ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема №32. Принципи і методи променевої терапії.

Основні принципи променевої терапії. Класифікація методів променевої терапії. Самостійна променева терапія. Радикальне, паліативне, симптоматичне лікування. Характеристика комбінованого, комплексного методів лікування та поєднано-променевого методу. Вибір вогнищевої дози, ритму, полів опромінення. Загальні і місцеві променеві реакції при різних методах променевої терапії. Засоби їх профілактики.

Закриті і відкриті джерела іонізуючого випромінювання. Зовнішнє і внутрішнє опромінення. Далеко- та близькодистанційний методи зовнішнього опромінення. Основні методи контактної променевої терапії: аплікаційний, внутрішньопорожнинний, внутрішньотканинний, метод виборчого накопичення радіонуклідів. Використання джерел високих енергій для лікування злоякісних пухлин (бетатрон, лінійні та циклічні прискорювачі).

Тема №33. Основи променевої терапії пухлинних і непухлинних захворювань.

Обґрунтування променевої терапії непухлинних захворювань. Протизапальна, десенсибілізуюча, знеболююча дії іонізуючого випромінювання. Показання та протипоказання до променевої терапії. Вибір джерел випромінювання. План променевого лікування онкологічних захворювань.

Основи променевої терапії пухлин на прикладі: пухлин легень, стравоходу, шлунку, товстої кишки, молочних залоз, матки. Основи променевої терапії непухлинних захворювань на прикладі: радикулітів, запальних захворювань прямої кишки, пальців та кисті, шкіри та підшкірної клітковини, остеомієліту. Протизапальний, анальгезуючий, антиспастичний ефекти променевої терапії.

Тема №34. Рентгенотерапія.

Методи зовнішнього опромінення. Рентгенотерапія. Структура рентгентерапевтичного відділення променевої терапії. Організація роботи в ньому. Рентгенотерапевтичні апарати. Фізико-технічні умови їх роботи. Дозиметрична характеристика джерела рентгенівського-випромінювання. Призначення тубусів та фільтрів. Далекодистанційна рентгентерапія запальних, дистрофічних процесів та злоякісних пухлин. Близькодистанційна рентгентерапія непухлинних захворювань та злоякісних пухлин.

Реакції та ускладнення при проведенні рентгентерапії. Класифікація та фактори, що впливають на виникнення реакцій та ускладнень при рентгентерапії. Загальні реакції при рентгентерапії, клініка, лікування, профілактика. Місцеві променеві реакції та ускладнення, клініка, лікування, профілактика.

Тема №35. Далекодистанційна гамма-терапія. Променева терапія джерелами високих енергій.

Структура гамма-терапевтичного та мегавольтного відділень променевої терапії. Організація роботи в них. Далекодистанційна гамма-терапія. Апарати. Характеристика джерел випромінювання. Дозиметрична характеристика джерела гамма-випромінювання. Використання джерел високих енергій для лікування злоякісних пухлин (бетатрон, лінійні та циклічні прискорювачі).

Реакції та ускладнення при проведенні далекодистанційної гамма-терапії. Загальні реакції при променевій терапії, клініка, лікування, профілактика. Місцеві променеві реакції та ускладнення, клініка, лікування, профілактика.

Тема №36. Контактні методи променевої терапії.

Структура відділення для контактної променевої терапії. Основні методи контактної променевої терапії: аплікаційний, внутрішньопорожнинний, внутрішньотканинний. Апарати, джерела і форми джерел випромінювання. Аплікаційний метод променевої терапії, показання до застосування. Внутрішньотканинна променева терапія, показання. Внутрішньопорожнинна променева терапія, показання до використання. Метод поєднаної променевої терапії при лікуванні раку шийки матки. Методи променевої терапії для лікування непухлинних захворювань та злоякісних пухлин. Метод лікування інкорпорованими радіонуклідами. Лікування тиреотоксикозу, раку щитоподібної залози та її метастазів, та множинних метастазів у кістяк інших пухлин.

Тема №37. Контроль засвоєння модулю ІІІ. «Променева терапія. Принципи, показання, протипоказання, види променевої терапії, методи променевої терапії, планування променевої терапії пухлин та не пухлинних захворювань»


Орієнтовний варіант завдань для складання підсумкового

Модульного контролю ІІІ

Тестові завдання ІІІ рівня (по 2 бали):

Які з перерахованих видів променів застосовуються для лікування пухлин?

1) Альфа-частинки.

2) Рентгенівські промені з енергією 10 Кев.

3) Рентгенівські промені з енергією 200 Кев.

4) Гама промені з енергією 1,02 Мев.

5) Електрони, які утворюються при розпаді 31Р.

6) Прискорені електрони з енергією 17 Мев.

7) Прискорені протони 190 Мев.

8) Нейтрони з енергією 100 Кев.

9) Рентгенівські промені 40 Кев.

Що з перерахованого має відношення до принципів променевої терапії пухлин?

1) Пухлину опромінюють тільки при морфологічно верифікованому діагнозі.

2) Опромінюють пухлину, коли хворому протипоказане хірургічне лікування.

3) Опромінення пухлини повинно бути тільки місцевим.

4) Пухлина лікується комплексно.

5) Пухлину опромінюють тільки коли хворий відмовляється від оперативного втручання.

6) Опромінюють в дозах, оптимально руйнуючих пухлину, але мінімально здорові тканини.

7) Пухлину опромінюють, коли вона чутлива до іонізуючого випромінювання.

8) Пухлину опромінюють, коли променева терапія є методом вибору.

Що з перерахованого має відношення до показань до променевої терапії?

1) Опромінюють пухлину тільки при морфологічно верифікованому діагнозі.

2) Пухлину опромінюють тільки коли хворий відмовляється від оперативного втручання.

3) Опромінення пухлини повинно бути тільки місцевим.

4) Опромінюють пухлину, коли хворому протипоказане хірургічне втручання.

5) Опромінюють в дозах, оптимально руйнуючих пухлину, але мінімально здорові тканини.

6) Лікування пухлини повинно бути комплексним.

7) Пухлину опромінюють, коли вона чутлива до іонізуючого випромінювання.

8) Опромінюють пухлину, коли променева терапія є методом вибору.

Що з перерахованого належить до абсолютних протипоказань до променевої терапії?

1) Кахексія.

2) Зниження кількості гемоглобіну до 50 г/л.

3) Зменшення кількості еритроцитів до 2х10 9 / мкл.

4) Декомпенсовані форми ураження ССС, печінки, нирок і т.д.

5) Активні форми

6) Зменшення кількості лейкоцитів до 3х109 / мкл.

7) Пухлина, яка розпадається.

8) Патологічні процеси шкіри в зоні ймовірного опромінення.

Що з перерахованого має відношення до відносних протипоказань при променевому лікуванні пухлин?

1) Зниження кількості гемоглобіну до 50 г/л.

2) Кахексія.

3) Декомпенсовані форми ураження ССС, печінки, нирок, і т. д.

4) Зменшення кількості еритроцитів до 2х109 мкл.

5) Активні форми tвс

6) Зменшення кількості лейкоцитів до 3х109 мкл.

7) Пухлина, яка розпадається.

8) Патологічні процеси в шкірі в зоні ймовірного опромінення.

Складіть пари з гістологічної структури та сумарної дози опромінення, яка необхідна для її знищення.

1) Плоскоклітинний рак 1) 40 Гр.

2) Лімфома 2) 60-70 Гр.

3) Меланома 3. Не чутлива до ІВ, тому не опромінюють.

4) Ліпома 4) 80-100 Гр.

Що з перерахованого має відношення до видів променевої терапії?

1) Радикальна терапія.

2) Дистальна терапія.

3) Контактна терапія.

4) Паліативна терапія.

5) Симптоматична терапія.

6) Вибіркового накопичення.

7) Післяопераційна терапія.

8) Передопераційна терапія.

Що з перерахованого має відношення до методів променевої терапії?

1) Передопераційна терапія.

2) Радикальна терапія

3) Дистанційна терапія.

4) Контактна терапія.

5) Паліативна терапія.

6) Симптоматична терапія.

7) Вибіркового накопичення.

Що з перерахованого має відношення до засобів підведення дози при опроміненні пухлин?

1) Одномоментний.

2) Аплікаційний.

3) Дробний.

4) Однопольний.

5) Багатопольний.

6) Внутрішньо порожнинний.

7) Внутрішньо тканинний.

8) Рухомий.

9) Опромінення з допомогою клина.

10) Далекодистанційне опромінення.

11) Близькодистанційне опромінення.

12) Радіохірургічна терапія.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти