ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Оцінка обсягів виробництва, орієнтованих на стратегію оптимізації фінансового результату

Валовий фінансовий результат за інших рівних умов перебуває у певній залежності від обсягу виробництва. Прогнозний вибір обсягу виробництва, орієнтованого на максимальний прибуток, здійснюється шляхом ретельного аналізу взаємозалежності обсягів виробництва, доходів і витрат. Розглянемо таку залежність за даними табл. 2.10. У нашому прикладі прогнозна ринкова ціна продукції становить 120 грн. Прогнозні показники, які харак­теризують обсяги виробництва продукції, загальні витрати на її виготовлення, граничні витрати, взяті з табл. 2.8 і 2.9. Загальний дохід за кожним можливим обсягом випуску розраховується як добуток обсягу випуску та ціни реалізації. Граничний прибуток обчислюється як різниця між ціною реалізації продукції і сумою граничних витрат.

Аналіз табл. 2.10 показує, що при обсязі виробництва у 17 000 одиниць продукції підприємство має збиток у сумі 1050 тис. грн. Таким чином, для оцінки беззбиткового виробництва необхідно визначити нижню критичну точку виробництва.

Для цього розрахуємо додатковий обсяг виробництва, що перевищує 17 000 одиниць. Він дорівнює: 1 050 000 : 120 = 8750 одиниць. Таким чином, нижня критична точка виробництва — 25 750 одиниць (17 000 + 8750). За такого обсягу виробництва за ціною 120 грн. загальний дохід становить 3090 тис. грн. (120 · 25 750). Починаючи з цього обсягу виробництва (див. табл. 2.10) до обсягу виробництва у 157 тис. одиниць продукції прибуток постійно зростає і досягає свого максимального значення — 9450 тис. грн. Потім прибуток починає зменшуватися. Отже, верхня критична точка виробництва, яка забезпечує максимальну суму прибутку, становить 157 тис. одиниць продукції.При прогнозуванні обсягу виробництва деякі економісти орієн­туються на величину прибутку, яка припадає на одиницю продукції (див. табл. 2.10, гр. 9). Аналіз даних показує, що найбільший прибуток на одиницю продукції досягається при обсязі виробництва у 125 тис. одиниць (р. 4). Менеджери, які при прогнозуванні обсягів виробництва будуть виходити із максимального прибутку на одиницю продукції, не враховують, що у цьому разі сума прибутку становитиме лише 8250 тис. грн. Але аналіз таблиці свідчить, що при прогнозуванні доцільніше використовувати загальну суму прибутку. За даними табл. 2.10, за обсягу виробництва 157 тис. одиниць прибуток сягає свого максимального значення — 9450 тис. грн.

Аналіз показує, що оцінка прогнозного обсягу виробництва з позиції максимального прибутку на одиницю продукції не дає можливості визначити фактичний обсяг виробництва, який забезпечить підприємству максимальний прибуток.

Витрати виробництва, як вже згадувалося, класифікують на постійні і змінні. Постійні витрати мають місце навіть тоді, коли підприємство не виробляє продукції. До таких витрат відносяться: орендна плата за обладнання, амортизація необоротних активів, адміністративні витрати та інші в залежності від специфіки виробництва та його організації. Таким чином, підприємство зазнає збитків, які дорівнюють його постійним витратам. Для ук­раїнських підприємств така ситуація є досить поширеною і може бути зумовлена різними чинниками: зміною ринкової ситуації, зниженням конкурентоспроможності продукції, диверсифікацією виробництва тощо. У таких випадках, щоб зменшити збитки, підприємство повинно виробляти продукцію зі збитками. В залеж­ності від попиту на продукцію, а також ціни можливої реалізації у таких випадках стратегія підприємства полягає у мінімізації витрат або припиненні випуску продукції, якщо виробнича діяльність не зменшує постійні витрати.

За тих же обсягів виробництва і загальних витрат, які наведені у табл. 2.10, проаналізуємо вище розглянуту ситуацію у табл. 2.11. Припустимо, що ціна продукції на ринку під впливом різних ринкових чинників знизилася із 120 грн. до 53 грн. за одиницю.

Дані таблиці показують, що найбільші збитки спостерігаються за відсутності виробництва продукції. Починаючи з обсягу вироб­ництва у 17 тис. одиниць збитки зменшуються і сягають мінімуму при значенні цього показника 125 тис. одиниць. При подальшому зростанні випуску продукції збитковість збільшується. За обсягу виробництва 125 тис. одиниць продукції підприємство може зменшити свої збитки на 2125 тис. грн. (2250—125). Ця кіль­кість продукції і є найоптимальнішою в умовах стратегії, орієнтованої на мінімізацію витрат.

Якщо маркетингові дослідження не виключають можливості у майбутньому зниження ринкової ціни продукції, наприклад до 30 грн. за одиницю, то слід врахувати і таку можливу ситуацію. Розглянемо її на прикладі табл. 2.12.


Таблиця 2.11

Оцінка обсягів виробництва при зниженні ціни реалізації

№ рядка Обсяг випуску продукції (тис. одиниць) Ціна (грн.) Загальний дохід (тис. грн.) Загальні витрати (тис. грн.) Прибуток (+), збиток (–) (тис. грн.)
–2250
–2189
–775
–285
–125
–295
–498
–734
–1069
–1470
10 490 –1904

 

Таблиця 2.12

Оцінка подальшого зниження ціни реалізації

№ рядка Обсяг випуску продукції (тис. одиниць) Ціна (грн.) Загальний дохід (тис. грн.) Загальні витрати (тис. грн.) Прибуток (+), збиток (–) (тис. грн.)
–2250
–2580
–2500
–2700
–3000
–3400
–3810
–4230
–4680
–5150
10 490 –5630

Аналіз показує, що найменший збиток має місце при нульовому обсязі виробництва (–2250 тис. грн.). Це свідчить про необхідність припинення випуску даної продукції.

Знання методів прогнозування обсягів виробництва за різних стратегій розвитку підприємства дає змогу використовувати їх у практичній діяльності, а менеджерам усіх рівнів своєчасно розробляти, аналізувати і приймати рішення, які сприяють прогресу бізне

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти