ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Види маркетингових стратегій за матрицею “Бостонської консалтингової групи”.

Види маркетингових стратегій за матрицею “Бостонської консалтингової групи”.

«Дійні корови» — (повільне зростання / висока частка) — товар у стадії зрілості, приносить великий прибуток, є джерелом фінансування для розвитку диверсифікації чи досліджень. Пріоритетна стратегічна мета — збирання врожаю (отримання максимального прибутку).

«Собаки» — (повільне зростання / мала частка) — нежиттєві товари — не приносять прибутку, не мають перспектив. Пріоритетна стратегія — деінвестування (скорочення), елімінування.

«Важкі діти» або «Знаки питання» (швидке зростання / мала частка) — проблематичні товари, потребують значного фінансування, мають шанси на успіх, оскільки ринок розширяється. Маркетингові стратегії — інтенсифікація маркетингових зусиль (стратегія посилення) або деінвестування(вихід з ринку).

«Зірки» — (швидке зростання / висока частка) — товари-лідери на швидко зростаючому ринку. Потребують значних ресурсів для підтримання зростання, однак завдяки високій конкурентоспроможності дають високий прибуток. Маркетингова стратегія — посилення для збереження позицій лідера.

 

Сутність SWOT-аналізу та характеристика його складових.

Стратегічний аналіз може здійснюватися за системою SWOT (strong — сила, weak — слабкість, opрortunities — можливості, threats — загрози).

Можливими показниками оцінки сильних і слабких сторін підприємства є: фінансовий потенціал, імідж, наявні можливості отримання доходів на масштабах, технологічний рівень виробництва, затрати, інноваційний потенціал, менеджмент, популярність торгової марки, розвинутість системи розподілення, конкурентна позиція на ринку, стан обладнання, асортимент продукції, прибут­ковість тощо.

Для зручності ці показники можуть бути об’єднані в групи: маркетинг, фінанси, виробництво, менеджмент.

Можливі показники оцінки можливостей та загроз від навколишнього бізнес-середовища: доступ до інших ринків (груп споживачів), можливості виходу на інші ринки, перспективи зростання місткості ринку, стан конкурентного середовища, форми конкурентної боротьби, поява товарів-субститутів, поведінка споживачів та інших суб’єктів ринку, політика уряду, темпи інфляції тощо.

Результати SWOT-аналізу можуть бути оформлені й у вигляді відповідної таблиці, або матриці

 

Сутність та завдання маркетингового управління портфелем бізнесу фірми.

Сукупність усіх стратегічнихгосподарських підрозділів у межахфірми становить портфель бізнесуфірми. Завдання стратегічногомаркетингу щодо управлінняпортфелем бізнесу такі: зміцнюватистановище стійких прибуткових СГП; розвивати,інвестувати перспективніСГП; виключати з діяльностінеприбуткові, безперспективні СГП;формува нові СГП.Основне завдання стратегічногоуправління портфелем бізнесу — оцінити становище і перспективикожного стратегічногогосподарськогопідрозділу у складі портфеля бізнесуфірми.Сутність маркетингового управлінняпортфелем бізнесу фірми полягаєвизначенні реального ринковогостановища стратегічнихгосподарськихпіддрозділів та стратегічних напрямівїх подальшого розвитку.Маркетингове управління портфелембізнесу фірми розв'язує такіосновні завдання:• визначення конкурентних позиційстратегічних господарських під-зділів фірми,• розподілення стратегічних ресурсівміж стратегічними господарсь-ми підрозділами фірми,• визначення напрямів стратегічного розвитку стратегічних госпо- рських підрозділів (від переважного розвитку до виключення зі складупортфеля бізнесу),• визначення пріоритетів розвиткупортфеля бізнесу,• зменшення стратегічної вразливостіпортфеля бізнесу фірми,• досягнення рівноваги між довго- такороткостроковими перспекти-ми розвитку фірми.Мета застосування усіх цих моделейоднакова: визначити конкурентнестановище стратегічнихгосподарських підрозділів та стратегіїїх розвитку.Відрізняються ці моделі між собою,по-перше, факторами, які становлятьїхню основу, по-друге, методикоювизначення становища стратегічнихгосподарських підрозділів фірми тастратегій їх подальшого розвитку.

 

 

Види маркетингових стратегій за матрицею “Бостонської консалтингової групи”.

«Дійні корови» — (повільне зростання / висока частка) — товар у стадії зрілості, приносить великий прибуток, є джерелом фінансування для розвитку диверсифікації чи досліджень. Пріоритетна стратегічна мета — збирання врожаю (отримання максимального прибутку).

«Собаки» — (повільне зростання / мала частка) — нежиттєві товари — не приносять прибутку, не мають перспектив. Пріоритетна стратегія — деінвестування (скорочення), елімінування.

«Важкі діти» або «Знаки питання» (швидке зростання / мала частка) — проблематичні товари, потребують значного фінансування, мають шанси на успіх, оскільки ринок розширяється. Маркетингові стратегії — інтенсифікація маркетингових зусиль (стратегія посилення) або деінвестування(вихід з ринку).

«Зірки» — (швидке зростання / висока частка) — товари-лідери на швидко зростаючому ринку. Потребують значних ресурсів для підтримання зростання, однак завдяки високій конкурентоспроможності дають високий прибуток. Маркетингова стратегія — посилення для збереження позицій лідера.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти