ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Вибір та затвердження теми курсового проекту

Тематика курсових проектів розробляється та щорічно поновлюється з урахуванням нових підходів і досягнень екологічної науки.

Як правило, студенту пропонуються варіанти проведення досліджень тих об'єктів, які розміщені на території його проживання.

Студент може самостійно обирати тему курсового проекту з обґрунтуванням доцільності її розробки. Не пізніше другого тижня відповідного семестру він уточнює тему разом з керівником і вона затверджується на засіданні кафедри.

Науковий керівник призначається завідувачем кафедри з числа осіб професорсько-викладацького складу кафедри.

Науковий керівник курсового проекту:

- надає допомогу в складанні плану написання курсового проекту;

- рекомендує студенту спеціальну, нормативну літературу та інформаційні джерела за обраною темою курсового проекту;

- регулярно консультує студента, а при необхідності організовує консультації у інших викладачів, контролює графік виконання ним курсового проекту, його якість та інформує завідувача кафедрою про хід підготовки роботи до захисту;

- визначає готовність курсового проекту до захисту, дає його

попередню оцінку.

 


Науковий керівник допомагає студенту визначити перелік джерел, паметрів, за якими буде організовано виконання, розрахункової частини проекту.

 

 

З Р А З О К

ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ ПОЯСНЮЮЧОЇ ЗАПИСКИ ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

З ДИСЦИПЛІНИ „ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ”

 

1. ТИТУЛКА (ЗГІДНО НОВИХ ВИМОГ):     ____________________________________________________________________________________ (повне найменування вищого навчального закладу) ____________________________________________________________________________________ (повна назва факультету, кафедри)


КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з ____________________________________________________________________________________ (назва дисципліни) на тему: ______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________
 
  Студента (ки) _____ курсу ______ групи напряму підготовки ____________________________ спеціальності __________________________________ ______________________________________________ (прізвище та ініціали) Керівник _____________________________________ _____________________________________________ (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) Національна шкала ___________________________ Кількість балів: __________ Оцінка: ECTS _______
Члени комісії ________________ (підпис) ___________________________ (прізвище та ініціали)
________________ (підпис) ___________________________ (прізвище та ініціали)
________________ (підпис) ___________________________ (прізвище та ініціали)
  м. ____________ - 20__ рік


 

 

Зміст

Ст.

Вступ....................................................................................................................... 3

Розділ 1. Загальна характеристика харчових виробництв.................. ………... 5

1.1. Харчування та харчові продукти......................................................... 5

1.2. Сировина та асортимент харчових продуктів.................................... 7

1.3. Класифікація харчових виробництв.................................................... 8

Розділ 2. Проблеми охорони атмосферного повітря на харчовому виробництві........................................................................................................... 10

Розділ 3. Проблеми охорони атмосферного повітря на ВАТ „Волинь холдінг”………........................................................................................... 11

3.1. Кліматичні умови місцевості……………………….……………… 11

3.2. Характеристика джерел утворення забруднюючих речовин……..15

3.3. Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин..............17

3.4. Обсяги викидів забруднюючих рачовин у атмосферне повітря.....................................................................................................................19

Розділ 4. Розрахункова частина............................................................................20

4.1. Розрахунок сукупної концентрації спільного компоненту (СК) по речовинах-забруднювачах для підприємства......................................................20

4.2. Розрахунок гранично допустимих викидів по речовинах-забруднювачах для підприємства.........................................................................24

Висновки..................................................................................................................28

Література................................................................................................................30

Додатки…………………………………………………………………………….31

 

Вступ

У наш час екологізація загальних технологій харчових виробництв набуває особливого значення в зв’язку з тим, що відбувається широка інтеграція галузей сільськогосподарського виробництва і галузей, що переробляють сільськогосподарську сировину.

Забезпечення населення нашої країни якісними харчовими продуктами – важливе народногосподарське завдання. Виконання його залежить від збільшення виробництва, покращення умов транспортування, зберігання і переробки сировини в кінцеві продукти споживання.

Одне з основних завдань науково-технічного прогресу – це збільшення якості та біологічної цінності харчових продуктів. Тут велику роль відводять технологіям виробництв харчових продуктів. Але, не менш важливим питанням є екологізація методів вирощування та переробки харчових продуктів, виготовлення екологічно безпечної продукції, яке можливе лише за умови використання екологічно чистої вихідної сировини.

Створення нових технологій є рушійною силою в галузі, сприяє створенню більш сучасної технічної бази, правильному економічному обгрунтуванню технологічних процесів.

Велике значення в технології харчових продуктів має сировина, її вид, сорт, якість. Тому при переробці харчових продуктів завжди ставлять певні вимоги до сировини, її хімічного складу, технологічних якостей, здатності зберігатись тривалий час без мікробіологічних пошкоджень [ 5 ].

У 2003 році харчова промисловість України нараховувала 9079 підприємств – юридичних осіб за видами діяльності, чисельність їх промислово-виробничого персоналу становила 416 тис. чол., або 12,8% від загальної чисельності персоналу, зайнятого в промисловості, обсяг виробленої продукції сягав 35,1 млрд. грн., і за питомою вагою цього показника в загальній структурі промислового виробництва галузь посідала друге місце.

…………………………………… ( і т. д.)

Розділ 1.Загальна характеристика харчових виробництв

1.1. Харчування та харчові продукти

Харчування є основною умовою існування людей, оскільки з їжею організм людини отримує все необхідне для побудови клітин та тканин організму, а також поповнює витрати енергії на виконання всіх видів життєдіяльності. Крім того, з їжею в ор­ганізм людини надходять регулятори життєдіяльності та резервні матеріали. В зв'язку з цим, нормальне харчування повинне забез­печити необхідну кількість енергії та матеріалу для відновлення структури організму. Їжа повинна бути повноцінною і містити в своєму складі білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінеральні ре­човини та воду, достатні за калорійністю для покриття витрат енергії людини. Крім того, відповідно до сучасних уявлень про раціональне харчування, їжа повинна містити в собі регулятори фізіологічної діяльності людини, в тому числі й баластні речови­ни. Основні компоненти їжі — білки, жири та вуглеводи за на­уковими рекомендаціями повинні співвідноситися як 1:1:4, а се­редня добова потреба людини в цих компонентах складає відповідно 100, 100 та 400 г. При окисленні 1 г білка виділяється 16,7, жиру — 37,7, а вуглеводів — 15,7 джоулів енергії. Всі речо­вини, які входять до складу харчів, розподіляються на органічні (білки, жири, вуглеводи, харчові кислоти, вітаміни, ферменти) та мінеральні (вода, мікро- та макроелементи).

Склад білків. Білки розподіляють на прості, що складаються із амінокислот, та складні — із амінокислот і небілкової част­ки, яка може бути визначена або показана нуклеїновими кисло­тами, фосфором, вуглеводами, ліпідами та ін. Харчову цінність білків визначає їх біологічна цінність, тобто відповідність аміно­кислотного складу білка, складу білків тіла людини та травленню в залежності від фізико-хімічних властивостей білка та засобу об­робки харчового продукту.

…………………………………… ( і так далі)

 

1.2. Сировина та асортимент харчових продуктів

Основними видами первинної сировини для одержання ви­робів є продукти рослинного та тваринного похождения: (фрук­ти, овочі, ягоди, м'ясо, молоко, какао-боби, кавові зерна), а та­кож деякі мінеральні продукти (сіль, сода, синтетичні барвники т.і.). Використовуються як вторинна сировина деякі готові виро­би харчових виробництв (борошно, цукор, вершкове масло, виноматеріали, дріжджі і т.ін.).

Сировину для виробництва харчових продуктів класифікують за різними ознаками: за вмістом певних харчових речовин (вуглеводоутримуючі, жирові, білкові, мінеральні, ефіроолійні); первинного (зерно) та вторинного (борошно) походження, засобом їх пере­робки та зберігання, вмістом вологи, наявністю шкідливих для здоров'я людини речовин, здатністю зберігатися в звичайних та штучних умовах і т.д.

……………………………………

 

 

Розділ 2. Проблеми охорони атмосферного повітря на харчовому виробництві

Тропосфера становить 80% маси атмосфери, а її межі сягають 16-18 км, вище – стратосфера (до 50 км). Охороні від забруднень підлягають нижні шари атмосфери, найнеобхідніші для життєдіяльності людини та біосфери в цілому.

Зростання харчового виробництва активізувало вплив господарської діяльності на екологічні системи і призвело до забруднення повітря. Особливо різко це посилилось в ХХ ст., в якому тільки за 70 років збільшилось виробництво зернових і зернобобових культур в 3,4 рази.

……………………………………

 

Розділ 3. Проблеми охорони атмосферного повітря на ВАТ “Волиньхолдінг”

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти