ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 45. Орган слуху та рівноваги. Провідний шлях органа слуху та рівноваги.

Кількість годин – 2

Актуальність теми.

Знання цього розділу анатомії край необхідні для студентів усіх спеціальностей для подальшого навчання.

Навчальні цілі.

Навчити студентів загальній характеристиці органа слуху та рівноваги, вивчити складові органа слуху, будову зовнішнього, середнього та внутрішнього вуха, провідний шлях слухового аналізатора.

3. Матеріали до аудиторної роботи та міждисциплінарна інтеграція:

- з курсу фізіки – проведення звукових хвиль;

- з курсу біології – філогенез органа слуху та рівноваги;

- для подальшого вивчення тем.

Зміст теми заняття.

Периферичною частиною слухового і вестибулярного аналізаторів є орган чуття - присінково-завитковий орган, або вухо. Розрізняють:

1) зовнішнє вухо, яке складається з вушної раковини і зовнішнього слухового проходу;

2) середнє вухо, яке складається з барабанної порожнини та слухової (Євстахієвої) труби.

Середнє вухо відділене від зовнішнього вуха барабанною перетинкою. Зовні барабанна перетинка вкрита шкірою, а зсередини - слизовою оболонкою. Середнє вухо заповнене повітрям. Барабанна порожнина сполучається з порожниною соскоподібного відростка (соскоподібною печерою та соскоподібними комірками). Барабанна порожнина знаходиться у піраміді вискової кістки і має 6 стінок:

- верхню - покрівельну, утворену дахом барабанної порожнини;

- нижню - яремну, утворену дном яремної ямки;

- медіальну - лабіринтну яка відділяє барабанну порожнину від внутрішнього вуха. На лабіринтній стінці знаходиться овальної форми вікно присінка закрите основою стремінця, і вікно завитки закрите вторинною барабанною перетинкою, яка відділяє барабанну порожнину від барабанних сходів;

- задню - соскоподібну від якої починається стремінцевий м'яз;

- передню - сонну, яка відділяє барабанну порожнину від сонного каналу. У верхній частині цієї стінки знаходиться барабанний отвір слухової труби;

- латеральну - перетинкову, утворену барабанною перетинкою.

У барабанній порожнині знаходяться три кісточки: молоточок, коваделко і стремінце. Молоточок зростається з барабанною перетинкою і з'єднується з коваделком, а коваделко - зі стремінцем. Слухові кісточки проводять звук, передають коливання барабанної перетинки у вікно присінка.

Регулюють рухи кісточок два м'язи:

м'яз-натягач барабанної перетинки і стремінцевий м'яз. Слухова труба лежить у м'язовотрубному каналі, сполучає барабанну порожнину з горлом.

3) внутрішнє вухо, або лабіринт. Лабіринт поділяється на зовнішній - кістковий і внутрішній - перетинчастий.

Частини кісткового лабіринту:

- присінок. На медіальній стінці присінка знаходиться внутрішній отвір водопроводу присінка;

- півколові канали, які 5 отворами відкриваються на задній стінці присінка. Півколових каналів є 3: передній (сагітальний, верхній), задній (фронтальний), латеральний (горизонтальний). Кожний півколовий канал має 2 ніжки: просту і ампульну, яка має розширення - ампулу. Прості ніжки переднього і заднього півколових каналів зливаються в одну загальну ніжку;

- завитка, яка відкривається отвором на переднім стінці присінка. Завитка - це спіральний канал, який утворює 2,5 оберти навколо осі завитки. Вісь завитки - кістковий стержень. Навколо стержня закручується кісткова спіральна пластинка. В основі завитки знаходиться внутрішній отвір канальця завитки. Частини перетинчастого лабіринта:

- маточка і мішечок, де знаходяться рецептори рівноваги при поступальних рухах - статичні плямки; - півколові протоки з ампулами, в яких знаходяться рецептори рівноваги при обертальних рухах - ампульні гребінці;

- завиткова протока, яка займає середню частину спірального каналу завитки, поділяє його на нижні барабанні сходи і верхні сходи присінка, обмежена трьома стінками;

- зовнішньою;

- присінковою;

- барабанною. На базиляршй мембрані барабанної стінки розміщені у вигляді війок сенсорні клітини, які формують спіральний орган.

Провідний шлях слухового аналізатора

1-й нейрон лежить у завитку в спіральному, вузлі. Дендрит його закінчується у спіральному органі. Аксон в складі VIII пари черепних нервів - присінково-завиткового нерва — входить через внутрішній слуховий отвір у порожнину черепа і направляється в міст.

2-й нейрон лежить у мості в передньому або задньому слухових ядрах. Аксон його формує латеральну петлю, може переходити на протилежну сторону (часткове перехрестя) і підіймається в проміжний мозок.

3-й нейрон лежить у проміжному мозку в метаталамусі в медіальному колінчастому тілі (підкірковий центр слуху). Аксон його йде через задню ніжку внутрішньої капсули, через променистий вінець, утворюючи слухову променистість, в кору.

4-й нейрон лежить у корі у верхній висковій звивині у внутрішній зернистій пластинці (кірко­вий кінець слухового аналізатора).

Провідний шлях вестибулярного аналізатора

1-й нейрон лежить у вестибулярному вузлі на дні внутрішнього слухового ходу. Дендрит його закінчується рецепторами рівноваги у внутрішньому вусі. Аксон в складі присінково-завиткового нерва (VIII пара черепних нервів) входить через внутрішній слуховий отвір у порожнину черепа і направляється в міст.

2-й нейрон лежить у мості в одному з 4-х вестибулярних ядер. Аксон його може перейти на протилежну сторону (часткове перехрестя) і підіймається в проміжний мозок.

3-й нейрон лежить у проміжному мозку в таламусі (підкірковий центр рівноваги). Аксон його йде через задню ніжку внутрішньої капсули, через променистий вінець в кору.

4-й нейрон лежить у корі в середній та нижній вискових звивинах у внутрішній зернистій пластинці (кірковий кінець вестибулярного аналізатора).

Рекомендована література.

1. В.Г.Ковешников «Анатомія людини» Луганськ, 2005, Т.2.

2. М.Р.Сапин «Анатомия человека» , Москва, «Медицина», 1986, Т.2.

3. М.Г.Привес «Анатомия человека» , С.П. издательство «Гиппократ», 1998.

Матеріали для самопідготовки.

А. Питання для самоконтролю.

1. Які частини виділяють в органі слуху?

2. З яких частин побудовано зовнішнє вухо?

3. Які утворення відносяться до звукоуловлюючої та до звукопровідної системи?

4. Як побудований зовнішній слуховий прохід?

5. Що являє собою барабана порожнина?

6. Які стінки має барабана порожнина?

7. Будова та функція слухової труби.

8. Будова внутрішнього вуха.

9. Де розташовані кіркові та підкіркові центри слуху та рівноваги?

10.Будова провідного шляху органа слуху та рівноваги.

Б. Ситуаційні задачі.

1.Хворому вставлено діагноз: запалення середнього вуха, ускладнене

мастоїдитом. На якій стінці барабанної порожнини розташовані отвори, що

з’єднують барабанну порожнину і комірці сосцеподібного відростка?

A *задня

B передня

C верхня

D нижня

E медіальна

2.Після перенесеного гнійного отиту (запалення внутрішнього вуха) у дитини 7 років з’явились симптоми менінгіту (запалення твердої мозкової оболони). Яким шляхом могла поширитися інфекція?

A *Через водопровід присінка

B Через барабанний каналець

C Через вікно завитки

D Через вікно присінка

E Через каналець завитки

3. У хворого під час куріння спостерігається вихід диму з вушної раковини. Яка структура органу слуху вражена?

A * Барабанна перетинка

B Зовнішній слуховий прохід

C Кістковий лабіринт

D Перетинчастий лабіринт

E Кортієвий орган

4. Хлопчик 4 років часто хворіє на ГРВІ. Як наслідок – в нього сильно збільшений трубний мигдалик, закриває глотковий отвір слухової труби. З чим слухова труба сполучає порожнину глотки?

A *З барабанною порожниною

B З внутрішнім вухом

C З носоглотковим ходом

D З порожниною гортані

E З ротовою порожниною

5. У хворого спостерігається зниження гостроти слуху. Яка із зазначених ана­томічних структур не бере участь у проведенні механічних коливань до Кортієва органа?

A. Ossicula auditus.

B. Scala vestibule.

C. Membrana tympani.

D. Scala tympani.

E. *Tuba auditiva.

6. До лікаря звернулася жінка, 54 роки, зі скаргами на запаморочення, нудоту, порушення рівноваги після падіння і травми голови. Порушення функції якої структури внутрішнього вуха найімо­вірніше було?

A. Membrana tympani

B. *Labyrinthus osseus.

C. Organum spirale.

D. Organum vestibulдre.

E. Canalis longitudinalis modiolilі

7.Дитина, 7 років, часто хворіє ГРЗ. При огляді - значне збільшення глоткового мигдалика, що закриває глотковий от­вір tuba auditiva, яке призводить до зниження слухової чутливості у дитини. На якій стінці барабанної порожнини відкривається слухова труба?

A. *Paries caroticus

B. Paries jugularis

C. Paries labyrinthicus.

D. Paries mastoideus.

E. Paries tegmentalis.

8. Хворий, 18 років, звернувся до лікарні зі скаргами на шум і больові відчуття у вусі. Об'єктивно - у хворого гостре ре­спіраторне захворювання, риніт. Через який отвір у глотці інфекція потрапила в барабанну порожнину і спричинила її запалення?

A.* Глотковий отвір слухової труби.

B. Барабанний отвір слухової труби.

C. Хоани.

D. Зів.

E. Вхід в гортань.

9.Хворому поставлено діагноз правосторонній мастоїдит. Вкажіть найбільш вірогідне джерело поширення гнійно-запального процесу в комірки соско­подібного відростка.

A. 3 груднинно-ключично-соскоподібного м'яза.

B. 3 губчастої речовини потиличної кі­стки.

C. *3 барабанної порожнини.

D. 3 підшкірної клітковини.

E. 3 середньої черепної ямки.

10.У дитини, 2 роки, після перенесеного грипу з'явилися скарги на біль у вусі. Лікар виявив зниження слуху і запале­ння середнього вуха. Яким чином інфекція потрапила в середнє вухо?

A. Через foramen jugularis.

B. *Через слухову трубу.

C. Через canalis caroticus.

D. Через atrium mastoideum.

E. Через canalis nasolacrimalis.

11.Хлопчик, 4 роки, часто хворіє на ГРВ1. Як наслідок - у нього сильно збільше­на трубний мигдалик, що закриває гло­тковий отвір слухової труби. 3 чим слу­хова труба сполучає порожнину глот­ки?

А. 3 порожниною гортані.

В. 3 внутрішнім вухом.

C. 3 носоглотковим ходом.

D.* 3 барабанною порожниною.

E. 3 ротовою порожниною.

12.При гнійному отиті гноєм зруйновано верхню стінку барабанної порожнини. В яку черепну ямку пошириться гній з барабанної порожнини?

A. У задню черепну ямку

B. У передню черепну ямку

C. *У середню черепну ямку

D. В очну ямку

Е. У крилопіднебінну ямку

13. У хворого фолікулярна ангіна усклад­нилася гострим отитом (запаленням

середнього вуха). Які анатомічні пере­думови існують для цього?

A. Лімфоепітеліальне кільце Пирого­ва

B. *Фаллопієва труба.

C. Пороки розвитку глотки.

D. Євстахієва труба.

Е. Наявність грушовидного поглибле­ння

14.У хворого запалення середнього вуха ускладнилося мастоїдитом. Далі вини­кла загроза гнійного тромбозу найб­лижчої венозної пазухи. Якої?

A. Нижньої кам'янистої

B. Верхньої сагітальної

C. Поперечної

D. Прямої

Е. *Сигмоподібної

15. Дитина, 5 років, потрапило в ЛОР-від-ділення з діагнозом - гнійне запалення середнього вуха. Захворювання поча­лося із запалення носоглотки. Через який канал скроневої кістки інфекція потрапила в барабанну порожнину?

A. Сонний канал.

B. Каналець барабанної струни.

C. Барабанний каналець.

D. *М'язовотрубний канал.

Е. Сонно-барабанні канали.

16.Позитивний симптом Вебера при дос­лідженні органа слуху (звучання каме­ртона при розташуванні його на сере­дині тімені чути краще хворим вухом) свідчить про ураження:

А. Завитки.

B. III пари черепномозкових нервів.

C. Підкоркових центрів слуху.

D. Коркової слухової ділянки.

Е. *Слухових кісточок і барабанної пе­ретинки.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти