ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи Приймальної комісії: з понеділка по п’ятницю – з 9-00 до 17-00, в суботу – з 9-00 до 14-00. У неділю 29 липня та 5 серпня 2012 року – з 9-00 до 14-00.

4.2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
Початок прийому заяв та документів 2 липня 2012 року 2 липня 2012 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити творчий конкурс, що проводить Київський національний університет імені Тараса Шевченка 17 липня 2012 року 17 липня 2012року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить Київський національний університет імені Тараса Шевченка 20 липня 2012 року 20 липня 2012року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів і не проходять творчі конкурси 31 липня 2012 року 31 липня 2012 року
Строки проведення Київським національним університетом імені Тараса Шевченка творчих конкурсів та творчих випробувань 18-31 липня 2012 року 18-31 липня 2012 року
Строки проведення Київським національним університетом імені Тараса Шевченка вступних випробувань 21 – 31 липня 2012 року 21 – 31 липня 2012 року
    Термін оприлюднення рейтингового списку вступників перший - не пізніше 12 години 1 серпня 2012 року; другий ( у разі необхідності ) – не пізніше 12 години 5 серпня 2012 року; третій (у разі необхідності) – не пізніше 12 години 8 серпня 2012 року     перший - не пізніше 12 години 1 серпня 2012 року; другий ( у разі необхідності ) – не пізніше 12 години 5 серпня 2012 року; третій (у разі необхідності) – не пізніше 12 години 8 серпня 2012 року  
  Терміни зарахування вступників за державним замовленням - не пізніше 11 серпня 2012 року; за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - не пізніше 25 серпня 2012 року за державним замовленням - не пізніше 11 серпня 2012 року; за кошти фізичних та юридичних осіб –після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - не пізніше 25 серпня 2012 року

 

4.3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Київський національний університет імені Тараса Шевченка, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра, спеціаліста проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
Початок прийому заяв та документів 2 липня 2012 року 2 липня 2012 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить Київський національний університет імені Тараса Шевченка 16 липня 2012 року 16 липня 2012 року
Строки проведення Київським національним університетом імені Тараса Шевченка вступних випробувань 18-23 липня 2012 року 18-23 липня 2012 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 25 липня 2012 року не пізніше 25 липня 2012 року
    Терміни зарахування вступників за державним замовленням — за ОКР «магістр» до 01 серпня 2012р., за ОКР «спеціаліст» до 03 серпня 2012 року; за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності — не пізніше 25 серпня 2012 року за державним замовленням — за ОКР «магістр» до 01 серпня 2012р., за ОКР «спеціаліст» до 03 серпня 2012 року; за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності — не пізніше 25 серпня 2012 року

 

4.4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір і зарахування на навчання вступників до Інституту післядипломної освіти за всіма спеціальностями проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії Навчання без відриву від виробництва на основі базової або повної вищої освіти
Початок прийому заяв та документів 2 липня 2012 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад 26 липня 2012 року
Строки проведення Київським національним університетом імені Тараса Шевченка вступних випробувань з 27 липня по 20 серпня 2012 року
Терміни зарахування вступників не пізніше 25 серпня 2012 року

 

4.5. На заочну форму навчання ННЦ Інституту біології на контрактній основі за результатами вступного екзамену на другий курс приймаються особи, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спорідненими спеціальностями ( див. додаток 2 до цих Правил прийому).

На денну та заочну форму навчання Інституту журналістики на контрактній основі за результатами вступного екзамену на другий курс навчання за напрямом «видавнича справа та редагування» приймаються особи, що мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спеціальністю «видавнича справа та редагування».

На денну та заочну форму навчання Інституту філології за результатами вступного екзамену на другий курс навчання за напрямом «філологія» за спеціальностями «українська мова та література», «фольклористика, українська мова та література» приймаються випускники педагогічних коледжів, які отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спеціальністю «початкова освіта».

На денну форму навчання географічного факультету за напрямом «геодезія, картографія та землеустрій» на другий курс за результатами вступного екзамену приймаються випускники геологорозвідувальних та геодезичних технікумів, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

На денну та заочну форму навчання геологічного факультету за державним замовленням та/або на контрактній основі за результатами вступного екзамену на другий курс приймаються особи, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спорідненими спеціальностями ( див. додаток 2 до цих Правил прийому).

На денну форму навчання економічного факультету за напрямом «фінанси і кредит» за результатами вступного екзамену на другий курс приймаються випускники, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спеціальністю «фінанси і кредит», «оціночна діяльність». На денну форму навчання економічного факультету на напрям «менеджмент» за результатами вступного екзамену на другий курс приймаються особи, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спеціальностями «організація виробництва», «організація обслуговування на транспорті».

На денну форму навчання радіофізичного факультету за напрямом «радіотехніка» на другий курс за результатами фахового випробування приймаються особи, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спорідненими спеціальностями ( див. додаток 2 до цих Правил прийому).

На денну та заочну форму навчання юридичного факультету на контрактній основі за результатами фахового випробування на другий курс навчання приймаються особи, що мають диплом «молодшого спеціаліста» за спеціальністю «правознавство».

Прийом документів у осіб, зазначених п.4.5. цих Правил здійснюється з 2 липня по 31 липня 2012 р. Фахові випробування у формі екзамену проводяться з 1 серпня по 6 серпня 2012 р. Зарахування вступників проводиться до 25 серпня 2012 р.

4.6. Вступники з числа осіб, які не є військовослужбовцями, що виявили бажання вступити до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, для оформлення особової справи кандидата на навчання подають заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання у період з 1 січня до 1 червня 2012 року. Вступники з числа військовослужбовців подають рапорт за командою з 1 лютого до 1 квітня 2012 року.

4.7. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір і зарахування на навчання вступників до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка на основі повної загальної середньої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 02 липня 2012 року 02 липня 2012 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити творчий конкурс 17 липня 2012 року 17 липня 2012 року
Закінчення прийому заяв та документів 20 липня 2012 року 20 липня 2012 року
Строки проведення творчого конкурсу 18-20 липня 2012 року 18-20 липня 2012 року
Строки проведення вступних випробувань (оцінка рівня фізичної підготовки, медичний огляд військово-лікарською комісією, психологічне обстеження), вступних екзаменів та конкурс серифікатів. 21 -29 липня 2012 року -
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12 години 30 липня 2012 року не пізніше 12 години 30 липня 2012 року
Терміни зарахування вступників 01 серпня 2012 року 01 серпня 2012 року

4.8. Вступники, що виявили бажання вступити до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, та які не пройшли хоча б одного з вступних випробувань (оцінка рівня фізичної підготовки, медичний огляд військово-лікарською комісією, психологічне обстеження), до здачі вступних екзаменів, творчого конкурсу і участі в конкурсі сертифікатів не допускаються.

4.9. Порядок прийому до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка щодо підготовки громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського складу визначається правилами прийому, які затверджуються ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка та узгоджуються з Міністерством оборони України, та є невід’ємним додатком до цих Правил.

4.10. Особи, які вступають до Інституту філології на напрям підготовки «філологія» – спеціальності «фольклористика, українська мова і література та іноземна мова», «літературна творчість та українська мова і література» – проходять творче випробування у період з 18 по 31 липня 2011 року. Особи, які не пройшли творчого випробування, не допускаються до участі в конкурсі сертифікатів та вступних екзаменів.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти