ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Які захворювання перебігають з жовтяницею печінкового походження?

а) гемолітичні анемії;

б) функціональні гіпербілірубінемії;

в) рак підшлункової залози;

г) жовчнокам¢яна хвороба;

д) гострі та хронічні гепатити.

 

61. Виберіть симптоми, не характерні для функціональної гіпербілірубінемії Жильбера:

а) збільшення кон¢югованого білірубіна;

б) збільшення некон¢югованого білірубіна;

в) підвищення АлАТ, АсАТ;

г) ретикулоцитоз;

д) зниження осмотичної резистентності еритроцитів.

 

62. Фактори ризику для хворих синдромом Жильбера:

а) паління тютюну;

б) алкогольні ексцеси;

в) фізичне перевантаження;

г) емоційне навантаження;

д) переохолодження;

е) інфекційні захворювання.

 

63. Вкажіть можливі зміни при цирозі печінки:

а) збільшення прямого білірубіна;

б) відсутність стеркобіліна в калі;

в) гемоглобінурія;

г) уробілірубінурія;

д) плейохромія жовчі.

 

64. Доказом вірусної етіології цирозу печінки є:

а) LE-клітини крові;

б) антиядерні антитіла;

в) HBs Ag у крові;

г) HBs Ag у біоптатах печінки;

д) специфічний гіалін у біоптатах печінки.

 

65. Геморагічний синдром у хворого цирозом печінки може бути обумовлений:

а) анемією;

б) тромбоцитопенією внаслідок гіперспленізму;

в) тромбоцитопенією внаслідок впливу ЦІК;

г) дефіцитом вітаміну С;

д) анорексією.

 

66. Гіперспленізм це:

а) збільшення селезінки;

б) посилена продукція селезінкою антитіл;

в) пригнічуюча дія селезінки на клітинні елементи крові;

г) посилене захоплення селезінкою радіоактивного фармпрепарату;

д) нижній полюс селезінки знаходиться біля входу в малий таз.

 

67. Гіперспленізм має наступні прояви:

а) збільшення селезінки;

б) зменшення кількості лейкоцитів, еритроцитів в периферичній крові;

в) зниження рівня протромбіна;

г) зменшення кількості тромбоцитів в крові;

д) зниження рівня альбуміну в сироватці крові.

 

68. Анемічний синдром у хворого цирозом печінки обумовлений:

а) дефіцитом заліза;

б) порушенням обміну вітаміна В-12;

в) гіпоплазією кровотворення;

г) гемолізом;

д) гіперспленізмом;

е) геморагічним синдромом.

 

69. Синдром холестазу у хворих цирозом печінки має наступні ознаки:

а) підвищення рівня білірубіну;

б) підвищення активності АлАТ, АсАТ, глутаматдегідрогенази, сорбітдегідрогенази;

в) зниження холестерину в сироватці крові;

г) підвищення рівня холестерину, фосфоліпідів, бета-ліпопротеїдів;

д) підвищення рівня лужної фосфатази, лейцинамінопептидази;

е) підвищення рівня ціанкобаламіну.

 

70. Імунозапальний синдром при цирозі печінки проявляється:

а) підвищенням рівня гамма-глобулінів в сироватці крові;

б) підвищенням активності АлАТ, АсАТ;

в) патологічніям змінами осадових проб (тімолова, сулемова);

г) підвищенням рівня IgA, IgM, IgG;

д) зниженням протромбінового індексу, рівня ІІ, V, VII факторів згортання крові;

е) підвищенням білірубіну.

 

71. Цитолітичний синдром у хворих цирозом печінки проявляється:

а) підвищенням рівня білірубіну;

б) підвищенням активності АлАТ, АсАТ, глутаматдегідрогенази, сорбітдегідрогенази, сукцинатдегідрогенази;

в) зниженням холестерина в крові;

г) підвищенням рівня холестерину, фосфоліпідів, бета-ліпопротеїдів;

д) підвищенням рівня лужної фосфатази, лейцинамінопептидази;

е) підвищенням рівня ціанкобаламіна.

 

72. Печінково-клітинна недостатність має такі ознаки:

а) зниження активності холінестерази крові;

б) підвищення рівня холестерину;

в) підвищення рівня білірубіну;

г) зниження протромбінового індексу, рівня ІІ, V, VII факторів згортання крові;

д) абсолютне зменшення рівня альбумінів в крові;

е) абсолютне підвищення рівня глобулінів в крові.

 

73. Альтернативою 3-канальному зонду Блекмора для зупинки кровотечі з розширених вен стравоходу є:

а) ендоскопічна склеротерапія;

б) внутрішньовенне введення пітуітріну (20 Од) кожні 3 – 4 години;

в) внутрішньовенне введення синтетичного аналога соматостатина - стіламіну;

г) внутрішньовенне введення синтетичного аналога вазоінтестінального пептиду – валдаміну;

д) внутрішньом¢язеве введення антагоніста гастрину – проглуміду.

 

Які додаткові методи дослідження необхідні для уточнення етіології вірусного захворювання печінки?

а) аналіз крові на австралійський антиген;

б) пункційна біопсія печінки;

в) комп¢ютерна томографія;

г) трансдуоденальна ретроградна холецистохолангіографія;

д) УЗД органів черевної порожнини.

 

75. Для хронічного холестатичного гепатиту характерні всі ознаки, окрім:

а) шкірне свербіння;

б) жовтяниця;

в) білірубінемія з некон¢югованим білірубіном;

г) гемоглобінурія;

д) варікозне розширення вен стравоходу.

 

76. Для хронічного активного гепатиту характерні наступні ознаки, окрім:

а) симптом Курвуазьє;

б) підвищення температури тіла;

в) жовтяниця;

г) телеангіоектазії;

д) збільшення селезінки.

 

Які морфологічні зміни характерні для хронічного персистуючого гепатиту?

а) ступеневі некрози гепатоцитів;

б) відсутність ступеневих некрозів гепатоцитів;

в) зміни в архітектоніці печінки, формування псевдодольок;

г) інфільтрація строми печінки, дистрофія гепатоцитів.

 

Які морфологічні зміни характерні для хронічного активного гепатиту?

а) інфільтрація строми печінки, дистрофія гепатоцитів;

б) інфільтрація строми печінки, інфільтрація паренхіми, ступеневі та мостоподібні некрози з руйнуванням пограничних пластинок уражених дольок;

в) зміна архітектоніки печінкових дольок за рахунок розростання сполучної тканини, утворення псевдодольок у місцях некрозів, гіпертрофія збережених гепатоцитів, утворення вузлів-регенератів.

 

79. Наявність в сироватці крові хворого на хронічний активний гепатит LE-клітин свідчить про:

а) вірусну етіологію;

б) тяжкий перебіг процесу;

в) змінює діагноз на системний червоний вовчак;

г) аутоімунні процеси;

д) алкогольне враження печінки;

е) порушений пігментний обмін.

 

80. Противірусну активність мають:

а) преднізолон;

б) метотрексат;

в) інтерферон людський лейкоцитарний;

г) арабінозид моносульфат;

д) делагіл;

е) фуразолідон.

 

81. Для пригнічення аутоімунних реакцій показані:

а) декарис;

б) 5-фторурацил;

в) преднізолон;

г) дексазон;

д) делагіл;

е) фуразолідон.

 

При якому з перерахованих хронічних захворювань печінки показана імуносупресивна терапія?

а) амілоїдоз;

б) агресивний гепатит;

в) персистуючий гепатит;

г) синдром Жильбера;

д) всі перераховані захворювання.

 

83. Під час лікування печінкової коми використовують наступні заходи, окрім:

а) дієта з виключенням білків;

б) ацидифікація кишкового вмісту (дуфлак, лактулоза);

в) аміноглікозиди per os;

г) глюкокортикоїди при масивному цитолізі;

д) масивна дегідратаційна терапія салуретиками;

е) внутрішньовенні інфузії аргініну, глутаміну та інших амінокислот з довгими вуглеводними радикалами.

 

84. Виберіть інформативні методи дослідження при підозрі на пухлину печінки:

а) сканування печінки;

б) УЗД печінки та підшлункової залози;

в) дослідження дуоденального вмісту;

г) біохімічні тести цитолізу, холестазу;

д) рентгеноскопічне дослідження шлунково-кишкового тракту.

 

Які симптоми характерні для синдрому подразненої кишки?

а) часте випорожнення (3 – 4) невеликою кількістю з домішками слизу, іноді прожилок крові;

б) часте випорожнення (3 – 4) кашоподібне, масляний кал;

в) часте випорожнення (3 – 4) малого об¢єму впереміш з газами;

г) закреп 2 – 3 дні, який змінюється проносом 1 – 2 дні.

 

86. Ознаки, характерні для гнильної дизпепсії:

а) метеоризм, буркотіння;

б) відрижка неприємним запахом;

в) кашоподібні сморідні випорожнення;

г) світлі випорожнення впереміш з газами;

д) кал з домішками слизу та крові;

е) голосні, але не сморідні гази.

 

87. Ознаки, характерні для бродильної дизпепсії:

а) лужна реакція калу;

б) кисла реакція калу;

в) креаторея (багато);

г) кал світлий впереміш з газами;

д) метеоризм, буркотіння;

е) втома, болі в усьому тілі.

 

При яких захворюваннях пронос та стеаторея спостерігаються одночасно?

а) спру;

б) ешеріхіоз;

в) хвороба Крона;

г) резекція клубової кишки;

д) хронічний панкреатит.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти