ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 48. Інтеграційне заняття по кровопостачанню, венозному і лімфатичному відтоку, іннервації органів та тканин порожнини рота.

Кількість годин – 2

Актуальність теми.

Знання цього розділу анатомії край необхідні для студентів усіх спеціальностей для подальшого навчання.

Навчальні цілі.

Навчити студентів інтегрувати знання з кровопостачання, венозному відтоку та іннервації органів і тканин порожнини рота.

3. Матеріали до аудиторної роботи та міждисциплінарна інтеграція:

- для подальшого вивчення дисциплін стоматологічного профіля.

Зміст теми заняття.

Дивиться матеріали відповідних тем практичних занять.

 

Рекомендована література.

1. В.Г.Ковешников «Анатомія людини» Луганськ, 2005, Т.2.

2. М.Р.Сапин «Анатомия человека» , Москва, «Медицина», 1986, Т.2.

3. М.Г.Привес «Анатомия человека» , С.П. издательство «Гиппократ», 1998.

Матеріали для самопідготовки.

А. Питання для самоконтролю.

1. Загальні сонні артерії, топографія?

2. Трикутники шиї, їх клінічне значення?

3. Топографія зовнішньої сонної артерії та її гілок?

4. Кровопостачання язика?

5. Гілки кровопостачаючі підязикову слинну залозу?

6. Язикова артерія, її топографія, області кровопостачання?

7. Трикутник Пирогова, його клінічне значення?

8. Лицева артерія, її гілки?

9.Назвати гілки кровопостачаючі: піднебіння, мигдалики, піднижньощелепну слинну залозу, підборіддя, губи, медіальний кут ока?

10.Назвати анастомоз зовнішньої сонної артерії з внутрішньою сонною артерією, топографія анастомозу?

11. Кровопостачання привушної слинної залози?

12. Верхньощелепна артерія, топографія, області кровопостачання?

13. Гілки нижньощелепного відділу верхньощелепної артерії, топографія, області кровопостачання?

14. Кровопостачання нижньої щелепи, нижніх зубів та пародонту?

15. Кровопостачання підборіддя?

16. Підвисковий відділ верхньощелепної артерії, топографія, області кровопостачання?

17. Кровопостачання жувальних м’язів?

18.Крилопіднебінний відділ верхньощелепної артерії, топографія, кровопостачання?

19. Задня верхня альвеолярна артерія, топографія, області кровопостачання?

20. Підорбітальна артерія, топографія, області кровопостачання?

21. Кровопостачання зубів верхньої та нижньої щелепи? Назвати гілки.

22. Низхідна піднебінна артерія, топографія, гілки, області кровопостачання?

23. Кровопостачання піднебіння? Назвіть гілки.

24.Продемонструвати на препараті черепа топографічні утворення, через які проходять гілки зовнішньої сонної артерії?

25. Топографія вен голови і шиї?

26. Назвати глибокі вени голови і шиї?

27. Назвати поверхневі вени голови і шиї?

28. Система верхньої порожнистої вени, її утворення, топографія?

29. Особливості будови судин венозного типу?

30. Внутрішня яремна вена, її топографія?

31. Внутрішньочерепні притоки внутрішньої яремної вени? Перерахувати

32. Назвати пазухи твердої мозкової оболонки?

33. Відтік крові від обличчя? Назвіть вени обличчя

34. Відтік крові від верхньої і нижньої щелеп? Назвати

35. Чим утворений венозний кут?

36. Мигдалики, будова, топографія, функції?

37. Назвати лімфатичні вузли голови?

38. Назвати лімфатичні вузли шиї?

39. Ш ляхи відтоку лімфи від органів голови: від зубів, слинних залоз, язика, піднебіння?

Б. Ситуаційні задачі.

1. Юнака 27 років доставлено в лікарню з відкритим переломом потиличної кістки і сильною кровотечею із рани. Що може бути причиною сильної кровотечі в цьому випадку?

A *Пошкодження поперечної венозної пазухи.

B Пошкодження печеристої пазухи.

C Пошкодження верхньої кам’янистої пазухи.

D Пошкодження нижньої кам’янистої пазухи.

E Пошкодження клиноподібно-тім’яної пазухи.

2. Хворий 30 років, госпіталізований з кровотечею з лицевої артерії. В якому місці можливе пальцьове притиснення даної артерії для короткочасної зупинки кровотечі?

A *край нижньої щелепи

B виступ підборіддя

C гілка нижньої щелепи

D спинка носа

E скулова кістка

E клубову

3. Виконуючи тонзилектомію (видалення мигдалика) хірург повинен пам’ятати, що на відстані 1,0–1,5 см дозаду від піднебінного мигдалика знаходиться життєвоважливий орган. Функція якого органу може бути пошкоджена при виконанні цієї операції?

A *Внутрішня сонна артерія

B Язикова артерія

C Хребтова артерія

D Зовнішня сонна артерія

E Лицева артерія

4. При проведенні оперативного втручання на шиї хірургу потрібно виділити зовнішню сонну артерію. Що є анатомічним орієнтиром для встановлення місця початкого відділу вказаної судини в ділянці шиї?

A *Верхній край щитоподібного хряща

B Яремна вирізка

C Кут нижньої щелепи

D Нижній край щитоподібного хряща

E Місце початку груднинно-ключично-соскоподібного м’яза

5.Куди буде поширюватися крововилив, якщо зруйнована венозна судина в

області яремного отвору?

A *Задня черепна ямка

B Передня черепна ямка

C Субарахноідальний простір

D Середня черепна ямка

E Субдуральний простір

6.У хворого 40 років внаслідок ножового поранення шиї розпочалась кровотеча з загальної сонної артерії, яка проходить в сонному трикутнику у складі судинно- нервового пучка . Які складові формують цей пучок?

A *A.carotis communis, n. vagus, v.jugularis interna

B A.carotis communis, n. hypoglossus v.jugularis interna

C A.carotis communis, n. vagus, v.jugularis anterior

D A.carotis communis, n. hypoglossus, v.jugularis externa

E A.carotis communis, n. phrenicus, v.jugularis externa

7. Хворому, 19 років, планується операція: видалення піднебінних мигдаликів. Пошкодження якої артерії, топографічно зв’язаної з піднебінними мигдаликами, може викликати ускладнення- артеріальну кровотечу?

A *A. facialis.

B A. sphenopalatina.

C A. buccalis.

D A. lingualis.

E A. alveolaris inferior.

8.У травмпункт доставлено пацієнта із кровотечею із рваної рани в ділянці кута рота. Цілісність якої артерії порушена?

A *лицевої.

B верхньощелепної.

C язикової.

D передньої верхньої коміркової.

E підочноямкової.

9. У хворого на рак спинки язика виник­ла сильна кровотеча внаслідок ураже­ння пухлиною дорзальної артерії язи­ка. Яку судину перев'язує лікар для зупинки кровотечі?

A. Глибоку артерію язика.

B. Дорсальну артерію язика.

C. Язичну артерію.

D. Лицьові артерії.

E. Висхідні артерії глотки.

10.Після правостороннього перелому в ділянці передньої третини нижньої ще­лепи визначається крововилив (гема­тома) в ділянці підборіддя. Пошкодже­нням якої артерії воно спричинене?

A. Нижньої губної.

B. Підборідної.

C. Язичної.

D. Лицевої.

E. Піднебінної.

11.У жінки, 25 років, після знеболювання під оком з'явилася підшкірна гемато­ма. Гілка якої артерії була травмована при знеболюванні?

A. Язичної.

B. Верхньощелепної.

C. Лицевої.

D. Поверхневої скроневої.

E. Висхідної глоткової.

12. Хворий поступив зі скаргами на запа­лення привушної слинної залози. При обстеженні виявлено порушення кро­вопостачання, набряк, біль при паль­пації. Гілками якої артерії вона крово-постачається в нормі?

A. A. temporalis superficialis.

B. A. facialis.

C. A. auricularis posterior.

D. A. pharyngea ascendens.

E. A. meningea media.

13. Після видалення другого великого ко­рінного зуба верхньої щелепи у хворо­го кровотеча з альвеолярної лунки. З системи якої артерії спостерігається кровотеча?

A. Лицевої.

B. Висхідної глоткової.

C. Верхньощелепної.

D. Нижньої альвеолярної

E. Щелепно-під'язикової

14. Хворий,24 роки звернувся до лікаря зі скаргою на біль під нижньою щелепою справа, хірург-стоматолог виявив ка­мінь у піднижньощелепній залозі. Ви­даляючи його, він запобігав кровотечі з артерії:

A. a. submentalis.

B. a. alveolaris inferior.

C. a. facialis.

D. a. labialis inferior.

E. a. lingualis.

15. Хворого, 43 роки, звернувся з скаргою на пухлину на корені язика. Хірург-сто­матолог виявив злоякісну пухлину. Пла­нуючи операцію, він вирішив перев'я­зати артерію, яка проходить у трикут­нику Пирогова. Це:

A. a. lingualis.

B. a. sublingualis.

C. a. profunda linguae.

D. a. suprahyoideus.

E. a. palatina ascendens.

16. Хірург-стоматолог готується до опе­рації на нижній щелепі. Йому потріб-нонпригадати, від якої артерії відходить нижня луночкова артерія?

A. Від крилопіднебінного відділу верхньощелепної артерії.

B. Від підскроневого відділу вернньощелеп ної артерії.

C. Від нижньощелепного відділу верхньощелепної артерії.

D. Від лицевої артерії.

E. Від язикової артерії.

17. Дитина, віком 10-років, скаржиться на утруднення носового дихання. При обс­теженні встановлено, що причиною є стійка гіпертрофія лімфоїдноїтканини. Розростанням якої структури це зумов­лено?

A. Заглоткового лімфатичного вузла.

B. Лімфатичного вузла підборіддя.

C. Глоткового мигдалика.

D. Язичного мигдалика.

E. Нижньощелепного лімфатичного вузла

18.Пацієнт звернувся до стоматолога зі ска­ргами на тривалі болі в ділянці передніх зубів нижньої щелепи. При огляді лікар виявив пришийковий карієс нижніх пра­вих різців. При цьому було відмічено збільшення в розмірах групи лімфатич­них вузлів. В які лімфовузли відбуваєть­ся відтік лімфи від нижніх різців та іклів?

A. Лицьові.

B. Піднижньощелепні.

C. Поверхневі шийні.

D. Глибокі шийні.

Е. Підпідборідні.

19. На прийом до стоматолога прийшов па­цієнт, який тривалий час страждає від болів зубів нижньої щелепи. При огляді лікар виявив каріозні порожнини на ко­нтакт их поверхнях першого і другого нижнього моляра зліва. Було відмічено збільшення розмірів і хворобливість гру­пи лімфатичних вузлів. В які лімфатичні вузли йдуть відвідні лімфатичні судини від малих і великих нижніх корінних зу­бів?

А.Підпідборіддя.

B. Піднижньощелепні.

C. Надключичні.

D. Лицьові.

Е. Заглоткові.

20. У хворого, 47 років, діагностовано пу­хлину верхівки язика. В які регіонарні лімфатичні вузли можливе метастазу­вання?

A. Соскоподібні.

B. Потиличні.

C. Підпідборіддя.

D. Привушні.

E. Заглоткові.

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти