ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Реєстрація, розмноження і облік інструкцій

6.1.Затверджені інструкції для працівників реєструються службою охорони праці підприємства в журналі реєстрації (дод. 4) відповідно з порядком, встановленим міністерством (відомством). При відсутності цього порядку в міністерстві (відомстві) його встановлює керівник підприємства.

6.2. Порядок реєстрації, збереження і обліку типових інструкцій встановлюється міністерством (відомством).

6.3. Зареєстровані інструкції розмножуються (видаються) у необхідній кількості. Розмноження (видання) типових інструкцій організує міністерство (відомство), а інструкції для працівників - адміністрація підприємства.

6.4. Розмножувати (видавати) інструкції можна будь-якими способами, які забезпечують ідентичність копій і оригіналу.

6.5. Типові інструкції можуть бути розмножені (видані) у вигляді окремих брошур або збірників, інструкції для працівників - у вигляді брошур (для видачі на руки), збірників або одно сторінкових листків (для вивішення на робочих місцях або у видавничих відділах).

6.6. Інструкціями повинні бути забезпечені працівники, керівники зацікавлених підрозділів (служб) і профком підприємства.

6.6.1. Видача інструкцій для керівників підрозділів (служб) підприємства повинна проводитися службою охорони праці з реєстрацією в журналі обліку видачі інструкцій (дод. 5).

6.6.2. У керівника підрозділу (служби) підприємства повинен постійно зберігатися комплект діючих у підрозділі (в службі) інструкцій для працівників усіх професій і за всіма видами робіт даного підрозділу, а також перелік цих інструкцій, затверджених головним інженером підприємства.

6.6.3. У кожного керівника дільниці (майстра, виконроба і ін.) повинен бути в наявності комплект діючих інструкцій для працюючих за всіма професіями і видами робіт, існуючих на даній дільниці.

6.6.4. Інструкції для працівників можуть бути видані їм на руки під розписку в особовій карточці інструктажу для вивчення при первинному інструктажі, або вивішені на робочих місцях, дільницях, або ж зберігатися в місцях, доступних для працівника.

Місцезнаходження інструкцій визначає керівник підрозділу (служби) з врахуванням необхідності забезпечення простоти і зручності ознайомлення з ними.

Основні вимоги до інструкцій про заходи пожежної безпеки

(викладені згідно з додатком № 1 до Правил пожежної безпеки в Україні, введених в дію наказом Міністерства від 22.06.95 № 400 із змінами, внесеними згідно з Наказом МНС № 126 від 19.10.2004 р.)

7.1. Інструкції повинні розроблятися на основі діючих правил та інших нормативних актів з пожежної безпеки будівель, споруд, технологічних процесів, технологічного та виробничого обладнання.

Вони повинні встановлювати порядок та спосіб забезпечення пожежної безпеки, обов'язки і дії працівників у разі виникнення пожежі, включаючи порядок оповіщення людей та повідомлення про неї пожежної охорони, порядок евакуації тварин і матеріальних цінностей, застосування засобів пожежогасіння та взаємодії з підрозділами пожежної охорони.

Інструкції можуть мати як додаток план евакуації людей (тварин) і матеріальних цінностей.

7.2. Інструкції про заходи пожежної безпеки (далі - інструкції) діляться на такі види:

• загальні інструкції для підприємств, організацій, установ (далі - загальнооб’єктові інструкції);

• інструкції для окремих цехів, виробничих дільниць, лабораторій, приміщень тощо;

• інструкції щодо проведення пожежонебезпечних видів робіт, експлуатації технологічних установок, обладнання тощо.

• 7.2.1. У загальнооб’єктовій інструкції необхідно відображати основні положення з питань пожежної безпеки, у тому числі:

• порядок утримання території, будівель, приміщень, споруд, протипожежних розривів, під’їздів до будівель, споруд, вододжерел;

• вимоги щодо утримання шляхів евакуації;

• правила проїзду та стоянки транспортних засобів;

• місця зберігання (на території) та допустиму кількість розташування там сировини, напівфабрикатів та готової продукції;

• допустимість (місця) куріння;

• порядок використання відкритого вогню, проведення вогневих та інших пожежонебезпечних робіт;

• порядок збирання, зберігання та видалення горючих відходів виробництва;

• утримання та зберігання спецодягу;

• основні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки технологічних процесів;

• вимоги щодо зберігання пожежовибухонебезпечних речовин та матеріалів;

• правила утримання технічних засобів протипожежного захисту, у тому числі автоматичних установок та первинних засобів пожежогасіння;

• порядок огляду, приведення в пожежонебезпечний стан і закриття приміщень після закінчення роботи;

• особливості утримання електроустановок, вентиляційного та іншого інженерного обладнання, застосування опалювальних та інших нагрівальних приладів;

• обов’язки та дії працівників у разі пожежі із зазначенням:

а) порядку (системи) оповіщення людей про пожежу та виклику пожежної охорони;

б) порядку евакуації людей та матеріальних цінностей;

в) правил застосування засобів пожежогасіння та установок пожежної автоматики;

г) порядку аварійного вимкнення електрообладнання, вентиляції, зупинення роботи технологічного обладнання тощо.

7.2.2. В інструкціях для окремих приміщень (дільниць) повинні вказуватися:

• категорія приміщення з вибухопожежної та пожежної небезпеки з урахуванням ОНТП 24-86 (для виробничих, складських приміщень, лабораторій тощо);

• вимоги щодо утримання евакуаційних шляхів та виходів;

• місця для паління та вимоги до них;

• правила утримання приміщень, робочих місць, зберігання та застосування ЛЗР, ГР, пожежовибухонебезпечних речовин і матеріалів;

• порядок прибирання робочих місць, збирання, зберігання та видалення горючих відходів, прооливленого шмаття;

• утримання та зберігання спецодягу;

• місця, порядок та норми одночасного зберігання в приміщенні сировини, напівфабрикатів та готової продукції;

• умови проведення зварювальних та інших вогневих робіт;

• порядок огляду, вимкнення електроустановок, приведення в пожежонебезпечний стан приміщень та робочих місць, закриття приміщень після закінчення роботи;

• заходи пожежної безпеки при роботі на технологічних установках та апаратах, які мають підвищену пожежну небезпеку;

• граничні показники контрольно-вимірювальних приладів (манометрів, термометрів тощо), відхилення від яких можуть викликати пожежу або вибух;

• обов’язки та дії працівників у разі виникнення пожежі: порядок і способи оповіщення людей, виклику пожежної охорони, зупинки технологічного устаткування, вимкнення ліфтів, підйомників, вентиляційних установок, електропристроїв, застосування засобів пожежогасіння, послідовність евакуації людей та матеріальних цінностей з урахуванням дотримання техніки безпеки.

7.3. Інструкції повинні затверджуватися керівником підприємства або особою, яка виконує його обов’язки.


Міністерство освіти і науки України

Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова

Коледж зв’язку та інформатизації ім. О. С. Попова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом директора

КЗІ ОНАЗ ім. О. С. Попова

«____» ______ 20__ р. № ___

ІНСТРУКЦІЯ з охорони праці № _________

для студентів, які працюють в комп’ютерному класі

Загальні вимоги безпеки

1.1. Інструкція з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки при роботі в комп’ютерному класі з персональним комп'ютером (далі - Інструкція) встановлює основні вимоги щодо забезпечення охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки для студентів коледжу при роботі з персональним комп’ютером (далі - ПК).

1.2. При експлуатації ПК необхідно пам’ятати, що первинні мережі електроспоживання під час роботи знаходяться під напругою, яка є небезпечною для життя людини, тому необхідно користуватися справними розетками, відгалужувальними та з’єднувальними коробками, вимикачами та іншими електроприладами.

1.3. Робота в комп’ютерному класі супроводжується дією наступних небезпечних і шкідливих чинників:

- напруга зору,

- гіподинамія,

- монотонність праці,

- підвищений рівень статичної електрики,

- емоційні перевантаження,

- можливість ураження електричним струмом.

1.4. Для зниження і попередження шкідливої дії вищезгаданих чинників необхідно:

- для зниження рівня статичної електрики розташовувати екран дисплея на відстані не ближче 550 - 700 мм від очей студента;

- для зниження відображеною блискоті екран дисплея повинен розташовуватися перпендикулярно світловому потоку від віконних отворів або від електросвітильників;

- для зниження втоми очей освітленість робочого місця повинна бути не менше 300 - 500 люкс; яскравість свічення екрану - не менше 100 кл/м2; мінімальний розмір крапки, що світиться - не більше 0,6 мм; контрастність зображення знаку - не менше 0,8; частота регенерації - не менше 72 Гц.;

- для зниження впливу гіподинамії і емоційних перевантажень слід використовувати технологічні перерви і виконувати комплекс фізичних вправ, вказаних в Додатку 1.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти