ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Охорони атмосферного повітря населених місць (від

забруднення хімічними та біологічними речовинами) та нормативи ГДК

 

1. Загальні положення

1.1. Державні санітарні правила містять основні вимоги до охорони атмосферного повітря населених місць і місць массового відпочинку та оздоровлення населення, виконання яких повинно забезпечити запобігання несприятливому впливу забруднення повітряного середовища на здоров'я населення та санітарно-побутові умови його життя.

1.2. Державні санітарні правила призначені для проектних, науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій і установ, промислових підприємств, будівельних організацій незалежно від форм власності та підпорядкування і громадян, які займаються розміщенням, проектуванням нових, реконструкцією чи технічним переозброєнням і експлуатацією існуючих підприємств, споруд та інших об'єктів*, що є джерелами забруднення атмосферного повітря, а також для фахівців державної санітарно-епідеміологічної служби і інших спеціально уповноважених органів і служб, які здійснюють державний нагляд в галузі охорони атмосферного повітря.

1.3. Державні санітарні правила розроблені у відповідності з Основами законодавства про охорону здоров'я ( 2801-12 ), Законом України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ), Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), Законом України "Про охорону атмосферного повітря" ( 2707-12 ).

1.4. Вимоги по охороні атмосферного повітря, які вводяться в Державні стандарти та відомчі нормативні документи, повинні відповідати положенням цих правил, а передбачені ними нормативи якості атмосферного повітря повинні відповідати встановленим значенням гігієнічних нормативів.

1.5. Ці правила є загальнодержавним нормативним документом і додержання їх - обов'язкове для міністерств і відомств, підприємств, установ, організацій всіх форм власності.

Порушення державних санітарних правил тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову та кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

1.6. Зазначені державні санітарні правила визначають вимоги щодо попередження несприятливого впливу (на здоров'я людей та санітарно-побутові умови їх проживання) хімічних і біологічних речовин, які розповсюджуються в атмосферному повітрі від джерел їх надходження. Вимоги по охороні атмосферного повітря від впливу фізичних факторів передбачені в самостійних нормативних ь документах.

 

Таблиця 1. Нормативи ГДК та клас небезпечності основних речовин-забруднювачів атмосферного повітря

РЕЧОВИНА ГДК максимально разова, мг/м3 ГДК середньодобова, мг/м3 Клас небезпеки
1. Азоту диоксид 0,085 0,04
2. Азоту оксид 0,4 0,06
3. Азоту трифторид 0,4 0,2
4. Акролеїн 0,03 0,03
5. Акрилонітрил   0,03
6. Алкілдиметиламіни C17 C20 0,01  
7. Алкілсульфат натрію 0,01  
8. Алліл хлористий 0,07 0,01
9. Альдегід масляний 0,015 0,015
10. Альдегід бензойний (бензальдегід) 0,04  
11. Альдегід валеріановий 0,03  
12. Альдегід каприловий 0,02  
13. Альдегід каприновий 0,02  
14. Альдегід капроновий 0,02  
15. Альдегід пелларгоновий 0,02  
16. Альдегід енантовий 0,01  
17. Алліловий ефір оцтової кислоти 0,4  
  (аллілацетат)      
18. Альдегід ізомасляний (2метилпропаналь) 0,01  
19. Альдегід кротоновий 0,025  
  (bметилакролеїн, 2бутеналь) 0,025  
20. Альдегід пропіоновий (пропаналь) 0,01  
21. Алюмінієвокалієві квасці (сульфат   0,006
  каліюалюмінію)      
22. Алюмінієвоамонієві квасці (сульфат   0,006
  амоніюалюмінію)      
23. Алюмінію нітрат   0,006
24. Алюмінію оксид (в перерахунку на   0,01
  алюміній)      
25. Алюмінію сульфат   0,006
26. Алюмінію хлорид   0,006
27. Амбуш 0,05 0,02
28. Амінтриацетонамін 0,05 0,02
29. Амонію персульфат 0,06 0,03
30. Амонію сульфат 0,2 0,1
31. Альфа3 (діюча речовина дихлороцтовий 0,3
  кальцій)      
32. Аміл бромистий (1бромпентан) 0,03 0,01
33. нАмілацетат 0,1 0,1
34. Амілени (суміш ізомерів) 1,5 1,5
35. Амонію нітрат (аміачна селітра)   0,3
36. Аммофос (суміш моно і діамоній фосфату 0,2
  з домішкою сульфату амонію)      
37. 5/6 Аміно(2параамінофеніл)   0,01
  бензімідазол      
38. Аміни аліфатичні C15 C20 0,003 0,003
39. 2Аміно1,3,5, триметилбензол 0,003 0,003
  (мезидін)      
40. Аміак   0,2 0,04
41. Ангідрид вольфрамовий   0,15
42. Ангідрид малеіновий (пара, аерозоль) 0,2 0,05
43. Ангідрид оцтовий 0,1 0,03
44. Ангідрид сірчистий 0,5 0,05
45. Ангідрид фосфорний 0,15 0,05
46. Ангідрид фталевий (пара, аерозоль) 0,1 0,1
47. Анілін 0,05 0,03
48. пАцетамінофенол (парацетамол)   0,04
49. Арилокс100 0,5 0,15
50. Арилокс200 0,5 0,15
51. Ацетальдегід 0,01 0,01
52. Ацетон 0,35 0,35
53. Ацетофенон 0,003 0,003
54. Барій вуглекислий (у перерахунку на   0,004
  барій)      
55. Білок пилу білкововітамінного   0,001
  концентрату (БВК)      
56. Бенз(а)пірен   0,1 мкг/
      100 м3  
57. Бензин (нафтовий, малосірчистий у 1,5
  перерахунку на вуглець)      
58. Бензин сланцевий (у перерахунку на 0,05 0,05
  вуглець)      
59. Бензинова фракція легкої смоли 0,25  
  високошвидкісного піролізу бурого      
  вугілля (у перерахунку на сумарний      
  органічний вуглець)      
60. Бензилацетат 0,01  
61. Бензол 1,5 0,1
62. Бензолсульфокислоти метиловий ефір 0,01  
63. Бензолхлорсульфаміду натрієва сіль 0,03  
  (хлорамін Б)      
64. 2Бензотіазолілсульфенморфолід 0,1 0,02
  (сульфенамід М)      
65. Бензотрифторид 0,3  
66. Бактеріальний інсектицидний препарат   1,5 х 105
  (БІП) (діюча основа споровокристалічний   мікробних  
  комплекс бацилус, туренгієнзис, варіант   тіл/м3  
  кауказикус)   (0,005 мг/м3)  
67. Біоресметрин 0,09 0,04
68. Бітоксибацилін (діюча основа див. п.   4,5 х 104
  66)   мікробних  
      тіл/м3  
      (0,0015 мг/м3)  
69. Борат кальцію   0,02
70. Бром   0,04
71. оБроманізол  
72. Бромбензол   0,03
73. оБромфенол 0,13 0,03
74. пБромфенол 0,13 0,03
75.     Бутан  
76. 1,3Бутадієн (дивініл)
77. Бутил бромистий (1бромбутан) 0,03 0,01
78. Бутилацетат 0,1 0,1
79. Бутилен
80. Бутиловий ефір акрилової кислоти 0,0075  
  (бутилакрилат)      
81. 2Бутилтіобензотіазол (бутилкаптакс) 0,015  
82. Бутил хлористий 0,07  
83. 1Бромнафталін   0,004
84. мБромфенол 0,08 0,03
85. Бутилметакрилат 0,04 0,01
86. Ванадію п'ятиоксид   0,002
87. Вінілацетат 0,15 0,15
88. Вісмуту оксид   0,05
89. Водень бромистий 0,1
90. Водень миш'яковистий   0,002
91. Водень фосфористий 0,01 0,001
92. Водень хлористий (соляна кислота) по 0,2 0,2
  молекулі HCl      
93. Водень ціанистий (синильна кислота)   0,01
94. Вольфрамат натрію (у перерахунку на   0,1
  вольфрам)      
95. Вуглецю оксид
96. Вуглець чотирьоххлористий 0,7
97. * Вугільна зола теплоелектростанцій (з 0,05 0,02
  вмістом оксиду кальцію 35 40 %,      
  дисперсністю до 3 мкм нижче не менше 97      
  %)      
98. Вуглеводні насичені C12 C19 (розчинник  
  РПК26511 і ін.) у перерахунку на      
  сумарний органічний вуглець      
99. Гаприн (за специфічним білком)   0,0002
      (алерген)  
100. Гексаметилендіамін 0,001 0,001
101. Гексаметилендиамінадіпінат (сіль АГ) 0,07 0,07
102. Гексаметиленімін 0,1 0,02
103. Гексаметиленімін мнітробензоат 0,02  
  (інгібітор корозії 1 2)      
104. Гексан  
105. Гексафторбензол 0,8 0,1
106. 1,2,3,4,7,7Гексахлорбіцикло 0,017 0,0017
  (2,2,1)гептен2,5,6біс(оксиметил)      
  сульфіт (тіодан)      
107. Гексахлорциклогексан (гексахлоран) 0,03 0,03
108. Гексен 0,4 0,085
109. Гексил бромистий (1бромгексан) 0,03 0,01
110. Гептен 0,35 0,065
111. Гептил бромистий (1бромгептан) 0,03 0,01
112. Германій диоксид (у перерахунку на   0,04
  германій)      
113. Гідроперекис ізопропілбензолу 0,007 0,007
  (гідроперекис кумолу)      
114. Гексиловий ефір оцтової кислоти 0,1  
  (гексилацетат)      
115. Гексатіурам (50 % тіурам, 30 % 0,05 0,01
  гексахлорбензол, 20 % наповнювач)      
116. Гексахлоретан   0,05
117. 2(2'Гідрокси5'метилфеніл)   0,2
  бенатриазол (беназол П, тінувін)      
118. Данітол 0,01 0,05
119. Дендробацилін   3 х 104
      мікробних  
      тіл/м3  
120. Децил бромистий (1бромдекан) 0,03 0,01
121. Диалкіламінопропіонітрил (ИФХАНГАЗ) 0,03 0,01
122. Диамід вугільної кислоти (карбамід,   0,2
  мочевина)      
123. 4,4Диамінодифенілсульфон   0,05
124. Диангідрид піромелітової кислоти 0,02 0,01
125. 1,2Дибормпропан 0,04 0,01
126. 1,2Дибромпропанол 0,003 0,001
127. 2,4Дибромтолуол 0,4 0,1
128. nДибромбензол 0,2  
129. Дибенз(a, h)антрацен   5 нг/м3
130. 2,2Дибензотіазолілдисульфід (альтакс) 0,08 0,03
131. Дивінілбензол технічний (суміш 0,01  
  дивінілбензолу з етилстіролом) за      
  етилстіролом      
132. bДигідрогептахлор (дилор) 0,01 0,005
133. 1,1Дигідроперфторгептиловий ефір 0,5  
  акрилової кислоти      
134. Диметиламін 0,005 0,005
135. Диметиланілін 0,0055 0,0055
136. N,NДиметилацетамід 0,2 0,006
137. 0,0ДиметилS(1,2біс 0,015  
  карбетоксиетилдитіофосфат) (карбофос)      
138. Диметилвінілкарбінол  
139. 4,4Диметилдиоксан1,3 0,01 0,004
140. Диметилдисульфід 0,7  
141. 0,0ДиметилS(Nметилкарбамідометил) 0,003 0,003
  дитіофосфат (фосфамід, рогор)      
142. 0,0ДиметилS2(1Nметилкарбо 0,01 0,01
  моілетилтіоетилфосфат) (кільваль)      
143. 0,0ДиметилS(NметилNформіл 0,01 0,01
  карбомоілметил) дитіофосфат (антіо)      
144. Дипксилілен 0,6 0,3
145. Диметиладіпінат 0,1  
146. Диметиламінобензоли (диметиланіліни, 0,04 0,02
  ксилідіни суміш мета, орто і пара      
  ізомерів)      
147. 3,3Диметилбутан2он (пінаколін) 0,02  
148. 2(2,2Диметилвініл)3,3 0,07  
  Диметилциклопропанкарбонової кислоти      
  метиловий ефір      
149. Диметилглутарат 0,1  
150. 0,0Диметил0(2диетиламіно6 0,03 0,01
  метилпірилідін4) тіофосфат (актеллік)      
151. Диметилізофталат   0,01
152. Диметилортофталат 0,03 0,007
153. Диметилсукцинат 0,1  
154. 3,3Диметил1(1,2,4триазоліл1) 0,07 0,01
  1(4хлорфенокси) бутанол2      
  (триадіменол)      
155. Диметилформаль (метилаль) 0,05  
156. Диметилетаноламін 0,25 0,06
157. Диморфоліндисульфід 0,04  
  (N,N'дитіодиморфолін, сульфазан P)      
158. 0,0Диметил0(4нітрофеніл) тіофосфат 0,008  
  (метафос)      
159. 0,0Диметил(1окси2,2,2трихлоретил) 0,04 0,02
  фосфонат (хлорофос)      
160. Диметилсульфід 0,08  
161. Диметилформамід 0,03 0,03
162. 0,0ДиметилSетилмеркаптоетил 0,001 0,001
  дитіофосфат (N81, екатин)      
163. Диметиловий ефір терефталевої кислоти 0,05 0,01
164. 2,6Диметилфенол (2,6ксиленол) 0,02 0,01
165. Дикетен 0,007  
166. 1,3Ди(2,4ксилімоно)2азопропан 0,1 0,01
  (мітак)      
167. Дініл (суміш 25 % дифенілу і 75 % 0,01 0,01
  дифенілоксиду)      
168. Дипропіламін 0,35 0,2
169. Дитолілметан 0,05 0,03
170. 2,4Дитретамілфеноксиоцтової кислоти 0,035  
  хлорангідрид      
171. Дифторхлорметан (фреон22)
172. 3,4Дихлоранілін 0,01 0,01
173. 4,4Дихлордифенілсульфон   0,1
174. 4,4Дихлордифенілтрихлорметил 0,2 0,02
  карбінол (кельтан)      
175. Дихлордифторметан (фреон12)
176. 2,3Дихлор1,4нафтахінон (дихлон) 0,05 0,05
177. 1,2Дихлорпропан   0,18
178. 2,3Дихлорпропен 0,2 0,06
179. 1,3Дихлорпропілен 0,1 0,01
180. Дихлорфторметан (фреон21)
181. Дихлоретан
182. 1,1Дихлор4метилпентадієну 0,05 0,03
  1,3 (дієн1,3)      
183. Дициклогексиламіну малорозчинна сіль 0,008  
  (інгібітор корозії МСДА)      
184. Дициклогексиламіну нітрит (інгібітор 0,02  
  корозії НДА)      
185.     Диетиламін 0,05 0,05
186. bДиетиламіноетилмеркаптан 0,6 0,6
187. N,NДиетиланілін 0,01  
188. Диетилкетон 0,5 0,3
189. Диетилхлортіофосфат 0,025 0,01
190. 0,0Диетил0(2ізопропіл4метил 0,01 0,01
  6піриміділ) тіофосфат (базудін)      
191. Диетиловий ефір 0,6
192. Диетилртуть (у перерахунку на ртуть)   0,0003
193. 0,0ДиетилS(6хлорбензоксазонілін 0,01 0,01
  3метил) дитіофосфат (фозалон)      
194. N,NДиетилмтолуідін 0,01  
195. Диетилентриамін 0,01  
196. 2,4,6,10Додекатетраен 0,002  
197. Додецилбензол (додецилбензен, 3,5 1,5
  фенілдодекан)      
198. Епіхлоргідрин 0,2 0,2
199. Етил хлористий   0,2
200. Етилацетат 0,1 0,1
201. Етилбензол 0,02 0,02
202. Етилен
203. Етилену оксид 0,3 0,03
204. Етиленімін 0,001 0,001
205. Етиленсульфід 0,5  
206. 0Етил04(метилтіо)феніл 0,01  
  пропілдитіофосфат (болстар)      
207. NЕтиланілін 0,01  
208. Етил0толуідін 0,01  
209. Етиловий ефір валеріанової кислоти 0,03  
  (етилвалерат)      
210. Етиловий ефір акрилової кислоти 0,0007  
  (етилакрилат)      
211. 2Етилгексилакрилат 0,01  
212. NЕтилмтолуідін 0,01  
213. Етоксистилакрилат 0,002  
214. Заліза оксид (у перерахунку на   0,04
  залізо)**      
215. Заліза сульфат (у перерахунку на   0,007
  залізо)**      
216. Заліза хлорид (у перерахунку на   0,004
  залізо)**      
217. Зола сланцева 0,3 0,1
218. Ізоаміл бромистий (1бром3метилбутан) 0,03 0,01
219. Ізобутенілкарбінол 0,075  
220. Ізобутил бромистий 0,03 0,01
  (1бром2метилпропан)      
221. Ізобутиронітрил 0,02 0,01
222. Ізобутиловий ефір оцтової кислоти 0,1  
  (ізобутилацетат)      
223. Ізопрену олігомери (димери) 0,003  
224.     Ізонікотинової кислоти гідразид 0,05 0,02
  (ізоніамід)      
225. Ізопропіл бромистий (2бромпропан) 0,03 0,01
226. Ізопропілбензол (кумол) 0,014 0,014
227. Ізопропіл2(1метилнпропіл) 0,02 0,002
  4,6динітрофенілкарбонат (акрекс)      
228. Інгібітор деревносмоляної прямої гонки 0,006 0,006
  (ІДСПГ)      
    контроль по фенолу  
229. Індію нітрат (у перерахунку на індій)   0,005
230. Іод   0,03
231. Кадмій азотнокислий (у перерахунку на   0,0003
  кадмій)      
232. Кадмій йодистий (у перерахунку на   0,0003
  кадмій)      
233. Кадмію оксид (у перерахунку на кадмій)   0,0003
234. Кадмій сірчанокислий (у перерахунку на   0,0003
  кадмій)   0,0003
235. Кадмій хлористий (у перерахунку на   0,0003
  кадмій)      
236. Калію карбонат (поташ) 0,1 0,05
237. Калію ксантогенат бутиловий 0,1 0,05
238. Калію ксантогенат ізобутиловий 0,1 0,05
239. Калію ксантогенат ізопропіловий 0,1 0,05
240. Калію ксантогенат етиловий 0,05 0,01
241. Кальцію ацетат   0,05
242. Кальцію гідроксид   0,05
243. Кальцію карбонат   0,05
244. Кальцію оксид   0,05
245. Кальцію хлорид   0,05
246. Капролактам (пара, аерозоль) 0,06 0,06
247. Карбонат циклогексиламіну (КЦА) 0,07  
248. Кислота азотна по молекулі HNO3 0,4 0,15
249. Кислота акрилова 0,1 0,04
250. Кислота ацетилсаліцилова (аспірин)   0,04
251. Кислота аброммасляна 0,01 0,003
252. Кислота борна   0,02
253. Кислота валеріанова 0,03 0,01
254. Кислота капронова 0,01 0,005
255. Кислота масляна 0,015 0,01
256. Кислота метакрилова 0,03 0,01
257. Кислота метиленбутанбутандіонова 0,3
  (метиленянтарна, ітаконова)      
258. Кислота мурашина 0,2 0,05
259. Кислота перфторвалеріанова 0,1  
260. Кислота пропіонова 0,015  
261. Кислота себацинова 0,15 0,08
262. Кислота сірчана по молекулі H2SO4 0,3 0,1
263. Кислота терефталева 0,01 0,001
264. Кислота оцтова 0,2 0,06
265. Кислота ціанурова 0,02 0,01
266.     Кобальту ацетат (у перерахунку на   0,001
  кобальт)      
267. Кобальт металічний   0,001
268. Кобальту оксид   0,001
269. Кобальт сірчанокислий (у перерахунку на 0,001 0,0004
  кобальт)      
270. Композиція "Дон52" (у перерахунку на 0,6  
  ізопропанол)      
271. Ксилол 0,2 0,2
272. Лепідоцид   3 х 105
      мікробних  
      тіл/м3  
      (0,003 мг/м3)  
273. Магнію оксид 0,4 0,05
274. Магнію хлорат   0,3
275. Мазутна зола теплоелектростанцій (у   0,002
  перерахунку на ванадій)      
276. Марганець і його сполуки (у перерахунку 0,01 0,001
  на двоокис марганцю)      
277. Міді оксид (у перерахунку на мідь)   0,002
278. Мідь сірчиста (у перерахунку на мідь) 0,003 0,001
279. Мідь сірчанокисла (у перерахунку на 0,003 0,001
  мідь)      
280. Мідь хлориста (у перерахунку на мідь)   0,002
281. Мідь хлорна (у перерахунку на мідь) 0,003 0,001
282. Міді трихлорфенолят 0,006 0,003
283. Меліорант 0,5 0,05
284. 2Меркаптобензотіазол (каптакс) 0,12  
285. 2Меркаптоетанол (монотіоетилен 0,07 0,07
  гліколь)      
286. Меприн бактеріальний 0,01  
287. Метальдегід (ацетальдегід тетрамер) 0,003 0,003
288. Метилацетат 0,07 0,07
289. Метил1(бутилкарбамоіл) 0,35 0,05
  2бензімідазолкарбамат (узген)      
290. Метилен бромистий 0,1 0,04
291. Метилен йодистий 0,4  
292. Метилен хлористий 8,8  
293. 4Метил5,6дигідропіран 1,2  
294. 4Метилентетрагідропіран 1,5  
295. 2Метилбутадієн1,3 (ізопрен) 0,5  
296. Метилізобутилкетон 0,1  
297. Метилізобутилкарбінол 0,07  
298. 2Метилпентеналь 0,007  
299. Метилмеркаптан 9 х 106  
300. Метилнітрофос 0,005  
301. aМетилстірол 0,04 0,04
302. Метиловий ефір акрилової кислоти 0,01 0,01
  (метилакрилат)      
303. Метиловий ефір валеріанової кислоти 0,03  
304. Метиловий ефір метакрилової кислоти 0,1 0,01
  (метилметакрилат)      
305.     Метіонін 0,6  
306. 2Метокси2метилпропан (метил 0,5  
  третиннобутиловий ефір)      
307. NbМетоксиетилхлорацетато 0,03  
  толуідін (толуін)      
308. Мільбекс (суміш 1,1біс4хлор 0,2 0,1
  фенілетанол і пхлорфеніл      
  2,4,5трихлорфенілазосульфід)      
309. Молібден його неорганічні сполуки   0,02
  (молібдену триоксид, парамолібдат амонію      
  ін.)      
  (за молібденом)      
310. Монобензилтолуол 0,02  
311. Моноізобутиловий ефір етиленгліколю 0,3
  (бутилцеллозольв)      
312. Моноізопропіловий ефір етиленгліколю 1,5 0,5
  (пропілцеллозольв)      
313. Монометиланілін 0,04 0,04
314. Монометиламін 0,004 0,001
315. Монопропіламін 0,3 0,15
316. Монохлорпентафторбензол 0,6 0,1
317. Моноетаноламін   0,02
318. Моноетиламін 0,01 0,01
319. Миш'як, неорганічні сполуки (у   0,003
  перерахунку на миш'як)      
320. Натрієва сіль монохлороцтової кислоти 0,03 0,015
  (натрію монохлорацетат)      
321. Натрію сульфат 0,3 0,1
322. Натрію сульфіт 0,3 0,1
323. Натрію сульфітсульфатні солі 0,3 0,1
324. Нафталін 0,003 0,003
325. aНафтахінон 0,005 0,005
326. 1НафтилNметилкарбамат (севін)   0,002
327. bНафтол 0,006 0,003
328. Нікель металічний   0,001
329. Нікелю оксид (у перерахунку на нікель)   0,001
330. Нікель, розчинні солі (у перерахунку на 0,002 0,0002
  нікель)   &nb

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти