ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Хвороби серця і судин, ревматизм

1. Ревматизм. Етіологія, патогенез. Класифікація, клінічна картина основних проявів. Лікування, профілактика.

2. Варіанти перебігу ревматизму. Клініко-лабораторні критерії активності. Диференційна діагностика. Лікування, профілактика.

3. Комбіновані мітральні вади серця. Етіологія, патогенез. Гемодинаміка. Діагностика переважання стенозу або недостатності. Клініка. Лікування. Показання до хірургічного лікування.

4. Комбіновані аортальні вади серця. Етіологія. Гемодинаміка. Клінічна картина, діагностика. Лікування. Показання до хірургічного лікування.

5. Комбіновані мітрально-аортальні вади серця. Етіологія. Гемодинаміка. Клінічна картина, діагностика. Лікування. Показання до хірургічного лікування.

6. Поєднані мітрально-трикуспідальні вади серця. Етіологія. Гемодинаміка. Клінічна картина, діагностика. Лікування.

7. Відкрита артеріальна протока. Гемодинаміка. Клінічна картина, діагностика. Лікування. Показання до хірургічного лікування.

8. Дефект міжпередсердної та міжшлуночкової перегородок серця. Гемодинаміка. Клінічна картина, діагностика. Лікування. Показання до хірургічного лікування.

9. Коарктація аорти. Гемодинаміка. Симптоматологія. Діагностика. Лікування. Показання до хірургічного лікування.

10. Тетрада Фалло. Гемодинаміка. Симптоматологія. Діагностика. Лікування. Показання до хірургічного лікування.

11. Інфекційні ендокардити. Етіологія, патогенез. Клінічна картина. Лабораторна діагностика. Диференційна діагностика. Прогноз. Лікування, профілактика.

12. Міокардити. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клінічна картина, діагностика. Диференційна діагностика. Лікування, профілактика.

13. Міокардіодистрофії. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клінічна картина, діагностика. Диференційна діагностика. Лікування, профілактика.

14. Кардіоміопатії. Класифікація. Патогенез порушення внутрішньосерцевої гемодинаміки. Клінічна картина, перебіг та ускладнення. Можливості консервативної терапії.

15. Перикардити. Етіологія, патогенез. Класифікація. Сухий перикардит. Клінічна картина, діагностика. Лікування.

16. Гострий випітний перикардит. Етіологія, патогенез. Клінічна картина, діагностика. Значення рентгенівського, ЕКГ-дослідження і ехокардіографії. Лікування. Показання до пункції перикарда.

17. Злипливий (констриктивний) перикардит. Етіологія. Механізм розвитку і особливості порушення кровообігу. "Псевдоцироз" печінки. Діагностика. Прогноз. Лікування. Показання до хірургічного лікування.

18. Ішемічна хвороба серця. Поняття, фактори ризику. Класифікація. Діагностика. Первинна та вторинна профілактика ІХС.

19. Ішемічна хвороба серця. Діагностичні критерії. Виявлення при­хованої коронарної недостатності за допомогою ЕКГ-дослідження з фармакологічними пробами та пробами навантаження.

20. Диференційний діагноз хронічних форм ішемічної хвороби серця із інфарктом міокарда.

21. Діагностика, лікування та профілактика ІХС та гіпертонічної хвороби в практиці лікаря-терапевта поліклініки.

22. Стенокардія. Класифікація. Клінічна картина, діагностика. Тактика терапевта. Лікування.

23. Диференційний діагноз стенокардії із вегетативно-дисгормональною, тонзилогенною та алкогольною міокардіодистрофіями (кардіоміопатіями).

24. Інфаркт міокарда. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клінічні варіанти початку інфаркту міокарда. Діагностика. Зміни ЕКГ, картини крові, біохімічних показників. Перебіг. Дрібновогнищевий інфаркт міокарда. Лікування

25. Великовогнищевий інфаркт міокарда. Діагностика. Диференційна діагностика. Прогноз. Лікування, реабілітація, МСЕ. Диспансеризація.

26. Ускладнення інфаркту міокарда: кардіогенний шок, порушення ритму та провідності серця, серцева недостатність, аневризма серця, тампонада серця. Постінфарктний синдром. Лікування.

27. Атеросклеротичний кардіосклероз. Етіологія, патогенез. Клінічні синдроми. Перебіг. ЕКГ-зміни. Лікування, профілактика. Диспансеризація.

28. Нейроциркуляторна дистонія. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клінічна картина. Основні синдроми. Діагностика. Диференційна діагностика. Лікування.

29. Симптоматичні артеріальні гіпертензії ниркового походження. Патогенез. Клінічна картина, діагностика. Диференційна діагностика. Лікування, профілактика.

30. Симптоматичні артеріальні гіпертензії гемодинамічного походження. Патогенез. Клінічна картина, діагностика. Диференційна діагностика. Лікування.

31. Диференційний діагноз гіпертонічної хвороби і симптоматичних артеріальних гіпертензій.

32. Екстрасистолія. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клінічний перебіг, діагностика. Зміни ЕКГ. Лікування, профілактика.

33. Аритмії, зумовлені порушенням функції автоматизму синоатріального вузла (синусова тахикардія, синусова брадикардія, синусова аритмія, синдром слабкості синусового вузла). Етіологія, патогенез. Клінічна картина. ЕКГ-зміни. Лікування.

34. Порушення функції провідності серця. Етіологія, патогенез. Класифікація. ЕКГ-ознаки. Лікування.

35. Синопередсердна, внутрішньопередсердна і передсердно-шлуночкова блокади. Етіологія, патогенез. ЕКГ-ознаки. Клінічна картина. Лікування.

36. Серцева недостатність. Етіологія, патогенез. Характер змін гемодинаміки. Класифікація. Лікування.

37. Серцева недостатність. Поняття про приховану серцеву недостатність. Клінічна характеристика гострої та хронічної ліво-і правошлуночкової серцевої недостатності. Діагностика. Значення додаткових методів дослідження. Лікування.

38. Серцева недостатність. Лікування. Основні групи медикамен­тозних препаратів, механізми їх дії. Ускладнення медикаментозної терапії.

39. Особливості перебігу захворювань серцево-судинної системи у людей юнацького, похилого та старечого віку. Тактика терапевта.

2. Хвороби органів дихання, алергічні
захворювання

1. Хронічний бронхіт. Етіологія. Патогенез. Класифікація. Клінічна картина, діагностика. Методи дослідження функції зовнішнього дихання. Диференційна діагностика. Лікування, профілактика, МСЕ.

2. Варіанти перебігу пневмоній в сучасних умовах. Етіологія. Класифікація. Клінічна картина. Діагностичні критерії. Диференційна діагностика. Ускладнення.

3. Особливості перебігу пневмоній в сучасних умовах. Диференційоване лікування. Реабілітація.

4. Плеврити. Етіологія; патогенез. Класифікація. Клінічна картина, діагностика. Лікування. Показання до проведення плевральної пункції.

5. Гострий ексудативний плеврит. Причини. Клінічна картина, діагностика. Невідкладна допомога.

6. Осумкований плеврит. Патогенез. Клінічна картина, діагностика. Лікування. Показання до плевральної пункції.

7. Бронхоектатична хвороба. Етіологія, патогенез. Клінічна картина. Діагностичні критерії. Лікування. Показання до хірургічного лікування. Профілактика.

8. Абсцес і гангрена легенів. Етіологія, патогенез. Клінічна картина, діагностика. Диференційна діагностика. Лікування. Показання до хірургічного лікування.

9. Емфізема легенів. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клінічна картина, діагностика. Лікування, профілактика.

10. Бронхіальна астма. Етіологія, патогенез. Класифікація. Екзогенна та ендогенна БА. Основні і другорядні клініко-патогенетичні варіанти. Клінічні прояви атонічної і інфекційнозалежної форм астми. Діагностичні критерії. Диференційний діагноз із захворюваннями, що супроводжуються синдромом бронхіальної обструкції.

11. Ускладнення бронхіальної астми. Астматичні стани, критерії діагностики та стадії перебігу. Невідкладна допомога. Лікування бронхіальної астми в період між приступами. Профілактика, МСЕ.

12. Легенева недостатність: обструктивна, рестриктивна, змішана. Патогенез гіпертензії малого кола кровообігу. Ступені тяжкості. Діагноз. Лікування.

13. Хронічне легеневе серце. Механізм розвитку. Клінічна картина. Діагностичні критерії гострого та хронічного легеневого серця. Лікування, МСЕ.

14. Гострі респіраторні вірусні інфекції та захворювання легенів у практиці лікаря-терапевта поліклініки.

15. Медикаментозна хвороба. Етіологія, патогенез. Клінічні варіанти. Лікування, профілактика.

16. Особливості перебігу пневмоній у людей похилого та старечого віку. Тактика терапевта.

 

 

Хвороби органів травлення

1. Варіанти перебігу хронічного гастриту. Етіологія, патогенез. Класифікація. Основні клінічні синдроми. Діагностика. Диференційна діагностика. Лікування, профілактика, диспансеризація.

2. Варіанти перебігу хронічного гастродуоденіту. Етіологія, патогенез. Діагностика. Диференційна діагностика. Лікування, профілактика.

3. Варіанти перебігу виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки. Етіологія, патогенез. Клінічна картина, діагностика. Диференційна діагностика. Лікування. Показання до хірургічного лікування. Реабілітаційно-етапне лікування, МСЕ.

4. Хвороби оперованого шлунка. Клінічна картина, діагностика. Лікування ускладнень віддаленого періоду (демпінг-синдрому, гіпоглікемічного синдрому, гастриту кукси шлунка, пептичної виразки анастомозу, синдрому привідної та відвідної петель).

5. Дискінезії жовчного міхура та жовчовивідних шляхів. Етіологія, патогенез. Клінічна картина, діагностика. Диференційна діагностика. Лікування, профілактика.

6. Варіанти перебігу хронічного холециститу. Етіологія, патогенез. Класифікація. Діагностика. Диференційна діагностика. Лікування, профілактика.

7. Післяхолецистектомічний синдром. Етіологія, патогенез. Основні клінічні синдроми. Прогноз. Лікування, профілактика.

8. Гострий алкогольний та гострий медикаментозний гепатити. Патогенез. Клінічна картина, діагностика. Диференційна діагностика. Лікування, профілактика.

9. Варіанти перебігу хронічного гепатиту. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клінічна картина, діагностика. Диференційна діагностика. Лікування, профілактика, МСЕ.

10. Варіанти перебігу цирозу печінки. Етіологія, патогенез. Класифікація. Основні клінічні синдроми. Діагностичні критерії. Диференційна діагностика. Лікування, профілактика, МСЕ.

11. Ускладнення цирозу печінки. Етіологія, патогенез. Клінічна картина. Перебіг. Лікування.

12. Варіанти перебігу хронічного панкреатиту. Етіологія, патогенез. Клінічна картина, діагностика. Диференційна діагностика. Лікування. Показання до хірургічного лікування. Профілактика, МСЕ.

13. Варіанти перебігу хронічного ентериту. Етіологія, патогенез. Класифікація. Основні клініко-лабораторні синдроми. Лікування, профілактика.

14. Неспецифічний виразковий коліт. Хвороба Крона. Класифікація. Основні клінічні синдроми, діагностика. Диференційна діагностика. Лікування, МСЕ.

15. Функціональні захворювання кишечника. Дисбактеріоз товстої кишки. Етіологія, патогенез. Клінічна картина, діагностика. Лікування, профілактика.

 

 

Хвороби нирок

 

1. Варіанти перебігу хронічного пієлонефриту. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клінічна картина, діагностика. Значення лабораторно-інструментальних методів дослідження. Диференційна діагностика. Лікування. Показання до хірургічного лікування. Профілактика.

2. Варіанти перебігу хронічного гломерулонефриту. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клінічні синдроми, діагностика. Диференційна діагностика. Лікування, профілактика.

3. Амілоїдоз нирок. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клінічна картина, діагностика. Прогноз. Лікування.

4. Нефротичний синдром. Етіологія. Патогенез основних клініко-лабораторних проявів. Клінічна картина, діагностика. Лікування.

5. Хронічна ниркова недостатність. Етіологія, патогенез. Класифікація. Основні клінічні синдроми, діагностика. Прогноз. Лікування. Показання до гемодіалізу.

6. Рання діагностика захворювання нирок та сечовидільної системи в практиці лікаря-терапевта поліклініки.

7. Особливості перебігу захворювань сечовидільної системи у людей похилого та старечого віку. Тактика терапевта.

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти