ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Комісійні доходи за операціями з клієнтами

 

6110 П Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів

 

6111 П Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів

 

6113 П Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів

 

6114 П Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів

 

6116 П Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів

 

6118 П Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами

 

6119 П Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами

 

Комісійні доходи за операціями з філіями банку

 

6180 П Комісійні доходи за операціями з філіями банку

 

Результат від торговельних операцій

 

Результат від торговельних операцій

 

6203 АП Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку

 

6204 АП Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами

 

6209 АП Результат від торговельних операцій з іншими фінансовими інструментами

 

Інші операційні доходи

 

Дохід у вигляді дивідендів

 

6300 П Дохід у вигляді дивідендів

 

Дохід від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії

 

6310 П Дохід від інвестицій в асоційовані компанії

 

6311 П Дохід від інвестицій у дочірні компанії

 

Інші операційні доходи за операціями з філіями банку

 

6380 П Інші операційні доходи за операціями з філіями банку

 

Інші операційні доходи

 

6390 П Дохід від наданих кредитів, розміщених вкладів (депозитів) за ставкою, яка вища, ніж ринкова

 

6391 АП Результат переоцінки об'єкта хеджування

 

6392 АП Результат переоцінки інструменту хеджування

 

6393 АП Результат від продажу цінних паперів з портфеля банку на продаж

 

6394 П Доходи від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості

 

6395 П Доходи від оперативного лізингу (оренди)

 

6396 П Доходи від наданих консультаційних послуг фінансового характеру

 

6397 П Штрафи, пені, що отримані банком

 

6398 П Дохід від отриманих кредитів, залучених вкладів (депозитів) за ставкою, яка нижча, ніж ринкова

 

6399 П Інші операційні доходи

 

Інші доходи

 

Інші доходи

 

6490 П Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів

 

6499 П Інші доходи

 

Повернення списаних активів

 

Повернення списаних активів

 

6710 П Повернення раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості за операціями з банками

 

6711 П Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості інших банків

 

6712 П Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам

 

6713 П Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості від знецінення цінних паперів на продаж

 

6714 П Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості від знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

 

6715 П Повернення раніше списаної безнадійної іншої дебіторської заборгованості та інших активів банку

 

6717 П Повернення раніше списаних безнадійних доходів минулих років

 

Розділ рахунків виключено

 

 

Клас 7. Витрати

 

Процентні витрати

 

Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України

 

7000 А Процентні витрати за коштами на вимогу, що отримані від Національного банку України

 

7002 А Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України за операціями репо

 

7003 АП Процентні витрати за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

 

7004 АП Процентні витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

 

7005 АП Процентні витрати за короткостроковими вкладами (депозитами), що отримані від Національного банку України

 

7006 АП Процентні витрати за довгостроковими вкладами (депозитами), що отримані від Національного банку України

 

Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків

 

7010 А Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків

 

7011 А Процентні витрати за депозитами овернайт інших банків

 

7012 АП Процентні витрати за короткостроковими вкладами (депозитами) інших банків

 

7013 АП Процентні витрати за довгостроковими вкладами (депозитами) інших банків

 

7014 А Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків

 

7015 А Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо

 

7016 АП Процентні витрати за кредитами овердрафт та короткостроковими кредитами, що отримані від інших банків

 

7017 АП Процентні витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від інших банків

 

Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання

 

7020 А Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання

 

7021 АП Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання

 

7028 А Процентні витрати за фінансовим лізингом (орендою)

 

Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України

 

7030 А Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України

 

Процентні витрати за операціями з фізичними особами

 

7040 А Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб

 

7041 АП Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб

 

Процентні витрати за цінними паперами власного боргу

 

7050 АП Процентні витрати за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком, крім ощадних (депозитних) сертифікатів

 

7051 АП Процентні витрати за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком, крім ощадних (депозитних) сертифікатів

 

7052 АП Процентні витрати за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами власного боргу, емітованими банком

 

7053 АП Процентні витрати за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами власного боргу, емітованими банком

 

7054 АП Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком

 

Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

 

7060 АП Процентні витрати за короткостроковими кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

 

7061 АП Процентні витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами

 

7070 А Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ

 

7071 АП Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ

 

Процентні витрати за операціями з філіями банку

 

7080 А Процентні витрати за операціями з філіями банку

 

Інші процентні витрати

 

7096 А Процентні витрати за субординованим боргом

 

7099 А Інші процентні витрати

 

Комісійні витрати

Комісійні витрати

 

7100 А Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування

 

7101 А Комісійні витрати на кредитне обслуговування

 

7103 А Комісійні витрати за операціями з цінними паперами

 

7104 А Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів

 

7106 А Комісійні витрати на довірче обслуговування

 

7108 А Комісійні витрати за позабалансовими операціями

 

7109 А Інші комісійні витрати

 

Комісійні витрати за операціями з філіями банку

 

7180 А Комісійні витрати за операціями з філіями банку

Інші операційні витрати

 

Втрати від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії

 

7310 А Втрати від інвестицій в асоційовані компанії

 

7311 А Втрати від інвестицій у дочірні компанії

 

Інші операційні витрати за операціями з філіями банку

 

7380 А Інші операційні витрати за операціями з філіями банку

 

Інші операційні витрати

 

7390 А Витрати від наданих кредитів, розміщених вкладів (депозитів) за ставкою, яка нижча, ніж ринкова

 

7391 А Витрати на інкасацію та перевезення цінностей

 

7392 А Витрати на аудит

 

7394 А Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості

 

7395 А Витрати на оперативний лізинг (оренду)

 

7396 А Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру

 

7397 А Штрафи, пені, що сплачені банком

 

7398 А Витрати від отриманих кредитів, залучених вкладів (депозитів) за ставкою, яка вища, ніж ринкова

 

7399 А Інші операційні витрати

 

Загальні адміністративні витрати

Витрати на утримання персоналу

 

7400 А Основна і додаткова заробітна плата

 

7401 А Внески, збори на обов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування

 

7403 А Матеріальна допомога та інші соціальні виплати

 

7404 А Витрати на підготовку кадрів

 

7405 А Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників

 

7409 А Інші витрати на утримання персоналу

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти