ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток

 

7410 А Податок на додану вартість

 

7411 А Податок на землю

 

7418 А Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

 

7419 А Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток

 

Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів

 

7420 А Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів

 

7421 А Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)

 

 

7423 А Амортизація

 

Інші експлуатаційні та господарські витрати

 

7430 А Витрати на комунальні послуги

 

7431 А Господарські витрати

 

7432 А Витрати на охорону

 

7433 А Інші експлуатаційні витрати

 

Витрати на телекомунікації

 

7440 А Витрати на СЕП

 

7441 А Витрати на інші системи банківського зв'язку

 

7442 А Поштово-телефонні витрати

 

Інші адміністративні витрати

 

7452 А Витрати на відрядження

 

7454 А Представницькі витрати

 

7455 А Витрати на маркетинг і рекламу

 

7456 А Спонсорство та доброчинність

 

7457 А Інші адміністративні витрати

 

Інші витрати

 

7490 А Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів

 

7491 АП Втрати від уцінки запасів на продаж

 

7499 А Інші витрати

 

Відрахування в резерви

 

Відрахування в резерви

 

7700 АП Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками

 

7701 АП Відрахування в резерви під заборгованість інших банків

 

7702 АП Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам

 

7703 АП Відрахування в резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

 

7704 АП Відрахування в резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

 

7705 АП Відрахування в резерви за дебіторською заборгованістю та іншими активами банку

 

7706 АП Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат

 

Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами

 

7720 АП Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами

Розділ рахунків виключено

 

 

Податок на прибуток

 

Податок на прибуток

 

7900 АП Податок на прибуток

 

Клас 8. Управлінський облік

Клас 9. Позабалансові рахунки

 

90 Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій

 

Гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти, що надані банкам

 

9000 А Гарантії, що надані банкам

 

9001 А Підтверджені акредитиви

 

9002 А Акцепти, що надані банкам

 

9003 А Авалі, що надані банкам

 

Гарантії, що отримані від банків

 

9010 П Прості гарантії, що отримані від банків

 

9015 П Контргарантії, що отримані від банків

 

Гарантії, що надані клієнтам

 

9020 А Гарантії, що надані клієнтам

 

9023 А Авалі, що надані клієнтам

 

Гарантії, що отримані від клієнтів

 

9030 П Прості гарантії, що отримані від Уряду України

 

9031 П Прості гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України

 

9036 П Контргарантії, що отримані від клієнтів

Групу рахунків виключено

 

91 Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані

 

Зобов'язання з кредитування, що надані банкам

 

9100 А Зобов'язання з кредитування, що надані банкам

 

Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків

 

9110 П Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків

 

9111 П Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

 

Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам

 

9122 А Непокриті акредитиви

 

9129 А Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам

 

92 Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами

 

Валюта та банківські метали до отримання

 

9200 А Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот

 

9201 А Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування

 

9202 А Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами в торговому портфелі банку

 

9203 А Валюта та банківські метали до отримання за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування

 

9204 А Валюта та банківські метали до отримання за опціонними контрактами в торговому портфелі банку

 

9206 А Валюта та банківські метали до отримання за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування

 

9207 А Валюта та банківські метали до отримання за ф'ючерсними контрактами в торговому портфелі банку

 

Валюта та банківські метали до відправлення

 

9210 П Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот

 

9211 П Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування

 

9212 П Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами в торговому портфелі банку

 

9213 П Валюта та банківські метали до відправлення за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування

 

9214 П Валюта та банківські метали до відправлення за опціонними контрактами в торговому портфелі банку

 

9216 П Валюта та банківські метали до відправлення за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування

 

9217 П Валюта та банківські метали до відправлення за ф'ючерсними контрактами в торговому портфелі банку

 

93 Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну

 

Цінні папери до отримання за операціями андеррайтингу

 

9300 А Вимоги за андеррайтингом цінних паперів

 

Цінні папери до відправлення за операціями андеррайтингу

 

9310 П Зобов'язання за андеррайтингом цінних паперів

 

Активи до отримання

 

9350 А Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами

 

9351 А Активи до отримання за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування

 

9352 А Активи до отримання за форвардними контрактами в торговому портфелі банку

 

9353 А Активи до отримання за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування

 

9354 А Активи до отримання за опціонними контрактами в торговому портфелі банку

 

9356 А Активи до отримання за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування

 

9357 А Активи до отримання за ф'ючерсними контрактами в торговому портфелі банку

 

Активи до відправлення

 

9360 П Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами

 

9361 П Активи до відправлення за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування

 

9362 П Активи до відправлення за форвардними контрактами в торговому портфелі банку

 

9363 П Активи до відправлення за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування

 

9364 П Активи до відправлення за опціонними контрактами в торговому портфелі банку

 

9366 П Активи до відправлення за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування

 

9367 П Активи до відправлення за ф'ючерсними контрактами в торговому портфелі банку

 

Групу рахунків виключено

 

95 Інші зобов'язання і вимоги

 

Отримана застава

 

9500 А Отримана застава

 

9501 А Заставна за іпотечними кредитами

 

9503 А Застава за складськими свідоцтвами

 

Надана застава

 

9510 П Надана застава

 

Іпотека

 

9520 А Земельні ділянки

 

9521 А Нерухоме майно житлового призначення

 

9523 А Інші об'єкти нерухомого майна

 

Списана заборгованість та кошти до повернення

 

Не сплачені в строк доходи

 

9600 А Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками

 

9601 А Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами

 

Списана у збиток заборгованість за активами

 

9610 А Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках

 

9611 А Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями

 

9613 А Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами

 

9615 А Списана у збиток дебіторська заборгованість

 

9617 А Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами

 

9618 А Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами

 

Кошти до повернення

 

9620 А Валютні кошти підприємств, організацій, міністерств, відомств і Кабінету Міністрів України, що обліковуються на рахунках у Зовнішекономбанку Росії

 

9621 А Валютні кошти фізичних осіб, що обліковуються на рахунках у Зовнішекономбанку Росії

 

Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні

 

Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні

 

9702 А Цінні папери на зберіганні

 

9703 А Інші активи на зберіганні

 

9704 А Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти