ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема №10. Променева діагностика стану черепа. Променева анатомія черепа. Променеві ознаки захворювань (підвищення внутрішньочерепного тиску, травм, пухлин).

Променеві методи дослідження ЦНС. Рентгенологічні методики дослідження черепа та головного мозку (рентгенографія черепа, вентрикулографія, цистернографія). Ангіографічні методики дослідження ЦНС. КТ та МРТ головного і спинного мозку Променева анатомія хребта та спинного мозку. Алгоритм застосування методів променевого дослідження в онкології. Основні променеві ознаки патології ЦНС: травматичні пошкодження черепу, головного мозку, хребта та спинного мозку; судинні захворювання головного мозку (порушення мозкового кровообігу, інсульт, внутрішньомозкові гематоми); вертеброгенного больового синдрому; інфекційні та запальні захворювання головного мозку; гіпертензивний синдром. Пухлини гіпофіза. Інтервенційна нейрорадіологія.

Тема №11. Променеве дослідження центральної нервової системи (головного та спинного мозку). Променеві ознаки захворювань центральної нервової системи та невідкладних станів.

Променева анатомія черепа, головного мозку. Алгоритм застосування методів променевого дослідження в онкології. Ультразвукова семіотика пухлин. Основні променеві ознаки патології ЦНС: травматичні пошкодження черепу, головного мозку, хребта та спинного мозку; судинні захворювання головного мозку (порушення мозкового кровообігу, інсульт, внутрішньомозкові гематоми); вертеброгенного больового синдрому; інфекційні та запальні захворювання головного мозку; гіпертензивний синдром. Променеві ознаки пухлин мозку. Пухлини гіпофіза. Інтервенційна нейрорадіологія. Радіонуклідні дослідження ЦНС (статична сцинтіграфія, ОФЕКТ, ПЕТ-дослідження). РФП, використовувані для радіонуклідного дослідження ЦНС. Променева діагностика невідкладних станів. Рентгенологічні, радіонуклідні, ультразвукові, магнітно-резонансно-томографічні ознаки невідкладних станів – інфаркту міокарду, набряку легенів, гідроперикарду, гідротораксу, пневмотораксу, тромбоемболії легеневої артерії, сторонніх тіл у бронхах, травному каналі, кишкової непрохідності, перфорації порожнинного органу у черевній порожнині, травматичних ушкоджень. Вибір методу променевого дослідження для діагностики певного невідкладного стану

Тема №12. Променеве дослідження в отолярінгології. Променева анатомія додаткових порожнин носа та вуха. Променеві ознаки захворювань додаткових порожнин носа та вуха.

Променева анатомія вуха та додаткових порожнин носа. Методи дослідження, що застосовуються для дослідження вуха та додаткових порожнин носа. Алгоритм променевого дослідження. Променеві ознаки захворювань (запальних, пухлинних) додаткових порожнин носа та вуха.

Тема №13. Контроль засвоєння модулю І. «Загальні питання діагностичної радіології. Променеве дослідження кісток, черепу, головного мозку»

Орієнтовний варіант завдань для складання підсумкового модульного контролю

Тестові завдання ІІІ рівня (по 2 бали):

Які променеві ознаки змін м'яких тканин можна виявити на рентгенограмах.

1. викривлення

2. інфільтрація

3. гомогенізація

4. здуття

5. остеофіти

6. екзостози

7. наявність газу

8. наявність сторонніх контрастних тіл.

2. Які променеві ознаки зміни форми кісток|кістей| Ви можете виявити на рентгенограмі.

1. Наявність газу.

2. Остеофіти.

3. Викривлення.

4. Інфільтрацію.

5. Гомогенізація.

6. Екзостози

7. Здуття.

8. Наявність сторонніх контрастних тіл.

3. Які варіанти зменшення товщини кістки|кісті| Ви знаєте?

1. Гіпертрофія.

2. Гіпоплазія.

3. Гіперостоз.

4. Гіпостоз.

5. Гіпертрофія.

6. Гіпоплазія.

4. Які варіанти додаткових утворень на поверхнях кісток|кістей| ви знаєте?

1. Наявність газу.

2. Остеофіти.

3. Викривлення.

4. Інфільтрацію.

5. Гомогенізація.

6. Екзостози.

7. Здуття.

8. Наявність сторонніх контрастних тіл.

5. Які варіанти зміни структури кістки|кісті| ви знаєте?

1. Періостит.

2. Остеопороз.

3. Периостоз.

4. Остеосклероз.

5. Здуття.

6. Деструкція.

7. Остеоліз.

8. Гомогенізація.

9. Остеомаляція.

6. Які варіанти зміни окістя|надкісниці| ви знаєте?

1. Лінійний періостит.

2. Викривлення.

3. Козирьковий періостоз.

4. Наявність сторонніх контрастних тіл.

5. Лінійний відшарований періостит.

6. Остеолізіс

7. Голчатий|голчаний,голчастий| періостит.

8. Бахромчатий періостит.

7. Які варіанти зміни окістя|надкісниці| зустрічаються частіше при пухлинах?

1 Козирьковий періостит.

2 Екзостоз.

3 Остеофіт.

4 Голчатий|голчаний,голчастий| періостит.

5 Атрофія.

6 Бахромчатий періостит.

7 Лінійний періостит.

8. Складіть пари: характер|вдача| змін структури – патологічний процес при якому він зустрічається:

Остеолітична деструкція Порушення кровопостачання
Остеоліз Перелом
Травматична деструкція Діабет
Асептичний некроз Пухлина
Остеосклероз Остеоміеліт| хронічний
Остеопороз Остеомієліт підгострий

9. Складіть пари: характер|вдача| зміни суглобової щілини – захворювання при якому воно простежується|

Рівномірне розширення суглобової щілини Анкілоз
Рівномірне звуження суглобової щілини Підвивих
Деформація суглобової щілини (чергування звуження і розширення) Вивих
Відсутність суглобової щілини у зв'язку з переходом структури однієї кістки|кісті| в іншу Артрозоартрит
Відсутність суглобової щілини в зв'язку зміщення| однієї кістки|кісті| щодо|відносно| іншої Артроз
Деформація суглобової щілини клинового характеру|вдачі| Артрит

Перерахуйте прямі ознаки перелому.

1. Порушення безперервності контуру кортикального| шару.

2. Наявність лінії перелому у вигляді смуги затемнення.

3. Кутова деформація осі кістки|кісті|.

4. Наявність зміщення|зміщення| ядра окостеніння кістки|кісті|.

5. Наявність уламків.

Ситуаційні задачі ІІІ рівня (по 6 балів):

Задача №1. На рентгенограмі правої плечової кістки|кісті| візуалізуються зміни в центральній частині|частці| діафізу| у вигляді горизонтально розташованої|схильної| лінії просвітлення. Дистальна частина|частка| кістки|кісті| зміщена вниз і медіально. Навколо|навкруги,довкола| кістки|кісті| на рівні лінії просвітлення в м'яких тканинах визначаються вогнища|осередки| затемнення, що нашаровуються одне на одне, але|та| ще не зливаються. Які ознаки ушкодження|ураження| кістки|кісті| виявляються на даній рентгенограмі? |наявний|

Задача №2. На рентгенограмі кисті|пензля| в прямій проекції визначається клиноподібна деформація суглобової щілини І п'ястно|п'ясний| – фалангового| суглобу. В діафізі| І п'ясткової|п'ясній| кістки|кісті| визначаються дві криво розташовані|схильні| лінії просвітлення, між якими лежить вільний фрагмент кістки|кісті|, зміщений латерально. Збільшений об'єм|обсяг| м'яких тканин навколо|навкруг,довкола| суглобу та І п'ясткової|п'ясній| кістки|кісті| Які ознаки ураження|ураження| кістки|кісті| є|наявний| в даному випадку?

Практичні навички - 48 балів (максимальна оцінка)

(Описання рентгенограми за схемою)

Ціна одного питання у балах визначається кількістю питань у схемі описання рентгенограми (12 питань)

Наприклад: «Схема описання рентгенограми з переломом кісток»

1. Що знято?

2. У якій проекції?

3. Методика променевого дослідження?

4. Оцінка стану м’яких тканин.

5. Оцінка стану кістки ─ визначення наявності ознаки травматичної деструкції - лінії перелому, яким симптомом вона представлена (смуга затемнення чи просвітлення).

6. Визначення місця розташування лінії перелому.

7. Визначення положення площини лінії перелому у просторі.

8. Визначення наявності відломків.

9. Визначення характеру зміщення дистального відломка та величини його зміщення у сантиметрах.

10. Визначення наявності утворення мозолі.

11. Визначення стадії утворення мозолі, якщо вона є.

12. Визначення відсутності або наявності ускладнень заживлення перелому та їх характер.

 

Таким чином, 48 балів (максимальна оцінка)

ціна у балах одного питання = ----------------------------------------= 4 бали.

в даній схемі: 12 (кількість питань у схемі)

Максимальна кількість балів – 80.

Мінімальна кількість балів – 50.

Орієнтовний перелік контрольних питань з модулю І.

«Загальні питання діагностичної радіології. Променеве дослідження кісток, черепу,

Головного мозку»

1. Історія розвитку променевої діагностики. Утворення та основні властивості рентгенівського випромінювання.

2. Будова та принцип роботи рентгенівської трубки. Закономірності формування і властивості рентгенівського зображення (рентгенівська скіалогія).

3. Основні методики рентгенологічного дослідження: рентгеноскопія і рентгенографія, їх переваги і недоліки, показання та протипоказання. Принцип та застосування рентгенівської томографії, переваги і недоліки методу, показання та протипоказання.

4. Флюорографія: принципи методики, діагностичні можливості, переваги і недоліки методу, показання та протипоказання. Захист персоналу і хворих від дії іонізуючого випромінювання при проведенні рентгенівських досліджень.

5. Ангіографія, переваги і недоліки методу, показання та протипоказання.

6. Класифікаціярентгеноконтрастних речовин, їх застосування в рентгенологічній діагностиці. Ускладнення, що виникають при застосуванні рентгеноконтрастних речовин та принципи їх лікування

7. Фізико-технічні основи комп’ютерної томографії (КТ), діагностичні можливості методу переваги і недоліки методу, показання та протипоказання. Нормальна КТ анатомія та семіотика захворювань.

8. Фізико-технічні основи магнітно-резонансної томографії (МРТ), переваги і недоліки, показання та протипоказання.

9. Фізико-технічні основи ультразвукової діагностики, можливості методу переваги і недоліки методу, показання та протипоказання. Нормальна ультразвукова анатомія та семіотика захворювань.

10. Фізико-технічні основи радіонуклідної діагностики. Можливості методу переваги і недоліки методу, показання та протипоказання. Класифікація методів радіонуклідної діагностики.

11. Однофотоннаемісійна комп’ютерна томографія (ОФЕКТ) переваги і недоліки методу, показання та протипоказання.

12. Позитронна емісійна комп’ютерна томографія (ПЕТ) переваги і недоліки методу, показання та протипоказання.

13. Критерії вибору методу променевого дослідження при патології різних органів та систем. Вибірнайбільш інформативних методів променевого дослідження для діагностики невідкладних станів.

14. Методики променевої діагностики захворювань кісток та суглобів. Променеві ознаки (семіотика) захворювань кісток та суглобів.

15. Рентгенологічні ознаки переломів кісток. Рентгенологічні ознаки травматичних пошкоджень суглобів.

16. Особливості рентгенівського зображення кісток у дітей. Вікові особливості переломів у дітей. Стадії розвитку кісткової мозолі у рентгенівському зображенні. Ускладнення загоювання переломів та їх променеві ознаки.

17. Рентгенологічнадіагностика остеомієліту. Рентгенологічна діагностика первинно-хронічних форм остеомієліту. Рентгенологічнадіагностика туберкульозу кісток та суглобів. Туберкульозний спондиліт, його рентгенодіагностика.

18. Класифікація і рентгенологічна діагностика пухлин кісток.

19. Рентгенологічні ознаки дегенаративно-дистрофічних захворювань хребта та суглобів.

20. Методи променевої діагностики захворювань черепа. Променева анатомія черепа.

21. Променеві ознаки з боку черепа при підвищенні внутрішньочерепного тиску, травмах, пухлинах.

22. Методи променевого дослідження центральної нервової системи (головного та спинного мозку). ОФЕКТ і ПЕТ у дослідженні головного мозку.

23. Променеві ознаки захворювань центральної нервової системи та невідкладні стани.

24. Променева анатомія та методи променевого дослідження вуха та додаткових порожнин носа.

25. Променеві ознаки захворювань додаткових порожнин носа та вуха.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти