ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Орієнтовний перелік практичних навичок та умінь

1. Визначити якість рентгенограми, КТ-скана, МРТ-зображення.

2. Охарактеризувати скіалогічну картину рентгенівського знімку, КТ-зображення.

3. Проаналізувати сонографічне, допплерографічне зображення при УЗД.

4. Інтерпретувати сканограми, сцинтіграми при проведенні радіонуклідного дослідження.

5. Проаналізувати МРТ зображення.

6. Із наведеного набору рентгенограм відібрати зображення остеопорозу, остеосклерозу, деструкції, остеонекрозу.

 1. Зробити описання рентгенограми із зображенням стегнової кістки в нормі.
 2. Описати рентгенограму хворого із переломом ключиці (згідно схемі описання).
 3. Описати рентгенограму хворого з підвивихом в ліктьовому суглобі (згідно схемі описання).
 4. Вибрати метод променевого дослідження для хворого із остеомієлітом стегнової кістки в гострій стадії.
 5. Вибрати метод променевого дослідження для хворого із остеомієлітом стегнової кістки в хронічній стадії.
 6. Скласти алгоритм променевого дослідження для хворого із туберкульозом хребта.
 7. Скласти алгоритм променевого дослідження остеомієліту в підгостру стадію.
 8. Проаналізувати КТ-зображення головного мозку в нормі.
 9. Проаналізувати МРТ-зображення головного мозку в нормі.
 10. Вибрати метод променевого дослідження при підозрі на гематому мозку.
 11. Скласти алгоритм променевого дослідження хворого з інсультом.
 12. Оцінити результати використаного методу променевого дослідження хворого з гідроцефалією.
 13. Вибрати оптимальний метод променевого дослідження для діагностики невідкладних станів.
 14. Винести судження про наявність невідкладного стану по результатах променевого дослідження.
 15. Зробити описання рентгенограми із зображенням органів грудної порожнини в нормі.
 16. Вибрати метод променевого дослідження при хронічному бронхіті.
 17. Вибрати метод променевого дослідження хворого з ателектазом.
 18. Вибрати метод променевого дослідження при вогнищевому туберкульозі..
 19. Описати рентгенограму хворого із фіброзно-кавернозним туберкульозом.
 20. Скласти алгоритм дослідження при злоякісній пухлині легені.
 21. Скласти алгоритм дослідження абсцесу легені.
 22. Проаналізувати променеві симптоми захворювань серцево-судинної системи.
 23. Проаналізувати променеві симптоми захворювань органів дихання.
 24. Проаналізувати променеві симптоми патології середостіння.
 25. Оцінити результати використаного методу променевого дослідження органів грудної порожнини.
 26. Із наведеного набору рентгенограм відібрати зображення «ніші» на контурі, «депо» контрасту на рельєфі, потовщення складок, атрофії складок слизової.
 27. Вибрати метод променевого дослідження при дивертикулі стравоходу.
 28. Вибрати метод променевого дослідження при дивертикулі стравоходу.
 29. Вибрати метод променевого дослідження при язві шлунку.
 30. Вибрати метод променевого дослідження при коліті.
 31. Вибрати метод променевого дослідження при злоякісній пухлині товстої кишки.
 32. Скласти алгоритм дослідження (в тому числі променевого) при злоякісній пухлині шлунку.
 33. Скласти алгоритм дослідження (в тому числі променевого) при кишковій непрохідності.
 34. Описати рентгенограму хворого із гастритом (згідно схемі описання).
 35. Описати рентгенограму хворого із язвою 12-палої кишки (згідно схемі описання).
 36. Описати рентгенограму хворого із злоякісною пухлиною товстої кишки (згідно схемі описання).
 37. Вирізнити нормальну променеву анатомію сечової та статевої систем від патологічної;
 38. Вибрати метод променевого дослідження при сечокам’яній хворобі.
 39. Описати урограму хворого із гідронефрозом.
 40. Вибрати метод променевого дослідження при різній патології статевої системи;
 41. Скласти алгоритм дослідження (в тому числі променевого) при пієлонефриті.
 42. Проаналізувати променеві симптоми захворювань сечової системи;
 43. Проаналізувати променеві симптоми захворювань статевої системи;
 44. Оцінити результати використаного методу променевого дослідження сечової та статевої систем.
 45. Скласти алгоритм дослідження щитоподібної залози;
 46. Вибрати метод променевого дослідження при різній патології щитоподібної залози;
 47. Проаналізувати променеві симптоми захворювань щитоподібної залози;
 48. Оцінити результати використаного методу променевого дослідження щитоподібної залози.
 49. Скласти план променевої терапії раку шкіри обличчя, та раку шкіри тулуба.
 50. Скласти план променевої терапії раку молочної залози.
 51. Скласти план променевої терапії раку шийки матки.
 52. Скласти план променевої терапії раку легенів
 53. .Скласти план променевої терапії тиреотоксикозу та раку щитовидної залози при застосуванні 131J.
 54. Скласти план променевої метастазів раку в кістки з застосуванням 32 Р.
 55. Сплануйте профілактичні заходи при проведенні променевої терапіі злоякісних пухлин для виключення передчасних променевих реакцій та пошкоджень з боку шкіри.
 56. Сплануйте профілактичні заходи при проведенні променевої терапіі злоякісних пухлин для виключення передчасних променевих реакцій та пошкоджень з боку слизових оболонок (порожнини роту, глотки, стравоходу, тонких кишок).
 57. Сплануйте профілактичні заходи при проведенні променевої терапіі злоякісних пухлин для виключення передчасних променевих реакцій та пошкоджень з боку сечового міхура.

64. Сплануйте профілактичні заходи при проведенні променевої терапіі злоякісних пухлин для виключення передчасних променевих реакцій та пошкоджень з боку легень.

 

Форми контролю та система оцінювання

Оцінювання поточної навчальної діяльності:

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно конкретним цілям з кожної теми.

Форми поточного контролю:

теоретичних знань– тестові завдання з множиним вибором відповіді та ті, що передбачають визначенн правильної послідовності дій, ситуаційні задачі, індивідуальне опитування, співбесіда;

практичних навичок та вмінь– рішення типових задач, індивідуальний контроль практичних дій, описання рентгенограм, КТ-сканів, МРТ- та УЗД- зображень відповідно темам занять.

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни.

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні кожного модулю (залікового кредиту) – 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів (60%), за результатами модульного підсумкового контролю – 80 балів (40%).

При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 4-ри бальною традиційною шкалою, які потім конвертуються у бали в залежності від кількості тем у модулі. В програмі застосована така система конвертації традиційної системи оцінки у бали:

Традиційна оцінка Конвертація у бали
Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3
“5”
“4”
“3”
“2”

Вага кожної теми в межах одного модуля однакова.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, дорівнює 120 балам., Вона вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці “5”, на кількість тем у модулі з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу.

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці “3”, на кількість тем у модулі.

Кількість балів за індивідуальну самостійну роботу студента при вивченні модуля вираховується як різниця між максимальною кількістю балів за поточну навчальну діяльність (120 балів) і максимальною кількістю балів за поточну успішність студента. Оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті. Оцінювання тем, які виносяться лише на самостійну роботу і не входять до тем аудиторних навчальних занять, контролюється при підсумковому модульному контролі. Бали за самостійну роботу нараховуються при успішному її захисті.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти