ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

Напрями підготовки Спеціальності Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, грн.
Код Назва Код Назва Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання
6.020301 Філософія 8.02030101 Філософія - 2 роки - 2 роки -
8.02030102 Релігієзнавство - - 2 роки - - - -
6.030104 Політологія 8.03010401 Політологія - 2 роки - 2 роки -
15.01 Державне управління 8.15010005 Державна служба - 2 роки - 2 роки  
6.030301 Журналістика 8.03030101 Журналістика - 2 роки - 2 роки -
6.030302 Реклама і зв’язки з громадськістю 8.03030201 Реклама - - 2 роки - - - -
8.03030202 Зв’язки з громадськістю - - 2 роки - - - -
6.030303 Видавнича справа та редагування 8.03030301 Видавнича справа та редагування - - 2 роки - - - -
18.01 Специфічні категорії 8.18010019 Медіа-комунікації - - 2 роки - - - -
6.020302 Історія 8.02030201 Історія - 2 роки - 2 роки -
8.02030202 Етнологія - - 2 роки - - - -
8.02030203 Архівознавство - - 2 роки - - - -
8.03020204 Археологія - - 2 роки - - - -
6.030201 Міжнародні відносини 8.03020101 Міжнародні відносини - 2 роки - 1 рік* -
6.030202 Міжнародне право 8.03020201 Міжнародне право - 2 роки - 1 рік* -
6.030203 Міжнародні економічні відносини 8.03020301 Міжнародні економічні відносини - 2 роки - 1 рік* -
6.030204 Міжнародна інформація 8.03020401 Міжнародна інформація - 2 роки - 1 рік* -
6.030206 Міжнародний бізнес 8.03020601 Міжнародний бізнес - 2 роки - 1 рік* -
6.020303 Філологія 8.02030301 Українська мова та література   2 роки - 2 роки -
8.02030302 Мова та література в т.ч.: - західноєвропейські мови: англійська, німецька, французька, іспанська, новогрецька; - східні мови : арабська, гінді, турецька, китайська, корейська, японська;       - - 2 роки - - - -
- слов’янські мови: польська, болгарська, сербська; - класичні мови: латина, давньогрецька; - російська мова.       - - 2 роки - - - -
8.02030306 Фольклористика - 2 роки - 2 роки -
8.02030305 Літературна творчість - - 2 роки - - - -
8.02030304 Переклад - - 2 роки - - - -
6.130102 Психологія 8.03010201 Психологія - 2 роки - 2 роки  
6.130102 Соціальна робота 8.13010201 Соціальна робота - - 2 роки - - - -
18.01 Специфічні категорії 8.18010020 Управління навчальним закладом - 2 роки - 2 роки -
6.030101 Соціологія 8.03010101 Соціологія - - 2 роки - - - -
6.030501 Економічна теорія 8.03050101 Економічна теорія - 2 роки - 2 роки  
6.030502 Економічна кібернетика 8.03050201 Економічна кібернетика - - 2 роки - - - -
6.030503 Міжнародна економіка 8.03050301 Міжнародна економіка - 2 роки - 2 роки -
6.030508 Фінанси і кредит 8.03050801 Фінанси і кредит (за переліком магістерських програм) - 2 роки - 2 роки -
8.03050802 Банківська справа - 2 роки - 2 роки -
6.030509 Облік і аудит 8.03050901 Облік і аудит - 2 роки - 2 роки -
6.030504 Економіка підприємства 8.03050401 Економіка підприємства (за переліком магістерських програм) - 2 роки - 2 роки -
6.030601 Менеджмент 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування - 2 роки - 2 роки -
8.03060102 Менеджмент інноваційної діяльності - - 2 роки - - - -
18.01 Специфічні категорії 8.18010024 Прикладна економіка - - 2 роки - - - -
18.01 Специфічні категорії 8.18010016 Бізнес-адміністрування - - 2 роки - - - -
6.030401 Правознавство 8.03040101 Правознавство - 2 роки - 2 роки -
6.040203 Фізика 8.04020301 Фізика - - 2 роки - - - -
8.04020302 Фізика конденсованого стану - - 2 роки - - - -
8.04020304 Фізика ядра та фізика високих енергій - - 2 роки - - - -
8.04020601 Астрономія - - 2 роки - - - -
6.051004 Оптотехніка 8.05100402 Лазерна і оптоелектронна техніка - - 2 роки - - - -
6.040204 Прикладна фізика 8.04020402 Радіофізика і електроніка - - 2 роки - - - -
6.040204 Хімія 8.04010101 Хімія - - 2 роки - - - -
6.040102 Біологія 8.04010202 Мікробіологія - 2 роки - 2 роки -
8.04010201 Біологія - 2 роки - 2 роки -
8.04010205 Біохімія - 2 роки - 2 роки -
8.04010206 Біофізика - - 2 роки - 2 роки - -
8.04010207 Зоологія - - 2 роки - 2 роки - -
8.04010208 Ботаніка - 2 роки - 2 роки -
8.04010209 Генетика - 2 роки - 2 роки -
8.04010212 Фізіологія людини і тварин - 2 роки   2 роки  
6.040104 Географія 8.004010401 Географія - - 2 роки - - - -
8.04010402 Економічна та соціальна географія - - 2 роки - - - -
8.04010403 Географія України - - 2 роки - - - -
8.04010404 Політична географія та геополітика - - 2 роки - - - -
8.04010405 Природнича географія - - 2 роки - - - -
8.04010406 Географія рекреації та туризму - - 2 роки - - - -
8.04010407 Конструктивна геоографія - - 2 роки - - - -
6.040105 Гідрометеорологія 8.04010501 Метеорологія - - 2 роки - - - -
8.04010503 Гідрологія - - 2 роки - - - -
6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій 8.08010102 Картографія - - 2 роки -   - -
8.08010103 Землеустрій та кадастр - - 2 роки -   - -
6.140103 Туризм 8.14010301 Туризмознавство - 2 роки - 2 роки - -
6.040103 Геологія 8.04010301 Геологія - - 2 роки - - - -
8.04010306   Геохімія і мінералогія - - 2 роки - - - -
8.04010302 Гідрогеологія - - 2 роки - - - -
8.04010303 Геофізика - - 2 роки - - - -
6.040301 Прикладна математика 8.04030101 Прикладна математика - - 2 роки - - - -
6.040302 Інформатика 8.04030201 Інформатика - 2 роки - 2 роки -
8.04030203 Соціальна інформатика - - 2 роки - - - -
6.050103 Програмна інженерія 8.05010301 Програмне забезпечення систем - - 2 роки - - - -
6.040303 Системний аналіз 8.04030302 Системи і методи прийняття рішень - - 2 роки - - - -
6.040201 Математика 8.04020101 Математика - - 2 роки - - - -
8.04020102 Актуарна та фінансова математика - - 2 роки - - - -
6.040205 Статистика 8.04020501 Статистика - - 2 роки - - - -
6.040202 Механіка 8.04020201 Теоретична та прикладна механіка - - 2 роки - - - -
18.01 Специфічні категорії 8.18010023 Високі технології - - 2 роки - - - -

*програма магістерської підготовки розрахована для фахівців, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»

Напрями підготовки Спеціальності Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, грн.
Код Назва Код Назва Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання
6.020301 Філософія 7. 02030101 Філософія - 1 рік - 1 рік -
7.02030102 Релігієзнавство - - 1 рік - - - -
6.030104 Політологія 7.03010401 Політологія   1 рік   1 рік -
6.030301 Журналістика 7.03030101 Журналістика - 1 рік - 1 рік -
6.030302 Реклама і зв’язки з громадськістю 7.03030201 Реклама -- - 1 рік - - - -
7.03030202 Зв’язки з громадськістю - - 2 роки - - - -
6.030303 Видавнича справа та редагування 7.03030301 Видавнича справа та редагування - 1 рік - 1 рік -
6.020302 Історія 7.02030201 Історія - 1 рік - 1 рік -
7.02030202 Етнологія - - 1 рік - - - -
7.02030203 Архівознавство - - 1 рік - - - -
7.02030204 Археологія - - 1 рік - - - -
6.030201 Міжнародні відносини 7.03020101 Міжнародні відносини - - 1 рік - - - -
6.030202 Міжнародне право 7.03020201 Міжнародне право - - 1 рік - - - -
6.030203 Міжнародні економічні відносини 7.03020301 Міжнародні економічні відносини - - 1 рік - - - -
6.030204 Міжнародна інформація 7.03020401 Міжнародна інформація - - 1 рік - - - -
6.030206 Міжнародний бізнес 7.03020601 Міжнародний бізнес - - 1 рік - - - -
6.020303 Філологія 7.02030301 Українська мова та література - 1 рік - 1 рік -
7.02030302 Мова та література в т.ч.: - західноєвропейські мови: англійська, німецька, французька, іспанська, новогрецька; - східні мови: арабська, гінді, турецька, китайська, корейська, японська;       - - 1 рік - - - -
- слов’янські мови: польська, болгарська, сербська; - класичні мови: латина, давньогрецька; - російська мова.         - - 1 рік - - - -
7.02030306 Фольклористика - 1 рік - 1 рік -
7.02030305 Літературна творчість - - 1 рік - - - -
7.02030304 Переклад - - 1 рік - - - -
6.030102 Психологія 7.03010201 Психологія - - 1 рік - - - -
6.130102 Соціальна робота 7.13010201 Соціальна робота - - 1 рік - - - -
6.030101 Соціологія 7.03010101 Соціологія - - 1 рік - - - -
6.030508 Фінанси і кредит 7.03050801 Фінанси і кредит - - - - 1 рік - -
6.030509 Облік і аудит 7.03050901 Облік і аудит - - - - 1 рік - -
6.030601 Менеджмент 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування - - - - 1 рік - -
6.030401 Правознавство 7.03040101 Правознавство - 1 рік - 1 рік -
6.040203 Фізика   7.04020301 Фізика - - 1 рік - - - -
7.04020302 Фізика конденсованого стану - - 1 рік - - - -
7.04020304 Фізика ядра та фізика високих енергій - - 1 рік - - - -
7.04020601 Астрономія - - 1 рік - - - -
6.051004 Оптотехніка 7.05100402 Лазерна і оптоелектронна техніка - - 1 рік - - - -
6.040204 Прикладна фізика 7.04020402 Радіофізика і електроніка - - 1 рік - - - -
6.040101 Хімія 7.04010101 Хімія - - 1 рік - - - -
6.040102 Біологія 7.04010202 Мікробіологія - 1 рік - 1 рік -
7.04010201 Біологія - 1 рік - 1 рік -
7.04010205 Біохімія - 1 рік - 1 рік -
7.04010206 Біофізика - 1 рік - 1 рік -
7.04010207 Зоологія - 1 рік - 1 рік -
7.04010208 Ботаніка - 1 рік - 1 рік -
7.04010209 Генетика - 1 рік - 1 рік -
7.04010212 Фізіологія людини і тварин - 1 рік - 1 рік -
6.040104 8.04010403 7.04010401 Географія - 1 рік - 1 рік -
7.04010402 Економічна та соціальна географія   1 рік - 1 рік -
8.04010403 7.04010404 Політична географія та геополітика - - 1 рік - - - -
6.040105 Гідрометеорологія 7.04010503 Гідрологія - - 1 рік - - - -
6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій 7.08010102 Картографія - 1 рік - - -
7.08010103 Землеустрій та кадастр - - 1 рік - - - -
6.140103 Туризм 7.050401 Туризмознавство - 1 рік - - - -
6.040103 Геологія 7.04010301 Геологія - - - - 1 рік - -
7.04010302 Гідрогеологія - - - - 1 рік - -
7.04010303 Геофізика   - - - - 1 рік - -
6.040301 Прикладна математика 7.04030101 Прикладна математика - - 1 рік - - - -
6.040302 Інформатика 7.04030201 Інформатика - 1 рік - 1 рік -
7.04030203 Соціальна інформатика - - 1 рік - - - -
6.050103 Програмна інженерія 7.05010301 Програмне забезпечення систем - - 1 рік - - - -
6.040201 Математика 7.04020101 Математика - 1 рік - 1 рік -
6.040205 Статистика 7.04020501 Статистика - - 1 рік - - - -
6.040202 Механіка 7.04020201 Теоретична та прикладна механіка - - 1 рік - - - -

Перепідготовка спеціалістів

Напрями підготовки Спеціальності Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, грн.
Код, назва Код Назва Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання
6.030201 Міжнародні відносини 7.03020101   Міжнародні відносини - - - - 3 роки - -
6.030202 Міжнародне право 7.03020201   Міжнародне право - - - - 3 роки - -
6.030203 Міжнародні економічні відносини 7.03020103 Міжнародні економічні відносини - - - - 3 роки - -
6.030204 Міжнародна інформація 7.03020401 Міжнародна інформація - - - - 3 роки - -
6.030206 Міжнародний бізнес 7.03020601 Міжнародний бізнес - - -   3 роки - -
6.030102 Психологія 7.03010201 Психологія   - - - - 2 роки 10 місяців - -
    6.030508 Фінанси і кредит 7.03050801 Фінанси і кредит - - - - 2 роки 10 місяців - -
  6.030509 Облік і аудит 7.03050901 Облік і аудит - - - - 2 роки 10 місяців - -
6.030401 Правознавство 7.03040101 Правознавство - - - - 3 роки 6 місяців - -

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти