ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Загальні вимоги охорони праці та безпеки життєдіяльності на об’єктах газового господарства

Охорона праці при будівництві і монтажі систем газопостачання

До початку будівництва зовнішніх підземних газопроводів необхідно спланувати будівельний майданчик, а саме:

· визначити розміри майданчика, огородити його та виставити попереджувальні знаки про недопустимість проходу сторонніх осіб;

· на нічний час передбачити його освітлення прожекторами;

· забезпечити приміщеннями (вагончиками) для переодягання працюючих, відпочинку, приймання їжі тощо;

· спланувати рух екскаватора, знаходження кранів, зварних апаратів, іншого обладнання так, щоби в зоні роботи цього обладнання не знаходились люди;

· визначити розміри монтажної зони, зони відвалу грунту, шляхи проїзду транспорту та переходу працюючих і ознайомити з ними самих працюючих;

· забезпечити працюючих питною та технічною водою;

       
   
 
 

 

 


· визначити місце знаходження засобів пожежегасіння та медичної аптечки.

Розрахунок прожекторного освітлення будівельного майданчика

Прожекторне освітлення відкритих просторів має суттєві переваги порівняно з освітленням їх світильниками: економність, позитивне для об’ємного бачення співвідношення вертикальної і горизонтальної освітленості, менша завантаженість території стовпами і повітряною проводкою, а також зручність обслуговування освітлювальної установки. У той же час прожекторне освітлення вимагає прийняття заходів щодо зниження осліплюючої дії, виключення тіней. Доцільно комбінувати прожекторне освітлення із світильниками для нешироких ділянок.

Світлотехнічним розрахунком прожекторного освітлення визначається тип прожекторів, необхідне їх число, висота та місце встановлення, кут нахилу оптичної межі прожекторів у вертикальній і горизонтальній площинах. Розрахунок прожекторного освітлення здійснюється приблизно – залежно від потужності прожекторної установки, або більш точними методами: шляхом комбінування ізолюкс чи за методами віяли прожекторів.

Кількість прожекторів розраховується за нормативною освітленістю і потужністю лампи. Орієнтовно кількість прожекторів N становить:

; (6.1)

де m – коефіцієнт, за яким враховується світлова віддача джерел світла, ККД прожекторів і коефіцієнт використання світильного потоку;

Ен – нормативна освітленість горизонтальної поверхні, лк;

k – коефіцієнт запасу;

S – освітлювана площа, м2;

Рл – потужність лампи, Вт.

Відповідно до СНіП ІІ 81-80 Ен = 20 лк; k = 1,5. Підбираємо придатний тип прожекторів ПЗС-45 з лампою ЛН Г220-1000. Обчислюємо орієнтовану кількість прожекторів:

       
   
 
 

 


;

Тобто, всередині будівельного майданчика встановлюємо 2 прожектори.

Мінімальна висота установки прожекторів над поверхнею, що освітлюється, обчислюється за формулою:

; (6.2)

де lmax – максимальна сила світла

Лампа ЛН Г220-1000 має lmax = 130 000 кд, тому

 

Охорона праці при експлуатації систем газопостачання

Діючі системи газопостачання – це об’єкти підвищеної небезпеки і тому їх обслуговування доручається спеціально навченим, атестованим і допущеним працівникам. Під час виконання ремонтних робіт на діючих системах

 

 

газопостачання можливий витік газу. Газ в суміші з повітрям може утворити вибухо- або пожеженебезпечну суміш. Роботи, під час яких можливий або є витік газу відносяться до газонебезпечних і виконуються згідно вимог діючих Правил безпеки систем газопостачання України.

Заходи з енергозбереження

З метою обліку і ощадного використання газу у кожного абонента слід передбачати лічильники газу. На даній даховій котельні прийнято лічильник газу, оснащений електронним коректором, який автоматично переводить кількість витраченого газу до нормальних умов ( температури 20 0С і тиску 760 мм рт ст.). Крім того, несправність самого лічильника, самовільне втручання абонента в його роботу може привести до помилок обліку газу. Контроль за справною роботою приладів обліку, правильним зніманням показів, своєчасне усунення виявлених недоліків з боку експлуатаційної служби газового господарства виключить імовірність помилок при обліку газу і забезпечить безпечне споживання газу споживачем.

Суттєву економію витрат газу дає використання сучасних котлів з високим коефіцієнтом корисної дії (0,92). Правильний монтаж обладнання, чітке дотримання умов експлуатації, якісне технічне обслуговування газового обладнання, котлів, своєчасне прочищення теплообмінників, отворів пальників, запальників зменшить витрати газу обладнанням та збільшить їх термін експлуатації.

Загальні вимоги охорони праці та безпеки життєдіяльності на об’єктах газового господарства

Основним завданням охорони праці є забезпечення здорових і безпечних умов праці на підприємстві, що гарантовано кожному працівнику Конституцією України. Забезпечення конституційних прав працівників щодо ОП здійснюється за дотриманням вимог Кодексу законів про працю України, Закону України «Про охорону праці», Закону України «Про пожежну безпеку», Правилами безпеки систем газопостачання України, положеннями, розпорядженнями, правилами, що діють в межах конкретного підприємства, а також інших законодавчих і нормативних актів з охорони праці.

Працівники підприємств, які виконують роботи з проектування, будівництва, монтажу, обслуговування та ремонту систем газопостачання і газового обладнання повинні пройти попередньо необхідну теоретичну і практичну підготовку згідно вимог ДБН В.2.5 – 20 – 2001 «Газопостачання», інших нормативних документів в обсязі виконуваної ними роботи з питань охорони праці. Допуск до робіт з проектування, будівництва та експлуатації систем газопостачання оформлюється наказом по підприємству після перевірки знань працюючих.

Проектна документація до затвердження замовником повинна бути погоджена з підприємством газового господарства щодо її відповідності виданим технічним умовам на проектування, а також пройти експертизу в експертно-технічних центрах Держгірпромнагляду України. Проекти підлягають повторному погодженню, коли протягом 24 місяців не було розпочато будівництво систем газопостачання.

Запроектовані системи газопостачання повинні забезпечувати безперебійне і безпечне газопостачання, а також можливість оперативного відключення відгалужень до окремих мікрорайонів, підприємств і споживачів.

Об’єкти систем газопостачання до початку їх спорудження, монтажу і наладки, повинні бути зареєстровані в місцевих органах Держгірпромнагляду. Про початок будівництва будівельно – монтажна організація повинна

       
   
 
 

 

 


повідомити місцевий орган Держгірпромнагляд України не пізніше як за 5 днів до початку будівництва.

Адміністрація підприємств, що здійснює будівництво, монтаж та обслуговування систем газопостачання і газового обладнання зобов’язана:

- Забезпечити матеріальними та фінансовими ресурсами своєчасне виконання комплексних заходів щодо забезпечення нормативів, безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, створення безпечних і нешкідливих умов праці;

- Забезпечити ефективне використання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків, зокрема, на проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров’я, здійснення контролю за своєчасністю та повнотою надання соціальних послуг і виплат, які здійснюються за рахунок коштів Фонду;

- Проводити аналіз стану та причин виробничого травматизму, захворювань, розробляти та реалізовувати заходи щодо запобігання нещасних випадків та захворювань на виробництві;

- Проводити цільові інструктажі з працівниками підприємства щодо запобігання травматизму невиробничого характеру, використовуючи Акти їх розслідування;

- Проводити навчання і перевірку знань відповідних нормативних актів про охорону праці, безпечних методів роботи з працівниками, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою у терміни передбачені законодавством;

Організувати попереднього (при поступленні на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди працівників, зайнятих на важких роботах, на роботах із:

 

 

- шкідливими і небезпечними умовами праці, а також щорічно обов’язкові медичні огляди осіб віком до 21 року;

       
   
 
 

 

 


- Проводити на підприємстві з працівниками при прийманні на роботу вступний інструктаж з охорони праці та первинний інструктаж на робочому місці, а підчас трудової діяльності – інструктажі з питань охорони праці, пожежної безпеки, надання першої долі карської допомоги потерпілим від нещасних випадків на виробництві для визначених категорій працівників;

- Надавати працівникам із шкідливими і важкими умовами праці додаткову щорічну оплачувану відпустку, видавати молоко, інші компенсації, що включені в колективну угоду;

- Забезпечувати працюючих спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту, а також миючими засобами відповідно до затверджених галузевих норм.

Тривалість робочого дня працюючих встановлюється із умови сорокаденного робочого тижня і при круглодобовому обслуговуванні тривалість робочої зміни не повинна перевищувати 12 годин.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти