ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Визначення типу фінансової стійкості підприємства.

1. Наявність власних оборотних коштів визначається за формулою:

= Ф 1 Р 380 + Ф 1 Р 430 + Ф 1 Р 630 – Ф 1 Р 080,

де - наявність власних оборотних коштів.

2. Наявність довгострокових джерел формування запасіввизначається шляхом збільшення наявних власних оборотних коштів на суму довгострокових зобов’язань:

= + Ф 1 Р 480 = Ф 1 Р 380 + Ф 1 Р 430 + Ф 1 Р 630 +

+ Ф 1 Р 480– Ф 1 Р 080,

де - наявність довгострокових джерел формування.

3. Показник загальної величини джерел формування запасів дорівнює сумі власних оборотних коштів, довгострокових джерел та короткострокових зобов’язань:

= + Ф 1 Р 620 = Ф 1 Р 380 + Ф 1 Р 430 + Ф 1 Р 630 +

+ Ф 1 Р 480 + Ф 1 Р 620 – Ф 1 Р 080,

де - загальна величина джерел формування.

 

1). Надлишок (+) або недостача (-) власних оборотних коштів:

,

де - вартість запасів.

 

2). Надлишок (+) або недостача (-) довгострокових джерел формування:

 

3). Надлишок (+) або недостача (-) загальної величини джерел формування запасів:

.

Після розрахунку основних показників, які характеризують тип фінансової стійкості необхідно скласти аналітичну таблицю

Таблиця

Методика визначення типів фінансової стійкості підприємства

Система умов Фінансова стійкість
Абсолютна стійкість фінансового стану Нормальна стійкість фінансового стану Нестійкий фінансовий стан Кризовий фінансовий стан
-
- - -


Продовження Додатку В

Показники оцінки фінансової стійкості підприємства

№ з /п Назва показника Розрахунок Нормативне (рекомендоване значення) Характеристики
Коефіцієнт автономії Р 380 / Р 640 >0,5 Визначається як відношення загальної суми власних коштів до підсумку балансу. Чим більше значення коефіцієнта, тим менша залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування
Коефіцієнт фінансової залежності Р 640 / Р 380 <2,0 Показник, обернений до коефіцієнта автономії, показує, яка сума загальної вартості майна підприємства припадає на 1 грн. власних коштів
Маневреність робочого капіталу Σ Р 100 – Р 140 / (Р 260 – Р 620) За планом Характеризує частку запасів (матеріальних оборотних активів) у загальній сумі робочого капіталу
Коефіцієнт маневреності робочого капіталу Р 260 – Р 620 / Р 380 >0,5 Розраховується як відношення вартості робочого капіталу (власних оборотних коштів) до суми джерел власних коштів, характеризує ступінь мобільності використання власних коштів підприємства
Коефіцієнт фінансової стійкості Р 380 / Р 480 + Р 620 >1 Визначається як відношення власного та залученого капіталу
Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу Р 480 + Р 620 / Р 380 Залежіть від характеру господарської діяльності Розраховується як відношення всієї суми залучених коштів та суми власних коштів
Коефіцієнт стійкості фінансування (Р 380 + Р 430 + Р 480) / Р 280 0,8-0,9 Показує частину майна підприємства, яка фінансується за рахунок стійких джерел. Критичне значення коефіцієнта – 0,75. Якщо значення цього коефіцієнта нижче 0.75, можна зробити висновок, що на підприємстві не достатньо стійких джерел формування
Коефіцієнт концентрації залученого капіталу Р 480 + Р 620 / Р 640 <0,5 Характеризує частку залученого капіталу в загальній сумі капіталу підприємства
             

Продовження Додатку В

 

Коефіцієнт структури фінансування необоротних активів Р 480 / Р 080 <1 Показує частину необоротних активів, яка фінансується за рахунок довгострокових залучених коштів
Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів Р 480 / Р 480 + Р 380 - Характеризує частку довгострокових позик в загальному обсязі джерел формування, які можна спрямувати на реалізацію довготермінових програм
Коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами (Р 380 – Р 080) / Р 260 >0,1 Відображає, яка частина оборотних активів фінансується за рахунок власних оборотних коштів
Коефіцієнт довгострокових зобов’язань Р 480 / (Р 480 + Р 620) <0,2 Визначає частину довгострокових зобов’язань в загальній сумі джерел формування
Коефіцієнт поточних зобов’язань Р 620 / (Р 480 + Р 620) >0,5 Визначає частку (питому вагу) поточних зобов’язань в загальній сумі джерел формування
Коефіцієнт страхування бізнесу Р 340 / Р 280 >0,2 Визначається як відношення суми резервного капіталу до загальної вартості майна. Показує суму капіталу, який зарезервовано підприємством на кожну гривню майна
Коефіцієнт забезпечення запасів робочим капіталом (Р 260 – Р 620) / Σ (Р 100 – Р 140) >0,2 Характеризує рівень покриття матеріальних оборотних активів

Продовження Додатку В

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти