ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Розрахунки між філіями банку

 

Розрахунки між філіями банку

 

3900 АП Рахунки філій, що відкриті в банку

 

3901 АП Рахунки, що відкриті для філій банку

 

3902 А Розрахунки за коштами, що надані філіям банку

 

3903 П Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку

 

3904 А Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку

 

3905 П Нараховані витрати за коштами, що отримані від філій банку

 

3906 А Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку

 

3907 П Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку

 

Транзитні рахунки за розрахунками між філіями банку

 

3928 А Транзитні рахунки для дебетових сум, що не були підтверджені філіями банків, розташованими в Україні

 

3929 П Транзитні рахунки для кредитових сум, що не були підтверджені філіями банків, розташованими в Україні

 

Клас 4. Фінансові та капітальні інвестиції

 

Інвестиції в асоційовані компанії

 

Інвестиції в асоційовані компанії

 

4102 А Інвестиції в асоційовані банки

 

4103 А Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові установи

 

4105 А Інвестиції в інші асоційовані компанії

Інвестиції в дочірні компанії

 

Інвестиції в дочірні компанії

 

4202 А Інвестиції в дочірні банки

 

4203 А Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи

 

4205 А Інвестиції в інші дочірні компанії

 

4208 А "Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії"

 

Нематеріальні активи

 

Нематеріальні активи

 

4300 А Нематеріальні активи

 

4309 КА Накопичена амортизація нематеріальних активів

 

Капітальні інвестиції в нематеріальні активи

 

4310 А Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами

 

Гудвіл, що виник у результаті придбання

 

4320 П Рахунок виключено

 

4321 А Гудвіл

Основні засоби

 

Основні засоби

 

4400 А Основні засоби

 

4409 КА Знос основних засобів

Інвестиційна нерухомість

 

4410 А Інвестиційна нерухомість

 

4419 КА Знос інвестиційної нерухомості

 

Капітальні інвестиції за основними засобами

 

4430 А Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами

 

4431 А Обладнання, що потребує монтажу

 

Інші необоротні матеріальні активи

 

Інші необоротні матеріальні активи

 

4500 А Інші необоротні матеріальні активи

 

4509 КА Знос інших необоротних матеріальних активів

 

Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)

 

4530 А Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)

 

Клас 5. Капітал банку

 

Статутний капітал та інші фонди банку

 

Статутний капітал банку

 

5000 П Зареєстрований статутний капітал банку

 

5001 КП Несплачений зареєстрований статутний капітал банку

 

5002 КП Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)

 

5003 П Дивіденди, що спрямовані на збільшення статутного капіталу

 

Емісійні різниці

 

5010 П Емісійні різниці

 

Загальні резерви та фонди банку

 

5020 П Загальні резерви

 

5021 П Резервні фонди

 

5022 П Інші фонди банку

Результати минулих років

 

5030 П Нерозподілені прибутки минулих років

 

5031 А Непокриті збитки минулих років

 

504 Результати звітного року, що очікують затвердження

 

5040 П Прибуток звітного року, що очікує затвердження

 

5041 А Збиток звітного року, що очікує затвердження

 

Результати переоцінки

 

Результати переоцінки

 

5100 П Результати переоцінки основних засобів

 

5101 П Результати переоцінки нематеріальних активів

 

5102 АП Результати переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж

 

5103 П Результати переоцінки інвестицій в асоційовані компанії

 

5104 АП Результати переоцінки за операціями хеджування

 

Приписний капітал філії іноземного банку

 

Приписний капітал філії іноземного банку

 

5200 П Приписний капітал філії іноземного банку

 

 

Клас 6. Доходи

Процентні доходи

 

Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України

 

6000 П Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України

 

6002 П Процентні доходи за коштами, що надані Національному банку України за операціями репо

 

6003 АП Процентні доходи за короткостроковими вкладами (депозитами), що розміщені в Національному банку України

 

Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках

 

6010 П Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках

 

6011 П Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках

 

6012 АП Процентні доходи за короткостроковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках

 

6013 АП Процентні доходи за довгостроковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках

 

6014 П Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам

 

6015 П Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо

 

6016 АП Процентні доходи за кредитами овердрафт та короткостроковими кредитами, що надані іншим банкам

 

6017 АП Процентні доходи за довгостроковими кредитами, що надані іншим банкам

 

6018 П Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий іншим банкам

 

Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання

 

6020 П Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання

 

6021 П Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання

 

6022 П Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання

 

6023 П Процентні доходи за операціями з факторингу із суб'єктами господарювання

 

6026 АП Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

 

6027 АП Процентні доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

 

6028 П Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання

 

6029 АП Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання

 

Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади

 

6030 АП Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади

 

6031 АП Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

 

6032 АП Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади

 

6033 АП Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

 

Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам

 

6040 П Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам

 

6042 АП Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

 

6043 АП Рахунок виключено

 

6044 П Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам

 

6045 П Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам

 

6046 АП Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам

 

Процентні доходи за цінними паперами

 

6050 АП Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

 

6051 АП Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

 

6052 АП Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на продаж

 

6053 АП Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку до погашення

 

6054 АП Процентні доходи за цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж

 

6055 АП Процентні доходи за цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення

 

6056 АП Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

 

6057 АП Процентні доходи за цінними паперами в торговому портфелі банку

 

Процентні доходи за операціями з філіями банку

 

6080 П Процентні доходи за операціями з філіями банку

 

Інші процентні доходи

 

6099 П Інші процентні доходи

 

Комісійні доходи

 

Комісійні доходи за операціями з банками

 

6100 П Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків

 

6101 П Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків

 

6103 П Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків

 

6104 П Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків

 

6106 П Комісійні доходи від довірчого обслуговування банків

 

6108 П Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками

 

6109 П Інші комісійні доходи за операціями з банками

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти