ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Хвороби системи крові та органів кровотворення

1. Залізодефіцитна анемія. Етіологія, патогенез. Основні клінічні синдроми. Діагноз. Диференційна діагностика. Лікування, профілактика.

2. В12-(фолієво)-дефіцитна анемія. Етіологія, патогенез. Клінічні синдроми. Діагноз. Диференційна діагностика. Лікування, профілактика.

3. Гіпо- і апластичні анемії. Етіологія, патогенез. Основні клінічні синдроми. Лабораторна діагностика. Диференційна діагностика. Лікування, профілактика.

4. Гемолітичні анемії, класифікація. Спадкова мікросфероциторна гемолітична анемія. Механізм гемолізу. Клінічна картина. Діагностичні критерії. Лікування.

5. Набута аутоімунна гемолітична анемія, класифікація, механізм гемолізу. Клінічна картина. Діагностичні критерії. Лікування.

6. Гемобластози. Сучасні погляди на етіологію та патогенез. Класифікація. Основні клініко-гематологічні синдроми.

7. Гострий лейкоз. Класифікація. Клінічна картина. Лабораторно-морфологічна діагностика. Перебіг та ускладнення. Прогноз. Лікування.

8. Еритремія. Класифікація. Основні клінічні синдроми. Стадії перебігу. Критерії діагнозу. Диференційна діагностика. Ускладнення. Прогноз. Лікування.

9. Хронічний мієлолейкоз. Клінічна картина. Стадії перебігу. Лабораторно-морфологічна діагностика. Прогноз. Лікування.

10. Хронічний лімфолейкоз. Клінічна картина. Основні синдроми. Стадії перебігу. Лабораторно-морфологічна діагностика. Прогноз. Лікування.

11. Лімфогранулематоз. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клінічна картина, діагностика. Диференційна діагностика. Прогноз, Лікування.

12. Мієломна хвороба. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клінічна картина, діагностика. Диференційна діагностика. Прогноз. Лікування.

13. Агранулоцитоз. Етіологія, патогенез. Клінічні варіанти. Діагностика. Перебіг та ускладнення. Лікування, профілактика.

14. Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура.. Значення спадкового чинника в розвитку хвороби. Патогенез кровоточивості. Клінічна картина та перебіг хвороби. Діагностика. Диференційна діагностика. Прогноз. Лікування.

15. Тромбоцитопенії. Основні етіологічні фактори. Патогенез кровоточивості. Клінічна картина. Діагностика. Диференційна діагностика. Лікування.

16. Геморагічний васкуліт. Етіологія. Патогенез кровоточивості. Клінічна картина. Варіанти перебігу. Діагностичні критерії. Лікування.

17. Особливості перебігу захворювань системи крові та органів кровотворення у людей похилого та старечого віку. Тактика терапевта.


Системні захворювання сполучної тканини та суглобів

1. Системний червоний вовчак. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клінічна картина. Лабораторні зміни. Ступені активності процесу. Діагностичні критерії. Прогноз. Лікування, профілактика, МСЕ.

2. Системна склеродермія. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клінічна картина. Лабораторні зміни. Діагностичні критерії. Диференційна діагностика. Прогноз. Можливості сучасної терапії, МСЕ.

3. Дерматоміозит. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клінічна картина. Прогноз. Лікування, профілактика, МСЕ.

4. Ревматоїдний артрит. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клінічна картина. Диференційно-діагностичні критерії. Прогноз. Лікування. Санаторно-курортне лікування, МСЕ.

5. Системні васкуліти. Класифікація. Вузликовий періартеріїт. Етіологія, патогенез. Основні клінічні синдроми. Діагностичні критерії. Лікування, профілактика.

6. Подагра. Етіологія, патогенез. Клінічна картина. Діагностичні критерії. Прогноз. Лікування, профілактика.

7. Остеоартроз. Етіологія, патогенез. Основні клінічні форми та стадії перебігу. Диференційна діагностика з артритами іншого походження. Лікування.

 

 

Професійні хвороби

1. Профпатологія. Визначення. Класифікація шкідливих та небезпечних виробничих чинників, класифікація професійних хвороб.

2. Професійна бронхіальна астма. Етіологія, патогенез. Клінічна картина, діагностика. Лікування, профілактика, МСЕ.

3. Професійний пиловий бронхіт. Етіологія, патогенез. Клінічна картина, діагностика. Лікування, профілактика, МСЕ.

4. Класифікація пневмоконіозів.

5. Диференційна діагностика пневмоконіозів.

6. Силікоз. Патогенез. Класифікація. Клінічна картина, діагностика. Ускладнення. Лікування, профілактика, МСЕ.

7. Силікотуберкульоз. Клінічна картина, діагностика. Перебіг. Лікування, профілактика, МСЕ.

8. Силікатози. Основні клінічні синдроми залежно від виду хвороби. Лікування та профілактика, МСЕ.

9. Бериліоз. Патогенез. Клінічна картина, діагностика. Лікування, профілактика, МСЕ.

10. Вібраційна хвороба від дії місцевої вібрації. Патогенез. Класифікація. Клінічні синдроми. Діагностика. Перебіг. Лікування, профілактика, МСЕ.

11. Вібраційна хвороба від дії загальної вібрації. Патогенез. Класифікація. Клінічні синдроми. Діагностика. Перебіг. Лікування, профілактика, МСЕ.

12. Професійні нейротоксикози: отруєння ртуттю, марганцем, тетраетилсвинцем. Клінічні синдроми. Діагностика. Лікуван­ня, профілактика, МСЕ.

13. Інтоксикація свинцем та його сполуками. Патогенез. Основні клінічні синдроми. Діагностика. Лікування, профілактика, МСЕ.

14. Інтоксикація ртуттю та її сполуками. Клінічна картина, діагностика. Лікування, профілактика, МСЕ.

15. Інтоксикація ароматичними вуглеводнями (бензол, толуол, ксилол). Основні клінічні синдроми. Діагностика. Лікування, профілактика, МСЕ.

16. Інтоксикація аміно- та нітросполуками бензолу та їх похідними. Основні клінічні синдроми. Діагностика. Лікування, профілактика, МСЕ.

17. Пестициди. Визначення. Біологічна дія на організм людини. Профілактика професійних отруєнь пестицидами.

18. Інтоксикація хлорорганічними пестицидами. Клінічна картина, діагностика. Лікування, профілактика.

19. Інтоксикація фосфорорганічними пестицидами. Клінічна картина, діагностика. Лікування, профілактика.

20. Інтоксикація ртутьорганічними пестицидами. Клінічна картина, діагностика. Лікування, профілактика.

21. «Положення про медичний огляд працівників певних категорій» (затверджено Наказом МОЗ України № 45 від 31 березня 1994 року). Попередні та періодичні медичні огляди, їх значення.

22. Організація та проведення попередніх (під час влаштування на роботу) та періодичних медичних оглядів осіб, які працюють у шкідливих умовах.

23. Список професійних хвороб. Зміст та структура. Правила користування ним.

24. Основні принципи діагностики гострих та хронічних професійних захворювань.

25. Особливості експертизи працездатності при професійних захворюваннях.

26. Питання експертизи працездатності в практиці лікаря-терапевта поліклініки.

 

 

8. Невідкладна допомога при
захворюваннях внутрішніх органів

1. Серцева астма. Причини, патогенез. Клінічна картина, діагностика. Невідкладна допомога.

2. Набряк легенів. Причини, патогенез. Клінічна картина, діагностика. Невідкладна допомога.

3. Артеріальний гіпертензивний криз. Клінічна картина, діагностика. Невідкладна допомога

4. Больові напади при стенокардії. Лікування. Профілактика.

5. Кардіогенний шок. Причини, патогенез. Клінічна картина, діагностика. Невідкладна допомога.

6. Колапс. Причини. Клінічна картина, діагностика. Невідкладна допомога.

7. Шлуночкова пароксизмальна тахикардія. Причини. Клінічна картина, ЕКГ-діагностика. Невідкладна допомога.

8. Надшлуночкова пароксизмальна тахикардія. Причини. Клінічна картина, ЕКГ-діагностика. Невідкладна допомога.

9. Синдром Морган¢ї-Адамса-Стокса. Причини. Клінічна картина, діагностика. Невідкладна допомога.

10. Тріпотіння та фібриляція шлуночків. Патогенез. Клінічна картина, ЕКГ-ознаки. Невідкладна допомога.

11. Гостра правошлуночкова серцева недостатність. Причини. Клінічна картина, діагностика. Невідкладна допомога.

12. Гостра лівошлуночкова серцева недостатність. Причини. Клінічна картина, діагностика. Невідкладна допомога.

13. Пароксизм миготливої аритмії. Причини. Клінічна картина, діагностика. Невідкладна допомога.

14. Тріпотіння передсердь. Причини, Клінічна картина, діагностика. Лікування.

15. Інтоксикація серцевими глікозидами. Причини. Основні групи симптомів. Лікування.

16. Гостра дихальна недостатність. Причини. Клінічна картина, діагностика. Невідкладна допомога.

17. Астматичні стани при бронхіальній астмі. Причини. Клінічна картина, діагностика. Невідкладна допомога.

18. Синдром бронхіальної обструкції. Причини, патогенез. Клінічна картина, діагностика. Диференціальна діагностика. Невідкладна допомога у разі гострого перебігу.

19. Легеневі кровотечі та кровохаркання. Причини. Клінічна картина, діагностика. Невідкладна допомога.

20. Тромбоемболія легеневої артерії. Причини. Клінічна картина, діагностика. Невідкладна допомога.

21. Спонтанний пневмоторакс. Причини. Клінічна картина, діагностика. Невідкладна допомога.

22. Інфаркт легенів. Причини. Клінічні синдроми, діагностика. Невідкладна допомога.

23. Ателектаз легені. Причини. Клінічна картина, діагностика. Невідкладна допомога.

24. Гостра емпієма плеври. Причини. Клінічна картина, діагностика. Невідкладна допомога.

25. Гострі ускладнення виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки. Діагностика. Тактика лікаря-терапевта.

26. Стравохідно-шлунково-кишкові кровотечі. Причини. Клінічна картина, діагностика. Невідкладна допомога.

27. Кишкова колька. Причини. Клінічна картина, діагностика. Невідкладна допомога.

28. Печінкова кома. Причини. Клінічна картина, діагностика. Невідкладна допомога.

29. Гострий панкреатит. Причини. Фази розвитку. Клінічна картина, діагностика. Невідкладна допомога.

30. Жовчна (печінкова) колька. Причини. Клінічна картина, діагностика. Невідкладна допомога.

31. Гостра ниркова недостатність. Причини. Стадії розвитку. Клінічна картина. Лікування. Показання до гемодіалізу.

32. Уремічна кома. Причини. Клінічна картина, діагностика. Лікування.

33. Ниркова колька. Причини. Клінічна картина, діагностика. Невідкладна допомога.

34. Гемолітичний шок. Причини. Клінічна картина, діагностика. Невідкладна допомога.

35. Геморагічні діатези. Невідкладна допомога при гострій кровотечі.

36. Отруєння оксидом вуглецю. Патогенез. Клінічна картина, діагностика. Невідкладна допомога.

37. Гостре отруєння фосфорорганічними сполуками. Патогенез. Клінічна картина, діагностика. Невідкладна допомога.

38. Гостре отруєння алкоголем. Клінічна картина. Невідкладна допомога.

39. Загальні принципи невідкладної допомоги при гострих отруєннях.

40. Основні засоби антидотної терапії під час гострих отруєнь.

41. Методи активної детоксикації організму під час гострих отруєнь.

42. Кетоацидотична кома. Причини. Клінічна картина, діагностика. Невідкладна допомога.

43. Гіпоглікемічна кома. Причини. Клінічна картина, діагностика. Невідкладна допомога.

44. Хлоргідропенічна (хлоропривна, гіпохлоремічна) кома. Причини. Клінічна картина, діагностика. Невідкладна допомога.

45. Анафілактичний шок. Причини. Клінічна картина, діагностика. Невідкладна допомога.

46. Шок. Класифікація. Етіологія, патогенез. Клінічна картина. Невідкладна допомога.

47. Гострий ангіоневротичний набряк (набряк Квінке). Етіологія, патогенез. Клінічна картина, діагностика. Невідкладна допомога.

48. Роль санаторно-курортного лікування в реабілітації хворих із захворюваннями внутрішніх органів. Протипоказання до направлення на курорти. Оформлення санаторно-курортної картки.

Клінічна фармакологія

1. Клінічна фармакологія нітратів. Особливості диференційованого застосування при ІХС.

2. Клінічна фармакологія антагоністів кальцію. Спектр застосування

3. Клінічна фармакологія бета-адреноблокаторів. Спектр застосування.

4. Клінічна фармакологія гіпотензивних засобів, що діють переважно на центральну симпатичну активність.

5. Клінічна фармакологія гангліоблокаторів. Диференційоване застосування під час артеріального гіпертензивного кризу.

6. Клінічна фармакологія симпатолітиків.

7. Клінічна фармакологія альфа-адреноблокаторів.

8. Клінічна фармакологія вазодилататорів. Диференційоване застосування при серцево-судинних захворюваннях.

9. Клінічна фармакологія ліків, що пригнічують активність ренінангіотензинової системи.

10. Клінічна фармакологія петльових діуретичних засобів. Їх застосування у разі набряків різного походження.

11. Клінічна фармакологія діуретичних засобів калійзберігаючої дії.

12. Клінічна фармакологія осмотичних та тіазидних діуретичних засобів.

13. Комбіноване застосування протиангінальних засобів.

14. Фармакологічна корекція порушень водного балансу організму.

15. Основні принципи діуретичної терапії. Тактика лікування діуретичними засобами залежно від стадії недостатності кровообігу.

16. Тактика застосування кардіотонічних засобів під час лікування хронічної серцевої недостатності.

17. Тактика клінічного застосування серцевих глікозидів.

18. Інтоксикація серцевими глікозидами. Клінічна картина. Лікування.

19. Фармакодинаміка основних груп ліків, що застосовуються для лікування аритмій.

20. Основні принципи фібринолітичної терапії. Вибір препарату.

21. Клінічна фармакологія антикоагулянтів та антиагрегантів.

22. Клінічна фармакологія нестероїдних протизапальних засобів та наркотичних анальгетиків.

23. Профілактика та корекція ускладнень під час лікування не-стероїдними протизапальними препаратами.

24. Основні принципи протизапальної терапії глюкокортикоідними препаратами

25. Фармакодинаміка глюкокортикоїдів. Побічні ефекти, їх корекція.

26. Клінічна фармакологія гемостатичних засобів.

27. Клінічна фармакологія протипухлинних засобів. Тактика їх застосування при гемобластозах.

28. Клінічна фармакологія протианемічних засобів.

29. Фармакодинаміка та застосування препаратів, що мають ан-тигістамінну та антисеротонінну дію.

30. Фармакодинаміка основних груп ліків, що використовуються для лікування порушень прохідності бронхів.

31. Принципи раціонального призначення препаратів протимікробної дії.

32. Клінічна фармакологія сульфаніламідів.

33. Протибактеріальна терапія препаратами групи пеніциліну. Ускладнення.

34. Протибактеріальна терапія препаратами групи аміноглікозидів. Ускладнення.

35. Протибактеріальна терапія цефалоспоринами. Ускладнення.

36. Протибактеріальна терапія препаратами групи тетрацикліну. Побічна дія. Ускладнення.

37. Протибактеріальна терапія препаратами групи макролідів, групи левоміцетину. Побічна дія. Ускладнення.

38. Клінічна фармакологія засобів, що стимулюють відхаркування.

39. Клінічна фармакологія препаратів, що знижують рівень глюкози.

40. Клінічна фармакологія проносних засобів.

41. Клінічна фармакологія засобів, що пригнічують кислототворну функцію шлунка, та антацидних препаратів.

42. Клінічна фармакологія засобів, що впливають на синтетичну функцію печінки, та жовчогінних засобів.

43. Особливості застосування ліків у хворих похилого та старечого віку.

44. Основні види ускладнень фармакотерапії та механізм їх виникнення. Профілактика ускладнень фармакотерапії.

45. Можливий характер взаємодії ліків у разі їх одночасного застосування.

46. Клінічна фармакологія ліків, що застосовуються для лікування пароксизмальних тахікардій.

47. Клінічна фармакологія ліків, що застосовуються для лікування артеріального гіпертензивного кризу.

48. Клінічна фармакологія ліків, що застосовуються для лікування гострої серцевої недостатності.

49. Клінічна фармакологія ліків, що застосовуються для лікування анафілактичного шоку.

50. Клінічна фармакологія ліків, що застосовуються для лікування астматичного, статусу при бронхіальній астмі.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ
І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Загальні питання, підручники, навчальні посібники

1. Автоматизована комп’ютерна атестаційна система для атестації лікарів-інтернів із спеціальності “Терапія”. Навчальний посібник / За ред. проф. М.Ю. Коломойця, проф. К.М. Амосової. – Чернівці, 1998. – 270 с.Бокарев И.Н., Смоленский В.С. Внутренние болезни: Дифференциальная диагностика и терапия: Руководство для студентов и начинающих врачей // 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во РОУ, 1996. – 576 с.

2. Бокарев И.Н., Смоленский В.С. Внутренние болезни: Дифференциальная диагностика и терапия: Руководство для студентов и начинающих врачей // 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 1987. – 592 с.

3. Виноградов А.В. Дифференциальный диагноз внутренних болезней: Справочное руководство для врачей. // 2-е изд., перераб. и доп. – М.: медицина, 1987. – 592 с.

4. Внутренние болезни / Под ред. Г.И. Бурчинского. – 3-е изд., перераб. и доп. – К.: Вища школа, 1987. – 655 с.

5. Внутренние болезни: Учебник / Под ред. Ф.И. Комарова, В.Г. Кукеса, А.С. Сметнева, 1991. – 688 с.

6. Внутренние болезни: Учебник / Под ред. А.В. Сумарокова: В 2 т. – М.: Медицина, 1993. – Т.1. – 640 с. – Т.2. – 624 с.

7. Внутрішні хвороби: Підручник / За ред. В.А. Левченко, Н.М. Середюка, І.П. Вакалюката ін. – Львів: Світ, 1995. – 440 с.

8. Голиков А.П., Заикин А.М. Неотложная терапия: Справочник экстренной помощи. – М.: Медицина, 1994. – 185 с.

9. Диагностика и лечение внутренних болезней: Руководство для врачей / Под ред. Ф.И.Комарова: В 3т. – М.: Медицина, 1991. – Т.1. – 560 с. – Т.2. – 512 с.

10. Дифференциальный диагноз основных синдромов при заболеваниях внутренних органов: Учебное пособие / И.О. Яхонтова, Я.М. Рутгайзер, Л.В. Валенкевич. – Петрозаводск: Петрозаводский го. ун-т, 1995. – 296 с.

11. Клиническая оценка биохимических показателей при заболеваниях внутренних органов / Под ред. В.Г. Передерия, Ю.В. Хмелевского. – К.: Здоров’я, 1993. – 192 с.

12. Козинец Г.И. Интерпретация анализов крови и мочи. Клиническое значение анализов. – М.: Медицина, 1995. – 127 с.

13. Лужников Е.А. Клиническая токсикология. – М.: Медицина, 1982. – 368 с.

14. Маколкин В.И., Овчаренко С.И. Внутренние болезни: Учебник. – М.: Медицина, 1994. – 464 с.

15. Милькаманович В.К. Методическое обследование, симптомы и симптомокомплексы в клинике внутреннихболезней: Руководство для студентов и врачей. – Минск: ООО “Полифакт - Альфа”, - 1995. – 672 с.

16. Невідкладні стани в медицині / За ред. проф. Маленького В.П. – Вінниця, 2000. – 354 с.

17. Неотложные состояния: диагностика, тактика, лечение: Справочник для врачей / Составитель Г.А. Шершень. – Минск: Беларусь, 1995. – 574 с.

18. Нетяженко В.З., Семина А.Г., Присяжнюк М.С. Рабочие коассификации (болезни внутренних органов, объем исследований в клинике внутренних болезней, основные физиологические константы). – К.: Хрещатик, 1993. – 138 с.

19. Нетяженко В.З., Полишко В.К., Семина А.Г. Руководство к практическим занятиям по семиотике и диагностике в клинике внутренних болезней. – К.: Хрещатик, 1994. – 203 с.

20. Никула Т.Д., Шевчук С.Г., Мойсеєнко В.О., Хомазюк В.А. Пропедевтика внутрішніх хвороб: Посібник з клінічних методів дослідження для студентів медвузів. – К.: ЦМК з ВМО МОЗ України, Національний медичний університет, 1996. – 211 с.

21. Общая врачебная практика (семейная медицина) / Под ред. А.А. Симбирцева, Н.Н. Турина: В 2т. – СПб.: СПб МАПО и «Лига», 1996. – Т.1. – 496 с. – Т.2. – 496 с.

22. Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов: Практическое руководство: В 3 т. – Минск: Вышейшая школа, 1995, 1996. – Т.1. – 552 с. Т.2. – 608 с. Т.3. (книга 1 – 464 с., книга 2 – 480 с.)

23. Передерий В.Г., Ткач С.М. Клинические лекции по внутренним болезням: В 2т. – К., 1998. – Т.1. – 512 с. – Т.2. – 574 с.

24. Посібник для практичних занять з анестезіології та реаніматології / За ред. Л.В. Усенко. – К.: Здоров’я, 1993. – 32- с.

25. Семейная медицина (Руководство в 2 томах) / Под ред. А.Ф. Краснова, Р.А. Галкина, Б.Л. Мовшовича. – Самара: Изд-во «Дом печати», 1994, 1995. – Т.1. – 384 с. / Т.2. – 768 с.

26. Синдромная диагностика внутренних болезней / Под ред Г.Б. Федосеева: В 4 т. – СПб., 1996. – Т.3. - 440 с. – Т.4. – 432 с.

27. Справочник по дифференциальной диагностике внутренних болезней / Под ред. Г.П. Матвейкова. – Минск: Беларусь, 1990. – 606 с.

28. Справочник терапевта / Под ред. Н.Р. Палеева: В 2 т. – М.: Медицина, 1995. – Т.1. – 560 с. – Т.2. – 752 с.

29. Справочник по оказанию скорой и неотложной помощи / Под ред. Е.И. Чазова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. – 670 с.

30. Терапия. Автоматизированная атестационная система. Сборник тестовых вопросов и ответов: Учебно-методическое пособие / Под ред проф. Е.В. Андрющенко. – К.: Итер-Технология ЛТД, 1992. – 214 с.

31. Чиркин А.А., Окороков А.Н., Гончарик И.И. Диагностический справочник терапевта // 2-е изд. – Минск: Беларусь, 1993. – 688 с.

32. Хэгглин Р. Дифференциальная диагностика внутренних болезней: Пер. с нем. / Под ред действ. члена АМН СССР Е.М. Тареева. – Москва: Фирма “Миклош” совместно с изд-вом “Инженер”, 1993. – 794 с.

Пульмонологія, алергологія

33. Бронхиальная астма / Под ред акад. А.Г. Чучалина. – М.: Агар, 1997. – Т.1. – 342 с. (Т.2. – 400 с.)

34. Палеев Н.Р., Царькова Л.Н., Борохов А.И. Хронические неспецифические заболевания легких. – М.: Медицина, 1985. – 240 с.

35. Пилипчук Н.С., Подлесных Г.А., Пилипчук В.Н. Ошибки в диагностике заболеваний легких. – К.: Здоров'я, 1993. – 248 с.

36. Пухлик Б.М. Руководство по практической иммунодиагностике и иммунотерапиии. – Винница, 1992. – 117 с.

37. Пыцкий В.И., Андрианова Н.В., Артамасова А.В. Аллергические заболевания. – М.: Медицина, 1991. – 368 с.

38. Сильвестров В.П. Клиника и лечение затяжной пневмонии. – М. – Л.: Медицина, 1986. – 268 с.

39. Сильвестров В.П., Федотов П.И. Пневмония. – М.: Медицина, 1987. – 248 с.

Кардіологія та ревматологія

40. Амосова Е.Н. Клиническая кардиология. – К.: Здоров’я, Книга-плюс, 1998. – Т.1. – 704 с.

41. Артеріальна гіпертонія: сучасні діагностичні та лікувальні підходи / За ред. В.О. Боброва. – Львів, 1998. – 96 с.

42. Василенко В.Х., Фельдман С.Б., Могилевский Э.Б. Пороки сердца. – М.: Медицина, 1983. – 366 с.

43. Василенко В.Х., Фельдман С.Б., Хитров Н.К. Миокардиодистрофия. – М.: Медицина, 1989. – 271 с.

44. Замотаев И.П. Легочно-сердечная недостаточность (диагностика и лечение). – М.: Медицина, 1978. – 200 с.

45. Маленький В.П., Атаманчук Н.С. Практикум по клинической электрокардиографии. В 2-х частях. – Винница, 1995. – 108 с

46. Исаков И.И., Кушаковский М.С., Журавлева Н.Б. Клиническая электрокардиография. – М. – Л.: Медицина, 1984. – 294 с.

47. Клинические разборы по кардиологии / Под ред. Е.И. Чазова. – М.: Медицина, 1995. – 267 с.

48. Кушаковский М.С. Аритмии сердца: Руководство для врачей. – СПб: Гиппократ, 1992. – 544 с.

49. Кушаковский М.С., Журавлева Н.Б. Аритмии и блокады сердца: Атлас электрокардиограмм. – М. – Л.: Медицина, 1981. – 340 с.

50. Малая Л.Т. Лечение болезней сердца и сосудов. – Харьков: Вища школа, 1982 – 448 с.

51. Мухарлямов В.А. Кардимиопатии. – М.: Медицина, 1990. – 283 с.

52. Палеев Н.Р., Одинокова В.А., Гуревич М.А., Найштут Г.М. Миокардиты. – М,: Медицина, 1982. – 272 с.

53. Покалев Г.М. Нейроциркуляторная дистония. – Нижний Новгород: Изд-во НГМИ, 1994. – 300 с.

54. Ревматологія / І.М. Ганджа, І.М. Коваленко, Г.І. Лисенко, А.С. Свінцицький. – К.: Здоров’я, 1996. – 304 с.

55. Сметнев А.С., Гросу А.А., Шевченко Н.М. Синкопальные состояния в кардиологии. – Кишенев: Штиинца, 1989. – 135 с.

56. Токарь А.В., Ена Л.М. Артериальная гипертензия в пожилом и старческом возрасте. – к.: Здоров'я, 1989. – 300 с.

Гастроентерологія

57. Белоусов А.С. Дифференциальная диагностика болезней органов пищеварения // 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 1984.–288 с.

58. Гончарик И.И. Болезни желудка и кишечника: Справочное пособие. – Минск: Вышейшая школа, 1994. – 160 с.

59. Григорьев П.Я., Яковенко Э.П. Диагностика и лечение хронических болезней органов пищеварения. – М.: Медицина, 1990. – 384 с.

60. Дегтярева И.И. Панкреатит. – К.: Здоров'я, 1992. – 198 с.

61. Доценко А.П. Бескаменный холецистит. – К.: Здоров'я, 1990. – 112 с.

62.Дунаевский О.А. Дифференциальная диагностика заболеваний печени.– М.: Медицина, 1985. – 264 с.

62. Неспецифический язвенный колит / Балтайтис Ю.В., Кушнир В.Е. и др. – К.: Здоров'я, 1986. – 192 с.

63. Пелещук А.П., Передерій В.Г., Свінцицький А.С. Гастроентерологія: Навчальний посібник. – К.: Здоров’я, 1995. – 304 с.

64. Подымова С.Д. Болезни печени. Руководство для врачей. – М.: Медицина, 1993. – 543 с.

65. Радбиль О.С. Фармакотерапия в гастроэнтерологии: Справочник. – М.: Медицина, 1991. – 416 с.

66. Руководство по гастроэнтерологии / Под ред. Ф.И. Комарова, А.Л. Гребенева: В 3 т. – М.: Медицина, 1995. – Т.1. – 672 с. – Т.2. – 528 с. – Т.3. – 720 с.

67. Шулутко Б.И. Болезни печени и почек. – СПб.: РЕНКОР, 1995. – 480 с.

68. Методичні розробки практичних занять з курсу госпітальної терапії / За ред. проф. В.П. Маленького // 2 видання, доп. і перероб. - Вінниця, 2000. – 112 с.

 

Гематологія

69. Абдулкадыров К.М., Бессмельцев С.С. Апластическая анемия. – М.: Наука, 1995. – 232 с.

70. Баркаган З.С. Геморрагические заболевания и синдромы. – М,: Медицина, 1980. – 336 с.

71. Руководство по гематологии / Под ред. В.И. Воробьева // 2-е изд. перераб. и доп. – М,: Медицина, 1985. – Т.1. – 448 с.

Нефрологія

72. Гломерулонефрит / Под ред. А.И. Дядыка. – К.: Здоров’я, 1991. – 252 с.

73. Нефрологія / За ред. Л.А. Пирога. – К.: Здоров’я, 1995. – 280 с.

74. Нефрология в терапевтической практике / Под ред. А.С. Чижа. – Минск: Вышейшая школа, 1994. – 479 с.

75. Нефрология. Руководство для врачей / Под ред. И.Е. Тареевой: В 2т. – М.: Медицина, 1995. – Т.1. – 496 с. – Т.2. – 415 с.

Професійні хвороби

76. Артамонова В.Г., Шаталов Н.Н. Профессиональные болезни: Учебник // 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Медицина, 1988. – 416 с.

77. Левин А.И., Артамонова В.Г. Лечение профессиональных болезней. – М,: Медицина, 1984. – 192 с.

78. Шаталов Н.Н., Артамонова В.Г. Руководство к практичкским занятиям по профессиональным болезням: Учебное пособие. – М.: Медицина, 1991. – 208 с.

Клінічна фармокологія та загальні питання фармакології

79. Андрущенко Е.В., Красовская Е.А. Клиническая фармакология в терапевтической практике. – К.: Вища школа, 1992. – 368 с.

80. Белоусов Ю.Б., Моисеев В.С., Лепахин В.К. Клиническая фармакология и фармакотерапия. – М.: Универсум Паблишинг, 1997. – 530 с.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ, ВИКОРИСТАНОЇ
ПРИ НАПИСАННІ ПОСІБНИКА

 

1. Harrison’s principles of internal medicine. McGraw-hill, Ins/ Health Professions Division PreTest Series, 1991 – 280 p.

2. P.G. Entrance Examination Reviev. Dr/ Arun Yadav, M.S. Published by Jaypee Brothers Medical Publishers (P) LTD,1990 – 351 p.

3. Абдулкадыров К.М., Бессмельцев С.С. Апластическая анемия. – М.: Наука, 1995. – 232 с.

4. Автоматизована комп’ютерна атестаційна система для атестації лікарів-інтернів із спеціальності “Терапія”. Навчальний посібник / За ред. проф. М.Ю. Коломойця, проф. К.М. Амосової. – Чернівці, 1998. – 270 с.

5. Аллергическая болезнь:диагностика и лечение. Пер. с англ. / Под. ред. А.Г. Чучалина и др. М. ТЭОТАР Медицина, 2000. - 768 с.

6. Амосова Е.Н. Клиническая кардиология. – К.: Здоров’я, Книга-плюс, 1998. – Т.1. – 704 с.

7. Андрущенко Е.В., Красовская Е.А. Клиническая фармакология в терапевтической практике. – К.: Вища школа, 1992. – 368 с.

8. Артамонова В.Г., Шаталов Н.Н. Профессиональные болезни: Учебник // 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Медицина, 1988. – 416 с.

9. Артеріальна гіпертонія: сучасні діагностичні та лікувальні підходи / За ред. В.О. Боброва. – Львів, 1998. – 96 с.

10. Бабак О.О., Фадеенко Г.Д. Фармакотерапия пептиччческих язв желудка и двенадцатиперрстной кишки. – Харьков: Основа, 1997. – 240 с.

11. Баркаган З.С. Геморрагические заболевания и синдромы. – М,: Медицина, 1980. – 336 с.

12. Белоусов Ю.Б., Моисеев В.С., Лепахин В.К. Клиническая фармакология и фармакотерапия. – М.: Универсум Паблишинг, 1997. – 530 с.

13. Белоусов Ю.Б., Омельяновский В.В. Клиническая формакология болезней органав дыхания. – М.: универсиум Паблишинг - 1996. – 176 с.

14. Битти А.Д. Диагностические тесты в гастроэнтерологии. – М.: Медицина, 1995. – 220 с.

15. Бронхиальная астма / Под ред акад. А.Г. Чучалина. – М.: Агар, 1997. – Т.1. – 342 с. (Т.2. – 400 с.)

16. Василенко В.Х., Фельдман С.Б., Могилевский Э.Б. Пороки сердца. – М.: Медицина, 1983. – 366 с.

17. Василенко В.Х., Фельдман С.Б., Хитров Н.К. Миокардиодистрофия. – М.: Медицина, 1989. – 271 с.

18. Внутрішні хвороби: Підручник / За ред. В.А. Левченко, Н.М. Середюка, І.П. Вакалюката ін. – Львів: Світ, 1995. – 440 с.

19. Гребенев А.Л., Мягкова Л.П. Болезни кишечника: современные достижения в диагностике и терапии. – М.: Медицина, 1994. – 400 с.

20. Григорьев П.Я., Яковенко Э.П. Диагностика и лечение хронических болезней органов пищеварения. – М.: Медицина, 1990. – 384 с.

21. Дегтярева И.И. Панкреатит. – К.: Здоров'я, 1992. – 198 с.

22. Дейнега В.Г. Професійні хвороби: Навчальний посібник. – К.: Вища шк.- 1993. – 232 с.

23. Диагностика и лечение внутренних болезней: Руководство для врачей / Под ред. Ф.И.Комарова: В 3т. – М.: Медицина, 1991. – Т.1. – 560 с. – Т.2. – 512 с.

24. Доценко А.П. Бескаменный холецистит. – К.: Здоров'я, 1990. – 112 с.

25. Клиническая оценка биохимических показателей при заболеваниях внутренних органов / Под ред. В.Г. Передерия, Ю.В. Хмелевского. – К.: Здоров’я, 1993. – 192 с.

26. Коломієць Ю.М. Троян М.Ф. Федів О.І. Схема історії хвороби на додаткові матеріали з терапії. Навчальний посібник – К.с.- Чернівці. Книга плюс., 1999. - 349 с.

27. Кушаковский М.С. Аритмии сердца: Руководство для врачей. – СПб: Гиппократ, 1992. – 544 с.

28. Кушаковский М.С., Журавлева Н.Б. Аритмии и блокады сердца: Атлас электрокардиограмм. – М. – Л.: Медицина, 1981. – 340 с.

29. Лечение хронической почечной недостаточности./ Под ред. Ребова С.И. - Сан.Пет., 1997. - 448 с.

30. Лужников Е.А. Клиническая токсикология. – М.: Медицина, 1982. – 368 с.

31. Маколкин В.И., Овчаренко С.И. Внутренние болезни: Учебник. – М.: Медицина, 1994. – 464 с.

32. Малая Л.Т., Горб Ю.Г., Рачинский И.Д. Хроническая недостаточность кровообращения. – К.: Здоров’я, 1994. – 624 с.

33. Маленький В.П., Атаманчук Н.С. Практикум по клинической электрокардиографии. В 2-х частях. – Винница, 1995. – 108 с.

34. Методичні розробки практичних занять з курсу госпітальної терапії / За ред. проф. В.П. Маленького // 2 видання, доп. і перероб. - Вінниця, 2000. – 112 с.

35. Мухарлямов В.А. Кардимиопатии. – М.: Медицина, 1990. – 283 с.

36. Невідкладні стани в медицині / За ред. проф. Маленького В.П. – Вінниця, 2000. – 354 с.

37. Неспецифический язвенный колит / Балтайтис Ю.В., Кушнир В.Е. и др. – К.: Здоров'я, 1986. – 192 с.

38. Нетяженко В.З., Семина А.Г., Присяжнюк М.С. Рабочие коассификации (болезни внутренних органов, объем исследований в клинике внутренних болезней, основные физиологические константы). – К.: Хрещатик, 1993. – 138 с.

39. Палеев Н.Р., Царькова Л.Н., Борохов А.И. Хронические неспецифические заболевания легких. – М.: Медицина, 1985. – 240 с.

40. Палеев Н.Р., Царькова Л.Н., Борохов А.И. Хронические неспецифические заболевания легких. – М.: Медицина, 1985. – 240 с.

41. Передерий В.Г., Ткач С.М. Клинические лекции по внутренним болезням: В 2т. – К., 1998. – Т.1. – 512 с. – Т.2. – 574 с.

42. Подымова С.Д. Болезни печени. Руководство для врачей. – М.: Медицина, 1993. – 543 с.

43. Покалев Г.М. Нейроциркуляторная дистония. – Нижний Новгород: Изд-во НГМИ, 1994. – 300 с.

44. Профессиональные заболевания / Под. ред. Н.Ф. Измерова: В 2т. – М.: Медицина - 1996. – Т.1 – 336 с. – Т.2. – 480 с.

45. Пухлик Б.М. Руководство по практической иммунодиагностике и иммунотерапиии. – Винница, 1992. – 117 с.

46. Ревматологія / І.М. Ганджа, І.М. Коваленко, Г.І. Лисенко, А.С. Свінцицький. – К.: Здоров’я, 1996. – 304 с.

47. Руководство по гастроэнтерологии / Под ред. Ф.И. Комарова, А.Л. Гребенева: В 3 т. – М.: Медицина, 1995. – Т.1. – 672 с. – Т.2. – 528 с. – Т.3. – 720 с.

48. Руководство по гематологии / Под ред. В.И. Воробьева // 2-е изд. перераб. и доп. – М,: Медицина, 1985. – Т.1. – 448 с.- Т.2 – 368 с.

49. Сидоренко Е.Н. Клиническая аллергология.- К.:Здоровья, 1991.- 257 с.

50. Создание письменных тестовых вопросов по базисным и клиническим дисциплинам / Сьюзан М. Кейс, Дэвид Б. Свэнсон // Национальный Совет Медицинских Экзаменаторов, 1996. – 119 с.

51. Справочник по гематологии /Романова А.Ф., Выговская Я.И., Логинский В.Е. и др. /Под ред. А.Ф. Романовой. – К.: Здоров’я, 1997. – 324 с.

52. Терапия. Автоматизированная атестационная система. Сборник тестовых вопросов и ответов: Учебно-методическое пособие / Под ред проф. Е.В. Андрющенко. – К.: Итер-Технология ЛТД, 1992. – 214 с.

53. Тесты по госпитальной терапии /Под. ред.В.П.Маленького - Винница - 1998. – 63 с.

54. Федосеев Г.Б. Механизмы обструкции бронхов. – СПб.: Медицинское информациинное агенство, 1995. – 336 с.

55. Хроническое легочное сердце /Бережницкий Ь.Н., Киселев А.Ф., Бигарь П.В. и др. – К.: Здоров’я,1991. – 152 с.

56. Шаталов Н.Н., Артамонова В.Г. Руководство к практичкским занятиям по профессиональным болезням: Учебное пособие. – М.: Медицина, 1991. – 208 с.

57. Шулутко Б.И. Болезни печени и почек. – СПб.: РЕНКОР, 1995. – 480 с.


Для нотаток:


Василь Павлович МАЛЕНЬКИЙ

 

ТЕРАПІЯ В ТЕСТАХ

 

Навчальний посібник

 

 

В підготовці посібника

брали участь співробітники кафедри госпітальної терапії №1

ВДМУ ім. М.І. Пирогова:

Доценти - Шанчук О. Г., Атаманчук М. С., Откаленко Ю. К.,

Масік Н. П.,

кандидат медичних наук - Солейко О. В.,

асистенти - Бондарчук С. В., Нечипорук С. В., Лисенко Д. А.,

старший лаборант - Лученко Я. В.

Комп¢ютерна обробка - Кравчук Л. П., Рістовський О. Л.,

Муц Д. М.

Видавець – ТВП «Книга-Вега» ВАТ «Віноблдрукарня»

Свідоцтво ДК № 173 від 12.09.2000 р.

 

 
 


Здано у виробництво 20.06.2002 р. Підписано до друку 25.06.2002 р.

Друк офсетний. Формат 60х84 1/16. Гарнітура Times New Roman.

Папір офсетний. Фіз.-друк. аркушів 19,5. Ум.-др. аркушів 18,13.

Обл.-вид. аркушів 17,7. Тираж 300 пр. Зам. 12240.

 

 
 


Творчо-виробничий підрозділ «Книга-Вега» ВАТ «Віноблдрукарня»

21050, м. Вінниця, вул. Київська, 4. Тел. 8 (0432) 35-01-87.

 

 
 


Віддруковано у ВАТ «Віноблдрукарня»

21050, м. Вінниця, вул. Київська, 4. Тел. 8 (0432) 35-56-12.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти