ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Інформація для прийняття рішення щодо виходу на ринок

Мультивітамінів України

Загальна інформація

Україна - країна, яка нещодавно здобула незалежність, схо­жа за розміром території та чисельністю населення з Францією. Україна розташована в самому серці Східної Європи і має кордо­ни з такими країнами, як Росія, Білорусь, Польща, Угорщина, Молдова, Румунія і Туреччина. Стратегічне розташування і потен­ціал внутрішнього ринку України разом з великим потенціалом природних ресурсів і висококваліфікованою робочою силою, яка відносно низько оплачується, сприяють створенню унікальних можливостей бізнесу у сфері інвестування.

Таблиця 6

 

Головна інформація про Україну

 

Столиця Київ (~ 3 млн. населення)
Населення   52,135 мільйонів (46% - чоловіки; 54% - жінки)
Площа країни 607,700 км2
Рівень безробіття 0,6% у 1992 році (за даними Міністерства статистики)
Грошова одиниця карбованці (купони)
Офіційний курс обміну   1 $ США = 5900 купонів (Національний Банк України)
Неофіційний курс обміну 1 $ США = 15,000 - 25,000 купонів
Інфляція   70 - 80% на місяць (за даними Міністерства статистики)

 

Законодавча база

Положення законодавства, особливо ті, що стосуються інозем­ного інвестування, перебувають на стадії формування. Вони дуже часто зазнають важливих змін, і поки що не зрозуміло, чи будуть ці положення поліпшувати, а чи погіршувати умови інвестуван­ня. Чинна законодавча база дозволяє SED обрати одну з таких форм присутності на ринку України:

- заснування спільного підприємства з виробництва кінцево­го товару (мультивітамінів);

- заснування спільного підприємства з продажу кінцевого товару;

- заснування філіалу чи представництва фірми в Україні;

- створення пункту роздрібної торгівлі.

За чинним законодавством України спільні підприємства із закордонними інвестиціями, які створені у сферах оптової та роз­дрібної торгівлі, звільняються від сплати податку на прибуток упродовж 3-х років з початку пред'явлення першого прибутку і згодом сплачують 75% від встановленого рівня податку. Спільні підприємства, в продукції яких зацікавлена Україна, звільняють­ся від сплати податку на прибуток терміном до 5 років з подаль­шою виплатою податку в розмірі 50% від встановленого рівня.

Для організації продажу товарів в Україні SED потрібно отри­мати спеціальний дозвіл Міністерства охорони здоров'я на торгів­лю харчовими і медичними добавками. Цей дозвіл видається на основі сертифіката про відповідність цих товарів стандартам України. Лабораторні дослідження з метою встановлення такої відповідності повинні бути завершені протягом двох місяців з моменту подання заявки. Ціна сертифіката (дозволу) на продажі ліків в Україні коливається від $5000 до $15000 США за кожний товар, що пройшов випробування.

 

Система податків

Усі товари SED можуть бути класифіковані згідно з товарною номенклатурою митного тарифу України, який базується на гармо­нізованій системі опису та кодування товарів. З 1992 року Франція занесена до переліку «сприятливіших країн», тому для її товарів на­раховується зменшений митний тариф, який дорівнює 50% нормаль­ного тарифу. Є два можливі шляхи класифікації мультивітамінів (табл.. 7).

Таблиця 7

 

Варіанти класифікації мультивітамінів

 

1. Як харчовий додаток: (IV, 21, 06)  
Секція IV «Харчові продукти»
Група 21 «Змішані харчові продукти»
Позиція 06   «Харчові продукти, які не згадувалися вище»
Митний тариф   10%  
2. Як медикамент: (VI, 30, 04)  
Секція VI «Хімічна продукція»
Група 30 «Фармацевтична продукція»
Позиція 04   «Медична продукція, яка включає змішані або незмішані компоненти, що викорис­товуються з терапевтичним чи запобіж­ним наміром, у спеціальних упаковках для роздрібної торгівлі»
Митний тариф 0%

 

Крім того, передбачена додаткова сплата 0,15 % від вартості товару за митні формальності.

Залежно від обраної ознаки класифікації мультивітамінів варіанти формування по­датків представлені в табл. 8.

Таблиця 8

Формування податків на мультивітаміни

 

Ознака класифікації Харчові добавки Медикаменти
Місце продажу Супермаркети Аптеки
Митний тариф 10% 10%
Митні формальності 0,15% 0,15%
Податок на додану вартість 28% 28%
Податок на прибуток (як обумовлено вище)
Місцевий податок 3% 3%

 

Капали розподілу

Є 6 можливихканалів розподілу фармацевтичних товарів та продукції SED:

1. Система аптек.

2. Державна торговельна мережа (магазини, супермаркети тощо).

3. Мережа кооперативних іприватних магазинів.

4. Оптова торгівля через комерційні центри.

5. Великі виробничі підприємства, до складу яких входять
медичні центри та аптеки.

6. Спеціалізовані магазини SED.

 

4.1. Система аптек в Україні

Система аптек вУкраїні налічує приблизно 6000 установ, 170 з яких розташовані в Києві. Спеціальні секції, що продають ме­дикаменти у вільноконвертованій валюті, функціонують у 12 ап­теках. Майже 40% усіх аптек України розташовані у сільській місцевості. Середня торговельна площа кожного з пунктів про­дажу ліків нараховує 50 м2. Районні фармацевтичні управління функціонують у кожному районному центрі України. Приблизно по 200 аптек підпорядковуються кожному управлінню. Тим не менше, у Дніпропетровській, Харківській, Одеській та Львівській областях і в місті Києві кожне аптечне управління контролює ді­яльність понад 300 аптек.

 

4.2. Державна торговельна мережа (супермаркети)

Державна мережа супермаркетів нараховує приблизно 100 одиниць. Усі без винятку магазини перебувають у районних центрах і великих містах України.

 

4.3. Мережа кооперативних і приватних магазинів

Є понад 1000 відділень магазинів, які належать до системи «Укрспоживспілки» (Українська Спілка споживачів). Середня торговельна площа кожного магазину цього типу становить 20м2.

 

4.4. Оптова торгівля, через комерційні центри

В Україні налічується 26 комерційних центрів і 62 пункти оп­тової торгівлі, які керують оптовими закупками і розподіленням товарів між державними та кооперативними торговельними під­приємствами. Їх розміщення по території України рівномірне: 2 або З пункти оптової торгівлі і один комерційний центр на кожну область. Комерційні центри та пункти оптової торгівлі мають ве­ликі складські приміщення і місця продажу (від 2 до 5 тисяч м2).

 

4.5. Великі виробничі підприємства, до складу яких входять

медичні центри та аптеки

Таких підприємств налічується приблизно 1500 одиниць. Біль­шість із них має понад 2000 працівників.

 

4.6. Заснування фірмових магазинів SED

Створення спеціалізованого магазину зарубіжної фірми регу­люється Законом «Про іноземні інвестиції». Процедури засну­вання спеціалізованих магазинів спрощуються для фірм, які ма­ють представництво, спільне підприємство або дочірню компанію в Україні.

5. Конкурентне середовище

 

5.1. Українські конкуренти

До 1992 року на ринку України існувало тільки 16 видів полі­вітамінів (включаючи вітамін С), які вироблялися у колишньому СРСР (13 видів вироблялися на 11 фабриках Росії і 3 види — на 4 фабриках України). Необхідна кількість вітамінів в Україні в 1992 році становила 150 мільйонів одиниць. Українські заводи, що виготовляли вітаміни, використовували цілу низку компонен­тів та матеріалів, які поставлялися підприємствами Росії.

Сучасна ситуація на ринку вітамінів України характеризується такими трьома головними аспектами:

1. Внаслідок розірваних економічних зв'язків вітаміни з Росії не надходять на ринок України.

2. Перед українськими виробниками вітамінів постала серйоз­на проблема забезпечення виробництва складовими компонента­ми та матеріалами, які раніше надходили з Росії.

3. Зростають обсяги та асортимент імпортованих вітамінів і
зростає кількість зарубіжних конкурентів.

В Україні є 4 заводи, які виробляють вітаміни:

1. Київський завод вітамінів (м. Київ).

2. Одеський завод фармацевтичної хімічної амальгамації
(м. Одеса).

3.Уманський завод вітамінів (м. Умань, Черкаська область).

4.Межиріцький завод вітамінів (м. Межирічка, м. Кіровоград).

Головна проблема, з якою може зіткнутись SED, виходячи на український ринок - це ціна. Ринкові ціни на вітаміни українського виробництва є такими:

Таблиця 9

Вид вітамінів Ціна (купони) Ціна ($ США)
Ревіт 680 купонів 6 центів
Ундевіт 500 купонів 4 центи
Аскорбінова кислота з глюкозою 950 купонів 8 центів
Аскорбінова кислота з глюкозою (для ді­тей) 150 купонів 1 цент
Декамевіт 800 купонів 7 центів

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти