ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 9. Особливості формування інвестиційної стратегії.

Методичні вказівки до вивчення теми

Вивчення даної теми слід почати, що на будь-якому підприємстві управління інвестиційною діяльністю включає 3-и напрямки: стратегічне (розробка інвестиційної стратегії); тактичне (формування інвестиційного портфеля компанії); оперативне (реалізація інвестиційних проектів і програм).

Процес розробки інвестиційної стратегії є найважливішою складовою частиною загальної системи стратегічного вибору підприємства, основними елементами якого є місія, загальні стратегічні цілі розвитку, система функціональних стратегій у розрізі окремих видів діяльності, способи формування і розподілу ресурсів, переваг керівництва, позицій на цільовому ринку .

Слід пам’ятати вихідною передумовою формування інвестиційної стратегії є загальна стратегія економічного розвитку підприємства стосовно якої інвестиційна стратегія носить підлеглий характер і повинна погодитися з нею по цілям і етапам реалізації.

Інвестиційна стратегія - являє собою систему довгострокових цілей інвестиційної діяльності підприємства і вибір найбільш ефективних шляхів їхнього досягнення.

Зверніть увагу на те, що інвестиційна стратегія вимагає постійного корегування в залежності від мінливих внутрішніх і зовнішніх факторів.

Надзвичайно важливим розуміти, що основною метою управління інвестиційною діяльністю підприємства є забезпечення найбільш ефективних шляхів реалізації інвестиційної стратегії, на окремих етапах її розвитку.

Опрацьовуючи дану тему необхідно звернути увагу на сутність стратегічних цілей інвестиційної діяльності. Зазначимо, стратегічні цілі інвестиційної діяльності підприємства являють собою описані у формалізованому виді бажані параметри його стратегічної інвестиційної позиції, які дозволяють направляти цю діяльність у довгостроковій перспективі й оцінювати її результати.

Слід пам’ятати, формування стратегічних цілей інвестиційної діяльності повинне відповідати визначеним вимогам, основними з яких є: підпорядкованість головній меті інвестиційного менеджменту; орієнтація на високий результат інвестиційної діяльності; реальність (досяжність); вимірність; однозначність трактування; наукова обґрунтованість; підтримка;. гнучкість.

Розробка інвестиційної стратегії на досить віддалену перспективу є початковим етапом управління інвестиційною діяльністю будь-якого досить великого підприємства. Наступний етап полягає в деталізації інвестиційної стратегії підприємства в рамках середньострокового періоду за допомогою формування обґрунтованого необхідними розрахунками інвестиційного портфеля. Формування інвестиційного портфеля повинне здійснюватися в рамках реальних можливостей підприємства. Розкриваючи сутність інвестиційного портфелю, зазначимо інвестиційний портфель - це комплекс реальних (виробничих) або фінансових інвестиційних проектів, прийнятих вищим керівництвом підприємства до реалізації відповідно до розробленої інвестиційної стратегії.

Економічна природа та роль інвестиційного портфелю розкривається через його структуру та принципи формування.

Слід звернути особливу увагу на принципи формування інвестиційного портфелю: спрямованістю інвестиційною стратегією; оцінкою можливих альтернативних інвестиційних рішень; забезпеченням оптимального співвідношення між прибутковістю і ризиком.

При вивченні даної теми важливо розуміти, основні етапи формування інвестиційної стратегії залежать від стадії економічного розвитку підприємства.

Питання для самоконтролю.

1. Інвестиційна стратегія, як ефективний інструмент по управлінню інвестиційною діяльністю.

2. Поняття “інвестиційна стратегія”, її зв’язок з загальною стратегією економічного розвитку підприємства.

3. Основні етапи формування інвестиційної стратегії залежно від стадії економічного розвитку підприємства.

4. Поняття, структура та принципи формування інвестиційного портфелю.

5. Розкрити сутність інвестиційної стратегії підприємства, які умови її формування.

6. З’ясувати економічні наслідки обраної інвестиційної стратегії.

7. Описати послідовність формування інвестиційної стратегії підприємства на різних стадіях життєвого циклу.

Тести.

1.Взаємозалежна сукупність внутрішніх структурних служб і підрозділів підприємства, що забезпечують розробку й прийняття управлінських рішень за окремими аспектами його інвестиційної діяльності й відповідальність за результати цих рішень, - це:

а) система організаційного забезпечення інвестиційного менеджменту;

б) система інформаційного забезпечення інвестиційного менеджменту;

в) центр управління інвестиціями;

г) інвестиційна стратегія.

2.Структурний підрозділ підприємства, керівник якого відповідає за використання виділених йому інвестиційних ресурсів й одержання необхідного прибутку від інвести­ційної діяльності, - це:

а) фінансовий відділ;

б) система організаційного забезпечення інвестиційної діяльності;

в) центр управління інвестиціями;

г) бухгалтерія.

3.Процес безперервного цілеспрямованого підбору відповідних інформативних показників, необхідних для здійснення аналізу, планування й підготовки ефективних уп­равлінських рішень за всіма аспектами інвестиційної діяльності підприємства, - це:

а) організаційне забезпечення інвестиційної діяльності;

б) інвестиційне забезпечення інвестиційної діяльності;

в) інвестиційний контроль;

г) інвестиційний аналіз.

4.Процес дослідження інвестиційної активності й ефективності підприємства з метою виявлення резервів їхнього росту, - це:

а) організаційне забезпечення інвестиційної діяльності;

б) інвестиційне забезпечення інвестиційної діяльності;

в) інвестиційний контроль;

г) інвестиційний аналіз.

5.Процес розробки системи планів і планових (нормативних) показників із забезпечення розвитку підприємства необхідними інвестиційними ресурсами й підвищенню ефек­тивності його інвестиційної діяльності в майбутньому періоді, - це:

а) інвестиційне планування;

б) інформаційне забезпечення інвестиційної діяльності;

в) інвестиційний контроль;

г) інвестиційний аналіз.

6.Контролююча система, що забезпечує концентрацію контрольних дій на найбільш пріоритетних напрямах інвестиційної діяльності підприємства, спрямована на своєчасне виявлення відхилень фактичних її результатів від передбачених і прийняття оперативних рішень, що забезпечують її реалізацію, - це:

а) інвестиційне планування;

б) інвестиційний аналіз;

в) інвестиційний контролінг;

г) інвестиційний менеджмент.

7.Інвестиційне планування, — це:

а) процес безперервного цілеспрямованого підбору відповідних інформативних показників, необхідних для здійснення аналізу, планування й підготовки ефективних управлінських рішень за всіма аспектами інвестиційної діяльності підприємства;

б) процес дослідження інвестиційної активності й ефективності підприємства з метою виявлення резервів їхнього зростання;

в) процес розробки системи планів і планових (нормативних) показників із забезпечення розвитку підприємства необхідними інвестиційними ресурсами й підвищення ефектив­ності його інвестиційної діяльності в майбутньому періоді;

г) процес перевірки виконання й забезпечення реалізації всіх управлінських рішень у сфері інвестиційної діяльності з метою реалізації інвестиційної стратегії.

8.Розроблювальний на підприємстві постійно діючий інформаційно-аналітичний механізм постійного спостереження за контрольованими показниками інвестиційної діяльності, - це:

а) інвестиційна стратегія;

б) інвестиційна політика;

в) інвестиційний моніторинг;

г) інвестиційне планування.

9.Інвестиційна політика, частина загальної інвестиційної стратегії підприємства, що забезпечує підготовку, оцінку й реалізацію найбільш ефективних інвестиційних проектів,

- це:

а) політика управління реальними інвестиціями;

б) політика управління фінансовими інвестиціями;

в) політика формування інвестиційних ресурсів;

г) інноваційна політика.

10.Цілеспрямована сформована сукупність фінансових інструментів, призначених для здійснення фінансового інвестування, - це:

а) інвестиційна програма;

б) інвестиційний портфель;

в) інвестиційна стратегія;

г) інвестиційна політика.

Теми рефератів.

1. Роль інвестиційної стратегії у розвитку підприємства.

2. Параметри оцінки результативності розробленої стратегії.

3. Особливості формування інвестиційного портфелю.

4. Поняття портфеля інвестицій та його типи. Характеристика окремих видів інвестиційних портфелів.

Питання для експертної оцінки.

1. Основні цілі формування інвестиційного портфелю.

2. Суть портфельного інвестування.

3. Методи зниження ризиків інвестиційного портфелю.

4. Суть диверсифікації інвестиційного портфелю.

5. Суть методу імунізації інвестиційного портфелю.

Тематика міні-лекції.

1. Поняття інвестиційної стратегії та її роль в розвитку підприємства.

2. Принципи і послідовність розробки інвестиційної стратегії.

3. Формування стратегічних цілей інвестиційної діяльності.

4. Обґрунтування стратегічних напрямків і форм інвестиційної діяльності.

5. Оцінка результативності інвестиційної стратегії.

Перелік питань для підготовки бібліографії.

1. Структуризація та типізація інвестиційних портфелів.

2. Критерії і способи формування інвестиційного портфеля.

3. Активна та пасивна модель управління інвестиційним портфелем.

4. Моніторинг інвестиційного портфеля.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти