ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Приклади аналітичних завдань для практичних занять

Тема 1. Методичні засади оцінки доцільності інвестицій

Замість «Х» - власний варіант за списком.

1. Для реалізації інвестиційного проекту фірмі «МИР» необхідно мати певну суму капіталу. Для цього керівництво фірми вирішує: наявні вільні грошові кошти в розмірі Х 000 гр.од. вкласти на депозит у банк на рік за простою ставкою - 14% річних. Майбутня вартість грошей, яку одержить фірма, складе:

2. Банк-інвестор, який надав кредит у розмірі 48 000 у.о., розраховує через рік одержати Х 000 у.о. Визначити, за якою простою процентною ставкою необхідно надати кредит.

3. Щоб закупити устаткування для успішної реалізації інвестиційного проекту. Підприємство розміщує: частішу вільних коштів у банк під Х% річних (за схемою нарахування простих відсотків) терміном на один рік. Розрахувати суму, необхідну для розміщення на депозиті, якщо за умовою кредитного договору фірма розра­ховує одержати 35 000 у.о.

4. У зв'язку з виробничою необхідністю керівниками компанії «Х» прийнято рішення про одержання короткострокового кредиту. Звернувшись до банку-інвестора, компанія одержала під нього 245 000 у.о. терміном на один рік під Х% річних (за простою схемою нарахування відсотків). Визначити розмір нарощеної суми, що підлягає поверненню по закінченню терміну дії договору.

5. Банк-інвестор вкладає Х 000 у.од. у короткостроковий інвестиційний проект, очікуючи одержати в майбутньому 65 000 у.о. Необхідно визначити період нарахування, якщо за умовою кредитного договору використовується проста процентна ставка - 24% річних.

6. Підприємство одержало кредит від банку-інвестора для реалізації короткострокового інвестиційного проекту під Х% річних (за схемою нарахування простих відсотків) терміном на один рік. Розрахувати суму, взяту підприємством- позичальником, якщо інвестор - за умовою кредитного договору одержить 35 000 у.о.

7. Банк-інвестор вкладав Х 000 у.о. у короткостроковий інвестиційний проект, розраховуючи одержати із майбутньому 65 000 у.о. Необхідно визначити період нарахування, якщо за умовою кредитного договору використовується проста процентна ставка - 28% річних.

8. Підприємство одержало кредит від банку-інвестора для реалізації короткострокового інвестиційної о проекту під 19% річних (за схемою нарахування простих відсотків) терміном на один рік. Розрахувати суму, взяту підприємством- позичальником, якщо банк за умовою кредитного договору одержить Х 000 у.о.

9. Банк-інвестор вкладає Х 000 у.о. в інвестиційний проект, розраховуючи одержати в майбутньому 130 000 у.о. Необхідно визначити період нарахування якщо за умовою кредитного договору використовується проста процентна ставка - 22% річних.

10. Підприємство одержало кредит від банку для реалізації інвестиційного проекту під Х% річних (за схемою нарахування простих відсотків) терміном па один рік. Розрахувати суму, взяту підприємством-позичальником, якщо банк за умовою кредитного договору одержить Х 000 у.о. А) 30 435 Б) 28 689 В) 38 522 Г) власний варіант

11. Для реалізації інвестиційною проекту фірма «ЯТК» вирішила розмістити вільні кошти в банку на депозит на один рік у розмірі 15 000 у.о. за простою ставкою - Х% річних. Визначити майбутній вартість грошей, яку одержить фірма.

12. Фірма, яки вклала кошти в банк у розмірі Х 000 у.о., відповідно до умови договору, розраховує через рік одержати 58 000 у.о. Визначні и, за якою простою ставці відсотка банк повинен дати кредит.

А) 26% Б) 21 % В) 20,8% Г) власний варіант

13. Підприємство для реалізації інвестиційного проекту одержує від інвестора 150 000 грн. Визначити суму, отриману інвестором через 7 років, якщо ЗА умовами кредитного договору складна ставка відсотків - Х% річних.

14. Під яку складну станку позикового відсотка інвестор повинен надати кредит фірмі для реалізації проекту, якщо він вкладає Х 000 грн. і хоче збільшити власний капітал у три рази за 5 років (нарахування відсотків раз на рік).

15. Визначити яку суму необхідно вкласти в інвестиційний проект інвестор, якщо згідно З умовою кредитною договору використовується складна процентна ставка - Х% річних, термін кредиту - 4 роки. Інвестор розраховує одержати 200 мли. грн.

16. Підприємство для реалізації інвестиційного проекту одержує від інвестора Х 000 гр.од. Визначити суму отриману інвестором через 7 років при складній ставці відсотків 24% річних.

17. Визначиш, за який термін вкладена, в проект сума в розмір 80 000 000 гр.од. збільшиться до 170 000 000 гр.од., якщо інвестор вклав кошти в проект під Х% річних (за складною схемою нарахування відсотків).

18. Визначити, під яку складну станку позикового відсотка інвестор повинен надати кредит у розмірі 200 000 у.о. фірмі для реалізації проекту, якщо інвестор дає кредит на 5 років і розраховує на збільшення свого капіталу до Х 000 у.о.

19. Підприємство для реалізації інвестиційного проекту одержує від інвестора 30 000 гр.од. Визначити суму, отриману інвестором через 7 років при складній ставці відсотка - Х% річних.

20. Визначити, яку суму необхідно вкласти в проект реконструкції заводу інвестори при використанні складної ставки Х% річних, терміном на три роки, якщо він очікує одержати 100 000 000 гр.од.

21. Підприємцю для реалізації інвестиційного проекту одержує від інвестора 200 000 грн. Визначити суму, отриману інвестором через 5 років, якщо за умовою кредитного договору складні відсотки нараховуються за ставкою Х% річних.

22. Підприємство для реалізації інвестиційного проекту одержує під інвестора 200 000 гр.од. Визначити суму, отриману інвестором через 5 років, якщо за умовою кредитного договору складна ставка відсотків - Х% річних:

23. Під яку складну ставку позикового відсотка інвестор повинен надати кредит фірмі для реалізації проекту, якщо він хоче збільшити власний капітал у три рази за Х років (нарахування відсотків раз у рік):

24. Визначити, яку суму необхідно вкласти в інвестиційний проект інвестору, якщо згідно з умовою кредитного договору використовується складна процентна ставка - Х% річних, термін кредиту - 4 роки, інвестор очікує одержати 200 000 гр.од.:

25. Визначити розмір щорічних платежів при складній ставці Х% річних для погашення протягом 7 років кредиту підприємства, взятого для реалізації інвестиційного проекту, у розмірі 380 000 грн.

26. На основі щорічних відрахувань підприємства в розмірі Х 000 грн. з нарахуванням на них відсотків за складкою ставкою 10% формується накопичувальний фонд. Визначити суму фонду через 6 років.

27. Інвестор надає кредит для реалізації інвестиційного проекту підприємству терміном на 5 років. Визначити розмір щорічних платежів підприємства при складній ставці 15% річних (платежі напри кінці року) для одержання інвестором суми в розмірі Х 000 гр.од.

28. Інвестор дав кредит для реалізації інвестиційного проекту підприємству терміном на 7 років. Визначити розмір щорічних платежів підприємства при складній ставці Х% річних (платежі наприкінці року) для одержання інвестором суми в розмірі 750 тис. гр. од.

29. На основі щорічних відрахувань підприємства в розмірі 12 000 000 гр.од. з нарахуванням на них відсотків за складною ставкою Х%, формується фонд протягом 4 років. Визначити, яку суму одержить інвестор.

30. На основі щорічних відрахувань підприємства в розмірі 8000 гр.од. нарахуванням на Них відсотків за складною ставкою Х%, формується фонд. Визначити суму фонду через 6 років.

31. Інвестор надав підприємству кредит для реалізації проекту терміном на 9 років. Визначити розмір щорічних платежів при складній ставці - 24 % річних (платежі наприкінці року) для одержання інвестором суми в розмірі Х 000 гр.од.

32. Інвестор надав підприємству кредит для реалізації проекту терміном на 6 років. Визначити розмір щорічних платежів при складній ставці Х% річних (платежі наприкінці рику) для одержання інвестором суми у розмірі 850 000 гр.од.

33. Відповідно до кредитного договору загальна суму боргу (з відсотками) погашається підприємством рівними частинами протягом 4 років (рівними виплатами) у розмірі Х 000 гр.од. Інвестор надав кредит під 15% річних (складна ставка відсотка) для реалізації проекту. Знайти основну суму боргу.

34. На основі щорічних відрахувань підприємства в розмірі Х 000 гр.од. а нарахуванням на них відсотків за складною ставкою 20% формується резервний фонд протягом 10 років. Визначити розмір фонду за даний період.

35. Визначити, який розмір щорічних платежів при складній ставці Х% річних для погашення протягом 5 років кредиту підприємства, взятого для реалізації інвестиційного проекту, у розмірі 480 000 гр.од.

36. На основі щорічних відрахувань підприємця в розмірі Х 000 гр.од. з нарахуванням на них відсотків за складною ставкою 9% формується резервний фонд протягом 6 років. Визначити розмір фонду через заданий період.

Тема 2. Аналіз ефективності інвестиційних проектів

Задача 1.

Визначити доцільність інвестування у альтернативні проекти за даними таблиці. Для розрахунку використати методи: PP, PI, NPV, IRR.

Надходження за роками, тис. грн..
Проекти
         
А - 4 000 2 400 2 756
Б - 2 000 1 200 1 300

Варіанти:

 

1 - 5 - відсоткова ставка - 14%

6 -15 - відсоткова ставка - 15%

16 -25 - відсоткова ставка - 16%

Для всіх варіантів при розрахунку IRR - r2=100%

 

 

Задача 2.

Підприємство розглядає інвестиційний проект - придбання нової технологічної лінії. Вартість лінії (ціна придбання, перевезення та монтаж) -18 000 тис. грн.. Строк експлуатації - 5 років; амортизаційні відрахування на обладнання (знос) проводиться за методом прямолінійної амортизації - 20% річних.; сума виручки від ліквідації обладнання, покриють витрати на демонтаж. Прогнозована виручка від реалізації продукції за роками складе (тис. грн..):

2200; 9000; 18000; 26000; 40000.

Поточні витрати по роках оцінюються наступним чином: 4 200 тис. грн.. в перший рік експлуатації. Щорічно експлуатаційні витрати збільшуються на 2%. Ставка податку на прибуток становить 20%.

Вартість авансованого капіталу - згідно варіанту.

Варіанти:

1 - 5 - відсоткова ставка - 14%

6 - 15 - відсоткова ставка - 15%

16 - 25 - відсоткова ставка - 16%

Задача 3.

У таблиці наведено дані, що характеризують відтворювальну політику підприємства:

(млн. грн)

  Показники Підприємство
 
 
  Чистий прибуток, що спрямовується на розвиток виробництва                  
  Амортизаційні відрахування - всього ,0 ,2 ,4 4,0 1,5 9,0 ,5 ,5 ,5
  3 Серед них використані за своїм функціональним призначенням ,0 ,2 ,4   ,5 ,5 ,5

 

Яку відтворювальну політику проводить кожне підприємство? Зробити висновки.

Варіанти

1 - 5 - чистий прибуток - х-1,1; y-1,2; z-3,1.

6 - 15 - чистий прибуток - х-1,5; y-1,2; z-2,1.

16 - 25 - чистий прибуток - х-1,1; y-1,6; z-4,2.

 

Задача 4.

Виробниче підприємство використовувало свої інвестиційні ресурси таким чином:

  тис . грн.
впровадження нової технологічної лінії х
ремонтні роботи будівлі
витрати на придбання виробничого та господарського інвентарю
витрати на будівництво складу .
витрати на монтаж устаткування

 

Розрахувати частку пасивних і активних інвестицій підприємства і дати оцінку проведеної підприємством інвестиційної політики.

Варіанти:

1- 5 - х=150;

6 - 15 - х=170;

16 - 25 - х=165;.

Задача 5.

На підприємстві загальний обсяг капіталовкладень протягом року дорівнював 40 млн.грн. Вартість основних виробничих фондів на початок звітного періоду склав 240 млн.грн., у т.ч. активна частина - 100 млн.грн. Напрямки використання капітальних вкладень, спрямованих на розвиток виробництва (млн.грн.):

- нове будівництво - х,

у т.ч.:

будівельно-монтажні роботи - 10,

машини та обладнання - 8,

інші - ?;

- реконструкція та технічне переобладнання виробництва - 16,

у т.ч.:

будівельно-монтажні роботи - 6,

машини та обладнання - 9,

інші - 1;

модернізація обладнання - 4

Протягом звітного періоду вибуло основних виробничих фондів на суму 4 млн.грн. Проаналізуйте технологічну та відтворювальну структуру капіталовкладень, а також їх вплив на видову структуру основних виробничих фондів.

Варіанти:

1- 5 - х=23;

6 - 15 - х=30;

16 - 25 - х=25;.

 

 

Задача 6.

Інвестиційна діяльність підприємства протягом звітного періоду здійснювалась

за такими напрямками ( млн. грн.):

1.Будівництво нового цеху - х,

У т.ч.: будівельно-монтажні роботи - 40,

машини та обладнання - 56,

інші - ?.

2. Придбання нової техніки - 20,

3. Здійснення робіт по модернізації обладнання - 10,

4. Будівництво спортивного майданчика - 1,

5. Портфельні інвестиції - 15

Проаналізуйте технологічну та відтворювальну структуру капіталовкладень. Варіанти:

1- 5 - х=150;

6 - 15 - х=170;

16 - 25 - х=165;.

Задача 7.

Є два альтернативних проекти будівництва підприємства. Витрати на будівництво і проектна річна потужність кожного з них наведено в таблиці.

  Капіталовкладення Варіанти
перший другий
  Витрати на будівельно-монтажні роботи, млн..грн. х
  Витрати на машини і устаткування, на монтаж їх і наладку, млн.. грн..
  Інші, млн..грн.
  Річна проектна потужність підприємства, млн..т.

 

 

Визначити: технологічну структуру капіталовкладень, видову структуру основних виробничих фондів майбутнього підприємства, питому вагу капітальних вкладень за варіантами. На основі отриманих даних зробити відповідні висновки.

Варіанти:

1- 5 - х=95;

6 - 15 - х=85;

16 - 25 - х=100.

 

Задача 8.

У ВАТ « X » на початок звітного періоду вартість основних фондів становила 600 млн. грн., зокрема невиробничого призначення - 100 млн. грн. Активна частина у виробничих основних фондах дорівнює 57 %.

Протягом звітного періоду було здійснене будівництво нового цеху:

млн.грн.

Кошторисна вартість його будівництва:  
будівельно-монтажні роботи
машини й устаткування, їхній монтаж і налагодження  
інші

Визначити: технологічну структуру капіталовкладень і зміну видової структури основних виробничих фондів наприкінці звітного періоду. Зробити відповідні висновки.

 

Тема 8. Фінансові інвестиції

Акції

Варіанти

1-5 - х=160

6 - 15 - х=155;

16 - 25 - х=165.

 

1. Інвестор розглядає можливість придбання 100 акцій, поточна курсова ціна яких становить 41,5 грн. Він очікує зростання ціни, але також знає, що за останній час курсова ціна коливалась у межах від 38 до 43 грн. Інвестор думає про лімітований наказ на купівлю по 40 грн або ринковий наказ на купівлю:

а) який курсовий дохід на акцію буде отримано за наказом кожного типу,

якщо курсова ціна досягне 40 грн, а потім 52 грн і лімітований наказ може бути виконаний?

б) який курсовий дохід буде отримано за наказом кожного типу, якщо курсова ціна одразу ж підніметься до відмітки 52 грн?

 

2. Компанія виробляє продукцію для сільськогосподарського використання. Вивчення балансових даних компанії дає такі відомості: сукупні активи становлять 3 млн. грн, довгострокові і короткострокові зобов'язання - 2,2 млн. грн, випущено привілейованих акцій з 11 %-м дивідендом на суму 400 тис. грн і 100 тис. грн.. простих акцій номіналом 2 грн. кожна:

а) яка балансова вартість кожної акції;

б) поясність, про що свідчить невідповідність номінальної вартості балансовій;

в) які інші показники вимірюють вартість акції?

3. Фірма нещодавно оголосила про те, що чистий прибуток становить 6,7 млн. грн; фірма випустила привілейовані акції з 10 %-м дивідендом на суму 7 млн. грн (тобто виплачує за ними у вигляді дивіденду 700 тис. грн щороку) і 6 млн простих акцій:

а) який прибуток фірми у розрахунку на одну акцію;

б) якщо курсова ціна акції сьогодні становить 30 грн, а її поточна дохідність 6 %, який розмір дивіденду;

в) використовуючи інформацію з попередніх пунктів, визначте, яку частку прибутку фірма виплачує у вигляді дивідендів?

4. У таблиці міститься інформація про прибуток на одну акцію компанії «Вектор» по роках:____________________________________________________

Роки
Прибуток на одну акцію рн) ,6 ,8 ,5 ,9 ,2

 

 

Визначити щорічний розмір і загальний обсяг виплачених дивідендів, якщо компанія виплачує:

а) щорічні дивіденди у розмірі 0,8 грн;

б) щорічні дивіденди у розмірі 0,5 грн і дивідендну премію, що дорівнює половині прибутку, який перевищує 1 грн у розрахунку на акцію;

в) як дивіденди половину прибутку.

Компанія планує випуск привілейованих акцій на суму 1 млн. грн на придбання обладнання (номінал акції - 1000 грн, фіксована

а) скільки у нього буде акцій, якщо фірма оголосить про спліт (дроблення) у корпорації 2:1? Як ви вважаєте, за якою курсовою вартістю продоюватимуться акції після спліту?

б) скільки акцій він буде мати, якщо фірма оголосить 200%-й дивіденд з умовою виплати акціями? Як ви вважаєте, за якою курсовою вартістю будуть продаватися акції після виплати такого дивіденду?

5. Ставка дивіденду - 15 %, що відповідає середній ринковій відсотковій ставці). Очікуваний прибуток від випуску продукції на новому обладнанні - 200 тис. грн.

Оцініть можливість та економічну доцільність випуску привілейованих акцій у даних умовах; коли середня ринкова ставка відсотка знизиться до 8 %.

6. Компанія сформувала свій статутний капітал за рахунок випуску простих і привілейованих акцій. Усього було випущено 100 тис. простих акцій номіналом 20 грн, 1 тис. привілейованих номіналом 50 грн, 10 тис. облігацій номіналом 500 грн. Фіксований дивіденд за привілейованими акціями становить 18 %, ставка купона за облігаціями - 16%. Прибуток акціонерного товариства після оподаткування стано­вить 1 млн грн, з якого за рішенням загальних зборів акціонерів 30 % було спрямовано на розвиток виробництва. Розрахуйте ставку дивіденду, що припадає на одну просту акцію.

7. Інвестор купив акцію за 50 грн і через 100 днів продав за 60 грн. За цей період на акцію був виплачений дивіденд у розмірі 50 грн. Визначте дохідність операції інвестора.

8. Акціонерним товариством випущено й повністю розміщено такі види цінних паперів:____________________________________________
Вид цінного паперу Номінал,грн.. Кількість, шт.
Акції прості 1 000 000
Акції привілейовані    
• класичні
• з часткою участі
• кумулятивні    
• з коригованою ставкою дивіденду
Облігації
  10 000

 

Фіксована ставка дивіденду за всіма видами привілейованих акцій становить 10%; ставка купона за облігаціями - 15 %; 2000 простих акцій знаходиться на балансі акціонерного товариства. Впродовж трьох попередніх років у зв'язку з реконструкцією підприємства дивіденди не виплачувалися. За результатами фінансового року, що минув, чистий прибуток, який підлягає розподілу, становив 5 млн. грн, ринкова відсоткова ставка становить 20 %. Визначити ставку і масу дивідендів, що припадають на одну просту акцію, курсову вартість акції.

Облігації

Варіанти:

1- 12 - вирішити задачі не кратні 2;

12-28 - вирішити задачі кратні 2.

1. На ринку реалізуються облігації кількох емітентів: облігації «8РС» з номіналом 100 грн і купонною ставкою 22 % річних реалізуються за курсом 107 %, строк до погашення 3 роки; облігації «Крам» з номіналом 80 грн і купонною ставкою 18 % річних реалізуються за курсом 92 %, строк до погашення 2 роки; облігації «Аква» реалізуються за номіналом у 90 грн, мають купонну ставку 20 %, строк до погашення 2 роки. Яку з облігацій купить інвестор, враховуючи рівень доходу кож­ного фінансового активу?

2. Номінал облігації, до погашення якої залишилося 5 років, дорівнює 1000 грн, купон 20 % виплачується один раз на рік. Визначити вартість облігації, щоб вона забезпечила покупцю дохідність до погашення в розмірі 30 % річних.

3. За якою ціною інвестор погодиться придбати облігацію з нульовим купоном номінальною вартістю 1000 грн і строком обігу 3 роки, якщо прийнятна для нього ставка дохідності становить 18 % річних?

4. Номінал безкупонної облігації, до погашення якої залишається 6 років, дорівнює 1000 грн. Визначити вартість облігації, щоб вона забезпечила покупцю дохідність до погашення в розмірі 30 % річних.

5. Номінал безкупонної облігації дорівнює 1000 грн, вартість - 800 грн, до погашення залишається 3 роки. Визначити дохідність до погашення облігації.

6. За муніципальною облігацією номіналом 100 грн, випущеною на 6 років, передбачений такий порядок нарахування відсотків: у перший рік - 10 %, два наступних роки - 20 %, а наступні три роки - 25 %. Ринкова норма дохідності, визначена інвестором, в умовах, що склалися на ринку, - 15 %. Потрібно: а) не проводячи розрахунків, оцінити, чи буде поточна ринкова ціна даної облігації більше або менше номіналу? б) розрахувати поточну ринкову вартість облігації.

7. Облігація «М» з купонною ставкою 25 % річних реалізується за курсом 108 %. Облігація «Н» реалізується за номіналом і має купонну ставку 22 % річних. Облігація «Л» з нульовим купоном продається за курсом 72 %. Облігація «К» має купонну ставку 16 % річних і реалізується за курсом 90 %. Усі облігації мають строк обігу 2 роки. Якій з цих облігацій віддасть перевагу інвестор, основною метою якого є отримання максимального доходу?

 

8. Самостійна робота

Для самостійної роботи студентів виноситься два типи завдань. Завдання теоретичного характеру, які недостатньо ґрунтовно розглянуті в межах лекційних занять, виносяться для самостійного опанування студентом. Вони є доповненням до лекційного курсу. Студент має опрацювати нормативні та літературні джерела та бути готовим до відповіді на поставлені питання під час проведення практичних занять та іспиту. Завданнями практичного характеру є тести та задачі, які знаходяться на кафедрі.

Приклади тестових завдань

1.Існує декілька типів ставлення приймаючої країни до іноземних інвестицій, які визначаються цілями їх загальноекономічної політики, серед яких не виділяють:

а) максимальне відкриття національної економіки для іноземних капіталів і встановлення контролю лише в галузях, які мають стратегічне значення;

б) залучення іноземних капіталів для розвитку певних районів і придбання технологій;

в) допущення іноземних інвестицій тільки у формі створення збутової мережі та філій;

г) обмеження іноземних інвестицій на основі попередньої оцінки їх впливу на національну економіку;

д) допущення іноземних інвестицій в рамках угод, які визначають умови діяльності іноземних інвесторів;

є) допущення іноземних інвестицій лише у формі спільних підприємств, які створюються для досягнення певних цілей в установлений період часу.

2.До режимів іноземного інвестування в приймаючі країні не належить:

а) цільова технічна допомога;

б) режим обмеження;

в) національний режим;

г) пільговий режим;

д) режим примусу;

є) концесії.

3.За формою вивозу капіталу іноземні інвестиції поділяються на:

а) у формі позикового капіталу;

б) розширення експорту;

в) вивіз торгового капіталу;

г) обслуговування місцевих ринків приймаючих країн;

д) у формі виробничого капіталу; є) транзитні.

4.Сутність цієї форми іноземного інвестування полягає у тому, що фірма-постачальник зобов'язана повністю забезпечити фінансування проекту; гарантувати підготовку місцевої робочої сили; здійснювати управління протягом ряду років після того, як завод почне діяти; організувати збут продукції (головним чином через експорт). Найбільш поширена між промислово розвинутими країнами і новими індустріальними країнами, де існують місцеві переваги для виробництва конкретної продукції. Підготовка іноземною фірмою місцевих спеціалістів, які повинні забезпечити функціонування об'єкта при цьому не пе­редбачена. Зазначена форма має назву:

а) створення спільних підприємств і відхід від організації власних закордонних підприємств;

б) дольова участь іноземного інвестора, яка не дає права контролю над підприємством;

в) управлінські контракти;

г) поставка підприємств «під ключ»;

д) угода «продукт в руки»;

є) міжнародний підряд.

Приклади задач

1. Підприємство для реалізації інвестиційного проекту одержує від інвестора 150 000 грн. Визначити суму, отриману інвестором через 7 років, якщо ЗА умовами кредитного договору складна ставка відсотків - Х% річних.

2. Під яку складну станку позикового відсотка інвестор повинен надати кредит фірмі для реалізації проекту, якщо він вкладає Х 000 грн. і хоче збільшити власний капітал у три рази за 5 років (нарахування відсотків раз на рік).

3. Визначити яку суму необхідно вкласти в інвестиційний проект інвестор, якщо згідно З умовою кредитною договору використовується складна процентна ставка - Х% річних, термін кредиту - 4 роки. Інвестор розраховує одержати 200 мли. грн.

4. Підприємство для реалізації інвестиційного проекту одержує від інвестора Х 000 гр.од. Визначити суму отриману інвестором через 7 років при складній ставці відсотків 24% річних.

Індивідуальні завдання

 

Мета виконання практичних індивідуальних завдань — навчити майбутніх фахівців самостійно користуватися всіма джерелами інформації базового підприємства, допомогти поглибити знання теоретичних основ і закріпити навики проведення фінансового аналізу, навчити застосовувати ці знання (а також набути нових) для розробки рекомендацій щодо поліпшення фінансового стану господарюючого суб’єкта.

Студенти повинні розв’язати комплекс завдань за даними базового підприємства, заповнивши рекомендовані типові таблиці, до яких додаються стислі висновки.

Після цього слід зробити загальні висновки про фінансовий стан підприємства.

Звіт про виконання практичних завдань має вміщувати заповнені форми звітності, які відображують інформацію про фінансовий стан підприємства, реєстри аналітичного обліку та інші матеріали, що використовувались як інформація для розрахунків.

Роботу доцільно виконувати на окремих аркушах формату А4 з пронумерованими сторінками, залишаючи поле для зауважень.

Треба зазначити дату виконання звіту, поставити особистий підпис автора.

У разі виникнення незрозумілих питань слід звертатися за консультацією до викладача курсу «Інвестування».

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти