ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Локалізація функцій у корі .

Поля поділяються на три групи:

1) первинні поля — кіркові кінці (ядерні зони) аналізаторів; на первинні поля попадає первинна інформація;

2)вторинні поля — периферичні зони аналізаторів; тут відбувається обробка (усвідомлення) інформації;

3)третинні поля — зони перекриття аналізаторів, де ви­робляється рухова програма (мета і завдання поведінки). Основні первинні поля:

— передцентральна звивина, або закрутка (gyrus precentralis) — кірковий кінець пропріоцептивного аналізатора (центр м'язово-суглобового чуття);

— зацентральна звивина (gyrus postcentralis) — кірковий кінець шкірного аналізатора (центр загальної чутливості — больової, температурної, дотикової)

— нижня частина зацентральної звивини — кірковий кінець смакового аналізатора (центр смаку);

— клин (cuneus) і острогова борозна (sulcus calcarinus) в потиличній частці , кірковий кінець зорового аналізатора (центр зору);

— верхня вискова звивина (gyrus temporalis superior) — кірковий кінець слухового аналізатора (центр слуху);

— середня і нижня вискові звивини (gyrus temporalis medius et inferior) кірковий кінець вестибулярного аналі­затора (центр рівноваги);

— пригілокампальна звивина (gyrus parahippocampdlis), гачок (uncus) кірковий кінець нюхового аналізатора (центр нюху).

Топографія центру одночасного повороту голови і очей — середня лобова звивина; центру праксії (центру практичних навиків, складних цілеспрямованих рухів) — надкрайова звивина (gyrus supramarginalis); центру стереогнозу (вміння пізнавати предмет на дотик) — верхня тім'яна часточка (lobulus parietalis superior).

Топографія центрів мови

I. Чутливі центри мови:

1)слуховий центр мови — задня частина верхньої вис­кової звивини;

2) зоровий центр мови (центр читання) — кутова звиви­на (gyrus angulаris) в тім'яній частці.

II. Рухові центри мови:

1)центр усної мови — нижня лобова звивина (gyrus frontalis inferior);

2)центр письмової мови — задня частина середньої лобової звивини (gyrus frontalis medius).

Рекомендована література.

1. В.Г.Ковешников «Анатомія людини» Луганськ, 2005, Т.2.

2. М.Р.Сапин «Анатомия человека» , Москва, «Медицина», 1986, Т.2.

3. М.Г.Привес «Анатомия человека» , С.П. издательство «Гиппократ», 1998.

Матеріали для самопідготовки.

А. Питання для самоконтролю.

1. Назвати кіркові центри:

- пропріоцептивного аналізатора;

- шкірного аналізатора;

- слухового, смакового, зорового, вестибулярного аналізаторів;

- чутливі та рухові центри мови.

Б. Ситуаційні задачі.

1. Після травми у хворого спостерігається порушення моторних центрів, що регулюють діяльність м’язів голови. В яких ділянках кори півкуль в нормі локалізується відповідний центр?

A * Нижня частина передцентральної звивини

B Верхня частина передцентральної звивини

C Надкрайова звивина

D Верхня тім’яна часточка

E Кутова звивина

2. Після черепно-мозкової травми у хворого спостерігається втрата можливості виконувати знайомі до травми складні координовані рухи (апраксія). В якої ділянці кори півкуль в нормі локалізується відповідний центр?

A * Gyrus supramarginalis

B Gyrus angularis

C Gyrus paracentralis

D Gyrus lingualis

E Gyrus parahipocampalis

3. Хворий виявляє скарги на неспроможність розуміти слова (сенсорна афазія), хоча звуки він чує. Про порушення якого кіркового аналізатора йдеться?

A *Слуховий аналізатор усної мови

B Мовноруховий аналізатор

C Руховий аналізатор письмової мови

D Зоровий аналізатор письмової мови

E Ядро слухового аналізатора

4. У хворого діагностовано пухлина мозку, яка розміщена в ділянці „пташиної шпори”. Порушення якої функції розвинеться у хворого, якщо пухлина буде активно розвиватися далі?

A *Порушення функції зору

B Порушення функції слуху

C Порушення функції нюху

D Порушення функції смаку

E Порушення функції вестибулярного аналізатора

5. У чоловіка 35 років з перенесеним менінгоенцефалітом відмічається різке зниження слуху. Обстеження виключає патологію звукопровідного та звукосприймального апаратів органа слуху. В якій звивиніі кори великого мозку патологічні зміни?

A *Верхній скроневій

B Середній скроневій

C Верхній лобовій

D Надкрайовій

E Кутовій

6. У хворого 26 років після оперативного втручання пропала здатність читати, складати з літер слова і фрази. В якій ділянці кори головного мозку не відновлена функція?

A *Gyrus anqularis

B Cuneus

C Sulcus calcarinus

D Gyrus parietalis superior

E Gyrus supramarginalis

7. Хворий не розуміє змісту слів, а також не розуміє власної мови (словесна глухота). Яка із звивин великих півкуль головного мозку уражена ?

A *Верхня скронева.

B Нижня лобова.

C Зацентральна.

D Верхня тім'яна долька.

E Нижня тім'яна долька.

8. У хворого спостерігається параліч м'язів верхньої і нижньої кінцівок зліва. Яка із звивин великих півкуль головного мозку уражена ?

A * Передцентральна.

B Середня лобова.

C Нижня лобова.

D Верхня лобова.

E Зацентральна.

9. У хворого спостерігається втрата загальної чутливості на окремих ділянках тіла справа. Яка із звивин великих півкуль головного мозку уражена ?

A * Зацентральна.

B Верхня скронева.

C Середня скронева.

D Нижня скронева.

E Перед центральна

10. Після важкої закритої черепно-мозкової травми хворий перестав впізнавати обличчя родичів. Який кірковий центр пошкоджений?

A *Кора навколо шпорної борозни

B Кора надкрайової звивини

C Кора верхної скроневої звивини

D Кора передцентральної звивини

E Кора зацентральної звивини

11. Після черепно-мозкової травми у хворого спостерігається втрата можливості виконувати знайомі до травми складні координовані рухи (апраксія). В якої ділянці кори півкуль в нормі локалізується відповідний центр (ядро рухового аналізатора)?

A * Gyrus supramarginalis

B Gyrus angularis

C Gyrus paracentralis

D Gyrus lingualis

E Gyrus parahipocampalis

12. Після ЧМТ у хворого 48 років, спостерігається втрата функції співдружнього повороту голови та очних яблук в протилежну сторону. В яких ділянках кори півкуль в нормі локалізується відповідний за цю функцію центр (ядро)?

A * Задній відділ середньої лобової звивини

B Задній відділ верхньої лобової звивини

C Лобовий полюс

D Кутова звивина

E Нижня тім’яна часточка

13. Після ЧМТ у хворого 59 років, який до травми працював викладачем музичної школи, спостерігається втрата можливості сприяння музичних творів, які являють собою набір лише різноманітних шумів та звуків (музична глухота). В яких ділянках кори півкуль в нормі локалізується відповідний центр (ядро)?

A * Середня третина верхньої скроневої звивини

B Нижня тім’яна часточка

C Надкрайова звивина

D Тім’яна звивина

E Кутова звивина

14. У хворого спостерігається атаксія, похитування тіла при стоянні внаслідок пошкодження ядра аналізатора положень і руху голови (статичний аналізатор). В якій ділянці кори головного мозку локалізується пошкодження?

A * Gyrus temporalis medialis et inferior.

B Gyrus frontalis superior.

C Gyrus temporalis superior.

D Gyrus parietalis superior.

E Gyrus supramarginalis.

15. Повреждение мозга привело к нарушению моторной функции речи. В каком отделе коры произошло повреждение?

A * Нижняя лобная извилина

B Височная область коры

C Теменная область коры

D Затылочная область коры

E Передняя центральная извилина

16. После повреждения мозга у человека нарушено восприятие звука. В каком отделе коры произошло повреждение?

A * Височная область коры

B Теменнная область коры

C Затылочная область коры

D Передняя центральная извилина

E Задняя центральная извилина

17. После повреждения мозга у человека нарушено восприятие зрительной

информации. В каком отделе коры произошло повреждение?

A * Затылочная область коры

B Теменнная область коры

C Височная область коры

D Передняя центральная извилина

E Задняя центральная извилина

18. Повреждение мозга привело к нарушению сенсорной функции речи. В каком отделе коры произошло повреждение?

A * Задняя часть височной извилины

B Лобная извилина

C Теменная извилина

D Передняя центральная извилина

E Задняя центральная извилина

19. У хворого моторна афазія. Яка локалізація ураження нервової системи?

A *Нижня лобова закрутка

B Під’язиковий нерв

C Середня лобова закрутка

D Верхня вискова закрутка

E Язикова закрутка

20. До лікаря звернувся хворий зі скаргами на втрату можливості написання слів. Поставлено діагноз письмова афазія. Про порушення якого мозкового

аналізатора йдеться?

A *Кірковий центр рухового аналізатора письмової мови?

B Кірковий центр чутливого аналізатора мови?

C Кірковий центр рухового аналізатора усної мови?

D Кірковий центр рухового аналізатора?

E Кірковий центр зорового аналізатора?

21. Після ЧМТ у хворого 39 років спостерігається порушення моторних центрів, що регулюють діяльність м’язів обличчя. В яких ділянках кори півкуль в нормі локалізується відповідний центр (ядро)?

A * Нижня частина передцентральної звивини

B Верхня частина перед центр

C Надкрайова звивина

D Тім’яна звивина

E Кутова звивина

22. В нейрохирургическое отделение доставлен больной в коматозном состоянии (нарушение сознания и отсутствие целенаправленных реакций на любые раздражители). При обследовании врач установил, что дисфункция коры головного мозга пациента вызвана поражением сети нейронов мозгового ствола, которая поддерживала активность коры больших полушарий. Какие структуры мозга поражены?

A *Ретикулярная формация

B Ядра мозжечка

C Базальные ядра

D Хвостатые ядра

E Ядра гипоталамуса.

23. Після ЧМТ у хворого 39 років спостерігається втрата можливості складати логічні та осмислені речення з окремих слів (аграматизм). В яких ділянках кори півкуль в нормі локалізується відповідний за цю функцію центр?

A * Центральний відділ нижньої лобової звивини

B Передній відділ верхньої лобової звивини

C Задній відділ верхньої лобової звивини

D Очкоямкова частина

E Лобовий полюс

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти