ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Які порушення серцевого ритму найбільш характерні для мітрального стенозу?

а) пароксизмальна передсердна тахікардія;

б) тріпотіння передсердь;

в) фібриляція передсердь;

г) AV-дисоціація;

д) лівопередсердні ритми.

 

152. Для мітрального стенозу характерні такі ускладнення:

а) миготлива аритмія;

б) екстрасистолія;

в) тромбоз лівого передсердя;

г) артеріальні емболії;

д) емболії гілок легеневої артерії;

е) кровохаркання.

 

153. Визначіть можливі ускладнення мітрального стенозу:

а) набряк легень;

б) інфаркт міокарду;

в) інфаркт легень;

г) параліч правої голосової зв’язки;

д) параліч лівої голосової зв’язки;

е) пневмонії.

 

154. Оперативне лікування мітрального стенозу показано (стадії за Бакулєвим):

а) при І стадії;

б) при ІІ стадії;

в) при ІІІ стадії;

г) при ІV стадії;

д) при V стадії.

 

155. Визначіть оптимальний вік для комісуротомії (при мітральному стенозі):

а) 20 років;

б) 30 років;

в) 40 років;

г) 50 років;

д) 60 років.

 

156. Етіологічною причиною сполученої мітральної вади завжди є:

а) атеросклероз;

б) септичний ендокардит;

в) ревматизм;

г) може бути вродженою.

 

157. Ціаноз і задишка при складній мітральній ваді на відміну від ізольованих вад:

а) з’являються раніше;

б) з’являються пізніше;

в) виражені сильніше;

г) виражені слабше.

 

158. При сполученій мітральній ваді спостерігається:

а) збільшення лише лівого шлуночка;

б) збільшення лише лівого передсердя;

в) збільшення лише правого шлуночка;

г) збільшення лівого і правого шлуночків, лівого передсердя;

д) збільшення лише правого і лівого передсердь;

е) при розвитку декомпенсації збільшуються обидва шлуночка і обидва передсердя.

 

159. На верхівці серця І тон у хворих сполученою мітральною вадою може бути:

а) хлопаючий;

б) ослаблений;

в) не визначається.

 

160. При аускультації ІІ тон на легеневій артерії у хворих сполученою мітральною вадою:

а) ослаблений;

б) не визначається;

в) завжди посилений.

 

161. Систолічний шум при сполученій мітральній ваді:

а) не супроводжується “котячим муркотінням”;

б) може супроводжуватись “котячим муркотінням”;

в) є показником ступеня недостатності мітрального клапана;

г) не є показником ступеня недостатності мітрального клапана.

 

162. При складній мітральній ваді:

а) завжди вислуховуються систолічний і діастолічний шуми;

б) може вислуховуватись лише систолічний шум;

в) може вислуховуватись лише діастолічний шум;

г) шуми не вислуховуються.

 

163. Діастолічний шум при сполученій мітральній ваді:

а) часто не має пресистолічного зростання;

б) завжди зберігає пресистолічне зростання.

 

164. Тон відкриття мітрального клапана при сполученій мітральній ваді:

а) завжди зберігається;

б) часто не визначається.

 

165. При сполученній мітральній ваді тиск в легеневих капілярах і легеневій артерії може бути:

а) значно вище, ніж при “чистому” мітральному стенозі;

б) більш низьким, ніж при “чистому” мітральному стенозі;

в) таким самим, як при “чистому” мітральному стенозі.

 

166. Вкажіть особливості гемодинаміки при дефекті міжшлуночкової перетинки:

а) спостерігається скидання артеріальної крові з лівого шлуночка до правого;

б) спостерігається веноартеріальне скидання із правого шлуночка до лівого;

в) величина скидання залежить від частоти серцевих скорочень;

г) величина скидання залежить від величини дефекту;

д) величина скидання залежить від градієнту тиску між шлуночками.

 

167. Оберіть дані об’єктивного обстеження, характерні для дефекту міжшлуночкової перетинки:

а) ціаноз шкірних покривів;

б) блідість шкірних покривів;

в) границі серця зміщуються вправо;

г) границі серця зміщуються вліво;

д) границі серця зміщуються доверху.

 

168. Аускультативна симптоматика дефекта міжшлуночкової перетинки:

а) на верхівці вислуховуються І і ІІ тони;

б) може вислуховуватись ІІІ тон;

в) ІІ тон на легеневій артерії ослаблений;

г) ІІ тон на легеневій артерії посилений.

 

169. Вкажіть характерні особливості шуму, що вислуховується при дефекті міжшлуночкової перетинки:

а) систолічний шум;

б) дістолічний шум;

в) локалізується в ІІІ – IV міжребер’ях справа;

г) локалізується в ІІІ – IV міжребер’ях зліва;

д) при легеневій гіпертензії шум посилюється;

е) при легеневій гіпертензії шум може слабшати.

 

170. Рентгенологічна картина дефекту міжпередсердної перетинки:

а) вибухання дуги аорти;

б) вибухання легеневої артерії;

в) розширення легеневої артерії;

г) вибухання правого передсердя;

д) посилення малюнку головних гілок легеневої артерії.

 

171. Вкажіть рентгенологічні дані, характерні для дефекту міжшлуночкової перетинки:

а) посилений легеневий малюнок;

б) збіднений легеневий малюнок;

в) виражена талія серця;

г) серце збільшене у поперечнику більше вправо;

д) серце збільшене у поперечнику більше вліво.

 

172. Виберіть електрокардіографічні дані, характерні для дефекту міжшлуночкової перетинки:

а) зміни на ЕКГ є нехарактерними;

б) зміни на ЕКГ є характерними;

в) ознаки блокади правої ніжки пучка Гіса;

г) ознаки блокади лівої ніжки пучка Гіса;

д) часто зустрічається порушення ритму;

е) порушення ритму зустрічається рідко.

 

173. Вкажіть особливості гемодинаміки при дефекті міжпередсердної перетинки:

а) скидання крові із правого передсердя до лівого;

б) скидання крові з лівого передсердя до правого;

в) хвилинний об’єм крові в малому колі кровообігу менший ніж у великому;

г) хвилинний об’єм крові в малому колі кровообігу більший ніж у великому;

д) хвилинний об’єм крові в малому колі кровообігу дорівнює

об’єму у великому колі;

е) хвилинний об’єм у великому колі нормальний.

 

174. При дефекті міжпередсердної перетинки перкуторно визначається:

а) границя серця зміщена доверху;

б) границя серця зміщена донизу;

в) границя серця зміщена вправо;

г) границя серця зміщена вліво.

 

175. Властивості серцевого поштовху при дефекті міжпередсердної перетинки:

а) посилений поштовх на верхівці серця, обумовлений правим передсердям;

б) посилений поштовх на верхівці серця, обумовлений лівим передсердям;

в) посилений поштовх на верхівці серця, обумовлений лівим шлуночком;

г)посилений поштовх на верхівці серця, обумовлений правим шлуночком.

 

176. Вкажіть аускультативну симптоматику, характерну для дефекту міжпередсердної перетинки:

а) І тон посилений в області тристулкового клапана;

б) І тон ослаблений в області тристулкового клапана;

в) ІІ тон на легеневій артерії ослаблений;

г) ІІ тон на легеневій артерії відсутній;

д) ІІ тон на легеневій артерії розщеплений.

 

177. При дефекті міжпередсердної перетинки систолічний шум:

а) визначається у ІІ-ІІІ міжребер’ях зліва біля груднини;

б) визначається у ІІ-ІІІ міжребер’ях справа біля груднини;

в) обумовлений функціональним стенозом легеневої артерії;

г) обумовлений недостатністю тристулкового клапана;

д) гучний, грубий;

е) середньої інтенсивності.

 

178. Вкажіть рентгенологічні дані, характерні для відкритого артеріального протоку:

а) аорта не змінена;

б) дилатація висхідної частини аорти;

в) стовбур легеневої артерії не змінений;

г) дилатація легеневої артерії.

 

179. ЕКГ-симптоматика дефекту міжпередсердної перетинки:

а) відхилення електричної вісі вправо;

б) відхилення електричної вісі вліво;

в) ознаки перевантаження правого шлуночка;

г) ознаки перевантаження лівого шлуночка;

д) блокада правої ніжки пучка Гіса;

е) блокада лівої ніжки пучка Гіса.

 

180. Властивості серцевого поштовху при відкритому артеріальному протокці:

а) посилений, підіймаючий;

б) розлитий;

в) обмежений;

г) зміщений вправо;

д) зміщений доверху;

е) зміщений донизу.

 

181. Аускультативна симптоматика відкритого артеріального протоку:

а) І тон ослаблений;

б) І тон нормальний;

в) ІІ тон на легеневій артерії ослаблений;

г) ІІ тон на легеневій артерії посилений;

д) ІІ тон на легеневій артерії розщеплений.

 

182. Аускультативні особливості шуму, при відкритому артеріальному протоці:

а) систолодіастолічний “машинний” шум;

б) переважно систолічний шум;

в) шум не вислуховується;

г) краще вислуховується у ІІ міжребер’ї зліва біля груднини і на спині;

д) краще вислуховується у ІІ міжребер’ї справа біля груднини.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти