ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


WPW – синдром Вольфа-Паркінсона-Уайта

В.П. Маленький

ТЕРАПІЯ В ТЕСТАХ

 

 

Навчальний посібник

 

Вінниця 2002

 


ББК 53. 5,3.

УДК 616-083.98.614.88

М 17

 

В. П. Маленький.

Терапія в тестах.Навчальний посібник. В.:ТВП «Книга-Вега» ВАТ «Віноблдрукарня», – 2002. – 312 с.

 

Спонсор видання ВАТ "Володарка".
Голова наглядової ради Л. Т. Гавриш.

 

Рецензенти:

А. С. Свінціцький - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри госпітальної терапії №2 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця;

І. Г. Ільніцький - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фтізіатрії та пульмонології Львівського державного медич-ного університету ім. Данила Галицького МОЗ України.

 

Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації (протокол № 5 від 13.11.2001 р.).

 

До посібника внесені тестові контрольні завдання адаптовані до нової програми з терапії для студентів 5-6 курсів і апробовані викладачами кафедри госпітальної терапії №1 ВДМУ ім. М.І. Пирогова. Порівняно з першим і другим виданнями усі розділи підручника докорінно перероблені і доповнені новими даними вітчизняної і зарубіжної літератури, довідковими матеріалами. Посібником можна користуватися як за допомогою комп¢ютерних програм так і безмашинним способом. Видання розраховане на викладачів, студентів старших курсів вищих навчальних закладів, лікарів–інтернів.

 

ISBN 966-621-080-0 (серія «Наука – Україні»)

IISBN 966-621-104-1

© В. П. Маленький, 2002.


ЗМІСТ

 

Список скорочень------------------------------------------------------------ 4

Передмова----------------------------------------------------------------------- 6

Розділ 1. Хвороби серцево-судинної системи-------------------------- 8

Розділ 2. Хвороби органів дихання-------------------------------------- 63

Розділ 3. Хвороби органів травлення------------------------------------ 86

Розділ 4. Хвороби нирок-------------------------------------------------- 122

Розділ 5. Хвороби системи крові--------------------------------------- 152

Розділ 6. Хвороби сполучної тканини--------------------------------- 192

Розділ 7. Професійні хвороби------------------------------------------- 203

Розділ 8. Хвороба від ліків----------------------------------------------- 238

Додаток 1. Історія хвороби---------------------------------------------- 248

Додаток 2. Перелік лікарських засобів-------------------------------- 257

Додаток 3. Перелік основних практичних навичок з терапії---- 277

Додаток 4. Критерії оцінки теоретичних знань--------------------- 281

Додаток 5. Перелік контрольних питань до диференційного
заліку з професійних хвороб--------------------------------------------- 282

Додаток 6. Білетна програма перевідного іспиту для
студентів 5го курсу---------------------------------------------------------- 285

Додаток 7. Список рекомендованої навчальної і навчально-методичної літератури 301

Додаток 8. Список літератури, використаної при
написанні посібника-------------------------------------------------------- 307

 


 

Список скорочень

 

AV – блокада – атріовентрикулярна блокада

AVД– дисоціація - атріовентрикулярна дисоціація

WPW – синдром Вольфа-Паркінсона-Уайта

АПФ – ангіотензинперетворюючий фермент

БА – бронхіальна астма

ГДК – гранично-допустима концентрація

ГКГ – глюкокортикостероїди

ЕКГ – електрокардіографія

ЕхоКГ – ехокардіографія

ЖЄЛ – життєва ємність легенів

ІХС – ішемічна хвороба серця

НВК – неспецифічний виразковий коліт

НПЗП – нестероїдні протизапальні препарати

НЦД – нейро-циркуляторна дистонія

ОФВ1 – об’єм форсованого видиху за 1 секунду

ПОШвид – пікова об’ємна швидкість видиху

РОС – ртутьорганічні сполуки

ССД – системна склеродермія

СЧВ – системний червоний вовчак

ТЕЛА – тромбоемболія легеневої артерії

УЗД – ультразвукове дослідження

ФГДС – фібро-гастро-дуоденоскопія

ФОС – фосфорорганічні сполуки

ХБ – хронічний бронхіт

ХНН – хронічна ниркова недостатність

ХОБ – хронічний обструктивний бронхіт

ХОС – хлорорганічні сполуки

ХСН – хронічна серцева недостатність

ЦВТ – центральний венозний тиск

ЦНС – центральна нервова система

ЧД – частота дихання

ЧСС – частота серцевих скорочень

ШОЕ – швидкість осідання еритроцитів


Передмова

 

Посібник є підсумком багаторічної роботи кафедри госпітальної терапії № 1 Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова по впровадженню нових комп¢ютерних технологій в педагогічний процес. Перші кроки в цьому напрямку зроблені 9 років тому, коли на кафедрі було обладнано один із перших на клінічних базах університету комп¢ютерний клас, створено навчально-контро-люючі програми, видано тестові завдання, проведено семінари для викладачів інших клінічних та теоретичних кафедр.

Сім років тому, на кафедрі був впроваджений тестовий контроль знань, як один із етапів перевідного екзамену для студентів 5 курсу. Це дало змогу поліпшити підготовку випускників до державних екзаменів.

В процесі роботи накопичувався досвід комп¢ютерного тестування, вдосконалювалися програми, тестові контрольні завдання. Назріла нагальна необхідність перевидання посібника для студентів з комплектом тестових завдань по різним розділам внутрішніх хвороб і професійної патології згідно нової програми з терапії, затвердженої Міністерством охорони здоров¢я України. В тестові завдання включені сучасні дані по етіології, патогенезу, діагностиці та лікуванню основних захворювань внутрішніх органів і професійної патології.

При підготовці до друку третього україномовного видання посібника “Терапія в тестах” були враховані зауваження і побажання рецензентів, викладачів суміжних кафедр терапевтичного профілю, студентів старших курсів, аспірантів, клінічних ординаторів і лікарів-практиків.

На відміну від перших двох видань до посібника включені типові ситуаційні задачі, перелік обов¢язкових лікарських засобів, які мають засвоїти студенти 5-6 курсів та практичних навичок, узгоджених на нараді завідуючих кафедрами госпітальної терапії медичних вузів України, інші інформаційні матеріали.

Україномовне видання значно збільшене в об¢ємі, побудова тестів така, яка дає змогу проводити визначення вихідного рівня знань та контроль засвоєння матеріалу, як за допомогою комп¢ютерної програми так і в безмашинному варіанті.

Посібник розрахований на викладачів, студентів старших курсів медичних вузів та лікарів-інтернів.

Ми з вдячністю приймемо усі зауваження і побажання, які будуть враховані при перевидані посібника.


 

ХВОРОБИ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ

 

Які з наведених симптомів не характерні для нейроциркуляторної дизтонії (НЦД)?

а) пітливість;

б) поліурія;

в) епізоди підвищення артеріального тиску (АТ);

г) спрага;

д) серцебиття;

е) головний біль.

 

Які з наведених змін ЕКГ не характерні для НЦД?

а) негативні зубці Т в правих грудних відведеннях;

б) дихальна аритмія;

в) блокада лівої ніжки пучка Гіса;

г) суправентрикулярна екстрасистолія;

д) миготлива аритмія.

 

3. Виберіть ознаки, характерні для больового синдрому при НЦД:

а) виникає при фізичному навантаженні;

б) довготривалий, ниючого характеру;

в) зникає при прийомі нітрогліцерину;

г) ірадіює в нижню щелепу;

д) зменшується при вживанні корвалолу.

 

Для якого ступеня атріовентрикулярної блокади є характерним аритмічний пульс?

а) неповна AV-блокада І ступеню;

б) неповна АV-блокада, 2:1;

в) неповна АV-блокада ІІ ступеню (періоди Самойлова-Венкебаха);

г) повна AV-блокада.

 

22. Виберіть аускультативні дані, характерні для повної атріовентрикулярної блокади:

а) І тон на верхівці ослаблений;

б) І тон на верхівці посилений;

в) систолічний шум на верхівці;

г) різна гучність І тону при ритмічному скороченні шлуночків;

д) гарматний тон Стражеска.

 

23. Виберіть оптимальні препарати для надання невідкладної допомоги при повній AV-блокаді проксимального типу, що виникла на тлі гострого інфаркту міокарду:

а) сальбутамол;

б) атропін;

в) ізадрин;

г) гідрокортизон;

д) преднізолон.

 

24. Виберіть методи лікування хронічної повної AV-блокади проксимального типу:

а) ізадрин;

б) гідрокортизон;

в) постійна електростимуляція серця;

г) серцеві глікозиди за умов розвитку серцевої недостатності.

 

Які симптоми є спільними для суправентрикулярних і вентрикулярних тахікардій?

а) раптовий початок;

б) поступовий початок;

в) пульс ритмічний, частота до 140 на хвилину;

г) пульс ритмічний, частота понад 140 на хвилину;

д) пульс аритмічний, частий.

 

Які порушення ритму можуть спостерігатися при НЦД за кардіальним типом?

а) синусова тахікардія;

б) синусова брадикардія;

в) синусова аритмія;

г) миготлива аритмія;

д) пароксизмальна тахікардія, передсердна форма;

е) пароксизмальна тахікардія, вентрикулярна форма.

 

Який із засобів є неефективним при пароксизмальній передсердній тахікардії?

а) масаж каротидного синусу;

б) атропін;

в) дігоксин;

г) верапаміл;

д) обзідан.

 

У хворої, 34 років, яка знаходилась на лікуванні з приводу ревматичного ендоміокардиту, раптово виник напад серцебиття. Пульс – 200 за хвилину, ритмічний, малий. На ЕКГ інтервали R-R однакові, шлуночкові комплекси не змінені.

Хвора, 36 років, яка знаходилась в стаціонарі з приводу ревматизму І ст. активності, рецидивуючого ендоміокардиту, складної мітральної вади серця, СН І, раптово втратила свідомість, упала в коридорі. Черговим персоналом перенесена в палату. Під час огляду лікарем у хворої з’явились клонічні судоми. Пульс 32 за хвилину, ритмічний, малий. АТ – 90/70 мм рт. ст.

Ваш діагноз?

а) ІХС: стенокардія, що вперше виникла;

б) метаболічна кардіоміопатія;

в) НЦД з кардіалгічним синдромом;

г) ІХС: прогресуюча стенокардія напруги і спокою.

 

Чоловік, 50 років, після тяжкої фізичної праці раптово відчув болі в лівій половині грудної клітки, що посилювались під час рухів тулубу та вдоху, поколюючого характеру. При пальпації передньої поверхні грудної клітки виявляється локальна болісність в IV міжребер’ї зліва.

Хворий, 65 років, протягом 30 років страждає артеріальною гіпертензією з періодичним підвищенням артеріального тиску до 180/110 мм рт. ст. 3 роки тому переніс інфаркт міокарду. Під час огляду стан відносно задовільний, АТ 150/90 мм рт.ст. ЧСС 68 за хвилину. Під час обстеження ліва границя відносної тупості серця зміщена вліво, у ІІ міжребер’ї праворуч від груднини – систолічний шум, що проводиться на сонні артерії, ІІ тон серця посилений. Артерії очного дна звужені, звивисті. На ЕКГ- ознаки перенесеного інфаркту міокарду та гіпертрофії лівого шлуночка.

Під час огляду хворого, 42 років, виявлені зміщення відносної тупості серця вліво, посилення верхівкового поштовху, симптом систолічного тремтіння та послаблення ІІ тону в ІІ міжребер’ї праворуч від груднини.

Річний хворий скаржиться на тупі болі в області серця, задишку які дещо зменшуються в положені ортопное. Ці симптоми з’явились протягом останніх двох тижнів. Виявлено ослаблення тонів серця, зниження пульсового тиску до 25 мм рт.ст. під час глибокого вдоху.

Хворий, 64 років, страждає гіпертонічною хворобою і стенокардією ІІ функціонального класу. Під час огляду: шкіра звичайного кольору, в легенях везикулярне дихання, хрипів немає. АТ – 180/100 мм рт.ст. ЧСС – 86 за хвилину. На ЕКГ – ритм синусовий, поодинока шлуночкова екстрасистолія.

Ваш діагноз?

а) ІХС: стабільна стенокардія ІІ функціонального класу;

б) ревматизм;

в) міокардит;

г) НЦД за змішаним типом.

 

229. Чоловік, 58 років, що страждає гіпертонічною хворобою, під час нападу головного болю почав кашляти з виділенням рожевого пінястого харкотиння.

Попередній діагноз?

а) інфаркт міокарду в області задньобокової стінки лівого шлуночка;

б) приступ варіантної стенокардії за типом Prinzmetal;

в) дилатаційна кардіоміопатія;

г) тривалий приступ стенокардії;

д) гострий перикардит.

 

231. Хворий, 46 років, скаржиться на стискаючі болі в області серця з ірадіацією в ліву руку, що виникли під час фізичного навантаження і тривають біля 10 хвилин.

Хворий, 42 років, скаржиться на болі стискаючого характеру в області серця, що виникають при незначному фізичному навантаженні, супроводжуються слабкістю, ірадіюють в нижню щелепу. Болі виникли вперше біля 2-х тижнів тому. Під час реєстрації ЕКГ в момент нападу виявлена горизонтальна депресія сегменту ST більше 1 мм в лівих грудних відведеннях.

Ваш діагноз?

а) ІХС: стенокардія, що вперше виникла;

б) НЦД з кардіалгічним синдромом;

в) ІХС: стабільна стенокардія ІІ функціонального класу;

г) ІХС: прогресуюча стенокардія напруги і спокою.

 

234. 57-річний хворий скаржиться на загруднинні болі стискаючого характеру, що виникають 1-2 рази на місяць протягом року, ірадіюють під лопатку, припиняються протягом півгодини після вживання нітрогліцерину. Під час холтерівського моніторування вдалось зафіксувати в момент нападу підйом сегменту ST у відведеннях V2-5, що досягає максимуму у відведеннях V3-4. На наступний день сегмент ST розміщувався на ізоелектричній лінії, динаміки в порівнянні з ЕКГ, що реєструвалась в минулому, не було.

Ваш діагноз?

а) ІХС: прогресуюча стенокардія напруги і спокою;

б) НЦД з кардіальним варіантом;

в) ІХС: стенокардія, що вперше виникла;

г) ІХС: стабільна стенокардія ІІ функціонального класу.

 

236. У хворого, що страждає стабільною стенокардією ІІ функціонального класу, протягом останніх 5 днів значно збільшилась кількість больових приступів, різко знизилась толерантність до фізичного навантаження, з¢явились напади болю в стані спокою. Пацієнт збільшив дозу нітрогліцерину.

Ваш діагноз?

а) ІХС: стенокардія, що вперше виникла;

б) кардіальний варіант НЦД;

в) ІХС: стабільна стенокардія ІІ функціонального класу;

г) ІХС: прогресуюча стенокардія напруги і спокою.

 

237. Хворий, 70 років, з високим АТ, на тлі якого виник набряк легень. ЧСС – 110 за хвилину. АТ – 180/130 мм рт.ст.

Що являє собою плеврит?

а) самостійне захворювання;

б) прояв (симптом) іншого захворювання;

в) системне захворювання;

г) отруєння.

 

2. Етіологічні фактори плевриту:

а) пневмокок;

б) стрептокок;

в) грамнегативна флора;

г) мікобактерії Коха;

д) віруси;

е) гриби.

 

3. Причини плевриту неінфекційної природи:

а) мікседема;

б) кардіоміопатії;

в) геморагічний васкуліт;

г) пухлина плеври;

д) травма грудної клітки.

 

4. Причини інфекційного плевриту:

а) пневмонія;

б) туберкульоз;

в) кір;

г) скарлатина;

д) бронхіт.

 

5. Причини ексудативного плевриту:

а) туберкульоз;

б) колагенози;

в) травми грудного відділу хребта;

г) пневмонія;

д) гемофілія.

 

У хворого 65 років, через 3 роки після перенесеного інфаркту міокарду, поступово наростала задишка, виявлено плевраль-ний випіт при відсутності болю в грудній клітці, лихоманки та змін в аналізі крові. Яка найбільш вірогідна причина утворення випота?

а) постінфактний синдром;

б) туберкульоз легенів;

в) системний червоний вовчак;

г) інфаркт легені;

д) хронічна недостатність кровообігу.

 

Хворий, 42 років, звернувся зі скаргами на напади малопродуктивного кашлю, які частіше виникають вночі, а також вдень при фізичному навантаженні. Хворіє протягом 2 місяців. Після перенесеної пневмонії зберігався малопродуктивний кашель. Не курить. З дитинства страждає атопічним дерматитом.

При огляді: в легенях дихання жорстке, з обох сторін вислуховуються сухі свистячі хрипи. В аналізі крові еозинофілія (8%), рентгенографія органів грудної клітки - інфільтративних змін не виявлено.

Якому синдрому відповідає наступна копроцитограма: кашоподібний світло-жовтий кал кислої реакції з незначною кількістю жирів та мил, дуже великою кількістю крохмалю, неперетравленої клітковини, йодофільної флори?

а) синдром гнильної дизпепсії;

б) синдром бродильної дизпепсії;

в) синдром сповільненої евакуації з товстої кишки;

г) синдром недостатнього травлення в тонкій кишці;

д) синдром прискореної евакуації з тонкої кишки.

 

Якому синдрому відповідає копроцитограма: рідкий, світло-жовтий кал лужної реакції, значна кількість м’язових волокон, жирів та мил, дуже багато крохмалю, неперетравленої клітковини, небагато сполучної тканини, йодофільної флори?

а) синдром гнильної дизпепсії;

б) синдром бродильної дизпепсії;

в) синдром сповільненої евакуації з товстої кишки;

г) синдром прискореної евакуації з товстої кишки;

д) синдром змішаної дизпепсії.

 

Що являє собою амілоїдоз?

а) аутоімунне дифузне захворювання сполучної тканини;

б) системне захворювання з утворенням та відкладенням в тканинах особливого еозинофільного білка;

в) розростання в нирках сполучної тканини.

 

При огляді: блідий, шкіра покрита липучим холодним потом, набряків немає. Пульс 90 за хв., ритмічний, напружений. АТ 160/100 мм рт.ст. В легенях дихання везикулярне. Живіт здутий, в правій клубовій ділянці болючий. Симптоми Ортнера, Кера, Георгієвського негативні. Ділянка підшлункової залози неболюча. Печінка та селезінка не пальпуються. Пальпація ділянки правої нирки болюча. Симптом Пастернацького позитивний справа.

У хворого, 28 років, під час лабораторного обстеження для оформлення санаторно-курортної карти були виявлені зміни в сечі - білок 0,33 г/л, лейк. 3-5, еритр. 1-3 в п/з, гіалінові циліндри – поодинокі в препараті. Вперше такі зміни в сечі були виявлені під час ГРВІ два роки тому. Госпіталізований в стаціонар для уточнення діагнозу. Скарг не висуває.

Загальний стан задовільний. Шкіра нормального кольору, набряків немає. З боку внутрішніх органів без патологічних змін. АТ 120/70 мм рт.ст. Аналіз сечі: білок від слідів до 0,066 г/л. Лейкоцити та еритроцити поодинокі в п/з. Проба Нечипоренка: лейкоцити – 6500, ер. – 1500, циліндри – 10, добова протеїнурія 0,38 г. Проба Зимницького: коливання відносної щільності – 1011 – 1028. Проба Реберга – креатинін крові 0,06 ммоль/л, клубочкова фільтрація 98 мл/мин. При в/в урографії патології не виявлено.

Ваш клінічний діагноз?

а) первинно-хронічний гломерулонефрит із сечовим синдромом;

б) первинний амілоїдоз нирок;

в) гострий гломерулонефрит, сечовий синдром;

г) гострий пієлонефрит;

д) первинний двобічний хронічний пієлонефрит, латентна форма, фаза неповної ремісії.

 

Хворий, 56 років, скаржиться на: загальну слабкість, головний біль, порушення зору, набряки під очима, відчуття нестачі повітря, зменшення кількості сечі, зміни її кольору (кров’яниста, з піною). Скарги з’явилися після ангіни, перенесеної 2 тижні тому.

При огляді: блідий, обличчя одутловате, набряки нижніх повік, гомілок. Пульс 54 на хв., ритмічний. АТ 180/120 мм рт.ст. I тон серця послаблений, акцент II тону на аорті. При аускультації над задньо-боковими відділами легенів вислуховуються дрібнопухирцеві незвучні вологі хрипи. Під час огляду почався напад клонічних судом.

Аналіз крові: ер. 5,0х1012/л, Hb 120 г/л, лейк. 4,0х109/л, ШОЕ – 14 мм/г. Загальний білок - 63,0 г/л, альфа 1 – 7%, альфа 2 – 9%, бета – 11%, гамма – 21%. Холестерін крові 9,6 ммоль/л. Креатинін сироватки крові 0,04 ммоль/л. Аналіз сечі: відносна щільність 1015, реакція кисла, білок – 19,8 г/л, цукор – немає, ер. 10-15 п/з незмінені, циліндри – гіалінові та зернисті поодинокі в п/з. Добова кількість сечі 1000 мл. Кількість білка в сечі за добу – 19,8 г. На радіоізотопній ренограмі – порушення екскреторних фаз обох нирок.

Ваш діагноз?

а) амілоїдоз нирок, нефротична стадія; симптоматична артеріальна гіпертензія;

б) гіпертонічна хвороба, II ст., гіпертонічний криз, набряк легень;

в) гіпертонічна хвороба, III ст., гіпертензивна енцефалопатія ІІІ ст;

г) гострий гломерулонефрит, нефротичний синдром; симптоматична артеріальна гіпертензія, гостра лівошлуночкова недостатність, енцефалопатія;

д) гіпертонічна ІІІ ст. ІХС: атеросклеротичний кардіосклероз, СН 2Б, по лівошлуночковому типу; гіпертонічна хвороба III ст.

 

Чоловік, 38 років, захворів 4 роки тому після переохолодження. З’явились набряки на обличчі, які поступово росповсюджувались по всьому тілу. Турбує головний біль, швидка втомлюваність, загальна слабкість, виділяє зменшену кількість сечі.

При огляді: шкіра бліда, суха, набрякла, обличчя одутле. Пульс 88 на хв. Тони серця звучні. АТ 150/90 мм рт.ст. Легені – без особливостей. Живіт при пальпаціі м’який, безболісний. Печінка не пальпується.

Лабораторні дані: Аналіз крові: ер. 3,64х1012/л, Hb 100 г/л, ШОЕ – 55 мм/г. Креатинін – 0,12 ммоль/л. Сечовина – 8,0 ммоль/л. СРБ - +++. Загальний білок - 58 г/л. Альбуміни – 35%, глобуліни: альфа-2 – 29%, гамма – 22%. Добова кількість сечі – 1555 мл. Добова протеїнурія – 19800 мг. Аналіз сечі: відносна щільність 1009, білок – 16,5 г/л, лейк. 4-8 в п/з, ер. – значна кількість, багато гіалінових та зернистих циліндрів.

Ваш діагноз?

а) первинний хронічний пієлонефрит, фаза активного запалення;

б) первинний хронічний гломерулонефрит із нефротичним синдромом, гіпертензивна стадія, фаза загострення;

в) гіпертонічна хвороба I ст.;

г) амілоїдоз нирок, нефротична стадія, ХНН I ст.;

д) туберкульоз нирок; вторинний хронічний двобічний пієлонефрит, азотемічна форма, активна фаза.

 

Хвора, 42 років, госпіталізована в терапевтичне відділення із скаргами на загальну слабкість, сонливість, зниження апетиту, нудоту, блювання, свербіж, запаморочення, судоми м’язів ніг. Захворіла 8 років тому під час вагітності.

При огляді: стан тяжкий, шкіра суха, бліда, пружність шкіри знижена. Набряків немає. Пульс 88 на хв., ритмічний. АТ 160/70 мм рт.ст. Ліва границя серця зміщена вліво від середньо-ключичної лінії на 1 см. При аускультації серця на верхівці перший тон послаблений, акцент другого тону над легеневою артерією. В легенях патології не виявлено. З рота запах аміаку.

Лабораторні дані: Аналіз крові: ер. 3,4х1012/л, Hb 82 г/л, лейк. 5,2х109 г/л, ШОЕ – 65 мм/г. Креатинін крові – 0,47 ммоль/л. Сечовина крові – 16,5 ммоль/л. Добова кількість сечі – 1250 мл. Добова протеїнурія – 2,470 мг. Аналіз сечі: відносна щільність 1014, білок – 0,99 г/л, лейк. 2-3 в п/з, ер. – 4-5 в п/з, циліндри гіалінові 2-3 в п/з, циліндри зернисті 1-2 в п/з. Аналіз сечі за Нечипоренком – лейкоцитів – 1000, еритроцитів – 2000.

Ваш діагноз?

а) первинно-хронічний гломерулонефрит із сечовим синдромом, фаза загострення, ХНН II ст.;

б) первинний хронічний пієлонефрит, анемічна форма, фаза загострення, ХНН II ст.;

в) системний червоний вовчак, хронічний перебіг; гломерулонефрит, нефротичний синдром, ХНН II ст.;

г) амілоїдоз нирок, протеїнурична стадія, ХНН II ст.;

д) первинно-хронічний гломерулонефрит, нефротичний синдром, фаза загострення, ХНН II ст.

 

Хворий, 46 років, госпіталізований із скаргами на набряки обличчя, ніг, загальну слабкість, анорексію, задишку при невеликому фізичному навантаженні, порушення зору, носову кровотечу, невеликі крововиливи в шкіру живота. 7 років тому перехворів ангіною та з аналогічними скаргами лікувався в стаціонарі.

При огляді: обличчя бліде, жовтувате, набрякле, набряки гомілок та стоп. Поодинокі геморагії на животі та передній грудній стінці, сліди розчухів. Пульс 96 на хв., ритмічний. АТ 160/100 мм рт.ст. При аускультації серця I тон послаблений, систолічний шум, акцент II тону над аортою. З боку легень патологічних змін не виявлено. Симптом Пастернацького негативний з обох боків.

Лабораторні дані: Аналіз крові: ер. 2,6х1012/л, Hb 70 г/л, КП – 0,9, лейк. 7,2х109/л, ШОЕ – 60 мм/г. Фібриноген 6210 мг/л. Креатинін крові – 0,9 ммоль/л. Холестерин крові 9,2 ммоль/л. Аналіз сечі: світло-жовтий колір, відносна щільність 1009, реакція кисла, прозорість – каламутна, білок – 6,6 г/л, лейк. 6-8 в п/з, ер. – 10-12 в п/з, циліндри гіалінові 3-4 в п/з, циліндри зернисті 5-6 в п/з. Добовий діурез – 1400 мл. Кількість білка – 9240 мг/доб. На очному дні - дрібнокраплинні крововиливи та білі вогнища дегенерації (ретинопатія).

Ваш діагноз?

а) первинно-хронічний гломерулонефрит, нефротичний синдром, симптоматична артеріальна гіпертензія, ХНН III ст., анемія, фаза загострення;

б) амілоїдоз нирок, азотемічна стадія, ХНН III ст.;

в) системний червоний вовчак, хронічний перебіг, акт. фаза, III ст. активності; нефрит, нефротичний синдром, ХНН III ст., анемія;

г) первинно-хронічний пієлонефрит, азотемічна форма, симптоматична артеріальна гіпертензія, ХНН III ст., анемія;

д) вторинно-хронічний гломерулонефрит, нефротичний синдром, гіпертензивна стадія, ХНН III ст., фаза загострення.

 

Хвора, 47 років, скаржиться на загальну слабкість, набряки на обличчі, постійний головний біль, болі в ділянці печінки, зниження апетиту, порушення сну. Більше 10 років хворіє на хронічний гнійний гайморит.

При огляді: шкіра суха, бліда, набряки на обличчі, гомілках, стопах. Пульс 80 на хв., аритмічний, екстрасистолія. АТ 180/90 мм рт.ст. Межі серця розширені вліво, I тон помірно послаблений, акцент II тону на аорті. Легені - без особливостей. Живіт здутий, неболючий при пальпації. Печінка + 4 см, край щільний, неболючий, загострений. Пальпується нижній полюс селезінки на 2 см нижче лівої реберної дуги, щільна, неболюча.

Ваш діагноз?

а) вторинний амілоїдоз нирок, нефротична стадія з гіпертензівним синдромом, без порушення функції нирок; хронічний гнійний гайморит;

б) вторинний хронічний пієлонефрит, гіпертензивна форма; хронічний гнійний гайморит;

в) гострий дифузний гломерулонефрит із нефротичним та гіпертонічним синдромами; хронічний гайморит;

г) гіпертонічна хвороба II ст., хронічний гайморит;

д) вторинно-хронічний гломерулонефрит з нефротичним синдромом, гіпертензивна стадія, фаза загострення; хронічний гайморит.

 

Хвора, 52 років, госпіталізована в терапевтичне відділення з скаргами на загальну слабкість, задишку, біль за грудниною, головний біль, нудоту, блювання, м’язеві посмикування, свербіж, схуднення, носові кровотечі, біль в поперековій ділянці, периодичне підвищення температури тіла.

При огляді: блідо-жовтуватий колір обличчя, “синці” на руках та ногах. Шкіра суха, сліди розчухів, язик сухий, коричневий, з рота запах аміаку. Пульс 90 на хв, аритмічний, напружений. АТ 170/120 мм рт.ст. Над верхівкою серця вислуховується “ритм галопу”, в V точці – шум тертя перикарду. В нижніх відділах легенів вислуховуються дрібнопухирцеві вологі незвучні хрипи. Живіт здутий, болючий. Печінка + 4 см, ущільнена. Селезінка не пальпується. Права нирка пальпується на рівні гребінцевої лінії таза, горбиста. Ліва – на 5 см нижче лівої реберної дуги. Симптом Пастернацького позитивний з обох боків. Набряків немає.

Лабораторні дані: Аналіз крові: ер. 2,49х1012/л, Hb 68 г/л, ЦП – 0,85, ШОЕ – 85 мм/г. Сечовина – 56,6 ммоль/л. Креатинін крові – 1,4 ммоль/л. Фібриноген 7,7 г/л. Холестерин крові 3,1 ммоль/л. Загальний білок – 76 г/л. Альбуміни – 39 %. Глобуліни: альфа-1 – 5%, альфа-2 – 10%, бета – 17%, гамма – 29%. Аналіз сечі: світлий колір, відносна щільність 1005, білок – 1,2 г/л, цукор – не виявлено, лейк. – покривають все п/з. Добовий діурез – 600 мл. Проба Реберга - величина клубочкової фільтраціі 10 мл/хв. УЗД нирок – полікістоз нирок. ЕКГ – шлуночкова екстрасистолія, ознаки субепікардіальної ішемії та гіпертрофії лівого шлуночка.

Ваш попередній діагноз?

а) алергічна реакція;

б) інфекційний артрит;

в) геморагічний васкуліт;

г) ревматизм;

д) кір.

 

149.Хворий, 34 років, звернувся за допомогою до терапевта з вираженим анемічним та геморагічним сидромами. В аналізі крові: ер. 1,1х1012/л, Hb 54 г/л, тромбоцити – 48,0х109/л, лейкоцити 15х109/л, бласти – 57%, сегментоядерні -12%, лімфоцити – 23%, моноцити –8%, ШОЕ – 67 мм/год. В мієлограмі – 74% бластних клітин.

Ваш діагноз?

а) хронічний лімфолейкоз;

б) гострий лейкоз;

в) інфекційний мононуклеоз;

г) хвороба Верльгофа;

д) апластична анемія.

 

150.Хвора, 20 років, скаржиться на появу жовтяниці, темної сечі, загальну слабкість, запаморочення, болі в лівому підребер¢ї. Жовтяниця спостерігається з дитинства. Шкіра та слизові оболонки лимонно-жовті, свербіжу та геморагій немає. Пульс 100 за хвилину ритмічний. АТ 120/80 мм рт.ст. Тони звучні, систолічний шум над усіма точками. Дихання везикулярне. Живіт м¢який. Печінка +1 см, селезінка +8 см.

Аналіз крові: гемоглобін 50 г/л, ер. 1,5х1012/л, КП 1,0, ретикулоцити 210 0/00, тромбоцити 240х109/л, лейкоцити 12,0х109/л, п/я 5%, с/я нейтр. 75%, лімфоцити 15%, моноцити 5%. Мікросфероцитоз +++, ШОЕ 20 мм/год.

Встановіть попередній діагноз:

а) вірусний гепатит;

б) спадкова мікросфероцитарна анемія;

в) хронічний холецистит, фаза загострення;

г) хронічний мієлолейкоз.

 

151.Чоловік, 40 років, скаржиться на лихоманку, слабкість, запаморочення, жовтяницю, тяжкість в лівому підребер¢ї. Шкіра та слизові оболонки блідо-жовті, свербіжу та геморагій немає. Пульс 92 за хвилину, ритмічний. АТ 120/80 мм рт.ст. Тони звучні, систолічний шум над усіма точками. Живіт м¢який. Печінка +2 см, селезінка +4 см.

Аналіз крові: гемоглобін 60 г/л, еритроцити 1,8х1012/л, КП 1,0, ретикулоцити 290 0/00, тромбоцити 200х109/л, лейкоцити 14,0х109/л, юні 3%, п/я 5%, с/я 72%, лімфоцити 15%, моноцити 5%. ШОЕ 50 мм/год. Середній діаметр еритроцитів 8,0 мкм. Пряма проба Кумбса позитивна.

Який попередній діагноз?

а) цироз печінки;

б) хвороба Мінковського - Шоффара;

в) набута аутоімунна гемолітична анемія;

г) лептоспіроз.

 

Жінка, 40 років, скаржиться на загальну слабість, запаморочення, сухість шкіри, бажання їсти крейду, ламкість нігтів. В анамнезі 4 доношених вагітності з лактаціями протягом року кожна. Оглянута гінекологом – фіброміома 8 тижнів, ускладнена метрорагіями. За релігійними переконаннями дотримується вегетаріантського способу харчування.

Шкіра бліда, численні геморагії. Периферійні лімфовузли не збільшені. Пульс 100 за хвилину, ритмічний. АТ 110/70 мм рт.ст. Тони звучні, систолічний шум над усіма точками аускультації. Перкуторний звук притуплений в нижніх відділах легень. Там же послаблення везикулярного дихання, звучні дрібнопухирчасті хрипи. Живіт м’який, безболісний. Печінка, селезінка не збільшені.

Аналіз крові: гемоглобін 50 г/л, еритроцити 1,5х1012/л, КП 1,0, ретикулоцити 10/00, тромбоцити 16х109/л, лейкоцити 2,2х109/л, с/я нейтрофіли 24%, лімфоцити 72%, моноцити 4%. ШОЕ 60 мм/год.

Встановіть діагноз.

а) сальмонельоз, рецидив;

б) гострий лейкоз, алейкемічна форма;

в) апластична анемія;

г) хронічний лімфолейкоз.

 

Хвора, 30 років, скаржиться на загальну слабкість, мерехтіння “мушок” перед очима, болі в язиці, нудоту, поганий апетит, відчуття “ватних ніг”. 12 років спостерігається з приводу атрофічного гастриту.

Шкіра бліда, геморагій немає. Осалгія, стерналгія негативні. Язик “лакован”. Пульс 90 на 1 хвилину, ритмічний. І тон послаблений на верхівці, систолічний шум на верхівці. Дихання везикулярне. Живіт м’який, болючий в епігастральній області. Порушення чутливості в ногах.

Аналіз крові: гемоглобін 60 г/л, еритроцити 1,5х1012/л, КП 1,2, тромбоцити 140х109/л, лейкоцити 3,0х109/л, с/я нейтрофіли 45%, лімфоцити 50%, моноцити 5%. ШОЕ 30 мм/год. Мегалоцити. Тільця Жоллі, кільця Кебота, гіперсегментація ядер нейтрофілів.

Призначте лікування.

а) еритроцитарна маса;

б) препарати заліза;

в) вітаміни В12;

г) глюкокортикостероїди;

д) цитостатики.

 

Шкіра бліда. Пов’язка намокла від крові. Пульс 90 за хвилину, ритмічний. АТ 100/70 мм рт.ст. Тони серця звучні. Дихання везикулярне. Живіт м’який, безболісний. Ліктьові, колінні, гомілково-ступеневі суглоби деформовані, рухи в них обмежені.

Час згортання крові по Лі-Уайту 18 хвилин. Тривалість кровотечі по Дюке 4 хвилини. Індекс ретракції кров’яного згустку 0,3. Кількість тромбоцитів 200х109/л. Проба Кончаловського негативна. Час рекальцифікації плазми 12 хвилин. Протромбіновий індекс 90%. Фібриноген 3 г/л.

Призначте лікуванння.

а) кріопреципітат;

б) аспірин;

в) преднізолон;

г) реополіглюкін.

 

Хворий, 16 років, скаржиться на висипання на стопах і гомілках, болі в гомілково-ступневих суглобах, субфебрильну температуру тіла, зміну кольору сечі по типу “м’ясних помиїв”. Захворів гостро після переохолодження.

Шкірні покрови нормального кольору, на стопах та гомілках – симетричні розеуло-папульозні висипання. Колінні та гомілково-ступневі суглоби збільшені в об’ємі, гіперемія шкіри над ними, болючі при пальпації. Пульс 86 за хвилину, ритмічний. АТ 120/70 мм рт.ст. Тони серця звучні. Дихання везикулярне. Живіт м’який, безболісний.

Аналіз крові: гемоглобін 130 г/л, еритроцити 4,0х1012/л, КП 0,98, тромбоцити 200х109/л, лейкоцити 12,0х109/л, юні 3%, п/я 5%, с/я нейтрофіли 72%, лімфоцити 14%, моноцити 6%. ШОЕ 60 мм/год.

Встановіть діагноз.

а) гострий лейкоз;

б) апластична анемія;

в) хвороба Верльгофа;

г) геморагічний васкуліт.

 

Хвора, 48 років, звернулась за допомогою зі скаргами на біль в ребрах, грудному відділі хребта. При обстеженні в аналізі крові виявлена нормохромна анемія, прискорена ШОЕ. На рентгенограмі грудного відділу хребта – остеопороз, зменшена висота хребців.

Ваш діагноз?

а) хронічний мієлолейкоз;

б) хронічний лімфолейкоз;

в) мієломна хвороба;

г) гострий лейкоз;

д) агранулоцитоз;

е) лімфогрануломатоз.

 

У хворого на хронічний лімфолейкоз виникла жовтяниця. При обстеженні: загальний білірубін – 43 мкмоль/л, прямий білірубін – 4,5 мкмоль/л, непрямий білірубін – 38,5 мкмоль/л, АсАТ – 0,6 мкмоль/л, АлАТ – 0,5 мкмоль/л, тимолова проба – 6,3. Проба Кумбса позитивна.

Яке ускладнення виникло?

а) аутоімунний гепатит;

б) вірусний гепатит;

в) симптоматична аутоімунна гемолітична анемія;

г) калькульозний холецистит;

д) токсичний гепатит.

 

163.У хворого з артеріальною гіпертензією (160/100 мм рт.ст.) при обстеженні виявлено червоно-ціанотичний колір шкіри, ін¢єкція судин склер, гіперемія кон¢юктиви, збільшення селезінки. Турбує шкірний свербіж після водних процедур.

В загальному аналізі крові: ер. 6,5х1012/л, Нв 180 г/л, тромб. 440х109/л, лейк. -15,6х109/л, базофіли – 1%, мієлоцити – 2%, п/я – 4%, с/я – 76%, моноцити – 2%, лімфоцити – 15%. ШОЕ 1 мм/год.

Ваш діагноз?

а) гіпертонічна хвороба;

б) хронічний мієлолейкоз;

в) хронічний лімфолейкоз;

г) еритремія;

д) лімфогрануломатоз.

 

Хворий звернувся за допомогою зі скаргами на біль в горлі, що посилюється п

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти