ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 49. Інтеграційне заняття по кровопостачанню, венозному і лімфатичному відтоку, іннервації органів та тканин голови, шиї.

Кількість годин – 2

Актуальність теми.

Знання цього розділу анатомії край необхідні для студентів усіх спеціальностей для подальшого навчання.

Навчальні цілі.

Навчити студентів інтегрувати знання з кровопостачання, іннервації, венозному та лімфатичному відтоку від органів голови і шиї.

3. Матеріали до аудиторної роботи та міждисциплінарна інтеграція:

- для подальшого вивчення дисциплін стоматологічного профіля.

Зміст теми заняття.

Дивиться матеріали відповідних практичних занять.

Рекомендована література.

1. В.Г.Ковешников «Анатомія людини» Луганськ, 2005, Т.2.

2. М.Р.Сапин «Анатомия человека» , Москва, «Медицина», 1986, Т.2.

3. М.Г.Привес «Анатомия человека» , С.П. издательство «Гиппократ», 1998.

Матеріали для самопідготовки.

А. Питання для самоконтролю.

1. Загальні сонні артерії, топографія?

2. Внутрішня сонна артерія, будова, топографія?

3. Гілки внутрішньої сонної артерії?

4. Назвати складові частини артеріального кола кровообігу мозку?

5. Гілки очної артерії?

6. Особливості кровопостачання мозку?

7. Особливості кровопостачання очного яблука?

8. Анастомози внутрішньої сонної артерії?

9. Артеріальне коло кровопостачання довгастого мозку?

10. Основні варіанти та аномалії внутрішньої сонної артерії?

11. Трикутники шиї, їх клінічне значення?

12. Сонний канал скроневої кістки?

13. Топографія зовнішньої сонної артерії та її гілок?

14. Верхня щитоподібна артерії, її гілки, області кровопостачання, анастомоз з підключичною артерією?

15. Кровопостачання язика?

16. Гілки кровопостачаючі підязикову слинну залозу?

17. Язикова артерія, її топографія, області кровопостачання?

18. Трикутник Пирогова, його клінічне значення?

19. Лицева артерія, її гілки?

20.Назвати гілки кровопостачаючі: піднебіння, мигдалики, піднижньощелепну слинну залозу, підборіддя, губи, медіальний кут ока?

21. Назвати анастомоз зовнішньої сонної артерії з внутрішньою сонною артерією, топографія анастомозу?

22. Грудино-ключично-соскоподібна артерія, гілки, області кровопостачання?

23. Потилична артерія, гілки, області кровопостачання?

24. Задня вушна артерія, кровопостачання зовнішнього та середнього вуха?

25. Висхідна горлова артерія, гілки, області кровопостачання?

26. Поверхнева вискова артерія, топографія, області кровопостачання?

27. Кровопостачання лобної, тімяної та вискової ділянок голови?

28. Кровопостачання орбіти?

29. Кровопостачання обличчя?

30. Кровопостачання привушної слинної залози?

31. Кровопостачання зовнішнього та середнього вуха та барабанної порожнини?

32. Верхньощелепна артерія, топографія, області кровопостачання?

33. Гілки нижньощелепного відділу верхньощелепної артерії, топографія, області кровопостачання?

34. Кровопостачання нижньої щелепи, нижніх зубів та пародонту?

35. Кровопостачання підборіддя?

36.Підвисковий відділ верхньощелепної артерії, топографія, області кровопостачання?

37. Кровопостачання жувальних м’язів?

38.Крилопіднебінний відділ верхньощелепної артерії, топографія, кровопостачання?

39. Задня верхня альвеолярна артерія, топографія, області кровопостачання?

40. Підорбітальна артерія, топографія, області кровопостачання?

41. Кровопостачання зубів верхньої та нижньої щелепи? Назвати гілки.

42. Яка артерія кровопостачає носову порожнину? Її топографія?

43. Низхідна піднебінна артерія, топографія, гілки, області кровопостачання?

44. Кровопостачання піднебіння? Назвіть гілки.

45. Продемонструвати на препараті черепа топографічні утворення, через які проходять гілки зовнішньої сонної артерії?

46. Назвіть гілки кровопостачаючі оболонки головного мозку?

47. Підключична артерія, будова, топографія

48. Топографія підключичної артерії, гілок підключичної артерії.

49. Гілки, які кровопостачають головний мозок?

50. Гілки, які кровопостачають спинний мозок?

51. Хребтова артерія, гілки, області кровопостачання?

52. Щитошийний стовбур, гілки, області кровопостачання?

53. Внутрішня грудна артерія, гілки, області кровопостачання?

54. Реберно-шийний стовбур, гілки, області кровопостачання ?

55. Поперечна артерія шиї, гілки, області кровопостачання?

56. Особливості відходження правої та лівої підключичної артерії?

57. Назвіть джерела кровопостачання щитоподібної залози?

58. Топографія вен голови і шиї?

59. Назвати глибокі вени голови і шиї?

60. Назвати поверхневі вени голови і шиї?

61. Система верхньої порожнистої вени, її утворення, топографія?

62. Особливості будови судин венозного типу?

63. Внутрішня яремна вена, її топографія?

64. Внутрішньочерепні притоки внутрішньої яремної вени? Перерахувати

65. Назвати пазухи твердої мозкової оболонки?

66. Вени лабіринту?

67. Відтік крові від головного мозку? Назвати вени мозку

68. Диплоетичні вени?

69. Позачерепні притоки внутрішньої яремної вени? Назвати

70. Відтік крові від обличчя? Назвіть вени обличчя

71. Відтік крові від верхньої і нижньої щелеп? Назвати

72. Чим утворений венозний кут?

73. Підключична вена, її притока?

74. Зовнішня яремна вена, топографія, анастомози?

75. Передня яремна вена, формування, притоки?

76. Чим утворена венозна дуга?

77. Мигдалики, будова, топографія, функції?

78. Назвати лімфатичні вузли голови?

79. Назвати лімфатичні вузли шиї?

Б. Ситуаційні задачі.

1.При виконанні оперативного втручання на щитоподібній залозі, хірургу потрібно виділити верхню та нижню щитоподібні артерії, які утворюють у залозі артеріальні анастомози. Гілками з басейнів яких крупних судин є ці артерії?

A * A. carotis externa et a. subclavia

B A. carotis interna et a. subclavia

C A. carotis externa et a. carotis interna

D A. subclavia et truncus thyrocervicalis

E A. subclavia et a. transversa colli

2.У хворого порушено кровопостачання медіальної поверхні правої півкулі

головного мозку. Яка артерія пошкоджена?

A A. cerebri anterior

B A. communicans posterior

C A. cerebri posterior

D A. cerebri media

E A. chorioidea

3. При дослідженні головного мозку на МРТ встановлено локальне розширення (аневризма) артеріальної судини, що розташована у латеральній борозні. Яка судина патологічно змінена?

A А. сегеbri media

B А. сегеbri аnterior

C А. сегеbri posterior

D А. communicans posterior

E А. communicans anterior

4. Юнака 27 років доставлено в лікарню з відкритим переломом потиличної кістки і сильною кровотечею із рани. Що може бути причиною сильної кровотечі в цьому випадку?

A *Пошкодження поперечної венозної пазухи.

B Пошкодження печеристої пазухи.

C Пошкодження верхньої кам’янистої пазухи.

D Пошкодження нижньої кам’янистої пазухи.

E Пошкодження клиноподібно-тім’яної пазухи.

5.У пацієнта спостерігаються функціональні розлади внаслідок розвитку інфаркта мозочка. Ураження яких судин призводить до такої патології?

A *Базилярної артерії

B Середньомозкової артерії

C Передньої мозкової артерії

D Середньої мозкової артерії

E Задньої мозкової артерії

6. Хворий 30 років, госпіталізований з кровотечею з лицевої артерії. В якому місці можливе пальцьове притиснення даної артерії для короткочасної зупинки кровотечі?

A *край нижньої щелепи

B виступ підборіддя

C гілка нижньої щелепи

D спинка носа

E скулова кістка

7. При проведенні оперативного втручання на шиї хірургу потрібно виділити зовнішню сонну артерію. Що є анатомічним орієнтиром для встановлення місця початкого відділу вказаної судини в ділянці шиї?

A *Верхній край щитоподібного хряща

B Яремна вирізка

C Кут нижньої щелепи

D Нижній край щитоподібного хряща

E Місце початку груднинно-ключично-соскоподібного м’яза

8.У хворого 40 років внаслідок ножового поранення шиї розпочалась кровотеча з загальної сонної артерії, яка проходить в сонному трикутнику у складі судинно- нервового пучка . Які складові формують цей пучок?

A A.carotis communis, n. vagus, v.jugularis interna

B A.carotis communis, n. hypoglossus v.jugularis interna

C A.carotis communis, n. vagus, v.jugularis anterior

D A.carotis communis, n. hypoglossus, v.jugularis externa

E A.carotis communis, n. phrenicus, v.jugularis externa

9.Хворій 25 років планується операція: резекція правої частки щитоподібної

залози. Які артерії кровопостачають щитоподібну залозу?

A Верхня щитоподібна, нижня щитоподібна, безіменна щитоподібна артерії.

B Верхня щитоподібна, нижня щитоподібна, язикова, лицева артерії.

C Нижня щитоподібна, потилична, поверхнева скронева артерії.

D Нижня щитоподібна, язикова, лицева артерії.

E Верхня щитоподібна, язикова, поверхнева скронева артерії.

10. На заключному етапі видалення загруднинної залози з приводу її доброякісної пухлини (міастенія) у хворого виникла значна венозна кровотеча. Яка кровоносна судина при цьому була пошкоджена?

A * Плечо-головна вена

B Яремна венозна дуга

C Внутрішня грудна вена

D Підключична вена

E Передня яремна вена

11.У травмпункт доставлено пацієнта із кровотечею із рваної рани в ділянці кута рота. Цілісність якої артерії порушена?

A *лицевої.

B верхньощелепної.

C язикової.

D передньої верхньої коміркової.

E підочноямкової.

12. У хворого, 16 років, фурункул у ділянці крила носа справа. Процес ускладнив­ся збільшенням лімфовузлів. В які лім­фовузли відбувається відтік від цієї ді­лянки?

A. Nodi lymphatici occipitales.

B. Nodi lymphatici mastoidei.

C. Nodi lymphatici parotidei.

D. Nodi lymphatici submandibulares.

E. Nodi lymphatici submentales.

13. У хворого, 47 років, діагностовано пу­хлину верхівки язика. В які регіонарні лімфатичні вузли можливе метастазу­вання?

A. Соскоподібні.

B. Потиличні.

C. Підпідборіддя.

D. Привушні.

E. Заглоткові.

14. На прийом до стоматолога прийшов па­цієнт, який тривалий час страждає від болів зубів нижньої щелепи. При огляді лікар виявив каріозні порожнини на ко­нтакт их поверхнях першого і другого нижнього моляра зліва. Було відмічено збільшення розмірів і хворобливість гру­пи лімфатичних вузлів. В які лімфатичні вузли йдуть відвідні лімфатичні судини від малих і великих нижніх корінних зу­бів?

А.Підпідборіддя.

B. Піднижньощелепні.

C. Надключичні.

D. Лицьові.

Е. Заглоткові.

15. Пацієнт звернувся до лікаря-терапевта зі скаргами на підвищення температури, нездужання, біль у горлі при ковтанні. Оглянувши зів хворого, лікар поставив Діагноз: тонзиліт (запалення піднебінних мигдаликів). При цьому було виявлено збільшення розмірів лімфатичних вузлів. Які це вузли?

A. Латеральні глибокі шийні.

B. Підпідборідні.

C. Підключичні.

D. Потиличні.

Е. Поверхневі шийні.

16. Дитина, віком 10-років, скаржиться на утруднення носового дихання. При обс­теженні встановлено, що причиною є стійка гіпертрофія лімфоїдноїтканини. Розростанням якої структури це зумов­лено?

A. Заглоткового лімфатичного вузла.

B. Лімфатичного вузла підборіддя.

C. Глоткового мигдалика.

D. Язичного мигдалика.

E. Нижньощелепного лімфатичного вузла

17. У хворого виявлено фурункул у зовніш­ньому слуховому проході. Які з перера­хованих лімфатичних вузлів насамперед можуть відреагувати на запальний про­цес?

A. Nodi lymphatici retropharingealis.

B. Nodi lymphatici cervicales superficiales.

C. Nodi lymphatici parotidei.

D. Nodi lymphatici mandibulares.

E. Nodi lymphatici cervicales profundi.

18. Чоловік, 70 років, під час гоління зрізав гнійник у ділянці соскоподібного від­ростка. Через два дні він був доставле­ний у лікарню з діагнозом запалення оболонок головного мозку. Яким чи­ном інфекція проникла в порожнину черепа? Через:

A. Vv. emissaria mastoideae.

B. Vv. labyrinthi.

C. Vv. tympanici.

D. Vv. stylomastoideae.

E. Vv. auriculares.

19. Чоловік, 70 років, під час гоління зрізав гнійник у ділянці соскоподібного від­ростка. Через два дні він був доставле­ний у лікарню з діагнозом запалення оболонок головного мозку. Яким чи­ном інфекція проникла в порожнину черепа? Через:

A. Vv. emissaria mastoideae.

B. Vv. labyrinthi.

C. Vv. tympanici.

D. Vv. stylomastoideae.

E. Vv. auriculares.

20. У хворого, 67 років, при запаленні жирового тіла очної ямки виник тромбофлебіт v.v. ophthalmicae, що призвело до пошкодження печери­стої пазухи. Через який отвір чере­па v.v. ophthalmicae потрапляють у печеристу пазуху?

A. Fissura orbitalis inferior.

B. Fissura orbitalis superior.

C. Canalis opticus.

D. Foramen ovale.

E. Foramen rotundum.

21. При підході до щитоподібної залози з поперечного (коміроподібного) досту­пу розкривається клітковинний надгрудинний простір. Пошкодження якого анатомічного утворення, що знаходи­ться в цьому просторі є небезпечним?

A. Лімфатичних вузлів.

B. Венозної яремної дуги.

C. Сонної артерії.

D. Підключичної артерії.

E. Внутрішньої яремної вени.

22. У постраждалого травма м'яких тканин і тім'яних кісток в ділянці стрілоподібного шва, яка супроводжується сильною кро­вотечею. Яке з утворень імовірно пош­коджене?

A. Sinus transverses.

B. Sinus petrosus superior.

C. Sinus rectus.

D. Sinus sagittalis inferior.

E. Sinus sagittalis superior.

23. По яких венах у хворого може поши­ритися гнійний процес зі шкіри воло­систої частини голови на мозкові обо­лонки?

A. Поверхневі мозкові вени.

B. Випускні вени.

C. Диплоетічні вени.

D. Поверхневі скроневі вени.

Е. Випускні і диплоетичні вени.

24. У хворого, 26 років, виявлено великий фурункул м'яких тканин обличчя біля кореня носа і нижньої повіки. Тяжким Ускладненням цього захворювання може бути поширення інфекції по ве­нозних сполученнях цього регіону до пазух твердої мозкової оболонки. Яка з пазух найімовірніше може бути ура­жена?

A. Верхня кам'яниста пазуха.

B. Верхня сагітальна пазуха.

C. Потилична пазуха.

D. Сигмовидна пазуха.

Е. Печериста пазуха.

25. В яке з утворень черепа поширювати­меться кровотеча при пошкодженні венозної судини в ділянці яремного отвору?

A. Передня черепна ямка.

В. Задня черепна ямка

C. Субарахноїдальний простір.

D. Середня черепна ямка.

E. Субдуральний простір.

26. Студентка 17 років видавила гншничок у медіальному кутку ока. Через два дні вона потрапила до інституту нейрохі­рургії з діагнозом тромбозу печерис­тої пазухи. Яким чином інфекція пот­рапила в цю пазуху?

A. Через v. angularis.

B. Через v. maxillaris.

C. Через v. profunda faciei.

D. Через v. transversa faciei.

E. Через v. diploicae frontalis.

27. Хворий,24 роки звернувся до лікаря зі скаргою на біль під нижньою щелепою справа, хірург-стоматолог виявив ка­мінь у піднижньощелепній залозі. Ви­даляючи його, він запобігав кровотечі з артерії:

A. a. submentalis.

B. a. alveolaris inferior.

C. a. facialis.

D. a. labialis inferior.

E. a. lingual is.

28. У хворого, 36 років, при обстеженні функції органу слуху і рівноваги вияв­лено порушення кровопостачання структур внутрішнього вуха. Гілками яких артерій є аа. labyrinthi?

A. Abasilaris.

B. A. temporalis superficialis.

C. A cerebri media.

D. A. cerebri anterior.

E. A cerebri posterior.

29. У хворого на гіпертонічну хворобу ви­явлено аневризму a. communicans posterior артеріального кола великого мозку. Які судини цього кола вона спо­лучає?

A. A cerebri media et a. cerebri posterior.

B. A carotis interna et a. cerebri media.

C. A. carotis externa et a. cerebri anterior.

D. A cerebri anterior et a. cerebri media.

E. A. carotis interna et a. cerebri posterior.

30. У хворого із запаленням осередків ре­шітчастої кістки (етмоїдит) виявлено порушення кровопостачання. Гілками якої артерії кровопостачається решіт­частий лабіринт?

A. A. cerebri anterior.

B. A. infraorbitalis.

C. A. facialis.

D. A. ophthalmica.

E. A. transversa facei.

31. Хворий поступив зі скаргами на запа­лення привушної слинної залози. При обстеженні виявлено порушення кро­вопостачання, набряк, біль при паль­пації. Гілками якої артерії вона кровопостачається в нормі?

A. A. temporalis superficialis.

B. A. facialis.

C. A. auricularis posterior.

D. A. pharyngea ascendens.

E. A. meningea media.

32. Хірург-стоматолог у жінки діагносту­вав гнійне запалення клиноподібної пазухи. Зроблено все можливе, щоб запобігти втягуванню в процес стінки артерії, що лежить у печеристій пазусі і тим самим уникнути смертельної кро­вотечі. Яка це артерія?

A. А. carotis externa.

B. A. ophthalmica.

C. A. supraorbitalis.

D. A. infraraorbitalis.

E. A. carotis interna.

33. При видалені ліпоми у хворого біля крила носа хірург-стоматолог пошко­див судину, що призвело до утворення підшкірної гематоми. Яка судина пош­коджена?

A. A. maxillaris.

B. А. supraorbitalis.

C. А. infraraorbitalis.

D. А. angularis.

E. А. facialis.

34. До хірурга-стоматолога привезли чо­ловіка, 28 років, з вуличною травмою. Лікар виявив, що при пошкодженні луски скроневої кістки у хворого ви­никла субдуральна гематома. Пошко­дження якої артерії призвело до утво­рення гематоми?

A. А. maxillaris.

B. A. carotis interna.

C. A. ophthalmica.

D. A. sphenopalatina.

E. A. menнngea media.

35. При трепанації соскоподібного відро­стка скроневої кістки з приводу гній­ного отиту для хірурга-стоматолога існує небезпека пошкодження каналу лицьового нерва і кровотечі. Яка арте­рія проходить разом з лицьовим нер­вом у каналі?

A. A. facialis.

B. A. stylomastoidea.

C. A. auricularis posterior.

D. A. meningea media.

E. A. occipitalis.

36. Чоловік, 28 років, з різаною раною шкі­ри лобової ділянки, доставлений у лі­карню. Для зупинки кровотечі перев'я­зано судину, яка кровопостачає цю ді­лянку. Яка судина була перев'язана?

A. A. supraorbitalis.

B. Ainfraorbitalis.

C. A. angularis.

D. A. dorsalis nasi.

E. A. temporalis superficialis.

37. Хворий, 60 років, при падінні отримав травму голови і був доправлений до лікарні. При обстеженні виявлено під­шкірну гематому скроневої ділянки. Пошкодження якої судини призвело до появи гематоми?

A. A. maxillaris.

B. A. auricularis posterior.

C. A. buccalis.

D. A. temporalis superficialis.

E. A. occipitalis.

38. Після правостороннього перелому в ділянці передньої третини нижньої ще­лепи визначається крововилив (гема­тома) в ділянці підборіддя. Пошкодже­нням якої артерії воно спричинене?

A. Нижньої губної.

B. Підборідної.

C. Язичної.

D. Лицевої.

E. Піднебінної.

39. У жінки, 25 років, після знеболювання під оком з'явилася підшкірна гемато­ма. Гілка якої артерії була травмована при знеболюванні?

A. Язичної.

B. Верхньощелепної.

C. Лицевої.

D. Поверхневої скроневої.

E. Висхідної глоткової.

40. У хворого встановлено зниження гост­роти зору, пов'язане з патологією ар­теріальних судин очного яблука. Яка з перерахованих артерій є головним джерелом кровопостачання сітківки?

A. Аа. ciliares posteriores longi.

B. Аа. conjunctivales.

C. Аа. ciliares posteriores breves.

D. Аа. episcleralis.

E. A. centralis retinae.

 

Тема 50. Підсумковий контроль засвоєння знань з модуля 2 «Серцево-судинна система. Органи імунної системи. Центральна нервова система, периферична нервова система. Вегетативна нервова система. Органи чуття та провідні шляхи головного і спинного мозку».

Кількість годин – 2

Актуальність теми.

Знання цього розділу анатомії край необхідні для студентів усіх спеціальностей для подальшого навчання.

Навчальні цілі.

Навчити студентів узагальнювати знання отримані по темам з серцево-судинної системи, органів імунної системи, центральної та периферичної нервової системи, вегетативної нервової системи, органів чуття та провідним шляхам головного та спинного мозку.

3. Матеріали до аудиторної роботи та міждисциплінарна інтеграція:

- з курсу біології –філогенез серцево-судинної системи, органів імунної системи, центральної нервової системи, периферичної нервової системи, вегетативної нервової системи, органів чуття;

- для подальшого вивчення тем.

Зміст теми заняття.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти