ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Мета і призначення інструкцій з охорони праці

Практичне заняття № 2

Тема:«Методика складання інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки»

Мета роботи: ознайомити студентів з «Положенням про розробку інструкцій з охорони праці», згідно НПАОП 0.00-4.15-98; навчити самостійно розробляти інструкції з охорони праці на прикладі «Інструкції з охорони праці для студентів, які працюють в комп’ютерному класі»; надати студентам допомогу в розробці та оформленні інструкцій з охорони праці для виробничих умов.

Ключові положення

Мета і призначення інструкцій з охорони праці

Необхідною умовою запобігання виробничим травмам і аваріям повинна стати на виробництві розробка спеціальних заходів на основі глибокого аналізу стану охорони праці, що характеризується наявністю на робочих місцях небезпечних виробничих факторів, умов, при яких вони можуть діяти на людей, а також можливими небезпечними діями самих працівників в конкретних умовах виробництва. Це дозволить об’єктивно оцінити можливі негативні наслідки, вжити невідкладних заходів щодо їх запобігання.

Призначення інструкцій з охорони праці саме і полягає в тому, щоб вказати робітнику, в якому порядку необхідно виконувати технологічні операції та інші дії, встановлені в міжгалузевих і галузевих нормативних документах з охорони праці, спеціальних правилах, нормах і інструкціях, затверджених органами Держгірпромнагляду.

Розроблені інструкції допоможуть при проведенні інструктажів звернути увагу на небезпечні виробничі фактори, правильні прийоми праці при застосуванні різних технологічних засобів, машин, механізмів, інструменту, правильне користування захисними засобами та інші питання, від яких залежить безпека праці на даному робочому місці.

1.1.Інструкція з охорони праці є нормативним документом, який встановлює вимоги безпеки при виконанні робітниками і службовцями робіт у виробничих приміщеннях, на території підприємства, на будівельних майданчиках та інших місцях, де працівники виконують доручену їм роботу або службові обов’язки.

1.2. Інструкції з охорони праці діляться на типові інструкції (для галузі) і інструкції для працюючих на даному підприємстві.

Інструкції можуть розроблятися як для працівників окремих професій (технік електрозв’язку, оператор комп’ютерного набору, лаборант, слюсар та ін.), так і для окремих видів робіт (на висоті, монтажні, ремонтні роботи та ін.).

1.3. Інструкції можуть бути також для персоналу, який веде вибухові роботи, обслуговує електричні установки і прилади, вантажопідйомні машини, котельні установки і для інших працівників, правила безпеки праці яких встановлені на міжгалузевих ігалузевих нормативних документах з охорони праці, спеціальних правилах і інструкціях, затверджених органами Держгірпромнагляду.

1.4. Інструкції повинні включати тільки ті вимоги, які стосуються безпеки праці і виконуються самими працівниками.

 

Побудова та зміст інструкцій

3.1. Кожній інструкції повинен бути присвоєний номер і назва. У назві необхідно коротко вказати, для якої професії або виду робіт вона призначена.

Пропозиції по оформленню обкладинки та титульної сторінки інструкції наведені в дод. 1-2.

3.2. Текст інструкції повинен бути розбитий на розділи і підрозділи, які складаються з пунктів. При необхідності пункти можуть бути розбиті на підпункти. Розділи, підрозділи, пункти і підпункти повинні мати порядкову нумерацію в межах розділів і підрозділів, підпункти - в межах пунктів.

3.3. Вимоги інструкцій необхідно викладати відповідно до послідовності технологічного процесу і з урахуванням умов, в яких виконується дана робота.

3.4. Інструкція повинна вміщувати такі розділи:

3.4.1. Загальні вимоги безпеки.

3.4.2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

3.4.3. Вимоги безпеки під час роботи.

3.4.4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

3.4.5. Вимоги безпеки після закінчення роботи. При необхідності в інструкцію можна включати додаткові розділи.

3.5. У розділі «Загальні вимоги безпеки» повинні бути відображені:

• умови допуску осіб до самостійної роботи за професією чи до виконання відповідної роботи (вік, стать, стан здоров’я, проходження інструктажу та ін.);

• попередження про виконання правил внутрішнього розпорядку;

• характеристика небезпечних та шкідливих факторів, діючих на працівника;

• вимоги про забезпечення пожежної та вибухобезпеки;

• порядок оповіщення адміністрації у випадках травмування та виявлення несправного обладнання, пристосувань та інструменту;

• вказівка про необхідність уміння надати першу (долікарську) допомогу;

• правила особистої гігієни, які повинен знати і виконувати працівник під час виконання роботи;

• відповідальність працюючого за порушення вимог інструкції.

3.6. В розділі «Вимоги безпеки перед початком роботи» повинно бути відображено:

• порядок підготовки робочого місця, засобів індивідуального захисту;

• порядок перевірки справності обладнання, пристосувань та інструменту, сигналізації, огороджень, блокувальних та інших пристроїв, освітлення та ін.;

• порядок перевірки наявності та стану вихідних матеріалів;

• порядок прийняття зміни у випадку безперервної роботи;

• вимоги виробничої санітарії.

3.7. В розділі «Вимоги безпеки праці під час роботи» повинні бути відображені:

• способи та прийоми безпечного ведення робіт;

• правила використання технологічного обладнання, пристосувань та інструменту;

• правила безпечної експлуатації транспортних засобів, тари та вантажопідйомних механізмів;

• вказівки про безпечне утримання робочого місця;

• головні відмінності, відхилення від нормального технологічного режиму та методи їх усунення;

• дії, спрямовані на усунення аварійних ситуацій;

• вимоги до використання засобів захисту працюючих.

3.8. В розділі «Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях» повинні бути відображені:

• дії при виникненні аварій і ситуацій, які можуть привести до аварій та нещасних випадків;

• дії по наданню першої медичної допомоги потерпілому при травмуванні, отруєнні чи захворюванні.

3.9. В розділі «Вимоги безпеки по закінченню роботи» повинен бути відображений:

• порядок безпечного відключення, зупинки, розборки, очистки та змащення обладнання, пристосувань, машин, механізмів і апаратів, а при безперервному процесі - порядок передачі їх по зміні;

• порядок здачі робочого місця;

• порядок прибирання відходів виробництва.

Викладення вимог в інструкціях

4.1. Текст інструкції повинен бути коротким, чітким і не допускати різного тлумачення.

4.2. Інструкція для працівників не повинна мати посилань на будь-які нормативні документи, крім посилань на інші інструкції, діючі на даному підприємстві. Вимоги згаданих нормативних документів повинні бути враховані тими, хто розробляє інструкцію. При необхідності вимоги цих документів потрібно відтворити в інструкціях для працюючих.

4.3. Терміни, застосовані в інструкціях, повинні відповідати термінології, викладеній у законодавчих актах і стандартах ССБТ.

4.4. При застосуванні термінів, які не установлені в згаданих документах, в тексті інструкції необхідне їх визначення або пояснення до них.

4.5. В інструкціях необхідно уникати викладання у формі заборони, а при необхідності треба наводити роз’яснення, чим викликана заборона.

4.6. В інструкціях не повинні вживатися слова, які підкреслюють будь-яке значення окремих вимог (наприклад, «категорично», «обов’язково», «суворо», «безумовно» тощо), оскільки усі вимоги інструкції повинні виконуватись працівниками.

4.8. Для наочності окремі вимоги інструкції можуть бути проілюстровані рисунками, фотографіями, схемами або кресленнями, які пояснюють зміст цих вимог.

4.9. Заміна слів у тексті інструкції літерними скороченнями дозволяється за умови повного розшифрування при його першому вживані.

4.10. Якщо безпека виконання роботи зумовлена визначеними нормами, то вони повинні бути вказані в інструкції (величина зазору, відстань тощо).

 

Загальні вимоги безпеки

1.1. Інструкція з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки при роботі в комп’ютерному класі з персональним комп'ютером (далі - Інструкція) встановлює основні вимоги щодо забезпечення охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки для студентів коледжу при роботі з персональним комп’ютером (далі - ПК).

1.2. При експлуатації ПК необхідно пам’ятати, що первинні мережі електроспоживання під час роботи знаходяться під напругою, яка є небезпечною для життя людини, тому необхідно користуватися справними розетками, відгалужувальними та з’єднувальними коробками, вимикачами та іншими електроприладами.

1.3. Робота в комп’ютерному класі супроводжується дією наступних небезпечних і шкідливих чинників:

- напруга зору,

- гіподинамія,

- монотонність праці,

- підвищений рівень статичної електрики,

- емоційні перевантаження,

- можливість ураження електричним струмом.

1.4. Для зниження і попередження шкідливої дії вищезгаданих чинників необхідно:

- для зниження рівня статичної електрики розташовувати екран дисплея на відстані не ближче 550 - 700 мм від очей студента;

- для зниження відображеною блискоті екран дисплея повинен розташовуватися перпендикулярно світловому потоку від віконних отворів або від електросвітильників;

- для зниження втоми очей освітленість робочого місця повинна бути не менше 300 - 500 люкс; яскравість свічення екрану - не менше 100 кл/м2; мінімальний розмір крапки, що світиться - не більше 0,6 мм; контрастність зображення знаку - не менше 0,8; частота регенерації - не менше 72 Гц.;

- для зниження впливу гіподинамії і емоційних перевантажень слід використовувати технологічні перерви і виконувати комплекс фізичних вправ, вказаних в Додатку 1.

Теми рефератів

1. Перевірка, реєстрація, розмноження і облік інструкцій.

2. Основні вимоги до інструкцій про заходи пожежної безпеки.

3. Основні розділи Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998р. № 9.

 

Порядок виконання роботи

1. Ознайомитися з «Положенням про розробку інструкцій з охорони праці».

2. Дати відповіді на контрольні питання.

3. Ознайомитися з примірною «Інструкцією з охорони праці для студентів, які

працюють в комп’ютерному класі».

4. На підставі примірної «Інструкції з охорони праці для студентів, які працюють в

комп’ютерному класі розробити:

ü «Інструкцію з охорони праці оператора комп’ютерного набору»;

ü «Інструкцію з охорони праці техніка електрозв’язку»;

для студентів, які за списком мають парний номер;

 

ü «Інструкцію з охорони праці при проведенні лабораторних занять в лабораторіях коледжу»;

ü «Інструкцію з охорони праці при роботі за персональним комп’ютером»;

ü «Інструкцію з охорони праці при роботі з електропаяльником»;

ü «Інструкцію з охорони праці при монтажі, наладці та дослідженні електричних схем»;

ü «Інструкція з охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин».

для студентів, які за списком мають непарний номер.

Практичне заняття № 2

Тема:«Методика складання інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки»

Мета роботи: ознайомити студентів з «Положенням про розробку інструкцій з охорони праці», згідно НПАОП 0.00-4.15-98; навчити самостійно розробляти інструкції з охорони праці на прикладі «Інструкції з охорони праці для студентів, які працюють в комп’ютерному класі»; надати студентам допомогу в розробці та оформленні інструкцій з охорони праці для виробничих умов.

Ключові положення

Мета і призначення інструкцій з охорони праці

Необхідною умовою запобігання виробничим травмам і аваріям повинна стати на виробництві розробка спеціальних заходів на основі глибокого аналізу стану охорони праці, що характеризується наявністю на робочих місцях небезпечних виробничих факторів, умов, при яких вони можуть діяти на людей, а також можливими небезпечними діями самих працівників в конкретних умовах виробництва. Це дозволить об’єктивно оцінити можливі негативні наслідки, вжити невідкладних заходів щодо їх запобігання.

Призначення інструкцій з охорони праці саме і полягає в тому, щоб вказати робітнику, в якому порядку необхідно виконувати технологічні операції та інші дії, встановлені в міжгалузевих і галузевих нормативних документах з охорони праці, спеціальних правилах, нормах і інструкціях, затверджених органами Держгірпромнагляду.

Розроблені інструкції допоможуть при проведенні інструктажів звернути увагу на небезпечні виробничі фактори, правильні прийоми праці при застосуванні різних технологічних засобів, машин, механізмів, інструменту, правильне користування захисними засобами та інші питання, від яких залежить безпека праці на даному робочому місці.

1.1.Інструкція з охорони праці є нормативним документом, який встановлює вимоги безпеки при виконанні робітниками і службовцями робіт у виробничих приміщеннях, на території підприємства, на будівельних майданчиках та інших місцях, де працівники виконують доручену їм роботу або службові обов’язки.

1.2. Інструкції з охорони праці діляться на типові інструкції (для галузі) і інструкції для працюючих на даному підприємстві.

Інструкції можуть розроблятися як для працівників окремих професій (технік електрозв’язку, оператор комп’ютерного набору, лаборант, слюсар та ін.), так і для окремих видів робіт (на висоті, монтажні, ремонтні роботи та ін.).

1.3. Інструкції можуть бути також для персоналу, який веде вибухові роботи, обслуговує електричні установки і прилади, вантажопідйомні машини, котельні установки і для інших працівників, правила безпеки праці яких встановлені на міжгалузевих ігалузевих нормативних документах з охорони праці, спеціальних правилах і інструкціях, затверджених органами Держгірпромнагляду.

1.4. Інструкції повинні включати тільки ті вимоги, які стосуються безпеки праці і виконуються самими працівниками.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти