ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Лабораторна робота №11. Робота в локальній мережі.

 

План

- Основні поняття.

- Налаштування параметрів локальної мережі.

- Робота з папками в локальній мережі.

- Використання мережного принтера.

 

Методичні рекомендації

 

1.З розвитком комп’ютерної техніки все частіше виникає необхідність обміну інформацією між комп’ютерами. Природний спосіб – передача дискет є незручним і неоперативним. Тому реалізують передачу інформації між двома комп’ютерами за допомогою мережі.

Комп’ютерна мережа – це група комп’ютерів, які з’єднані між собою за допомогою спеціального мережного устаткування та спеціального програмного забезпечення.

Комп’ютерні мережі призначені для:

– спільного використання апаратних та програмних засобів комп’ютерів;

– забезпечення спільного доступу до ресурсів даних.

Комп’ютерні мережі прийнято ділити на 2 класи:

- локальні (LAN – Local Area Network);

- глобальні (WAN – Wide Area Network).

Локальна мережа – це набір комп’ютерів, периферійних пристроїв, комуні­каційних пристроїв, що з’єднані кабелями та відповідного програмного забезпечення, яке міститься у Windows ХР. У локальній мережі можуть з’єдну­ватися комп’ютери одного поверху, будинку, організації через спеціальні мережні адаптери (плати).

У мережі є багато комп’ютерів і для однозначної ідентифікації кожен комп’ютер у мережі має своє ім’я, під яким його «бачать» інші комп’ютери.

Комп’ютери в мережі можуть бути рівноправними й можуть користуватися ресурсами один одного. Такі мережі, що переважно базуються на використанні операційної системи Windows ХР, називаються одноранговими. Windows ХР – повноцінна однорангова операційна система, що може ефективно взаємодіяти із системами Windows на інших комп’ютерах.

Якщо в мережі є спеціальний потужний комп’ютер, виділений для спільного використання учасниками мережі, то він називається сервером. Цей комп’ютер виконує задачі управління мережею та надає інформацію іншим комп’ютерам мережі – клієнтам. Отже, серверна мережа – це мережа, в якій комп’ютери мають різні функції – одні з них виступають в ролі серверів, що поставляють ресурси та послуги, інші комп’ютери відіграють роль клієнтів, що корис­туються цими ресурсами та послугами.

Комп’ютери в мережі можуть об’єднуватися в робочі групи. Кожен комп’ю­тер належить до якоїсь робочої групи.

2.Для встановлення параметрів роботи локальної мережі можна скорис­татися програмою Сеть (ПускÞНастройкаÞПанель управленияÞСеть). У вікні цієї програми можна визначити конфігурацію локальної мережі (тип мережної плати, встановленої на комп’ютері, мережний протокол, службу доступу до файлів і принтерів у мережі, визначити (задати) мережне ім’я комп’ютера, визначити робочу групу, до якої він належатиме та ін.). Після завершення налаштування конфігурації, комп’ютер користувача матиме доступ до ресурсів мережі. На робочому столі Windows з’явиться піктограма Сетевое окружение. Відкривши вікно піктограми Сетевое окружение, ми побачимо комп’ютери зі своєї групи, а також значок Вся сеть. Усі комп’ютери мережі доступні через папку Вся сеть, при цьому вони розбиті на робочі групи. Мережне ім’я комп’ютера можна змінити через контекстне меню папки Сетевое окружение, вибравши пункт Свойства.

3. Спільні ресурси – це компонент іншого комп’ютера, наприклад, папка, файл або принтер, до якого був відкритий доступ через мережу.

Призначення спільної папки. Потрібно вибрати папку за допомогою програми Мой компьютер або Проводник. Потім із контекстного меню цієї папки обрати команду СвойстваÞвкладкаДоступ і задати параметр Общий ресурс. Можна встановити доступ тільки для читання інформації, повний доступ (для читання та запису) і доступ з паролем. Завершують операцію натисненням кнопки ОК. На піктограмі ресурсів загального призначення на цому комп’ютері з’являється зображення руки, на долоні якої знаходиться значок відповідного ресурсу.

Відкриття спільної папки на іншому комп’ютері. За допомогою програми Сетевое окружение відкривають ресурси іншого комп’ютера, на якому знаходиться потрібна папка, потім відкри­вають цю папку. Операції з файлами і папками здійснюються аналогічно, як при звичайній роботі в системі Windows.

4. Встановлення спільного використання принтера. У локальній мережі для дру­ку можна використовувати один принтер. Для цього виконують такі дії:

- відкривають папку Принтеры(ПускÞНастройкаÞПринтеры) на комп`ютері, до якого приєднують принтер;

- у контекстному меню принтера обирають команду Свойства, вкладкуДоступ і задають параметр Общий ресурс.

Для управління доступом на рівні користувачів на вкладинці Доступ натискають кнопку Добавить для визначення користувачів, яким буде дозво­лено використовувати принтер.

Використання мережного принтера. Для друку на мережному принтері потрібно підключитись до мережного принтера. Для цього в папці Принтерынатискають Установить принтер. З’явиться вікно майстра встановлення прин­тера, який може допомогти встановити драйвер потрібного принтера. Якщо принтер підключений до іншого комп’ютера, то потрібно обрати радіокнопку «Сетевой принтер» і задати мережний шлях до комп’ютера за допомогою кнопки Обзор. У папці Принтеры з’явиться піктограма мережного принтера (принтер, під’єднаний до кабелю).

Після встановлення мережного принтера друк здійснюється як на принтері, приєднаному до вашого комп’ютера.

 

Практичні завдання

1. Ознайомитися з параметрами конфігурації локальної мережі.

2. З’ясувати мережне ім’я вашого комп’ютера та робочої групи, до якої він належить. – Викликати контекстне меню папки Мой комп’ютер(пункт Свойства)

3. Визначити, які ресурси вашого комп’ютера доступні для роботи в мережі.

4. Відкрити папкуСетевое окружение.

а) з’ясувати, скільки комп’ютерів вашої робочої групи на даний момент працюють у локальній мережі;

б) за допомогою піктограми Вся сеть продивитись структуру локальної мережі.

5. Створити папку ProbaNetі до неї скопіювати з вашого жорсткого диска декілька файлів.

6. Встановити доступ до цієї папки як доступ для читання. – Використати контекстне меню цієї папки, відкрити пункт Свойства і на вкладці Доступ задати тип доступу Только чтение.

7. Скопіювати файли з папки ProbaNet іншого комп’ютера в папку ProbaNetна своєму комп’ютері. – Для цього необхідно використати звичайні засоби роботи з файловою системою у Windows, тобто спочатку відкрити папку ProbaNet на іншому комп’ютері, виконати команду Копировать, потім відкрити папку ProbaNet на своєму комп’ютері і задати командуВставить.

8. * Підключитись до мережного принтера.

Контрольні питання

1. Чому виникла необхідність створення комп’ютерних мереж?

2. Що таке комп’ютерна мережа? Для чого призначені комп’ютерні мережі?

3. Що таке локальна мережа?

4. Які ви знаєте апаратні засоби для створення комп’ютерних мереж?

5. Що таке хаб?

6. Яке з’єднання комп’ютерів називається прямим, як воно здійснюється?

7. Для чого використовується мережний адаптер?

8. Яка мережа називається одноранговою?

9. Які програми забезпечують роботу з одноранговою мережею?

10. Як побачити ім’я комп’ютерів, які складають локальну мережу?

11. Що таке сервер?

12. Яка мережа називається серверною? Які топології мереж вам відомі?

13. Що таке робоча група?

14. Як встановити (перевірити) параметри локальної мережі?

15. Для чого призначена програма Сетевое окружение?

16. Як можна змінити мережне ім’я комп’ютера?

17. Що таке спільні ресурси?

18. Як зробити папку спільною?

19. Які типи доступу до ресурсу ви знаєте?

20. Як відкрити папку на іншому комп’ютері?

21. Як здійснити копіювання файлів з одного комп’ютера на інший?

22. Як визначити свій принтер для спільного користування в локальній мережі?

23. Як підключитися до мережного принтера?

 

Лабораторна робота №12. Робота мережі Internet

 

План

- Основні поняття Internet.

- Служби Internet.

- Робота в MS Internet Explorer для пошуку та збору інформації.

- Пошукові сервери.

- Робота з FTP-сервером.

- Електронна пошта.

 

Методичні рекомендації

1. Internet– це всесвітня інформаційна глобальна комп’ютерна мережа, яка об’єднує багато комп’ютерних мереж для обміну даними і доступу до інформаційних ресурсів.

Internetскладається з багатьох комп’ютерів (серверів та клієнтів), з’єднаних між собою лініями зв’язку (як комутованими, так і постійними) і встановлених на цих комп’ютерах відповідних програм.

Для передачі інформації в Internet використовується протокол TCP/IP.

Протокол – це сукупність правил взаємодії комп’ютерів. Мережний протокол розписує комп’ютерам правила роботи (це є мова спілкування комп’ютерів). В Internet є декілька рівнів протоколів, які взаємодіють один із одним. На нижньому рівні використовують два основних протоколи TCP (Протокол управління передачею даних) та IP(Інтернет протокол). Часто ці два протоколи об’єднуються в один – TCP/IP.

Протокол TCPце протокол транспортного рівня. Він керує передачею інформації. При цьому дані, що відправляються, розподіляються на порції та нумеруються таким чином, щоб при отриманні їх можна було б правильно «зібрати» на комп’ютері одержувача.

Суть адресного протоколу IPполягає в тому, що в кожного учасника Всесвітньої мережі повинна бути своя унікальна цифрова IP-адреса. Без цієї адреси не можна говорити про точну доставку TCP-пакетів на відповідний комп’ютер. Цифрова адреса виражається чотирма байтами, наприклад, 126.37.215.61 і зручна для обробки на комп’ютері. Кожен комп’ютер мережі, через який проходить TCP-пакет, по чотирьох байтах може визначити, якому наступному комп’ютеру треба переслати пакет, щоб він виявився «ближче» до одержувача. Розв’язанням питання, який комп’ютер вважати «ближчим», займаються спеціальні засоби маршрутизатори – спеціалізовані програми, що працюють на вузловому сервері мережі.

Користувачу не зручно працювати з числовою IP-адресою, тому для користувача кожен комп’ютер мережі має ще й доменне ім’я. У доменній адресі є різні рівні, що називаються доменами, які відділяються крапкою. В доменній системі імен використовується принцип послідовного уточнення. Домен верхнього рівня розміщений справа і позначає графічний регіон – країну (ua – Україна, ru – Росія, de – Німеччина і т.д.). Домени нижнього рівня розміщені зліва (їх може бути декілька) уточнюють місцезнаходження комп’ютера. Наприклад, адреса www.chnu.cv.ua вказує на Web-сторінку Чернівецького національного університету.

Доменне ім’я легко запам’ятовується, тому що, як правило, воно вказує на зміст Internet-ресурсу. Значить, користувач працює з доменною адресою, а автоматична робота серверів організована з використанням чотиризначної числової адресації, тому необхідно зіставляти доменні імена зі зв’язаними з ними IP-адресами. Цим і займаються сервери служби імен доменів (DSM). Наш запит на одержання деякого файла з серверу спочатку обробляється сервером DSM, а далі він пересилається згідно з відповідною IP-адресою.

2. В Internet діють декілька служб (різних видів послуг). У залежності від задач, користувачі Internet використовують ті чи інші служби.

Різні служби мають різні протоколи, їхнє дотримання забезпечується роботою спеціальних програм. Таким чином, щоб скористатися якоюсь із служб Інтернету, необхідно встановити на комп’ютері програму, яка може працювати з протоколом даної служби. Такі програми називаються клієнтами.

Так, наприклад, для ефективної передачі файлів в Інтернеті використо­вується спеціальний прикладний протокол FTP (File Transfer Protocol). Таким чином, щоб одержати з Інтернету файл, необхідно:

- мати на комп’ютері програму FTP-клієнт;

- встановити зв’язок із сервером, що надає послуги FTP (FTP-сервер).

Найпопулярнішою службою сучасного Інтернету є служба WWW(World Wide Web). Часто цю службу ототожнюють із Інтернетом, хоча насправді це лише одна із його численних служб.

WWW є основним способом доступу до ресурсів Інтернету. WWW являє собою єдиний інформаційний простір, що складається з величезної кількості взаємозв’язаних електронних документів, які зберігаються на Web-серверах. Окремі документи, що складають Web- простір, називають Web-сторінками. Групи тематично об’єднаних Web-сторінок називають Web-вузлами або Web-сайтами. Один фізичний Web-сервер може містити багато Web-вузлів, кожно­му з яких, як правило, відводиться окремий каталог на сервері.

Користувачам служби WWW надається інформація у вигляді гіпер­текстових документів, які у свою чергу теж можуть мати гіперпосилання на інші документи. Гіпертекстовими посиланнями можуть бути слова, сполучення, зображення, які виділені кольором, підкресленням та рамкою. Сукупність великої кількості гіпертекстових документів, що зберігаються на серверах WWW, утворює своєрідний гіперпростір документів, між якими можливе переміщення. Користувач, почавши навігацію з деякого Web-документа, може переходити до нових документів як в межах цього ж Web-сервера, так і на інших серверах і здійснювати перегляд документів.

Перегляд документів починається, як правило з домашньої сторінки. Програми для перегляду Web-сторінок називаються броузерами. Документи, що є на Web-серверах, формуються за допомогою спеціальних правил HTML (Hyper Text Markup Language – мова розмітки гіпертекстів). Відображення документа на екрані відбувається згідно з командами мови розмітки гіпертексту. Ці команди називаються тегами. Наприклад, за допомогою тегів створюються гіпертекстові посилання. Такі документи ще називають документами в HTML форматі. При відображенні HTML документу на екрані бачимо тільки текст документа (теги не відображаються). Клацнувши лівою кнопкою миші на гіперпосиланні, ми відправляємо запит на відкриття нового документа.

Такий зв’язок між документами існує, тому що кожна адреса файла в Інтернеті визначається уніфікованим вказівником ресурсів – URL-адреси.

Найчастіше URL-адреса має такий формат:

протокол: //доменна адреса комп’ютера, на якому зберігається даний ресурс/ім’я каталогу/ім’я підкаталогу/ім’я файла.

Протокол – це сукупність правил, які регламентують роботу з тим чи іншим ресурсом. Наприклад, http – протокол передачі гіпертекстів для служби WWW, ftp – протокол пересилання файлів довільного типу, nntp – протокол передачі новин.

Служба передачі файлів (FTP) використовується при передачі файлів-програм, при пересиланні великих документів (книг), при передачі великих архівних файлів. Служба FTP має свої сервери у світовій мережі, на яких зберігаються архіви даних. У користувача для роботи із серверами FTP може бути встановлене спеціальне програмне забезпечення, хоча і броузери мають вбудовані можливості для роботи з протоколом FTP, але спеціалізовані FTP-клієнти забезпечують більш стійке з’єднання й володіють зручнішим інтер­фей­­сом для користувача. FTP – це протокол за технологією сервер-клієнт.

Крім перелічених служб (WWW, FTP) Інтернет має ще багато інших, на­приклад, служба телеконференцій (для розсилання повідомлень великій групі користувачів), служба IRC (для спілкування кількох людей у режимі реального часу) та ін.

3. Найбільш поширеним браузером сьогодні є програма Internet Explorer, яка входить до складу Windows ХР. Вона призначена для перегляду Web-доку­мен­тів і для доступу до FTP-архівів.

Запуск броузера відбувається через значок на робочому столі, або на панелі швидкого запуску через операцію ПускÞПрограммыÞInternet Explorer, через документ у форматі HTML.

Перегляд Web-сторінок. Як тільки ви запустили Web-броузер, він автома­тично завантажить, як правило, початкову сторінку компанії, що випустила цей броузер. Після цього для відображення у вікні броузера необхідної Web-сторінки потрібно:

– клацнути мишею в рядку введення адреси (рядок Адрес знаходиться у верхній частині вікна);

– надрукувати URL-адресу необхідного Інтернет-ресурсу й натиснути клавішу <Enter> (стара адреса повинна зникнути). Можна вибрати адресу із списку, що розкривається;

– через декілька секунд нова сторінка завантажиться на ваш комп’ютер.

При перегляді Web-сторінки зустрічаються гіперпосилання на інші Web-документи. Гіперпосилання в тексті виділяються кольором і підкресленням.

При наведенні курсору миші на гіперпосилання курсор набуває форми людської руки з витягнутим вказівним пальцем, а URL-адреса нової Web-сторінки з’являється в рядку статусу. Клацнувши мишею на гіперпосиланні, ми відкриємо на екрані нову Web-сторінку, яка замінить поточну (гіперпосилання відіграє роль ярликів для відшукання Web-сторінок). Щоб переглянути великі Web-сторінки використовують смугу прокрутки. Web-документи можна зберегти на своєму комп’ютері – команда ФайлÞСохранить как, можна роздрукувати – команда ФайлÞПечать.

При подорожуванні у Web-просторі можна зустріти Web-сторінки, які ділять робоче поле броузера на декілька частин – фреймів. Як правило, в лівому фреймі подано зміст Web-вузла або посилання на його web-сторінки. Вибравши мишею посилання, розташоване в лівому фреймі, в правому фреймі отримують відображення відповідної сторінки.

Щоб активізувати фрейм, треба клацнути мишею всередині його вікна.

Для того, щоб запустити зразу ж декілька Web-сторінок, потрібно заван­тажити ще раз броузер Internet Explorer, клацнувши мишею на його значку і в новому вікні броузера в адресному рядку ввести URL-адресу необхідної Web-сторінки, або скористатися командою ФайлÞСоздатьÞ Окно або вибрати ко­манду Открыть в новом окне з контекстного меню необхідного гіперпосилання, або клацнути мишею на гіперпосиланні при натиснутій клавіші <Shift>. Використовуючи панель задач, можна переключатись між різними задачами.

Панель інструментів Internet Explorer. Для управління роботою броузера зручно використовувати панель інструментів, яка включається командоюВидÞПанель инструментовÞОбычные кнопки. Опишемо дії, які виконуються з допомогою цих кнопок:

Назва кнопки Дії, які здійснюються при натисканні кнопки
Назад Повернутися до попередньої Web-сторінки
Вперед Повернутися до наступної вже відкритої Web-сторінки
Остановить Зупинити завантаження Web-сторінки
Обновить Заново завантажити Web-сторінку (якщо її завантаження було перервано)
Домой Перейти на домашню Web-сторінку
Поиск Здійснити пошук Web-сторінки за допомогою пошукових служб
Избранное Додати поточну Web-сторінку до списку сторінок, які регулярно відвідуються
Журнал Перегляд протоколу Web-сторінок, які відкривалися в попередні дні, тижні
Почта Відбувається завантаження програми для роботи з поштою (MS Outlook Express)
Размер Зміна розміру шрифту поточної Web-сторінки

Для встановлення параметрів ефективної роботи програми Internet Explorer використовують команду головного менюСервисÞСвойства обозревателя.У вікні Свойства обозревателя є шість вкладок, на яких можна встановлювати необхідні параметри. Наприклад, на вкладці Дополнительно в групі Мультимедиа можна відмінити ознаки:Отражать рисунки,Воспроизводить анимацию, видео, звуки. Таким чином, відключивши завантаження рисунків і мультимедіа файлів, можна істотно прискорити завантаження Web-сторінок, але буде відображатися лише текст Web-сторінки. Щоб потім побачити потрібний рисунок або відтворити мультимедійний файл, потрібно викликати контекстне меню відведеного поля для рисунка і виконати командуПоказать рисунок.

На вкладці Общие в полі Домашняя страница можна вказати початкову Web-сторінку, з якої буде починатися огляд Web-простору при завантаженні програми Internet Explorer (за замовчуванням з’явиться домашня сторінка фірми Microsoft).

Проблема читання Web-документів. Існують таблиці кодів для символьної інформації. Internet Explorer у більшості випадків автоматично обирає правиль­ну відповідність між кодами документа при його формуванні та його відображенні. Але іноді текст у вікні броузера неможливо прочитати. Вибрати потрібне кодування символів можна за допомогою команди головного меню ВидÞВид кодировки. Якщо це не допомагає можна спробувати знайти на Web-документі гіпер­посилання, яке дозволяє прочитати документ.

4. Пошук інформації у WWW. Інформація в Інтернеті швидко змінюється, а довідники з інформаційних ресурсів Інтернету швидко застарівають, тому єдиним ефективним засобом пошуку інформації є пошукові сервери. Пошукові системи можна розділити на два класи – класифікаційні і словникові. У класифікаторах пошук здійснюється шляхом послідовного уточнення тема­тичних рубрик, поступово звужуючи пошук інтересів. Словникові пошукові системи постійно сканують Інтернет і заносять у свої довідники інформацію про те, що є в Інтернеті. Словникові пошукові системи здійснюють пошук інформації згідно із запитом користувача. Запит здійснюється шляхом задання одного чи кількох ключових слів. Якщо ключовий елемент повинен бути присутній на Web–сторінках, то перед ним ставлять «+», якщо обов’язково відсутній то символ «–». Наприклад, +Windows-95 – означає пошук Web–сторінок, що обов’язково містять Windows, але не містять 95.

Опис правил складання запитів є у кожній пошуковій системі в розділі Help.

Наведемо огляд пошукових машин, якими часто користуються:

а) американські системи:

AltaVista (http://www.altavista.com)

Yahoo (http://www.yahoo.com)

Lycos (http://www.lycos.com)

HotBot (http://www.hotbot.com)

б) російські системи:

Рамблер (http://www.rambler.ru)

Лист (http://www.list.com)

Гугл (http://www.geogle.com)

в) українські системи:

Мета (http://meta.ua)

Гугл (http://google.com.ua).

5. Робота з FTP-сервером. Як відомо, Web-сторінки можуть містити посилання не тільки на HTML-документи, GIF-, JPEG-файли, які броузер Internet Explorer відкриває самостійно, але і файли інших типів – архіви, програмні файли, які броузер не може відкрити. У цьому випадку броузер починає процес завантаження файлів на робочий комп’ютер; при цьому відкривається вікно майстра завантаження файлів, в якому вказуємо на необ­хідність зберегти цей файл на диску.

Завантаження файлів можна здійснювати через введення в адресний рядок броузера адреси FTP-сервера, наприклад ftp://ftp.rpd.univ.kiev.ua (файловий сервер Київського університету ім. Шевченка). Щоб здійснити пошук FTP-серверів, що містять даний файл у броузер завантажують Web-сторінку спеціалізованої пошукової системи (наприклад, http://www.files.ru, http://www.filesearch.ru, http://www.ftpsearch.kiev.ua).

У полі запиту вводять ім’я шуканого файла й натискають кнопку пошуку. Через деякий час у вікно броузера завантажиться Web-сторінка з результатами пошуку (FTP-сервери, що містять потрібний файл).

6.Електронна пошта – це сукупність засобів, призначених для обміну інформацією між користувачами комп’ютерної мережі. Щоб можна було ко­ристуватися цією службою, необхідно створити на поштовому сервері скриньку з певною адресою. Найпростіший спосіб здобути її – скористатися послугами безкоштовного поштового Web-сервера, наприклад Ukr.net (www.ukr.net), Mail.ru (www.mail.ru) чи іншого.

Адреса електронної пошти має наступний формат:

імя_користувача@імя_поштового_сервера

На електронну адресу вам будуть надходити повідомлення від інших користувачів. Щоб здійснювати електронне листування, користувачеві досить мати на комп’ютері лише браузер. Для роботи з електронною поштою можна використовувати програму поштового клієнта. Найпопулярнішою є Microsoft Outlook Express.

Практичні завдання

1. Запустити програму Internet Explorer.

2. Зайти на домашню сторінку Чернівецького національного університету. – В адресному рядку ввести URL-адресу http://www.chnu.cv.ua.

3. Через гіперпосилання, перегляньте інші Web-сторінки цього сайту.

4. Додайте посилання на Web-сторінку свого факультету до папки Избранное.

5. Збережіть Web-сторінку про свій факультет в окремому файлі. – Використайте команду ФайлÞСохранить как.

6. Визначте властивості Web-сторінки. – Виконайте командуСвойства з контекстного меню фона Web-сторінки.

7. Перегляньте властивості рисунка з Web-сторінки. – КомандаСвойства з контекстного меню рисунка.

8. Збережіть на диску в окремому файлі тільки рисунок з Web-сторінки. – Виконайте команду Сохранить рисунок как з контекстного меню рисунка. (Можна зберегти і фоновий рисунок Web-сторінки за допомогою відповідної команди контекстного меню фонового рисунка).

9. Зробіть на своєму комп’ютері початковою сторінкою Web-сторінку нашого університету. – Для цього завантажте домашню сторінку Web-сайту www.chnu.cv.ua, а потім скористайтеся командою СервисÞСвойства обозревателяÞвкладкаОбщиеÞС текучей.

10. Зайти на домашню сторінку Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка, який знаходиться за адресою http://www.univ.kiev.ua

11. Ознайомтесь з параметрами програми Internet Explorer (команда меню СервисÞСвойства обозревателя).

12. Завантажте Web-сайт з правовою інформацією. URL-адреси такі :

http://www.nau.kiev.ua (нормативні акти України)

http://info.resourcecorp.ua (пошукова база нормативних актів України)

http://www.rada.gov.ua (потужна пошукова база чинного в Україні законодавства)

http://www.zakon.gov.ua (законопроекти України)

http://www.liga.kiev.ua (комп`ютерна правова бібліотека – інформація платна)

http://www.napravo.ua (правовий журнал)

http://www.coe.kiev.ua (сайт ради Європи в Україні)

http://www.un.org (офіційний сайт ООН)

13. Користуючись пошуковою системою Internet, знайдіть таку правову інформацію:

– про основні права працівників;

– про об`єкти оподаткування;

– про класифікацію злочинів;

– про заходи вдосконалення системи вищої освіти України;

– про оренду землі;

– про захист цивільних прав судом;

– про підтримку розвитку туризму в Україні;

– декларацію прав людини.

13. Знайти закон «Про державну виконавчу службу».

14. Відшукайте в Internet URL-адреси сайтів інших юридичних закладів, наприклад Національної юридичної академії.

Контрольні питання

1. Що таке Internet?

2. Які основні сервіси надає мережа Internet?

3. Що таке протокол?

4. Які функції виконує протокол TCP/IP?

5. Яка структура IP-адреси?

6. Яка структура доменної адреси?

7. Що таке WWW, FTP?

8. Що таке Web-сторінка, Web-сервер?

9. Як здійснюється навігація у Web-просторі?

10. Що таке броузер? Які броузери ви знаєте?

11. Які основні можливості забезпечують Web-броузери?

12. Що таке гіперпосилання, який вони мають вигляд?

13. Що таке URL-адреса, який вона має формат?

14. Як здійснюється перегляд Web-сторінок?

15. Як здійснити збереження Web-сторінки на диску?

16. Що таке фрейм?

17. Як завантажити Web-сторінку в новому вікні?

18. Яке призначення мають кнопки з панелі інструментів програми Internet Explorer?

19. Як встановити параметри програми Internet Explorer?

20. Яку роль виконують пошукові сервери?

21. Які категорії пошукових серверів використовуються в Інтернет?

22. Які ви знаєте пошукові сервери?

23. Яка різниця між Web-серверами та FTP-серверами?

24. Як отримати файл з FTP-сервера?

25. Як здійснити пошук файлів в Internet?

26. Яка адреса Web-серверу Чернівецького національного університету?

27. Щотаке електронна пошта?

28. Який формат адреси поштової скриньки?

29. Наведіть приклади безплатних поштових серверів.

30. Які програми забезпечують роботу електронної пошти?

 

Завдання для самостійного виконання

1. Комунікаційне обладнання комп'ютерних мереж.

2. Критерії пошуку інформації в мережі Інтернет.

3. Енциклопедії та словники в Інтернеті.

4. Робота з електронною поштою


 

№ вар. По остан. цифрі Підсумковий контроль. Варіанти контрольних питань
- Інформація, інформатика та інформаційні технології. Вимірювання інформації. - Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів. Способи подання алгоритмів. Алгоритми з розгалуженнями. Циклічні алгоритми та їх опис. - Охарактеризувати властивості таблиць та полів таблиць бази даних MS Access.
- Історія розвитку комп’ютерів. Застосування обчислювальної техніки. Класифікація комп’ютерів. Архітектура персонального комп’ютера. - Поняття програми. Поняття про мови програмування. Класифікація мов програмування. Поняття про системи програмування. Поняття про інтерпретацію та компіляцію - Створення і редагування таблиць В СУБД
- Персональні комп'ютери. Головні компоненти комп’ютерної системи розташовані на системній (материнській) платі. Призначення і технічні характеристики оперативного і постійного запам'ятовуючих пристроїв. - Системи опрацювання текстів, їх функції. Середовище текстового процесора, його призначення та система вказівок. Відкриття та збереження документу. Введення тексту, його редагування і форматування. Перевірка правопису. - Бази даних та їх типи. Системи управління базами даних, найпростіші операції СУБД
- Робота з таблицями, стилями в середовищі текстового редактора Word 2010. Об'єкти в середовищі текстового процесора (символ, абзац, документ) і правила роботи з ними. Робота з графічними об'єктами в середовищі текстового процесора. - Електронні таблиці та їх призначення. Введення текстів, чисел і формул. Етапи створення електронних таблиць. - Класифікація і призначення комп’ютерних мереж. Архітектура локальних мереж

 

Питання
- Зовнішні пристрої ПК. Функціональні характеристики ПК - Основні поняття про табличний процесор. Типи даних. Формули і функції. - Глобальна комп’ютерна мережа, її архітектура, основні послуги: електронна пошта, телеконференції, FTP-послуга, WWW-сервіс
- Поняття про програмне забезпечення. Системне і прикладне програмне забезпечення. - Типи помилок при обчисленнях у формулах програми МS Excel, категорії функцій, що використовуються в МS Excel - Програмне забезпечення комп’ютерної мережі. Поняття протоколу
- Основні об'єкти, з якими працює операційна система. Поняття файлу, його імені та розширення, каталогу (папки), шляху до файлу. - Технологія роботи в електронній таблиці. Етапи створення електронних таблиць - Глобальна комп’ютерна мережа, протоколи TCP/IP.
- Операційна система, її функції. Інтерфейс операційної системи та правила роботи з ним. Основні об'єкти, з якими працює операційна система. Типи вікон і правила роботи з ними. Піктограми, їх призначення - Електронні таблиці та їх призначення. Введення текстів, чисел і формул. Побудова діаграм на основі табличних даних - Топологія комп’ютерної мережі, їх різновиди.
- Поняття про сучасні засоби зберігання й опрацювання інформації. Носії інформації. Форми і способи подання інформації. - Поняття про бази даних. Класифікація баз даних. Види моделей даних - Система адрес в глобальній мережі Інтернет.
- Базові структури алгоритмів. Основна властивість базових структур. Структурний підхід до конструювання алгоритмів - Типи даних полів в MS Access. - Публікація web-вузла та майбутнє Інтернет. Web-хостинг. Пошукові системи.

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

У наведеній нижче таблиці вказано критерії, за якими визначається рівень навчальних досягнень студента та відповідний бал. Слід вважати, що знання, уміння та навички студента відповідають певному рівню навчальних досягнень, якщо вони відповідають критерію, вказаному для цього рівня, та критеріям для всіх попередніх рівнів.

 

Рівні навчальних досягнень Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з інформатики
І. Початковий Студент /студентка: · розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі; · знає і виконує правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютерною технікою
Студент/студентка: · розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі та може фрагментарно відтворити знання про них
Студент/ студентка: · має фрагментарні знання незначного загального обсягу (менше половини навчального матеріалу) за відсутності сформованих умінь та навичок
ІІ. Середній Студент/студентка: · має початковий рівень знань, значну (більше половини) частину навчального матеріалу може відтворити; · виконує елементарне навчальне завдання із допомогою вчителя; · має елементарні навички роботи на комп'ютері
Студент /студентка: · може відтворити значну (більше половини) частину навчального матеріалу; · може з допомогою викладача відтворити значну частину навчального матеріалу; · має стійкі навички виконання елементарних дій з опрацювання даних на комп'ютері
Студент/студентка: · пояснює основні поняття навчального матеріалу; · може самостійно відтворити значну частину навчального матеріалу; · вміє за зразком виконати просте навчальне завдання; · має стійкі навички виконання основних дій з опрацювання даних на комп'ютері;
ІІІ. Достатній Студент/студентка: · вміє застосовувати вивчений матеріал у стандартних ситуаціях; · може пояснити основні процеси, що відбуваються під час роботи інформаційної системи, та наводити власні приклади на підтвердження деяких тверджень; · вміє виконувати навчальні завдання передбачені програмою
Студент/студентка вміє: · аналізувати навчальний матеріал, в цілому самостійно застосовувати його на практиці; · контролювати власну діяльність; · самостійно виправляти вказані викладачем помилки; · самостійно визначати спосіб розв’язування навчальної задачі; · використовувати довідкові системи програмних засобів
Студент/студентка: · вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці; · вміє систематизувати і узагальнювати отримані відомості; · самостійно знаходить і виправляє допущені помилки; · може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання навчального завдання; · використовує електронні засоби для пошуку потрібної інформації
  IV.Високий   Студент/студентка: · володіє міцними знаннями, самостійно визначає проміжні етапи власної навчальної діяльності, аналізує нові факти, явища; · вміє самостійно знаходити додаткові відомості та використовує їх для реалізації поставлених перед ним навчальних завдань, судження його логічні і достатньо обґрунтовані; · має сформовані навички керування інформаційними системами
Студент/студентка: · володіє узагальненими знаннями з предмета; · вміє планувати особисту навчальну діяльність, оцінювати результати власної практичної роботи; · вміє самостійно знаходити джерела різноманітних відомостей і використовувати їх відповідно до мети і завдань власної пізнавальної діяльності; · використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях; · вміє виконувати

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти