ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Розділ 1. Захворювання дітей раннього віку

Б. Нефритичний

В. Ізольований сечовий

*Г. Нефротичний

Д. Змішаний

51. У хлопчика 8 років через 2 тиж­ні після перенесеної ангіни з'явилися набряки на обличчі, нижніх кінцівках. Стан важкий. АТ - 120/80 мм рт. ст. Сеча бурого кольору. Олігурія. Загаль­ний аналіз сечі: відносна щільність 1015, білок- 1,2 г/л, Ер - вилужені, покривають усе поле зору, зернисті циліндри - 1-2 у п/зр, солі: урати -велика кількість. Який найбільш імо­вірний діагноз?

А. Гострий гломерулонефрит з не-фротичним синдромом, гематурією і гіпертензією

Б. Гострий гломерулонефрит з не-фротичним синдромом

*В. Гострий гломерулонефрит з не-фритичним синдромом

Г.Гострий гломерулонефрит з ізо­льованим сечовим синдромом

Д. Нирковокам'яна хвороба

52. Хлопчик 3-х років, надій­шов з вираженим набряковим син­дромом. Об'єктивно: блідий. АТ -90/60 мм рт. ст. Олігурія. Загальний аналіз сечі - колір жовтий, віднос­на щільність - 1020, білок - 3,5 г/л, Ер - вилужені, 4-5 у й/з,Л - 2-3 у п/з. Добова протеїнурія - 6,6 г. Хо­лестерин - 9,8 ммоль/л. Припущений гострий гломерулонефрит з нефротичним синдромом. Яке обстеження необхідно провести для підтверджен­ня нефротичного варіанта гломеруло­нефриту?

А. Електроліти плазми

Б. Аналіз сечі за Нечипоренком

В. Залишковий азот, сечовина крові

*Г. Протеїнограма

Д. Проба по Зимницькому

53. У хлопчика 1-го року на тлі го­строї кишкової інфекції протягом 2-х днів спостерігається олігурія. Об'єк­тивно: стан важкий. Загальмований, сонливий, блідий. Судомна готов­ність. Блювота. Виражений набряко­вий синдром. ЧД - 44/хв., гучне. АТ -140/90 мм рт. ст. ЧСС - 160/хв. Ді­урез - 50 мл. Проведене водне наван­таження і проба з діуретиками - без ефекту. Залишковий азот крові - 90 ммоль/л, сечовина крові - 50 ммоль/л, креатинін крові - 0,25 ммоль/л, калій крові - 5,6 ммоль/л, рН крові - 7,15. Яка найбільш оптимальна тактика ве­дення хворого?

А. Підтримка балансу рідини шля­хом її призначення, відповідного втратам води

*Б. Діалізна терапія

В. Ентеросорбенти

Г. Гіпотензивні засоби

Д. Введення гідрокарбонату натрію

54. У хлопчика 12 років через 2 тижні після ГРВІ з'явилися головний біль, нудота, млявість, сеча кольору і "м'ясних помиїв". Шкіра бліда, пастоз- і ність обличчя. АТ - 140/90 мм рт. ст., добовий діурез - 400 мл. Аналіз кро­ві: Ер - 3,3х1012/л, НЬ - 100 г/л, Л -17х109/л,е-2%,п/я-10%,с/я-65%, л - 20 %, м - 3 %, ШОЕ - 34 мм/год. Аналіз сечі: білок - 0,6 г/л, Ер - на все п. з., Л - 30-35 в п.з., циліндри зернис­ті. Загальний білок - 60 г/л, альфа-2-глобуліни - 18 %. Яке захворювання у хворого?

А. Гострий гломерулонефрит з не-фротичним синдромом

Б. Гострий гломерулонефрит з ізо­льованим сечовим синдромом

*В. Гострий гломерулонефрит з нефритичним синдромом

Г. Інтерстиціальний нефрит

Д. Гострий пієлонефрит

55. У дитини 7 років через 10 днів після перенесеної ангіни сеча набула вигляду "м'ясних помиїв", з'явився головний біль, млявість, пастозність

повік. АТ - 130/90 мм рт. ст. Виділено 500 мл сечі за добу. В гемограмі: Л -12хЮ9/л,е-2%,п/я-12%,с/я-68%, л - 19 %, м - 4 %, ШОЕ - 28 мм/год. В аналізі сечі: Ер - на все поле зору, білок - 0,98 г/л, еритроцитарні цилін­дри. УЗ-дослідження нирок: набряк паренхіми обох нирок, шари паренхіми не дифереційовані. Родинний анамнез не обтяжено. Який варіант громеруло­нефриту?

А. Хронічний гломерулонефрит

Б. Гострий гломерулонефрит з нефротичним синдромом

В. Гострий гломерулонефрит з ізо­льованим сечовим синдромом

Г. Гострий гломерулонефрит з нефротичним синдромом, гематурією і гіпертензією

*Д. Гострий гломерулонефрит з нефритичним синдромом

56. У хлопчика 4-х років, з генералізованими набряками при обстеженні виявлені: гіпопротеїнемія, диспротеї-немія за рахунок підвищення альфа-2-глобулінів, гіперхолестеринемія, протеїнурія - 5 г на добу при відсутності підвищеної кількості еритроцитів і лейкоцитів в аналізі сечі. Відмічені: нормальні показники артеріального тиску, креатиніну крові. Який морфо­логічний варіант ураження нирок най­більш відповідає зображеній клініці нефротичного синдрому?

А. Фокальний сегментарний гломерулосклероз

*Б. Нефротичний синдром з міні­мальними змінами

В. Мембранозно-проліферативний

Г. Мезангіо-капілярний

Д. Екстракапілярний з "напівмісяцями"

57. Хлопчик 7-ми років знахо­диться на стаціонарному лікуванні протягом 1,5 міс. Поступив із скаргами на виражені набряки по всьому тілу, зменшення кількості сечі, головний біль. В загальному аналізі сечі білок був 7,1 г/л, питома вага - 1012, Л- 1-2 в п/з, Ер - 3-4 в й/з. За час лікування зменшились набряки, головний біль, нормалізувався діурез. Білок в добо­вій сечі - 3 г/л. В біохімічному ана­лізі крові загальний білок - 43,2 г/л, сечовина - 5,2 ммоль/л, холестерин -9,2 ммоль/л. Який із перерахованих синдромів гломерулонефриту найві­рогідніше має місце у хворого?

*А. Нефротичний

Б. Нефритичний

В. Ізольований сечовий

Г. Гематуричний

Д. Змішаний

58. Дитина з масивними набряка­ми на обличчі, тулубі, кінцівках, асци­том. АТ - 90/50 мм рт. ст. В заг. аналізі сечі: білок - 3,1 г/л, Л - 2-3 в п/з, Ер -5-7 в п/з. Що дозволить вам оцінити функцію нирок?

А. Добова протеїнурія

Б. Аналіз сечі за Нечипоренко

В. Протеїнограма

*Г. Кліренс ендогенного креатиніну

Д. Загальний аналіз сечі

59. Дитина 3-х років, надійшла з вираженими набряками. АТ - 95/50 мм рт. ст. Діурез - 300 мл. Випорож­нення - 2 рази на добу. Загальний ана­ліз сечі: білок - 3,5 г/л, Л - 2-3 у п/з, Ер- 1-2 у п/з. Загальний білок крові -48 г/л, холестерин крові - 9,5 ммоль/л. Припущено гострий гломерулонефрит з нефротичним синдромом. Призначте обстеження для уточнення діагнозу:

А. Добова втрата білка з калом

Б. Залишковий азот, сечовина кро­ві

В. Проба за Зимницьким

Г. Аналіз сечі за Нечипоренко

*Д. Добова протеїнурія

60. У дитини 10 років, що знахо­диться в олігоануричній стадії гострої ниркової недостатності, з'явилися від­чуття поколювання в слизовій обо­лонці рота, язика, оніміння кінцівок, зниження рефлексів, розлад дихання, аритмія. Чим обумовлена зазначена симптоматика?

*А. Гіперкаліємією

Б. Гіпонатріємією

В. Гіперазотемією

Г. Ацидозом

Д. Алкалозом

61. Дитина 10-ти років страждає хронічним гломерулонефритом. Ви­димі набряки відсутні. АТ - 110/60 мм рт. ст. Загальний аналіз сечі: бі­лок - 0,25 г/л, Л - 4-6 у п/з, Ер - змі­нені від 8 до 18 п/з, солі - оксалати. Призначте патогенетичну терапію.

А. Глюкокортикостероїди

*Б. Хінолінові похідні

В. Цитостатики

Г. Мембраностабілізатори

Д. Гемостатичні засоби

62. Хлопчикові 11 років. Через 2тижні після перенесеної стрептококо­вої ангіни госпіталізований в нефрологічне відділення у зв'язку з гострик гломерулонефритом. Найбільш імо­вірна патогенетична основа розвита) захворювання?

А. Порушення уродинаміки

Б. Безпосереднє пошкодження гломерул стрептококом

В. Циркуляторна або гістотоксична гіпоксія ниркової тканин

*Г. Пошкодження базальної мемб­рани гломерул антитілами або імун­ними комплексами

Д. Порушення ниркової гемодинаміки і трофічні розлади

63. Дівчинка 11років поступила до стаціонару із скаргами на слабкість, підвищену втомлюваність, підвищення температури тіла до 38 °С, малу кіль­кість виділеної за добу сечі, яка мала колір "м'ясних помиїв". Під час огляду виявлено блідість шкіри, набряк об­личчя, рук, ніг, біль у попереку. Клін. аналіз крові: Ер - 2,7х1012/л, НЬ -90г/л,Л -17х109/л,е-10%,п/я-4%, с/я - 60 %, л - 16 %, м - 10 %, ШОЕ -ЗО мм/год. Клін. аналіз сечі: Л - 15 в п/з, Ер - ЗО в п/з, гіалінові циліндри -8-10 в п/з, білок - 4 г/л. Холестерин в крові - 8 ммоль/л, загальний білок -43 г/л. Вкажіть провідний синдром.

А. Гіперальдостеронізм

Б. Порушення серцевої діяльності

В. Дизелектролітні порушення

*Г. Зниження онкотичного тиску крові

Д. Зниження осмотичного тиску крові

64. При обстеженні в клініці у ді­вчинки 13 років визначено гострий гломерулонефрит, нефритичний син­дром, період початкових проявів, без порушення функції нирок. Призначте провідний препарат етіотропної тера­пії для хворого:

А. Преднізолон

*Б. Пеніцилін

В. Бісептол

Г. Гепарин

Д. Салуретик

65. Дитину 8 років після трива­лого лікування в нефрологічному від­діленні виписано додому під нагляд дільничного педіатра і нефролога з діа­гнозом: гострий гломерулонефрит, не­фритичний синдром, період неповної клініко-лабораторної ремісії, без по­рушення функцій нирок. Який термін диспансерного нагляду за хворим?

А. 2 роки

Б. З роки

*В. 5 років

Г.1 рік

Д. 6 місяців

66. У хлопчика 4 років після вста­новлення діагнозу: гострий гломеру­лонефрит з ізольованим сечовим син­дромом, період неповної клініко-лабо­раторної ремісії, без порушення функ­цій нирок, на протязі 7 місяців спосте­рігалась мікрогематурія. Про який пе­ребіг захворювання треба думати в цьому випадку?

А. Рецидивуючий

Б. Гострий

В. Підгострий

Г. Хронічний

*Д. Затяжний

67. У 8-річного хлопчика встанов­лений діагноз: гломерулонефрит. Титр антистрептолізину РО - 1250 МО/мл. Укажіть найбільш імовірну причину захворювання:

А. Ентеровіруси

*Б. Стрептокок

В. Респіраторні віруси

Г. Стафілокок

Д. Кишкова паличка

68. Дитина 4-х років скаржиться на слабкість, набряки повік, тулуба і кінцівок. Захворіла гостро. За 3 тиж­ні до цього хворіла на ангіну. В аналізі крові: лейкоцитоз; ШОЕ - 30 мм/год. Загальний білок - 42 г/л. В аналі­зі сечі: білок - 3,4 г/л; Л - 3-4 у п/з; Ер - 10-20 у п/з. Ваш попередній діа­гноз?

А. Хронічний гломерулонефрит, нефротична форма

*Б. Гострий гломерулонефрит, нефротичний синдром

В. Інтерстиціальний нефрит

Г. Гострий пієлонефрит

Д. Дизметаболічна нефропатія

69. Дитина 9-ти років протягом 4 років лікується з діагнозом: хронічний гломерулонефрит. Перебуває на дис­пансерному обліку. Яке обстеження необхідно провести для підтверджен­ня порушення функції клубочків?

А. Загальний аналіз сечі

Б. Проба Зимницького

В. Добова протеїнурія

*Г. Кліренс ендогенного креатиніну

Д. Рівень залишкового азоту та се­човини в крові

70. У дитини 7-ми років голо­вний біль, набряки, біль у попереку. За 2 тижні до даного захворювання перенесла стрептодермію. Запідозрено гострий гломерулонефрит. Вкажіть основний механізм розвитку захворю­вання у дитини:

А. Інфекційний

*Б. Імунокомплексний

В. Алергійний

Г. Генетичний

Д. Спадкоємний

71. У хлопчика 4 років через 2 тижні після ангіни з'явились набряки, головний біль, на протязі доби 3 рази відмічалась блювота. Об'єктивно: під­вищення артеріального тиску, сеча кольору "м'ясних помиїв". Який най­більш імовірний діагноз?

А. Цистит

Б. Пієлонефрит

В. Інтерстиціальний нефрит

*Г. Гломерулонефрит

Д. Уретрит

72. Хлопчик 5 років отримує ампі­цилін з приводу ГРЗ. На 5-й день ліку­вання наросли симптоми інтоксикації, з'явилась пастозність обличчя, біль в суглобах. Нашкірітулуба - дрібнопапу-льозна висипка. АТ - 140/90 мм рт. ст. За добу виділив 2100 мл сечі (отри­мав рідини 2000 мл). В аналізі крові: креатинін - 0,22 ммоль/л, сечовина -11,8 ммоль/л, калій - 3,8 ммоль/л, натрій - 125 ммоль/л. В аналізі сечі: протеїнурія - 0,99 г/л, еритроцитурія, еозинофільна лейкоцитурія. Відносна щільність сечі на протязі доби коли­вається від 1002 до 1010. Посів сечі на стерильність росту не дав. Який най­більш імовірний діагноз?

А. Гострий пієлонефрит

*Б. Гострий інтерстиціальний не­фрит

В. Гострий гломерулонефрит з не-фритичним синдромом

Г. Гострий гломерулонефрит з нефротичним синдромом

Д. Дисметаболічна нефропатія

73. У дитини 7-ми років з'явили­ся набряки на обличчі, нижніх кінців­ках, підвищення температури тіла до 37,5 °С, потім приєдналися головний біль, блювота, болі в животі. Протягом 2-х тижнів на шкірі - елементи стреп­тодермії. АТ- 130/80 мм рт. ст. За­гальний аналіз сечі: колір "м'ясних по­миїв", білок - 2,0 г/л, Л - 4-6 у п/зр, Ер - змінені і незмінені, усе п/з. За­гальний білок крові - 62,4 г/л, холес­терин крові - 4,3 ммоль/л. Установіть попередній діагноз:

А. Гострий гломерулонефрит з нефротичним синдромом і гематурією

Б. Гострий гломерулонефрит з нефротичним синдромом

*В. Гострий гломерулонефрит з нефритичним синдромом

Г. Гострий пієлонефрит

Д. Тубулоінтерстиціальний нефрит

74. У дитини 10 років констатова­но гострий гломерулонефрит з нефритичним варіантом та помірно вираже­ними набряками на обличчі. Добовий діурез знижений на 50 %. Після госпі­талізації і дотримання суворого ліж­кового режиму діурез поступово від­новився після 4-ї доби. Який механізм зумовив олігурію в даному випадку?

А. Підвищення внутрішньосудинної коагуляції

Б. Підвищення проникності базаль­них мембран

*В. Зниження клубочкової фільтра­ції та підвищення реабсорбції

Г. Підвищення секреції ангіотен-зину II

Д. Підвищення продукції альдосте­рону

75. Хлопчик 9 років поступив до стаціонару з скаргами на біль в попе­реку, набряки обличчя, червоний ко­лір сечі. Мають місце виражені симп­томи інтоксикації (зниження апетиту, блювання, блідість шкірних покри­вів). Позитивний симптом Пастер-нацького. В аналізі сечі: колір - бурий, питома вага - 1018, білок - 0,66 г/л, еритроцити покривають все поле зору, циліндри гіалінові - 3-4 в п/з. Пер­шочерговим у призначенні є:

*А. Бензантинпеніцилін С

Б. Преднізолон

В. Метіндол

Г. Амікацин

Д. Лейкеран

76. У хворого А., 12 років, діагнос­товано хронічну ниркову недостат­ність, азотемічну стадію. В сироватці крові виявлено зниження вмісту каль­цію, підвищення рівня лужної фосфа­тази, а на рентгенограмі кісток перед­пліччя та кисті - ознаки остеопорозу. Які з названих препаратів потрібно за­стосувати для лікування та профілак­тики остеопатій у даного хворого?

А. Полівітамінів і марганцю

Б. Кальцію без вітаміну В

В. Фосфору та вітаміну В

Г. Цинку і молібдену

*Д. Вітаміну і кальцію

77. У 10-річної дитини із гострим гломерулонефритом, нефритичним ва­ріантом через 48 годин від початку за­хворювання виник різкий головний біль, диплопія, амавроз. Рівень артеріального тиску становить 180/120 ммрт. ст. Яке ускладнення можна запідозрити?

А. Ішемічний інсульт

Б. Гіпертонічна криза

*В. Гіпертонічна енцефалопатія

Г. Гостра ниркова недостатність

Д. Серцева недостатність

78. Хлопчик 10 років захворів на гострий гломерулонефрит. Виражені набряки АТ - 110/60 мм рт. ст. Білок в добовій сечі - 4,5 г/л, в біохімічному аналізі крові: загальний білок - 48 г/л; сечовина - 5,2 ммоль/л; креатинін -0,1 ммоль/л, холестерин - 9,4 ммоль/л. Який препарат патогенетичної терапії необхідно призначити дитині?

А. Хлорбутин

Б. Лейкераналіз

*В. Преднізолон

Г. Делагіл

Д. Азатіоприн

79. Дитина 9-ти років поступила в стаціонар зі скаргами на набряки під очима, головний біль, підвищення температури до 38,2 °С, біль у попере­ковій ділянці, колір сечі у вигляді "м'ясних помиїв", підвищення артері­ального тиску до 130/80 ммрт. ст. В аналізі сечі білок - 0,165 г/л. Біохімія крові: загальний білок - 78 г/л. По­ставлено діагноз: гострий гломеруло­нефрит. Вкажіть клінічну форму за­хворювання:

А. Ізольований сечовий синдром

Б. Нефротичний синдром

*В. Нефритичний синдром

Г. Нефротичний синдром з гемату­рією і гіпертензією

80. Дитина 3-х років поступила до стаціонару з приводу зменшення кіль­кості сечі (200 мл за добу), перифе­рійні та порожнинні набряки. В добо­вій сечі: протеїнурія - 3,5 г/л, загаль­ний білок крові - 42,5 г/л, холестерин крові - 9,6 ммоль/л. Який імовірний діагноз?

А. Інфекція сечової системи

Б. Гострий гломерулонефрит з нефритичним синдромом

В. Інтерстиціальний нефрит

*Г. Гострий гломерулонефрит з нефротичним синдромом

Д. Спадковий нефрит

81. Хвора А., З роки, знаходить на лікуванні в реанімаційному від! ленні з діагнозом: гостра ниркова в достатність, олігоанурична стадія. І ЕКГ: високий зубець Т, розширені комплексу (ШЗ, зміщення інтервал. 5-Т нижче ізолінії. Про яке порушення електролітного балансу можна: думати?

А. Гіперкальціємію

Б. Ппокаліємію

В. Гіпокальціємію

*Г. Гіперкаліємію

Д. Гіперфосфатемію

82. Дівчинка 7 років, знаходиться у відділі інтенсивної терапії з приводу гострої ниркової недостатності. В біо­хімічному аналізі крові рівень калію становить 7 ммоль/л. Даний стан за­грозливий виникненням:

А. Анорексії

*Б. Асистолії

В. Анурії

Г. Гіпоксемії

Д. Гіперкапнії

83. Хлопчик, 6 років, 2 тижні тому перехворів на ангіну. Скаржиться на головний біль, набряки під очима, червону сечу. В аналізі крові: нормохромна анмія, ШОЕ – 25 мм/год, нейтрофільний лейкоцитоз. В заг. Аналізі сечі: білок – 1,23г/л, ер. – на все поле зору, л.- 10-15 в.п.з., гіал. Циліндри 5-6. Який ваш діагноз?

*А. Гострий гломерулонефрит

Б. Гострий пієлонефрит

В. Хронічний пієлонефрит

Г. Хронічний гломерулонефрит

Д. Дизметаболічна нефропатія

84. У хлопчика 4 роки , при огляді – анасарка, АТ 90/60 мм.рт.ст. У заг ан. сечі: білок -6,3 г/л, л.- 2-3 впз, ер.- 1-2 впз, заг. Білок крові – 44,2 г/л, альбуміни – 18,1 г/л, холестерин – 8,6 ммоль/л. Який провідний клінічний синдром гострого гломерулонефриту в даному випадку?

*А. Нефротичний

Б. Нефритичний

В. Ізоьований сечовий

Г. Нефротичний з гаматурією та артеріальною гіпертензією

Д. Гематуричний

85. У хлопчика, 9 років, діагностовано гострий постстрептококовий гломерулонефрит, нефритичний варіант. Перебіг захворювання – типовий. Який найбільш ймовірний морфологічний варіант захворювання?

*А. Мембранозний

Б. Мезангіопроліферативний

В. Екстракапілярний з півмісяцями

Г. Екстракапілярний з півмісяцями

Д. Мембранозно- проліферативний

86. Хлопчик, 7 років з гострим гломерулонефритом, має генералізовані набряки, АТ 90/60 мм. рт. ст. В заг. ан. сечі: білок – 9,9 г/л, л – 3-4 впз, ер. – 1-2 впз, біохімічний аналіз крові: заг. білок – 4 г/л, холестерин – 9,8 ммоль/л. Який препарпат вибору для призначення патогенетичної терапії?

*А. Преднізолон

Б. Хлорбутин

В. Делагіл

Г. Метиндол

Д. Бензилпеніциліну натрієва сіль

87. У дитини 10 років через 2 тижні після перенесеної скарлатини з’явились набряки коло очей, сеча набула кольору м’ясних помиїв, АТ 160/80 мм рт.ст., явища інтоксикації. Який патогенез гіпертоніческого синдрому?

* А. Гіпернатріємія, гіпергідратація, збільшення ОЦК

Б. Гіперазотемія, олігурія, набряки

В. Протеїнурія, гематурія, циліндрурія

Г. Зниження клубочкової фільтрації, гіперазотемія

88. Дитина 10 років перенесла гострий гломерулонефрит. Яка частота оглядів нефрологом в перший рік після виписки із стаціонару?

* А. Щомісячно на першому році, потім щоквартально

Б. 1 раз на 2 тижні протягом 6 міс, потім щомісячно

В. 1 раз у квартал

Г. 1 раз у квартал на першому році спостереження

Д. Щомісячно протягом 5 років

89. У дитини 10 років констатовано гострий гломерулонефрит з нефритичним варіантом та помірно вираженими набряками на обличчі. Добовий діурез знижений на 50%. Після госпіталізації і дотримання строгого ліжкового режиму діурез поступово відновився після 4-ої доби. Який механізм зумовив олігурію в даному випадку?

* А. Зниження клубочкової фільтрації та підвищення реабсорбції

Б. Підвищення проникності базальних мембран

В. Підвищення внутрішньосудинної коагуляції

Г. Підвищення секреції ангіотензину ІІ

Д. Підвищення продукції альдостерону

90. У хворої А. 10 років на фоні хронічної ниркової недостатності продовжує прогресувати анемічний синдром. Вкажіть препарат вибору для патогенетичного лікування вказаного синдрому:

*А. Еритропоетин

Б. Феррум- лек

В. Ціанокобаламін

Г. Еритроцитарна маса

Д. Фолієва кислота

91. Десять днів тому шестирічна дівчинка перенесла ангіну. На час звертання скаржиться на загальну слабість, зниження апетиту, дворазове блювання, біль голови та в попереку. Об’єктивно: шкірні покриви блідо- рожевого кольору, пастозність обличчя, позитивний симптом Пастернацького. Кров: нормохромна анемія, ШОЕ- 15 мм/год, нейтрофільний лейкоцитоз. В аналізі сечі: білок- 1,5 г/л, вилужені еритроцити до 20 в полі зору, гіалінові циліндри- 5 в полі зору. Ваш діагноз:

*А. Гострий гломерулонефрит

Б. Гострий пієлонефрит

В. Хронічний пієлонефрит

Г. Хронічний гломерулонефрит

Д. Підгострий злоякісний гломерулонефрит

92. У дитини зі скаргами на головні болі, млявість, болі в попереку сеча кров‘яниста. Встановлено діагноз: гострий гломерулонефрит. Яке ускладнення в гострому періоді гломерулонефриту супроводжується судомним синдромом?

*А. Ниркова еклампсія

Б. Гостра серцева недостатність

В. Гостра судинна недостатність

Г. ДВЗ- синдром.

Д. Набряк легень

93. Дівчинка 11 років поступила в клініку із скаргами на біль в животі, підвищену температуру тіла до 38оС, набряки на обличчі і гомілках, зменшення кількості сечі та зміну кольору сечі (“м”ясні помиї”). При об”єктивному обстеженні виявлено блідість та набряки на обличчі та гомілках. АТ - 140/90 мм рт.ст., ЧСС - 92 в хв. Серцева діяльність ритмічна, тони ослаблені. В легенях верзикулярне дихання. Живіт м”який, болючий в правому і лівому підребер”ях. Печінка +2,5 см, щільні. На 1 см нижче пупка визначається рівень вільної рідини в черевній порожнині. Яке з перечислених обстежень є інформативним для оцінки функції нирок?

*А. Проба за Зимницьким.

Б. Загальний аналіз сечі.

В. Аналіз сечі за Нечипоренком

Г. Визначення білка в добовій сечі

Д. Визначення добового діурезу

94. Хлопчик 10 років протягом місяця хворіє на гострий нефрит. Внаслідок проведеного лікування набряки і гіпертензія зникли. Утримуються слідуючі лабораторні зміни: білок в добовій сечі - 3 г/л, в загальному аналізі сечі - білок 4,7 г/л; в біохімічному аналізі крові загальний білок - 48 г/л; сечовина 5,2 ммоль/л; креатинін 0,1 ммоль/л, холестерин 9,4 ммоль/л. Який препарат патогенетичної терапії необхідно призначити дитині?

*А. Преднізолон.

Б. Лейкеран.

В. Хлорбутин.

Г. Делагін.

Д. Азатіопрін.

95. Дитина 3-х років поступила до стаціонару з приводу зменшення кількості сечі (200мл за добу), периферичні та порожнинні набряки. В аналізі сечі протеїнурія - 3,3 г/л. Який ймовірний діагноз?

* А. Гострий гломерулонефрит з нефротичним синдромом

Б. Гострий гломерулонефрит з нефритичним синдромом

В. Інтерстиціальний нефрит

Г. Інфекція сечовивідних шляхів

Д. Хронічний гломерулонефрит

96. У хлопчика 12-ти років на тлі нефротичного варіанту гострого гломерулонефриту раптово погіршився стан - головний біль, блювання, втрата зору, повторні судоми. Яке ускладнення виникло?

* А. Ангіоспастична енцефалопатія

Б. Внутришньочерепний крововилив

В. Гостра ниркова недостатність

Г. Уремія

Д. Набряк легенів

97. Для якого синдрома характерне поєднання таких ознак: значні набряки на обличчі, попереку, статевих органах; протеінурія більш ніж 2,5 г/добу; гіпопротеінемія менш ніж 55 г/л; гіперхолестерінемія більш ніж 5,72 ммоль/л; гіперліпідемія більш ніж 7 ммоль/л.

*А. Нефротичний синдром

Б. Нефритичний синдром

В. Ізольований сечовий синдром

Г. Нефротичний синдром з гематурією та гіпертензією

Д. Хронічний гломерулонефрит, змішана форма

98. Дитина 9-ти років поступила в стаціонар зі скаргами на набряки під очима, головний біль, підвищення температури до 38,2оС, біль у поперековій ділянці, колір сечі у вигляді “м’ясний помиїв”, підвищення артеріального тиску до 130/80 мм рт ст. В аналізі сечі білок 0,165 г/л. Біохімія крові – загальний білок 78 г/л. Поставлено діагноз: гострй гломерулонефрит. Вкажіть клінічну форму захворювання

*А. Нефритичний синдром

Б. Нефротичний синдром

В. Змішана форма

Г. Ізольована сечова форма

Д. Нефротичний синдром з гематурією і гіпертензією

99. Маша Б., 8 років, хворіє на скарлатину. Отримувала лікування: парацетамол, вітаміни. На 14 день хвороби з’вилась в’ялість, знизився апетит, блідість шкіри, пастозність та набряки обличчя, олігурія. В сечі: питома вага 1030, білок 1 г/л, еритроцити 60 в полі зору, гіалінові циліндри. Яке ускладнення розвинулось у дівчинки?

* А. Гломерулонефрит

Б. Пієлонефрит

В. Сечокам’яна хвороба

Г. Пухлина сечового міхура

Д. Поліпи уретри

100. Хлопчик 5-ти років: 3 дні назад став блідим, в'ялим, з'явилися набряки під очима. Через 2 години отримано аналіз сечі білок 6,6%, лейкоцити 2-3 в п/з, еритроцити 5-8 в п/з. Які міроприемства доцільно провести?

А. Призначити антибютики

*Б. Невідкладна госпіталізація

В. Направити на консультащю до районного нефролога

Г. Призначити аналіз сечі по Каковському-Аддісу

101. Який із діуретиків доцільно застосовувати у хворого нефритом при поширених набряках і загрозі набряку легень?

А. Верошпірон

Б. Гіпотіазід

В. Урегіт

*Г. Фурасемід

102. Як часто необхідно робити аналіз крові з визначенням тромбоцитів у хворого нефритом, якому призначений лейкерон?

*А. Один раз на 14 днів

Б. Один раз на 7 днів

В. Один раз в 20 днів

Г. Один раз в 3 дні

103. Який з препаратів доцільно призначити в активній фазі нефротичної форми гломерулонефриту?

А. Переливания плазми

*Б. Преднізолон

В. Глюконат кальція на протязі місяця

Г. Анаболічні гормональні препарати (неборол)

104. Який симптом характерний для спадкового нефриту (синдрому Альпорта)?

А. Поширені набряки на початку хвороби

Б. Висока гіпертонія в ранньому віці

В. Ізольований сечовий синдром

Г.Протеїнурія до 16-22%

105 Які ознаки часто спостерігаються при спадковому нефриті?

А. Порушення серця

*Б. Зниження слуху

В. Порушення печінки, холестаз

Г. Дизурія

106. Яка з ознак характерна для змішаної форми гломерулонефриту?

А. Бактеріурія

*Б. Протеїнурія більш 1%

В. Активні лейкоцити в сечі

Г. Оксалурія

107. Яке ускладнення гематуричної форми гострого гломерулонефриту часто спостерігається?

*А. Гіпертонічна енцефолопатія

Б. Набряк легень

В. Кровотеча

Г. Серцева недостатність

108. Що с ведучим етіологічним фактором при пієлонефриті?

А. Алергія

Б. Віруси

В. Аутоімунні порушення;

Г. Бактерії

109. Які симптоми характерні для гіпертонічної енцефолопатії?

А. Серцева недостатність

Б. Багато хрипів у легенях

В. Поширені наростаючі набряки

*Г. Судоми, втрата свідомості

110. При якій формі гломерулонефриту показано призначення преднізолону з перших тижнів хвороби?

А. Гематурична форма

*Б. Нефротична форма

В. Змішана форма

111. Які обстеження найбільш інформативні для виявлення вазоренальної гіпертензії?

*А. Ренальна ангіографія

Б. Вимірювання артеріального тиску на ногах

В.Внутрівенна урографія

Г. Цистографія

112. Яка патологія частіше зумовлює гіпертензію?

А. Піелонефрит

Б. Подвоення чашечно-мискової системи

*В. Вада розвитку судин нирки

Г. Спадковий нефрит

113. При якій патології частіше зустрічається зниження слуху?

А. Фосфат діабет

Б. Спадковий нефрит

В.Тубулярний ацидоз

*Г. Спадковий нефротичний синдром

114. Для якого захворювання характерне зниження слуху?

*А. Синдром Альпорта

Б. Хронічний гломерулонефрит

В. Синдром де Тоні-Дебре-Франконі

Г.Фосфат діабет

115. Хлопчик 5-ти рків три дні тому став блідим, в'ялим, з'явилися набряки повік, під очима. Через 2 години отримано аналіз сечі білок- 6,6%, лейкоцити 2-3 в п/з, еритроцити 5-8 в п/з. Який діагноз найбільш правильний?

А. Гломерулонефрит

*Б. Алергічна реакція

В. Гідронефроз

Г. Спадковий нефрит

116. Хлопчик 5-ти років три дні тому став блідим, в'ялим, з'явилися набряки повік, під очима. Що найбільш важливо вияснити (огляд вдома)?

А. Чи знижений апетит;

*Б. Скільки виділяється сечі

В. Контакти з кором

Г. Які захворювання переніс;

117. Хлопчик 5 років три дні тому став блідим, в'ялим, з'явилися набряки повік, під очима. Яке обстеження потрібно призначити в першу черту?

*А. Загальний аналіз сечі

Б. Пробу Зимницького

В. Біохімічний аналіз крові

Г. Клінічний аналіз крові

 

118. Тривалість диспансерного нагляду при гострому гломерулонефриті:

А. 1 рік

Б. 3 роки

*В. 5 років

Г.З обліку не знімати

119. Тривалість диспансерного нагляду при гострому (первинному) пієлонефриті складає:

А. 1 рік

Б. 3 роки

*В. 5 років

Г. З обліку не знімати

120. Хворому, який знаходиться на “Д” обліку з приводу гострого (первинного) пієлонефриту, треба провести щеплення:

А.Згідно календаря проф. щеплень

*Б. Після проведеного профілактичного курсу лікування

В. Протипоказання на весь період “Д” спостереження

Г. Після контролю загального аналізу сечі

121. Тривалість диспансерного нагляду при інфекції сечових шляхів складає:

*А. 1 рік

Б. 3 роки

В. 5 років

Г.З обліку не знімати

122. Яке твердження стосовно уратних нефропатій є невірним?

А. В їх основі лежить порушення пуринового обміну

Б. Частіше зустрічаються серед міських дітей шкільного віку

В. Клінічними проявами є: дизурія, абдомінальний синдром, артралгії, мінімальний сечовий синдром

*Г. Можуть ускладнюватись нефротичним синдромом

Д. Виражена уратурія(у 1,5-2 р вище норми)

123. Основними дієтичними рекомендаціями при уратній нефропатії є все перераховане, крім:

А. Підвищений питний режим

*Б. Обмежений питний режим

В. Велика кількість овочів, фруктів

Г. Обмежене вживання м”ясних продуктів

Д. Виключення консервів (м”ясних, рибних)

124. Основними принципами дієтотерапії гіпероксалурії є все перераховане, крім:

А. Виключення продуктів, які містять кальцій, що легко засвоюється організмом (творог, сир)

Б. Вживання продуктів, що містять багато магнію та вітаміни групи В (гречана, вівсяна, пшенична крупи, курага)

*В. Обмеження рідини

Г. Обмеження продуктів, з яких утворюються оксалати (цитрусові, шпинат, шоколад, чорна смородина та ін.)

Д. Виключення гострих, солених страв, м”ясних бульйонів, смаженого м”яса

125. При гіпероксалатурії рекомендують перераховані продукти, крім:

А. Яблука, виноград, груші, абрикоси

Б. Варене м”ясо, риба

В. Картопля, капуста, огірки

Г. Гречана, вівсяна, пшенична каші

*Д. Щавель, шпинат, бобові, творог

126. Лікарськими рослинами, що мають бактерицидну дію при сечовій інфекції є всі перераховані, крім:

А. Звіробій

Б. Березові бруньки

*В. Листя кропиви

Г. Толокнянка

Д. Брусниця

127. Основними дієтичними рекомендаціями при сечокислому діатезі є все пераховане, крім:

А. Переважно рослинно-молочна дієта

Б. Виключення з харчового раціону гострих та копчених блюд

*В. Підвищене споживання кухарської солі

Г. М”ясо та рибу споживати тільки у відвареному вигляді

Д. Підвищений питний режим

128. Коли можна зняти з обліку дитину 8-ми років з діагнозом первинний пієлонефрит, ремісія на протязі:

А. 2-х років

*Б. 5-ти років

В. 3-ох років

Г. 1-го року

129. Дитина 6-ти років знаходиться на “Д” обліку з діагнозом первинний пієлонефрит, як часто треба проводити обстеження на загальний аналіз сечі:

*А. 1 раз на місяць

Б. 1 раз на три місяці

В. 1 раз в шість місяців

Г. 1 раз на рік

Д. 1 раз на тиждень

130. Дитина 10-ти років знаходиться на “Д” обліку з діагнозом первинний пієлонефрит, як часто треба проводити бактеріологічне дослідження сечі:

А. 1 раз на місяць

Б. 1 раз на три місяці

*В. 1 раз в шість місяців

Г. 1 раз на рік

Д. 1 раз на тиждень

131. Дівчинка, 6 років, перенесла інфекцію сечових шляхів, визначте тривалість “Д” обліку:

А. 3 роки

*Б. 1 рік

В. 5 років

Г. 2 роки

Д. Не потребує “Д” спостереження

132. Дівчинка, 6 років, перенесла інфекцію сечових шляхів, як часто треба проводити обстеження загального аналізу сечі:

*А. 1 раз на місяць

Б. 1 раз на три місяці

В. 1 раз в шість місяців

Г. 1 раз на рік

Д. 1 раз на тиждень

133. Дитина 12-ти років знаходиться перший рік на “Д” обліку з діагнозом гострий гломерулонефрит, нефритичний варіант, як часто педіатру треба оглядати дитину:

*А. 1 раз на місяць

Б. 1 раз на три місяці

В. 1 раз в шість місяців

Г. 1 раз на рік

Д. 1 раз на тиждень

134. Хлопчик 8-ми років знаходиться другий рік на “Д” обліку з діагнозом гострий гломерулонефрит, нефритичний варіант, як часто педіатру треба оглядати дитину:

А. 1 раз на місяць

*Б. 1 раз на три місяці

В. 1 раз в шість місяців

Г. 1 раз на рік

Д. 1 раз на тиждень

135. Дівчинці, яка знаходиться на “Д” обліку з діагнозом гострий гломерулонефрит, нефротичний варіант, при плановому огляді, необхідно провести обстеження крім:

А.Загальний аналіз сечі

Б. Загальний аналіз крові

Б. Вимірювання артеріального тиску

*Г. ЕКГ

136. Хлопчику, з діагнозом гострий гломерулонефрит, не отримував цитостатики, треба провести тонзилектомію по досягненню ремісії але не раніше:

А. 6-ти місяців

Б. 1-го місяця

В. 3-го місяця

*Г. 2-ох місяців

Д. 12-ти місяців

137. Хворому, який знаходиться на “Д” обліку з приводу гострого гломерулонефриту, треба провести щеплення:

А. Згідно календаря проф. щеплень

Б. Після проведеного профілактичного курсу лікування

*В. Протипоказання на весь період “Д” спостереження

Г. Після контролю загального аналізу сечі

Д. Перед щепленням, прийом курсу антигістамінних препаратів

138. Дівчинка 11 років, знаходиться на “Д” обліку з приводу хронічного пієлонефриту, перший рік, як часто педіатру треба оглядати дитину:

*А. 1 раз на місяць

Б. 1 раз на три місяці

В. 1 раз в шість місяців

Г. 1 раз на рік

Д. 1 раз на тиждень

139. Дівчинка 13 років, знаходиться на “Д” обліку з приводу хронічного пієлонефриту, другий рік, як часто педіатру треба оглядати дитину:

А. 1 раз на місяць

*Б. 1 раз на три місяці

В. 1 раз в шість місяців

Г. 1 раз на рік

Д. 1 раз на тиждень

140. При плановому огляді, у хворого з ХНН, виявлено рівень креатиніну в крові 5 мг% (0,44 ммоль/л). Яка тактика дитячого нефролога:

А. Назначити курс гормонотерапії

*Б. Направити дитину на гемодіаліз

В. Провести курс антиагрегантної терапії

Г. Відкорегувати дієту

Д. Збільшити добовий об”єм рідини

141. При плановому огляді, у хворого з ХНН, на ЕКГ виявили збільшення висоти та ширини зубця Т, яке порушення водно-електролітного обміну діагностовано:

А. Гіпокальциємія

Б. Гипермагніємія

В. Гіперхлоремія

Г. Гіпонатріємія

*Д. Гіперкаліємія

142. Хлопчик 13 років прийшов на плановий огляд (стоїть на “Д” обліку з приводу гострого пієлонефриту), огляд яких спеціалістів обов”язково повинна пройти дитина, крім:

А. Нефролога

Б. Стоматолога

В. Отоларинголога

*Г.Кардіоревматолога

Д. Офтальмолога

143. Дівчинка 7 років, знаходиться на “Д” обліку з приводу хронічного пієлонефриту, другий рік, як часто дитину повинен оглядати отоларинголог:

А. 1 раз на місяць

Б. 1 раз на три місяці

*В. 1 раз в шість місяців

Г. 1 раз на рік

Д. Не потребує огляду

144. Хворі, з вторинним хронічним пієлонефритом, знімають з “Д” обліку після:

А. 5 років клініко-лабораторної ремісії

Б. 3 років клініко-лабораторної ремісії

В. 5 років, після комплексного обстеження в стаціонарі

*Г. не знімаються з обліку

Д. після обстеження в клініці IV рівня

145. Дитина з хронічним гломерулонефритом, отримує цитостатики, лікар особливу увагу звертає на:

А. Артеріальний тиск

*Б. Гемограму

В. Набряки

Г. Сечовий синдром

Д. Діурез

146. Дитина з хронічним гломерулонефритом, отримує кортикостероїди, лікар особливу увагу звертає на:

А. Артеріальний тиск

Б. Гемограму

В. Ризик розвитку кератиту

Г. Клінічні ознаки ниркової недостатності

*Д. Стан шлунково-кишкового тракту

147. При плановому “Д” огляді, у хворого з хронічним гломерулонефритом звертають особливу увагу на:

А. Артеріальний тиск

Б. Загальний стан

В. Набряки

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти