвет заливки на панелі інструментів.

Зміна орієнтації написів. Для здійснення повороту тексту потрібно: виді­лити напис, клацнувши по ньому правою кнопкою миші, із контекстного меню вибрати Формат ячейки, в діалоговому вікні «Форматирование ячеек» вибрати вкладку Выравнивание і в полі Ориентациявказати кут (в градусах) повороту тексту.

6.Крім текстової інформації в таблиці Excel можна вставити більш складні обє’кти: картинки, автофігури, фотографії, діаграми тощо. Діаграми призначені для графічного відображення числових даних, що входять до електронної таблиці. Для відображення числових даних, введених в комірки робочої таблиці, як правило, використовуються лінії, смуги, стовпці, сектори і інші типи маркерів. Діаграми поділяються на стандартні та нестандартні. Стандартні діаграми бувають кругові, точкові, стовпчикові тощо (всього 14 типів).

Кругова діаграма відображає один відокремлений рядок чи стовпець числових даних з таблиці у вигляді круга з секторами. Вона демонструє співвідношення частин і цілого, де ціле відповідає 100%.

Точкова діаграма (Х-У діаграма) призначена для побудови тради­ційних математичних графіків і використовується для представлення за­лежностей між двома або декількома величинами. Перший виділений стовпець у таблиці інтерпретується як вісь Х,інші як значення функціїY.

Гістограма (стовпцева діаграма) показує числові дані з відокремлених стовпців таблиці у вигляді прямокутних стовпчиків. Її найчастіше вико­ристовують для ілюстрації змін у часі чи просторі.

Всі діаграми (окрім кругової) мають дві осі: горизонтальну - вісь категорій та вертикальну – вісь значень. Об`ємні діаграми мають третю вісь – вісь рядів.

Часто діаграма містить такі елементи, як сітка, заголовки і легенда. Лінії сітки є ніби продовженням насічок, відкладених по осі Y. Заголовки вико­ристовуються для пояснення окремих елементів діаграми і характеристики зображуваних на ній даних (їх можна розмістити в будь якому місці робочого аркуша). Легенда допомагає розрізняти ряди даних, які зображаються на діаграмі. Легенда – це спеціальне вікно, що містить назву кожного ряду та його ключ. Вона розташована справа від області побудови діаграми. В якості легенди можна використовувати назви стовпців або рядків.

Добавити діаграму в Excel можна двома способами: вбудувати їх в по­точний робочий аркуш або створити окремий аркуш діаграми. Якщо необхідно на екран чи на друк вивести діаграму разом з вихідними даними, то краще використати вбудовану діаграму, а якщо нас цікавить тільки сама діаграма, то краще її розмістити на окремому аркуші діаграм. Значення на діаграмі будуть обновлятися автоматично при довільній зміні вихідних даних.

Вбудовані діаграми вставляються у створений робочий аркуш, тому можна одночасно переглянути діаграму і дані, на основі яких вона була створена. Для того, щоб розмістити діаграму на тому ж аркуші, що і дані, необхідно виконати такі дії:

1) На робочому аркуші виділити комірки, які містять дані, що будуть зображені у вигляді діаграм;

2) Клацнути по кнопці Мастер диаграмм на стандартній панелі інструментів. Перейдемо у перше вікно майстра діаграм;

3) На активній вкладці Стандартныеу першому діалозі майстра діаграмвибираємо із списку тип діаграми, її вигляд, зображений в правій частині вікна (поле Вид). Натискаємо кнопку Далее і переходимо у друге вікно майстра діаграм.

4) У другому вікні майстра діаграм «Исходные данные» перевіряємо правильність визначення діапазонів даних. Клацаємо кнопку Далее і переходимо у третє вікно майстра діаграм.

5) У третьому вікні майстра діаграм потрібно ввести заголовок діаграми вкладка Заголовки), вказати місце розміщення легенди (вкладка Легенда)(за замовчуванням вона розміщується справа), задати на діаграмі підписи даних (вкладка Подписи данных) тощо. Натискаємо кнопку Далее і переходимо у четверте вікно майстра діаграм.

6) У четвертому вікні вибираємо місце розташування діаграми: на окремому аркуші, чи на робочому аркуші таблиці даних. Натискаємо Готово. На екран виводиться створена діаграма.

7) Для зміни місця розташування діаграми на аркуші потрібно клацнути мишею на діаграмі (активізувати об`єкт) і мишею перетягнути її в потрібне місце аркуша.

Для того, щоб розташувати діаграму на окремому аркуші, потрібно вико­нати кроки 1 - 5 попереднього пункту. На шостому кроці потрібно вказати місце розташування – на окремому аркуші. Крок 7 в цьому випадку виконувати не потрібно.

Готова діаграма складається з багатьох елементів, які можна вибирати і змінювати. Вибраний елемент помічається маркерами.

Клацнувши на маркері правою кнопкою миші і вибравши в контекстному меню пункт Формат, можна за допомогою діалогового вікна «Формат» змінити зміст, або оформлення елементів діаграми. Наприклад, для того щоб від фор­матувати заголовок діаграми потрібно встановити курсор на заголовку, викликати контекстне меню заголовка і виконати команду Формат заголовка диаграммы. З’явиться діалогове вікно, в якому задаємо потрібний фон, шрифт, вирівнювання тощо. Для форматування області діаграми потрібно на ній встановити курсор миші, активізувати контекстне меню області діаграми і виконати команду Формат области диаграммы. Переходимо в діалогове вікно, в якому задаємо на вкладці Вид рамку і фон.

Для побудови гістограм потрібно заповнити таблицю значень функції (функцій) та виконати наступні дії:

1) Виділити діапазон комірок із аргументами та значеннями функції (функцій) для якого буде будуватись гістограма.

2) Викликати майстра діаграм і в першому вікні майстра задати тип діаграми Гистограммаінатиснути кнопку Далее.

3) У другому діалоговому вікні майстра діаграм натиснути кнопку Да­лее для переходу у наступне вікно.

4) У третьому діалоговому вікні задати параметри гістограми: заголовок, підписи осей Х, У, відображення ліній сітки та легенди і натиснути Далее.

5) В останньому діалоговому вікні вказати місце розташування графіка: на окремому аркуші чи аркуші таблиці і натиснути кнопку Готово.

6) Для визначення місця розташування гістограми на аркуші потрібно клацнути мишею на об`єкті і мишею перенести його в потрібне місце аркуша.

Всі діаграми, графіки, гістограми зберігаються в робочій книзі. Для їх збереження потрібно виконати команду Сохранить із меню Файлабо закрити вікно програми із підтвердженням збереження даних.

Для відкриття робочої книги необхідно виконати команду Открыть із меню Файлі у діалоговому вікні вибрати потрібне ім`я файла. Зауважимо, що ім`я робочої книги можна прочитати у верхньому рядку назви вікна, а список ярликів аркушів робочої книги – у нижньому статус рядку. Щоб активізувати потрібний аркуш необхідно клацнути мишею по його ярлику.

 

Практичні завдання

 

Задача. Створити таблицю, що зображена на рис. 3.

1. Запустіть програму MS Excel.

2. В комірку А3 ввести 1999.

3. Заповнити комірки А3:А12 послідовністю років до 2008. Використайте команду ПравкаÞЗаполнитьÞПрогрессия. У вікні «Прогрессия» укажіть на розміщення По столбцам, типарифметическая, граничне значення 2008 і натисніть кнопку ОК.

4. Заповніть комірку А1 числом 12 (12% приросту річних).

5. В комірку В3 занесіть число 2500 (початкова сума).

 
 

Рис. 3. Зразок розв`язування задачі

6. В комірку C3 ввести формулу нарахування річних =(B3*$А$1)/100.

7. Скопіювати формулу з комірки C3 в комірки С4:С12. Продивитись формули в комірках С4:С12 за допомогою рядка формул.

7. Відмітити блок комірок D3:D12. В комірку D3 ввести формулу =B3+C3. Натиснути клавіші <Ctrl + Enter>. В усі комірки відміченого блоку введуться потрібні формули.

8. Виділити блок комірок В3:D12.

9. Відформатувати числа за допомогою команди ФорматÞЯчейки ÞвкладкаЧисло. Задати число десяткових знаків рівне 2. Натиснути ОК.

10. Заповнити комірки А2:D2 відповідними даними (заголовками).

11. В комірки B1:D1 ввести та відцентрувати заголовок таблиці: Нарахування процентів.

12. Скопіювати створену таблицю на Лист 2 і задати режим відображення формул.

13. Для слова Рік з комірки А2 змінити орієнтацію на вертикальну. –Команда ФорматÞЯчейкиÞвкладкаВыравнивание.У поліОрие­нтациявказати900.

14. Задати фон комірки А1. – Команда ФорматÞЯчейкиÞвкладка Вид, далі вибрати колір та узор заповнення і натиснути ОК.

15. Відформатувати заголовок таблиці. Задати розмір шрифту 14 та напівжирний курсив.– Команда ФорматÞЯчейкиÞвкладкаШрифт (як і в MS Word).

16. Рядки, що відповідають рокам 2000, 2005 взяти в рамки.Команда ФорматÞ ЯчейкиÞвкладкаГраница,задати тип лінії, колір рамок і вибрати вид границі в полі Все.

17. Замінити вирівнювання даних в комірках А3:А12. Для цього виділити ці комірки і виконати команду ФорматÞЯчейки ÞвкладкаВыравнивание і в списку по горизонталивказати по центру.

18. Збільшити висоту першого рядка таблиці. Для цього помістити курсор миші на нижню межу рядка з номером 1 так, щоб курсор отримав вигляд двонаправленої стрілки і мишею перетягнути межу рядка.

19. Змінити процент річних. Прослідкувати як зміняться дані в таблиці.

20. Комірки з роками зафарбуйте блакитним кольором.

21. Сформатувати таблицю так, щоб вона мала якнайкращий вигляд.

22. Збережіть таблицю у своєму каталозі.

23. Побудувати кругову діаграму для суми вкладів (рис.3):

· відмітити блок комірок A3:A12i В3:В12;

· виконати команду ВставкаÞДиаграмма, або клацнути кнопку Мастер диаграмм на панелі інструментів;

· вибрати тип діаграми – круговая, вибрати вид діаграми і натиснути кнопку Далее;

· у другому вікні «Источник данных» перевірити правильність діапазону даних (цей етап можна пропустити). Натиснути кнопку Далее;

· у вікні «Параметры диаграммы» на вкладціЗаголовки задати назву діаграми, на вкладці Легенда вказати її розташування, на вкладці Подписи данных вибрати опцію Категория и доля. Натиснути кнопку Далее;

· у вікні «Размещение диаграммы» вказують аркуш для розміщення діаграми. Натискають Готово.

23. Відформатувати діаграму:

· змінити заголовок діаграми. Викликати контекстне меню поля заголовка і вибрати команду Формат заголовка диаграммыта змінити колір, шрифт, вирівнювання;

· змінити вид діаграми на об`ємну, розрізану кругову діаграму. Викликати контекстне меню діаграми, або поля діаграми і вибрати команду Тип диаграммы.Тепер уточніть вид діаграми;

· змінити тип діаграми на гістограму. Викликати контекстне меню діаграми, або поля діаграми і вибрати команду Тип диаграммы.Тепер оберіть тип діаграми – гістограму;

· змінити написи на діаграмі. Викликати контекстне меню поля діаграми. Вибравши пункт Параметры диаграммы, активізувати радіокнопку Категория або Доля;

· змінити об`ємний вигляд діаграми. Викликати контекстне меню області діаграми і вибрати пункт Объемный вид, дальше задати параметри Возвышениеі Поворот;

· мишею перетягнути діаграму в зручне місце;

· змінити в таблиці деякі числові дані, слідкуючи за змінами у діаграмі.

 

Контрольні питання

1. Що таке форматування таблиці?

2. Що таке форматування вмісту комірок?

3. Як виконати автоматичне форматування таблиці?

4. Як змінити тип вирівнювання даних?

5. Які типи вирівнювання даних встановлені за замовчуванням?

6. Що таке загальний формат чисел?

7. Які є формати числових даних? Як задати формат чисел?

8. Як задати формат дати та часу?

9. Як змінити шрифт та його написання?

10. Для чого використовують перенесення тексту по словах?

11. Як змінити вигляд рамок комірок?

12. Як задати фон комірки? Як його скасувати?

13. Як змінити орієнтацію напису в комірці?

14. Як приховати сітку таблиці на екрані?

15. Як приховати стовпець / рядок?

16. Як змінити висоту рядка таблиці?

17. Як здійснити підбір ширини стовпця?

18. Як вилучити стовпець таблиці?

19. Які команди є в контекстному меню комірки, рядка, стовпця?

20. Як перейти на іншу сторінку робочої книги?

21. Як перейменувати сторінку робочої книги?

22. Для чого призначені діаграми?

23. Які є типи діаграм?

24. Які є види кругової діаграми?

25. Що таке гістограма?

26. Які осі мають діаграми?

27. З яких елементів складається діаграма?

28. Що таке легенда? Що вона містить?

29. Як можна розмістити діаграму в Excel?

30. Яке призначення майстра діаграм, як його запустити?

31. Які вікна має майстер діаграм?

32. Як ввімкнути панель інструментів Диаграмма?

33. Як визначити дії над елементами діаграми?

34. Як зробити зміни в діаграмі?

35. Як змінити написи в діаграмі?

36. Як сформатувати заголовок діаграми?

37. Як створити об`ємний вигляд кругової діаграми?

38. Як сформатувати область побудови діаграми?

39. Як змінити розташування легенди діаграми?

40. Як заповнити легенду кольором?

41. Як змінити розміри діаграми?

42. Чим відрізняться вісь категорій від осі значень?

43. Як побудувати/повернути гістограму?

44. Як змінити колір стінок гістограми?

45. Як знищити діаграму?

 

Завдання для самостійного виконання

Робота зі списками в MS Excel.

Фільтрація даних.

Створення та використання макросів.

 

 

Створення презентацій.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти