ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком

 

3300 П Короткострокові прості векселі, емітовані банком

 

3301 П Акцепти, що надані за короткостроковими переказними векселями

 

3305 П Інші короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком

 

3306 КП Неамортизований дисконт за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

 

3307 П Неамортизована премія за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

 

3308 П Нараховані витрати за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

 

Довгострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком

 

3310 П Довгострокові прості векселі, емітовані банком

 

3311 П Акцепти, що надані за довгостроковими переказними векселями

 

3315 П Інші довгострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком

 

3316 КП Неамортизований дисконт за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

 

3317 П Неамортизована премія за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

 

3318 П Нараховані витрати за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

 

Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

 

3320 П Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

 

3326 КП Неамортизований дисконт за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком

 

3327 П Неамортизована премія за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком

 

3328 П Нараховані витрати за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком

 

Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

 

3330 П Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

 

3336 КП Неамортизований дисконт за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком

 

3337 П Неамортизована премія за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком

 

3338 П Нараховані витрати за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком

 

Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком

 

3340 П Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком

 

3346 КП Неамортизований дисконт за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком

 

3347 П Неамортизована премія за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком

 

3348 П Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком

 

Похідні фінансові зобов'язання в торговому портфелі банку

 

3350 П Зобов'язання за проданими опціонними контрактами в торговому портфелі банку

 

3351 П Зобов'язання за форвардними контрактами в торговому портфелі банку

 

3352 П Зобов'язання за ф'ючерсними контрактами в торговому портфелі банку

 

Похідні фінансові зобов'язання, що призначені для обліку хеджування

 

3360 П Зобов'язання за проданими опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування

 

3361 П Зобов'язання за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування

 

3362 П Зобов'язання за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування

 

Запаси матеріальних цінностей

 

Запаси матеріальних цінностей

 

3400 А Запаси матеріальних цінностей на складі

 

3402 А Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб

 

3403 А Дорогоцінні метали в банку

 

3407 А Дорогоцінні метали в дорозі

 

3408 А Необоротні активи, утримувані для продажу

 

3409 А Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя

 

Інші активи банку

 

Витрати майбутніх періодів

 

3500 А Витрати майбутніх періодів

 

Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку

 

3510 А Дебіторська заборгованість з придбання активів

 

3519 А Дебіторська заборгованість за послуги

 

Розрахунки за податками та обов'язковими платежами

 

3520 А Дебіторська заборгованість за податком на прибуток

 

3521 А Відстрочений податковий актив

 

3522 А Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток

Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами

 

3540 А Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку

 

3541 А Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку

 

3548 А Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку

 

3550 А Аванси працівникам банку на витрати з відрядження

 

3551 А Аванси працівникам банку на господарські витрати

 

3552 А Нестачі та інші нарахування на працівників банку

 

3559 А Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами

Інші нараховані доходи

 

3570 А Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування

 

3578 А Інші нараховані доходи

 

3579 А Прострочені інші нараховані доходи

 

Групу рахунків виключено

 

Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку

 

3590 КА Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку

 

3599 КА Резерви під заборгованість за іншими нарахованими доходами

 

Інші пасиви банку

Доходи майбутніх періодів

 

3600 П Доходи майбутніх періодів

 

Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку

 

3610 П Кредиторська заборгованість з придбання активів

 

3615 П Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)

 

3619 П Кредиторська заборгованість за послуги

 

Розрахунки за податками та обов'язковими платежами

 

3620 П Кредиторська заборгованість за податком на прибуток

 

3621 П Відстрочені податкові зобов'язання

 

3622 П Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток

 

3623 П Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

 

Розрахунки з акціонерами (учасниками)

 

3630 П Внески за незареєстрованим статутним капіталом

 

3631 П Кредиторська заборгованість перед акціонерами (учасниками) банку за дивідендами

 

Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами

 

3640 П Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку

 

3641 П Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку

 

3648 П Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами

 

Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку

 

3650 П Заборгованість працівникам банку на відрядження

 

3651 П Заборгованість працівникам банку на господарські витрати

 

3652 П Нарахування працівникам банку за заробітною платою

 

3653 П Утримання з працівників банку на користь третіх осіб

 

3654 П Нараховані відпускні до сплати

 

3658 П Забезпечення оплати відпусток

 

3659 П Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами

 

Субординований борг банку

 

3660 П Субординований борг банку

 

3661 П Облігації, емітовані банком, на умовах субординованого боргу

 

3666 КП Неамортизований дисконт за субординованим боргом

 

3667 П Неамортизована премія за субординованим боргом

 

3668 П Нараховані витрати за субординованим боргом

 

Інші нараховані витрати

 

3670 П Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування

 

3678 П Інші нараховані витрати

 

Банківські резерви на покриття ризиків і витрат

 

3690 П Резерви за виданими зобов'язаннями

 

3699 П Резерви за іншими операціями за позабалансовими рахунками

 

37 Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки

Клірингові рахунки

 

3705 АП Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками

 

Дебетові суми до з'ясування

 

3710 А Дебетові суми до з'ясування

 

Кредитові суми до з'ясування

 

3720 П Кредитові суми до з'ясування

 

Транзитні рахунки

 

3739 АП Транзитний рахунок за іншими розрахунками

 

Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

 

Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

 

3800 АП Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

 

3801 АП Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

Переоцінка фінансових інструментів, що обліковуються за позабалансовими рахунками

 

3810 АП Рахунок виключено

 

3811 АП Переоцінка фінансових інструментів, що обліковуються за позабалансовими рахунками

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти