ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Яка реакція серцево-судинної системи на дозоване фізичне навантаження є характерною для НЦД?

а) підвищення систолічного АТ, зниження діастолічного АТ;

б) підвищення систолічного АТ, підвищення діастолічного АТ;

в) систолічний і діастолічний АТ не змінюються;

г) поява ішемічних змін в лівих грудних відведеннях.

 

36. Виберіть ЕКГ-ознаки, характерні для НЦД гіпертонічного типу:

а) істинна лівограма – ознаки гіпертрофії лівого шлуночка;

б) несправжня лівограма – за рахунок горизонтальної позиції серця;

в) правограма – ознаки гіпертрофії правого шлуночка;

г) вертикальна позиція серця;

д) нормограма.

 

37. Виберіть ознаки гіпертонічного типу НЦД на відміну від гіпертонічної хвороби:

а) спадковість характерна;

б) спадковість нехарактерна;

в) реакція на гіпотензивні препарати чітка;

г) реакція на гіпотензивні препарати нечітка;

д) при фізичному навантаженні підвищується систолічний АТ, діастолічний АТ підвищується рідко.

 

Які з перерахованих скарг характерні для гіпертонічного типу НЦД?

а) головний біль;

б) запаморочення;

в) короткочасний (1-2 хвилини) стискуючий біль в ділянці серця з ірадіацією в ліву чи праву руку, який виникає під час фізичного навантаження;

г) тривалий (годинами) біль в ділянці серця різного характеру (ниючий, колючий) без ірадіації, не пов¢язаний з фізичними навантаженнями;

д) сонливість;

е) зниження працездатності.

 

39. Виберіть методи лікування, які є найбільш доцільними для гіпотонічного типу НЦД:

а) санація вогнищ хронічної інфекції;

б) раціональний режим праці, відпочинку та харчування;

в) мезатон в ін¢єкціях;

г) серцеві глікозиди;

д) настоянка жень-шеню.

 

40. Виберіть препарати, які є найбільш доцільними в лікуванні гіпертонічного типу НЦД:

а) діуретики;

б) обзідан;

в) корвалол;

г) каплі Зеленіна;

д) клофелін.

 

Які екстрасистоли є найбільш частою причиною фібриляції шлуночків?

а) передсердні;

б) із атріовентрикулярного сполучення;

в) ранні шлуночкові;

г) пізні шлуночкові;

д) групові шлуночкові;

е) поліморфні шлуночкові.

 

Які симптоми є спільними для міокардитів та НЦД за кардіальним типом?

а) біль в серці;

б) загальна слабкість, підвищена стомлюваність;

в) позитивна ЕКГ-проба з бета-адреноблокаторами;

г) ослаблення І тону на верхівці;

д) функціональний шум на верхівці.

 

43. Які проби проводять хворим з НЦД для з¢ясування природи зміни зубця Т на ЕКГ?

а) пробу з препаратами калію;

б) пробу з гіпервентиляцією;

в) пробу з бета-адреноблокаторами;

г) пробу Квіка–Пителя;

д) велоергометрію.

 

Який метод є найбільш інформативним для виявлення випоту в порожнині перикарду?

а) радіоізотопне сканування серця;

б) ЕКГ;

в) рентгенологічне дослідження органів грудної клітки;

г) ЕхоКГ.

 

Які симптоми підтверджують наявність міокардиту при диференціальній діагностиці його з НЦД?

а) зміщення лівої межі серця;

б) послаблення І тону на верхівці;

в) гіпертонічний тип реакції серцево-судинної системи на дозоване фізичне навантаження;

г) астенічний тип реакції серцево-судинної системи на дозоване фізичне навантаження;

д) позитивні лабораторні показники на активність запального процесу.

 

Які особливості шуму тертя перикарду при фібринозному перикардиті?

а) краще вислуховується у сидячому положенні;

б) посилюється при натискуванні фонендоскопом;

в) вислуховується в систолу та діастолу;

г) пов¢язаний з диханням.

 

47. Синусова брадикардія з¢являється при:

а) жовтяниці;

б) черевному тифі;

в) набряку Квінке;

г) внутрішньочерепній гіпертензії;

д) всіх перерахованих станах.

 

По яким шляхам проводиться імпульс від передсердь до шлуночків при WPW-синдромі?

а) по пучку Джеймса;

б) по пучку Кента;

в) по пучку Махайма;

г) по пучку Брашенмаше;

д) прискорено через атріовентрикулярний вузол.

 

49. Для дилатаційної кардіоміопатії є характерним:

а) миготлива аритмія;

б) часті шлуночкові екстрасистоли;

в) пароксизмальна шлуночкова тахікардія;

г) блокади ніжок пучка Гіса;

д) нормальний ритм та провідність серця.

 

50. Для метаболічної кардіоміопатії характерними порушеннями ритму серця є:

а) миготлива аритмія;

б) синусова тахікардія;

в) вентрикулярна пароксизмальна тахікардія;

г) шлуночкові блокади;

д) нечасті шлуночкові екстрасистоли.

 

51. Вкажіть аускультативну симптоматику дилатаційної кардіоміопатії:

а) систолічний шум на верхівці;

б) систолічний шум на аорті;

в) протодіастолічний ритм “галопу”;

г) акцент ІІ тону на аорті.

 

52. Вкажіть аускультативні симптоми при гіпертрофічній кардіоміопатії:

а) систолічний шум на верхівці;

б) систолічний шум біля лівого краю груднини;

в) шуми відсутні;

г) систолічний шум на аорті.

 

Які препарати показані при лікуванні синдрому Морганьї-Едемса-Стокса?

а) пропранолол;

б) алупент;

в) дігоксин;

г) новокаїнамід;

д) атропін;

е) жодний з цих препаратів.

 

Який із засобів є неефективним при пароксизмальній передсердній тахікардії?

а) масаж каротидного синусу;

б) атропін;

в) дігоксин;

г) верапаміл;

д) обзідан.

 

Які порушення ритму найбільш часто викликають фібриляцію шлуночків?

а) синусова тахікардія;

б) суправентрикулярна пароксизмальна тахікардія;

в) миготлива тахіаритмія;

г) шлуночкова пароксизмальна тахікардія;

д) повна атріовентрикулярна блокада.

 

56. Вкажіть ЕКГ-симптоматику метаболічної кардіоміопатії:

а) подовження електричної систоли серця;

б) покоротшання електричної систоли серця;

в) зниження вольтажа зубців Т;

г) збільшення вольтажа зубців Т.

 

Які симптоми при ЕКГ-моніторингу свідчать про ризик раптової смерті у хворих з гіпертрофічною кардіоміопатією?

а) екстрасистолія;

б) миготлива аритмія;

в) пароксизми шлуночкової тахікардії;

г) брадикардія.

 

Які зміни на ехокардіограмі являються провідними для встановлення діагнозу гіпертрофічної кардіоміопатії?

а) гіпертрофія міжшлуночкової перетинки;

б) гіпертрофія задньої стінки лівого шлуночка;

в) гіпокінезія міжшлуночкової перетинки;

г) гіпокінезія задньої стінки лівого шлуночка;

д) зниження фракції викиду;

е) зменшення порожнини лівого шлуночка.

 

Який із методів є основним в діагностиці кардіоміопатій?

а) електрокардіографічний;

б) лабораторний;

в) фонокардіографічний;

г) ехокардіографічний;

д) рентгенологічний.

 

60. Основними причинами смерті при кардіоміопатіях є:

а) фібриляція шлуночків;

б) прогресуюча серцева недостатність;

в) тромбоемболія;

г) легеневі кровотечі.

 

При яких захворюваннях міокарду сприятливий прогноз і ефективне лікування?

а) алкогольна кардіоміопатія;

б) метаболічна кардіоміопатія;

в) дилатаційна кардіоміопатія;

г) гіпертрофічна кардіоміопатія.

 

Які препарати Ви призначите для лікування серцевої недостатності при дилатаційній кардіоміопатії?

а) антагоністи кальція;

б) діуретики;

в) вазодилататори;

г) неглікозидні кардіотоніки.

 

Як впливає терапевтична доза серцевих глікозидів на функції серця?

а) підвищує скоротливість;

б) знижує скоротливість;

в) підвищує збудливість;

г) знижує збудливість;

д) уповільнює провідність;

е) прискорює провідність.

 

Як впливає токсична доза серцевих глікозидів на функції серця?

а) підвищує скоротливість;

б) знижує скоротливість;

в) різко підвищує збудливість;

г) різко знижує збудливість;

д) знижує автоматизм;

е) підвищує автоматизм.

 

65. Для лікування міокардиту з розвитком серцевої недостатності ІІ А ступеню перевага надається серцевим глікозидам:

а) у збільшеній терапевтичній дозі;

б) у зменшеній терапевтичній дозі;

в) в індивідуально підібраній дозі;

г) у комплексі з препаратами калію;

д) у комплексі з препаратами кальцію;

е) у комплексі з препаратами кальцію і бета-адреноблокаторами.

 

Як впливають бета-адреноблокатори на функції серця?

а) знижують автоматизм;

б) підвищують автоматизм;

в) уповільнюють провідність;

г) прискорюють провідність;

д) знижують збудливість;

е) не змінюють збудливість.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти