ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Розділ 4 Кардіоревматологія дитячого віку.

1. Яке найчастіше ускладнення тетради Фалло?

*А. Тромбоз судин

Б. Пієлонефрит

В. Ендокардит

Г. Кровотеча

Д. Ревматизм

2. Які прояви “критичної” вродженої вади серця в новонароджених і грудних дітей є абсолютним показанням до термінової консультації в кардіохірургічному відділенні?

*А. Порушення кровообігу

Б. Блідість шкіри

В. Зміна випорожнень

Г. Зригування

Д. Зменшення апетиту

3. Яку ваду називають хворобою Толочинова- Роже?

*А. Невеликий дефект м’язової частини МШП

Б. Відкриту артеріальну протоку

В. Первинний дефект МПП

Г. Підклапанний стеноз легеневої аптерії

Д. “Інфантильний” варіант коарктації аорти

4. Для якої вродженої вади серця одним із діагностичних критеріїв є низький систолічний та пульсовий тиск на верхніх кінцівках?

*А. Стеноз устя аорти

Б. Відкрита артеріальна протока

В. Коарктація аорти

Г. Тетрада Фалло

Д. Транспозиція магістральних судин

5. Яка вада у своїй основі має два ізольовані кола кровообігу і тому супроводжується іншими компенсаторними серцевими дефектами?

*А. Транспозиція магістральних судин

Б. Відкрита артеріальна протока

В. Дефект міжпередсердної перетинки

Г. Тетрада Фалло

Д. Стеноз устя аорти

6. При якій вродженій ваді серця протипоказаним є застосування оксигенотерапії?

*А. Транспозиція магістральних судин

Б. Відкрита артеріальна протока

В. Дефект міжпередсердної перетинки

Г. Тетрада Фалло

Д. Стеноз устя аорти

7. Які препарати протипоказані пацієнтам із серцевою недостатністю на тлі критичного аортального стенозу?

*А. Серцеві глікозиди

Б. Діуретики

В. β- адреноблокатори

Г. Антагоністи кальцію

Д. Інгібітори АПФ

8. Які препарати вважаються базисними у консервативному лікуванні хвороби Фалло?

*А. β- адреноблокатори

Б. Серцеві глікозиди

В. Діуретики

Г. Антагоністи кальцію

Д. Інгібітори АПФ

9. Симпатокомплекс Ейзенменгера найчастіше розвивається як ускладнення наступної вродженої вади серця:

*А.Великий дефект міжшлуночкової перетинки

Б. Транспозиція магістральних судин

В. Відкрита артеріальна протока

Г. Тетрада Фалло

Д. Стеноз устя аорти

10. Складовими аномалії Ебштейна є всі перераховані, крім:

*А. Недостатність мітрального клапана

Б. Дилатація правого передсердя

В. Гіпоплазія легеневої артерії

Г. Зменшення правого шлуночка

Д. Розщеплення тристулкового клапана

11. Складовими тетради Фалло є всі перераховані, крім:

*А. Дефект міжпередсердної перетинки

Б. Інфундибулярний стеноз легеневої артерії

В. Дефект міжшлуночкової перетинки

Г. Гіпертрофія правого шлуночка

Д. Декстрапозиція аорти

12. Оптимальний вік для хірургічної корекції дефекту міжпередсердної перетинки:

*А. 5-6 років

Б. 6-10 років

В. 5-6 місяців

Г. 6-10 місяців

Д. 6 діб

13. Яка із вказаних вроджених вад серця не відноситься до білих?

*А. Транспозиція магістральних судин

Б. Відкрита артеріальна протока

В. Стеноз устя аорти

Г. Дефект міжшлуночкової перетинки

Д. Дефект міжпередсердної перетинки

 

14. Для якої із вроджених вад серця за даними рентгенологічного дослідження властивою є конфігурація типу “яйце на боку”?

*А. Транспозиція магістральних судин

Б. Відкрита артеріальна протока

В. Стеноз устя аорти

Г. Тетрада Фалло

Д. Дефект міжпередсердної перетинки

15. Для якої із вроджених вад серця за даними рентгенологічного дослідження властивою є форма серця у вигляді чобітка?

*А. Тетрада Фалло

Б. Транспозиція магістральних судин

В. Відкрита артеріальна протока

Г. Стеноз устя аорти

Д. Дефект міжпередсердної перетинки

16. Для тетради Фалло властиві наступні ознаки, крім:

*А. Задишка

Б. Відставання у фізичному розвитку

В. Задишково- ціанотичні напади

Г. Систолічний шум

Д. Ціаноз

17. Вкажіть місце оптимальної аускультації систолічного шуму при ДМПП:

*А. ІІ м/р зліва від грудини

Б. ІІ м/р справа від грудини

В. Зона проекції мітрального клапана

Г. Верхівка серця

Д. 5 точка

18. Найчастішим симптомом при ДМШП є:

*А. Серцевий горб

Б. Задишка

В. Систолічне тремтіння

Г. Акцент ІІ тону над легеневою артерією

Д. Загальний ціаноз

19. Який із сприяючих моментів є найімовірнішою причиною виникнення відкритої артеріальної протоки?

*А. Недоношеність

Б. СДР новонароджених

В. Коротка широка артеріальна протока

Г. Вік дитини

Д. Стать дитини

20. Яка ознака визначає клінічну тяжкість відкритої артеріальної протоки?

*А. Величина загальнолегеневого опору

Б. Діаметр протоки

В. Кут відходження аорти

Г. Стать дитини

Д. Вік дитини

21. Який шум виникає при ізольованому аортальному стенозі?

*А. Систолічний ромбовидний (за даними ФКГ)

Б. Пансистолічний

В. Систоло- діастолічний

Г.Діастолічний

Д. Пізній систолічний

22. Для коарктації аорти характерні ознаки, за виключенням:

*А. Акцент ІІ тону над легеневою артерією

Б. Підвищення АТ на руках

В. Ослаблення пульсації судин стоп

Г. Лівограма

Д. Узурація нижніх країв ребер

22. Частина ВВС протікає із ціанозом, за виключенням:

*А. Дефект міжпередсердної перетинки

Б. Тетрада Фалло

В. Транспозиція магістральних судин

Г. Атрезія тристулкового клапана

Д. Атріовентрикулярна комунікація

23. Тетраді Фалло властиві наступні анатомічні ознаки, окрім:

*А. Стеноз аорти

Б. Стеноз устя легеневої арьерії

В. ДМШП

Г. Декстрапозиція аорти

Д. Гіпертрофія правого шлуночка

24. Ряд факторів сприяє формуванню ВВС, за виключенням:

*А. Вірусні захворювання матері в другій половині вагітності

Б. Наявність у вагітної професійних шкідливостей

В. Алкоголізм батьків

Г. Наявність в сім'ї ВВС

Д. Вірусні захворювання матері в першому триместрі вагітності

25. Для функціонуючої артеріальної протоки властиві ряд ознак, окрім:

*А. Збіднення малого кола кровообігу

Б. Часті захворювання органів дихання

В. Гіпертрофія правого шлуночка

Г. Зниження діастолічного тиску

Д. Систоло- діастолічний шум

26. Для коарктації аорти властиві наступні ознаки, крім:

*А. Часті захворювання органів дихання

Б. Підвищення АТ на руках

В. Гіпертрорфія лівого шлуночка

Г. Акцент ІІ тону над аортою

Д. Узурація нижніх краів ребер

27. Який шум властивий для функціонуючої артерівальної протоки?

*А. Систоло- діастолічний

Б. Пресистолічний

В. Мезодіастолічний

Г. Пансистолічний

Д. Пізній систолічний

28. Характерна клінічна ознака стено­зу аорти:

*А. Задишка, систолічний шум в 2 міжребір'ї справа

Б. Систолічне тремтіння в 2 міжребір'ї зліва

В. Підвищення артеріального тиску

Г. Низький діастолічний АТ

Д. Високий пульсовий тиск

29. Рання клінічна ознака коарктації аорти:

*А. Відсутність стегнового пульсу

Б. Диспропорція верхньої та нижньої половини тулуба

В. Підвищення артеріального тиску на ногах

Г. Підвищення артеріального тиску на руках

30. Діагноз коарктація аорти підтвер­джує наступна ознака:

*А. Артеріальний тиск на ногах такий же, як і на руках або нижчий

Б. Високий артеріальний тиск на ру­ках

В. Артеріальний тиск на ногах на 20 мм.рт.ст. вищий ніж на руках

31. Назвіть найбільш характерні озна­ки транспозиції магістральних судин:

*А. Задишка, цианоз з перших днів життя

Б. Послаблення 2 тону в 2 міжребір'ї справа від грудини

В. Нормальний фізичний розвиток

32. Діагноз транспозиції магістраль­них судин ставиться на підставі на­ступних ознак:

*А. Ранній ціаноз, посилений легене­вий кровообіг, гіпотрофія

Б. Акцент 2 тону в 2 міжребір'ї справа від грудини

В. Діастолічний шум в 2 міжребір'ї справа від грудини

33. Найбільш часті ускладнення тет­ради Фалло:

*А. Задишково-ціанотичні приступи

Б. Часті захворювання пневмоніями

В. Бактеріальний ендокардит

34 .Діагноз стенозу аорти ставиться на підставі наступних ознак:

*А. Все вказане вірно

Б. Систолічний шум в 2 міжрібер'ї справа від грудини

В. Слабий пульс на периферійних ар­теріях

Г. Гіпертрофія лівого шлуночка

Д. Все вказане невірно

35. Назвіть вроджені вади серця із збагаченим легеневим кровообігом:

*А. Дефект міжшлуночкової перетин­ки, дефект міжпередсердної пере­тинки, відкритий артеріальний проток

Б. Стеноз легеневої артерії, тетрада Фалло

В. Стеноз аорти, коарктація аорти

36. Назвіть найбільш характерний клінічний симптом дефекта міжшлуноч­кової перетинки /мембранозної частини/:

*А. Задишка, грубий систолічний шум в 3-4 міжребер'ї зліва

Б. Синюшність, симптом "барабанних паличок"

В. Систолічний шум в другому міжребір'ї зліва

Г. Відставання у масі тіла

37. Найбільш несприятливі ускладнення дефекта міжшлуночкової перетинки:

Розвиток синдрома Ейзенменгера або перехід у вторинну форму тет­ради

*А. Фалло

Б. Тромбоз судин головного мозку

В. Часті бронхо- пульмональні захворювання

38. Які найбільш властиві зміни відбу­ваються в клініці дефекта міжшлуноч­кової перетинки при переході в "бліду форму" тетради Фалло:

*А. Приєднується шум стенозу легене­вої артерії в 2 міжребір'ї зліва

Б. Починають хворіти пневмоніями

В. Посилюється акцент 2 тону на ле­геневій артерії

39. Рентгенологічна характеристика синдрома Ейзенменгера:

*А. Посилення легеневого малюнку в прикореневій зоні, збіднення його на периферії

Б. Посилення легеневого малюнку на периферії

В. Збіднення легеневого малюнку в прикореневій зоні

40. Найбільш характерна клінічна дифе­ренціально-діагностична відмінність сер­цевого шуму дефекта міжшлуночкової і міжпередсердної перетинки:

*А. Грубий шум в 3-4 міжребір'ї зліва при дефекті міжшлуночкової пере­тинки та ніжний характер шуму ти­па функціонального при дефекті міжпередсердної перетинки в 2 міжребір'ї зліва

Б. Функціональний шум в 3-4 міжре­бір'ї зліва при дефекті міжшлуноч­кової перетинки та дуже грубий шум при дефекті міжпередсердної

41. Основний клінічний симптом де­фект а міжпередсердної перетинки:

*А. Зміщення границь серця вправо, ніжний систолічний шум типу функціонального в 2 міжребір'ї зліва

Б. Зміщення границь серця вліво, грубий систолічний шум в 3-4 міжребір'ї зліва

42. Анатомічна характеристика пер­винного дефекту міжпередсердної перетинки:

*А. Знаходиться в нижній третині пе­ретинки над атріовентрикулярними клапанами / поєднується з роз­щепленням клапанів, частіше мітрального/

Б. Знаходиться в області овальної ямки

В. Знаходиться в ділянці впадіння нижньої порожнистої вени

43. Рентгенологічно при дефекті міжшлуночкової перетинки вияв­ляється:

*А. Збагачення легеневого малюнка

Б. Збіднений легеневий малюнок

В. Підкреслена талія серця 3"100"

44. Показання до операції при дефекті міжшлуночкової перетинки у дітей пер­ших років життя

*А. Ранній розвиток легеневої гіпертензії

Б. Серцева недостатність

В. Високий систолічний АТ

Г. Задишково- ціанотичні напади

Д. Синкопальні стани

45. Можливі ускладнення дефекту міжпередсердної перетинки:

*А. Аритмії

Б. Перикардит

В. Ендоміокардит

Г. Інфекційний ендокардит

46. Найбільш характерні клінічні ознаки аномального дренажу легеневих вен:

*А. Все вказане вірно

Б. Задишка, кашель

В. Синюшність шкіри та слизової оболонки

Г. Систолічний шум подовж лівого краю грудини

47. Анатомічні ознаки аномального дренажу легеневих вен:

*А. Легеневі вени впадають у верхню порожнисту вену, праве передсердя або коронарний синус

Б. Легеневі вени впадають в ліве пе­редсердя

48. Характеристика повної атріовентрикулярної комунікації:

*А. Все вказане вірно

Б. Первинний дефект міжпередсердної перетинки

В. Високий дефект міжшлуночкової перетинки

Г. Атріовентрикулярна перетинка відсутня або мається єдиний атріовентрикулярний отвір

49. Найбільш характерні клінічні ознаки ізольованого стенозу легеневої артерії:

*А. Все вказане вірно

Б. Другий тон розщеплений

В. Грубий систолічний шум в 2-3 міжребір'ї зліва від грудини

Г. Збільшення відносної серцевої тупості вправо

50. Виберіть невірну ознаку тетради Фалло:

*А. Гіпертрофія лівого шлуночка

Б. Стеноз легеневої артерії

В. Високий дефект міжшлуночкової перетинки

Г. Гіпертрофія правого шлуночка

Д. Транспозиція аорти

51. Який серед компенсаторних ме­ханізмів не буває при тетраді Фалло?

*А. Гіпертрофія лівого шлуночка

Б.Розвиток колатералей судин

В. Поліцитемія

Г. Сповільнення швидкості кровотоку

52. Яка клінічна ознака найбільш ха­рактерна для тетради Фалло?

*А. Присідання навпочіпки, значне посилення задишки та ціанозу

Б. Втрата свідомості

В. Зупинка дихання

Г. Судоми

53. Яка електрокардіографічна ознака характерна для підтвердження діагно­зу тетради Фалло:

*А. Гіпертрофія правого шлуночка

Б. Гіпертрофія лівого шлуночка

В. Гіпертрофія лівого передсердя

54. Основні клінічні симптоми ізольо­ваного вторинного дефекту міжперед-сердної перетинки:

*А. Все вказане невірно

Б. Все вказане вірно

В. Ціаноз

Г. Грубий систолічний шум

Д. Серцево-дихальна недостатність

55. Смертність від вроджених вад серця по даним ВООЗ:

*А. 5-6 дітей на 100 тис. населення

Б. Більше 10 дітей на 100 тис. насе­лення

В. 5-6 дітей на 10 тис. населення

56. Виберіть найбільш інформативний метод дослідження для діагностики вроджених вад серця:

*А. ЕхоКГ

Б. ЕКГ

В. ФКГ

Г. Реоенцефалографія

57. Вкажіть ваду серця з незміненим легеневим кровообігом:

*А. Стеноз вічка аорти

Б. Дефект міжпередсердної перетинки

В. Дефект міжшлуночкової перетинки

58. Назвіть ваду серця при якій відсутній пульс на стегнових артеріях:

*А. Коарктація аорти

Б. Відкрита артеріальна протока

В. Стеноз вічка аорти

59. Назвіть ваду серця при якій з'яв­ляється пульс на стегнових артеріях після хірургічної корекції вади:

*А. Коарктація аорти

Б. Тетрада Фалло

В. Відкрита артеріальна протока

60. Частота диспансерних оглядів кардіоревматологом дітей з вродже­ними вадами серця в термінальній фазі:

*А. За індивідуальним графіком

Б. 1 раз/міс

В. 1 раз/ 2 міс

Г. 1 раз/тижд

61. Лікувальні столи для дітей з врод­женими вадами серця:

*А. 10, 10а

Б. 7, 7а

В. 5, 5а

Г. 1, 1а

62. Показання до паліативної операції при тетраді Фалло:

*А. Часті задишково-ціанотичні при­ступи

Б. Відставання в психічному розвитку

В. Відставання в фізичному розвитку

63. Яке з ускладнень не є протипока­занням до операції при тетраді Фалло:

*А. Задишково-ціанотичні приступи

Б. Септичний ендокардит

В. Тромбоемболія судин мозку

64. Яка клінічна особливість не харак­терна для стенозу вічка аорти:

*А. Акроціаноз

Б. Непритомні стани при фізичному навантаженні

В. Стенокардитичний синдром

65. Протипоказання до імунізації дітей з вродженим вадами серця зі збагаченим легеневим кровообігом:

*А. Протипоказана при важкому пе­ребігу в термінальній фазі

Б. Протипоказань немає

66. Для якої вродженої вади серця ха­рактерна сфігмограма у вигляді "півни-кового гребня":

*А. Вроджений аортальний стеноз

Б. Ізольований стеноз легеневої ар­терії

В. Коарктація аорти

67. Які ЕКГ- ознаки свідчать про пере­несений інфаркт міокарду :

*А. Від'ємні зубці Т у всіх відведеннях, глибокі зубці Q

Б. Невиражені зубці Q та високі заго­стрені зубці Т

68. Рентгенологічна характеристика аномалії лівої коронарної артерії:

*А. Кардіомегалія та вибухання лівого контуру серця в зв'язку з аневриз­мою

Б. Кардіомегалія за рахунок правих відділів

В. Змін немає

69. Мати 6-місячної дитини скаржиться на наявність у дитини задишки. Об’єктивно: ліва межа відносної серцевої тупості на 3 см зовні лівої середньоключичної лінії, права на 1 см зовні правої парастернальної лінії, у ІІ міжребер’ї зліва вислуховується грубий сістолічний шум. І тон на верхівці посилений, ІІ тон над легеневою артерією послаблений. На рентгенограмі збільшення правих відділів серця, судинний малюнок збіднений. ЕКГ – електрична вісь серця зміщена вправо, ознаки гіпертрофії правого шлуночку і передсердя, блокада правої ніжки п. Гіса. Вкажіть найбільш вірогідний діагноз.

*А. Ізольований стеноз легеневої артерії.

Б. Стеноз устя аорти

В. Дефект міжпередсердньої перегородки.

Г. Хвороба Фалло

Д. Відкрита баталова протока.

70. Мати 6-місячної дитини скаржиться на наявність у неї задишки, нав’язливого кашлю, відмову від грудей. На 2-му місяці вагітності жінка перенесла вірусну інфекцію. При огляді стан тяжкий, дитина зниженого відживлення, периоральний та акроціаноз. ЧД 70 за 1 хв, ЧСС 168 за 1 хв. Зліва в нижній відділах вислуховуються мілкопухирчаті вологі хрипи, ліва межа відносної серцевої тупості на 3 см дозовні від лівої середньоключичної лінії, права на 1 см дозовні від правої парастернальної лінії, над усіма відділами серця вислуховується грубий сістолічний шум, проводиться на спину. На верхівці мезодіастолічний шум, акцент ІІ тону над легеневою артерією. Печінка збільшена на 4 см, щільна, неболюча. Вкажіть найбільш вірогідний діагноз.

*А. Дефект міжшлуночкової перетинки

Б. Аномалія Ебштейна.

В. Коарктація аорти.

Г. Хвороба Фалло.

Д. Відкрита баталова протока.

71. У 2-х річної дитини періодично відмічаються напади збудження, ціанозу, сідає навпочіпки. Об’єктивно: відстає у фізичному розвитку, деформація пальців у вигляді “барабанних паличок” і нігтів- “годинникові скельця”. Права межа серця відносної тупості на 1 см дозовні від правої парастернальної лінії, грубий систолічний шум максимально по лівому краю грудини, проводиться за межі серця, ІІ тон на легеневій артерії значно ослаблений, ЕКГ- гіпертрофія правих відділів. На рентгенограмі легеневий малюнок збіднений, серце невелике у вигляді “чобітка”. Вкажіть найбільш вірогідний діагноз.

*А. Хвороба Фалло.

Б. Аномалія Ебштейна.

В. Ізольований стеноз легеневої артерії.

Г. Коарктація аорти

Д. Відкрита артеріальна протока.

72. Дитині 5 років. Знаходиться на диспансерному обліку у кардіолога з приводу хвороби Ебштейна. Мати звернулась до лікаря зі скаргами на появу задишки при фізичному навантаженні та у спокої, нестійкі набряки гомілок і стоп, які під кінець дня посилюються і зникають після нічного сну. З анамнезу відомо, що 3 тижні назад дитина перехворіла на ангіну. Вкажіть походження периферичних набряків.

*А. Серцеве

Б. Ортостатичне

В. Цирротичне

Г. Ниркове

Д. Внаслідок тромбофлебіту.

73. У дівчинки, 6 років з тетрадою Фалло виник приступ задишки, тахікардії, посилився ціаноз. При фізикальному обстеженні виявляються ознаки вродженої вади: розширення границь серця, грубий систолічний шум, що проводиться на всі точки. В легенях хрипи не вислуховуються. Який препарат є протипоказаним в лікуванні приступів задишки та синюхи в даному випадку?

*А. Серцеві глікозиди

Б. Морфін

В. Натрію оксибутират

Г. Обзидан

Д. Промедол

74. Дівчинка у віці 1 року доставлена до педіатричного стаціонару зі скаргами матері на задишку, кашель, при годуванні дитина робить паузи, підвздохи, не з’їдає вікову норму їжі. При об’єктивному огляді виявлено відставання в фізичному розвитку, блідість шкіри, ціаноз, більше носогубного трикутника під час крику. Задишка за типом тахіпное з участю допоміжної мускулатури. Парастернальний серцевий горб помірно виражений. Межі відносної серцевої тупості зміщені більше вліво. Верхівковий поштовх зміщений вліво та вниз. Серцевий поштовх підсилений. Помірне систолічне тремтіння у ІІІ-ІV міжребер’ї зліва. Над легенями у задньонижніх відділах дрібнобульбашкові хрипи. ЕКГ: ознаки гіпертрофії лівого шлуночка. Вкажіть найбільш вірогідний діагноз:

*А. Дефект міжшлуночкової перетинки

Б. Тетрада Фалло

В. Транспозиція магістральних судин

Г. Стеноз легеневої артерії

Д. Аномальний дренаж легеневих вен

75. У дівчинки 8 місяців при об’єктивному обстеженні відмічаються: блідість шкірних покривів, виникнення під час неспокою ціанозу, перкуторно – розширення меж серця в поперечному напрямку, аускультативно – зліва від грудини у 3-4 міжребір’ї вислуховується тривалий систолічний шум, що проводиться над усією ділянкою серця і на спину. Яку вроджену ваду серця можна запідозрити у дитини?

*А. Дефект міжшлуночкової перетинки

Б. Дефект міжпередсердної перетинки.

В. Коарктація аорти.

Г. Тетрада Фалло.

Д. Стеноз легеневої артерії.

76. Під час клінічного обстеження дівчинки 2-х років було виявлено блідість шкірних покривів, тахікардію, розширення меж серця, грубий систоло-діастолічний шум у 2-му міжребер’ї біля лівого краю грудини. Для якої вродженої вади серця характерна дана картина?

*А. Відкрита артеріальна протока.

Б. Дефект міжшлуночкової перетинки.

В. Дефект міжпередсердної перетинки.

Г. Коарктація аорти.

Д. Стеноз легеневої артерії.

77. Дитина 8 років скаржиться на приступи задишки, запаморочення, обмеження толерантності до фізичного навантаження. Об-но: дифузний ціаноз, відставання у фізичному розвитку, нігті у вигляді „барабанних паличок”. На R-графії ОГК тінь серця у вигляді „дерев’яного черевика”, зменшення судинного малюнку в прикореневих зонах. Систолічне тремтіння в ІІ м/р зліва, там же вислуховується грубий систолічний шум. На ЕКГ: відхилення осі вправо, гіпертрофія правого шлуночка. Який діагноз вірогідно можна поставити хворому?

* А. Тетрада Фалло

Б. Відкрита артеріальна протока

В. Коарктація аорти

Г. Дефект міжпередсердної перетинки

Д. Дефект міжшлуночкової перетинки

78. Хлопчик 7 років із вираженим дефіцитом маси тіла. Активних скарг не пред'являє. Зі слів батьків дитина часто хворіє на простудні захворювання. У віці 3 років був діагностована вроджена вада серця. Медичної документації немає. Об-но: межі серця збільшені в обидві сторони. При аускультації виявлений голосний пансистолічний шум у 4-му міжребір'ї зліва від груднини, акцент 2-го тону над легеневою артерією. ЧСС - 92 у хв, АТ - 110/75 мм рт ст. Яке з перерахованих далі досліджень має найбільше значення при постановці діагнозу ?

*А. Ехокардіографія

Б. Фонокардіографія

В. Велоергометрія

Г. Електрокардіографія

Д. Коронарографія.

79. Мати 8-ми місячної дитини подає скарги на задишку у дитини при фізичному навантаженні. В анамнезі двічі переніс пневмонію. При обстеженні виявлено систолічний шум з максимумом в IV міжребір’ї зліва від грудини, що проводиться на спину. На ЕКГ – ознаки гіпертрофії правого і лівого шлуночка. При Ro- дослідженні ОГК: посилення легеневого рисунка, розширення серця в поперечнику. Яка вада серця найбільш ймовірна?

*А. Дефект межшлуночкової перетинки

Б. Дефект межпредсердної перетинки

В. Відкрита апртеріальна протока

Г. Стеноз устя аорти

Д. Тетрада Фалло

80. У дитини 8-ми років протягом кількох місяців спостерігаються головний біль, носові кровотечі. Сімейний анамнез обтяжений по гипертонічній хворобі. О-но: виражений розвиток м’язів плечового пояса. АТ на руках 160/60 мм рт.ст., АТ на ногах 110/60 мм рт.ст. Пульс на прпоменевій артерії доброго наповнення, на стегновій артерії- слабо виражений. Систолічний шум із максимумом на основі серця і в міжлопатковій ділянці зліва. Вкажіть основну причину зміни артеріального тиску:

*А. Коарктація аорти

Б. Первинна артеріальна гіпертензія

В. Вегето-судинна дисфункція за гіпертензивним типом

Г. Первинний гіперальдостеронізм

Д. Феохромоцитома

81. У новонародженої дитини виявлено відкриту артеріальну протоку. Який з препаратів прискорить її закриття?

* А. Індометацин

Б. Преднізолон

В. Простагландин Е1

Г. Дігоксин

Д. Каптоприл

 

82. У хлопчика на першому місяці життя виявлено дефект міжпередсердної перегородки. Який вік є оптимальним для проведення, кардіохірургічного лікування?

* А. Вік від 2 до 4 років

Б. В періоді новонародженості

В. На першому році життя

Г. У 5-7 річному віці

Д. Після 7 років життя

83. У хворого 10 років вперше виявлений грубий систолічний шум та систолічне тремтіння вздовж лівого краю грудини, розщеплення ІІ тону над легеневою артерією. При пальпації верхівковий поштовх посилений. Попередній діагноз – хвороба Роже. Який з перерахованих методів дослідження є вирішальним для встановлення остаточного діагнозу:

*А. Двомірна ехокардіографія.

Б. Одномірна ехокардіографія.

В. Електрокардіографія.

Г. Фонокардіографія.

Д. Оглядова рентгенограма органів грудної клітки.

84. У підлітка виникла підозра на вроджену ваду серця. При аускультації визначається безупинний систоло-діастоличний шум у П-Ш міжребер'ях, більш інтенсивний підчас систоли. Для якої вади це характерно?

*А. Відкрита артеріальна протока;

Б. Мітральний стеноз;

В. Дефект міжшлуночкової перетинки;

Г. Недостатність клапанів аорти;

Д. Коарктація аорти.

85. У хворого 15 років при фізикальному обстеженні виявлені серцевий поштовх, правошлуночкова недостатність, систолічний шум у другому міжребер'і ліворуч. Рентгенологічно: збіднення судинного компонента легеневого малюнка, що може бути обумовлено:

*А. Стенозом легеневої артерії;

Б. Легеневою гіпертензією;

В. Регургітацією крові з легеневої артерії;

Г. Стенозом устя аорти;

Д. Недостатністю клапанів аорти.

86. Підліток 14 років, проходить обстеження в кардіохірургічному відділенні в зв'язку з підозрою на вроджену ваду серця. Яке дослідження найбільше веріфікує діагноз?

*А. Катетеризація порожнин серця

Б. Фізикальне обстеження;

В. Електрокардіографія;

Г. Фонокардіографія;

Д. Ехокардіоскопія;

 

87. Пароксизмальні приступи задишки (аноксичні ціанотичні приступи) зустрічаються при:

*А. Хворобі Фалло

Б. ДМШП

В. ДМПП

Г. Коарктації аорти

Д. Транспозиції магістральних судин

88. При хворобі Толочинова-Роже дефект МШП локалізується:

*А. В м'язовій частині

Б. В мембранозній.

89. Оптимальним терміном оперативного лікування ДМШП є:

*А. 3-5 років

В. 6-7 років

Б. 4-6 років

90. Доза обзидану при задишково-ціанотичних приступах становить:

*А. 0,5-1 мг/кг

Б. 2-3 мг/кг

В. 3-5 мг/кг.

91. Доза 0,05% розчину строфантину при лікуванні гострої серцевої недостатності у дітей від 1 до 6 місяців життя становить:

*А. 0,05-0,1 мл

Б. 0,1-0,2 мл

В. 0,2-0,3 мл.

92. Назвати шум, що виникає при ізольованому аортальному стенозі:

*А. Систолічний ромбовидний

Б. Пансистолічний

В. Систоло-діастолічний

Г. Діастолічний

Д. Пізній систолічний.

93. Для коарктаціЇ аорти властиві всі ознаки, крім:

*А. Акцент II-го тону над легеневою артерією

Б. Підвищення артеріального тиску на руках

В. Ослаблення пульсації судин стоп

Г. Лівограма

Д. Узурація нижніх країв ребер.

94. Ряд вроджених вад серця перебігає з ціанозом, крім:

*А. Дефект міжшлуночкової перегородки

Б. Тетрада Фалло;

В. Транспозиція магістральних судин;

Г. Атрезія тристулкового клапану;

Д. Атріовентрикулярна комунікація;

95. Дев’ятирічний хлопчик переніс скарлатину 2 тижні тому. Протягом трьох днів турбує загальна слабість, блідість шкіри, підвищення температури тіла до 38°С, біль в ділянці серця, задишка. При аускультації серця відзначено ослаблені тони, систолічний шум над верхівкою, роздвоєння І тону. На ЕКГ: подовження інтервалу QT, PQ (0,22 с), зниження амплітуди зубця Т, поодинокі екстрасистоли. Яке захворювання запідозрить дільничний педіатр?

А. Кардіоміопатію.

Б. Нейроциркуляторну дистонію.

A. Пневмонію.

*Г. Ревматичний міокардит.

Д. Вроджену ваду серця.

96. У дитини 10 років на фоні загострення хронічного тонзиліту на 10-й день появився біль в ділянці серця. Стан дитини середньої тяжкості, температура 37,8°С, ЧСС- 93/хв., ослаблення І тону над верхівкою, апікальний систолічний шум. В крові: лейкоцити - 12,4·109, ШОЕ - 28 мм/год., рівень антистрептолізину-О сироватки крові – 450 од/мл, СРП - (-) негативний.На ЕКГ: подовження а-v провідності, зміна кінцевої частини QRST. Оптимальним варіантом антибактеріальної терапії міокардиту є призначення:

А. Левоміцетину.

Б. Еритроміцину.

*В. Бензантинпеніциліну G.

Г. Амоксициліну.

Д. Амікацину.

97. У 13-річного хлопчика раптово погіршився стан, появилася задишка, блідість шкіри з ціанозом. АТ - 80/55 мм. рт. ст., пульс - 128/хв., тони серця ослаблені. На ЕКГ: дифузні м’язеві зміни, політопна екстрасистолія. На рентгенограмі ОГК: різке розширення меж серця у всі сторони. В анамнезі немає даних за бактеріальну чи вірусну патологію. Два тижні тому спостерігалася медикаментозна реакція на введення анальгіну. Найімовірніший діагноз:

А. Ексудативний перикардит.

*Б. Ідіопатичний міокардит Абрамова-Фідлера.

В. Ревматичний міокардит.

Г. Ендокардіальний фіброеластоз.

Д. Гіпертрофічна кардіоміопатія.

98. Дитині 11 років. Скарги на загальну слабкість, швидку втомлюваність, пітливість, відсутність апетиту, зменшення маси тіла, наявність висипань на шкірі, болі в ділянці серця, суглобах, м’язах, кістках, підвищення температури тіла до субфебрильних цифр, з короткочасними підйомами до 39-40°С в денний або вечірній час з лихоманкою і наступним посиленим потовиділенням (розмахи температури протягом дня більші, ніж 1,5°С). При огляді спостерігається блідість шкірних покривів з сіруватим відтінком. В ділянках гомілок, передплічь, шиї, на ліктьових згинах, бокових поверхнях тулуба, слизових оболонках порожнини рота, перехідних складках повік видно дрібні геморагічні висипання. При аускультації серця вислуховується протодіастолічний “пиляючий ”шум у V-му міжребір’ї біля лівого краю грудини, що посилюється на вдосі. Яке з перерахованих захворювань найбільш ймовірне у дитини ?

*А. Інфекційний ендокардит.

Б. Ревматизм.

В. Вроджений кардит.

Г. Неревматичний кардит.

Д. Системний червоний вовчак.

99. Хлопчик 12 років знаходиться під диспансерним наглядом у кардіоревматолога з діагнозом: хронічна ревматична хвороба серця, активна фаза, ревмокардит з ураженням мітрального клапану. На протязі якого часу слід проводити вторинну біцилінопрофілактику ревматизму?

А. 3 роки.

*Б. 5 років.

В. 1 рік.

Г. 1 місяць.

Д. 6 місяців.

100. У дівчинки 9 років після перенесеної 2 тижні тому ангіни раптово підвищилася температура тіла до 38,0º, появилися болі у колінних та ліктьових суглобах, які мали летючий характер, відмічається загальна слабкість, в’ялість, погіршення апетиту. Об’єктивне обстеження виявило наявність тахікардії та ослаблення тонів серця. Яке захворювання можна запідозрити у дитини?

*А. Ревматичний міокардит.

Б. Ювенільний ревматоїдний артрит.

В. Тонзилогенна міокардіодистрофія.

Г. Ревматоїдний артрит.

Д. Інфекційно-алергічний міокардит.

101. У хлопчика 7 років через 2 дні після перенесеного ГРВІ підвищилася температура тіла до 37,5 °С відмічаються скарги на задуху, болі в ділянці серця. При об’єктивному обстеженні: шкірні покриви бліді, тахікардія, ослаблення I тону, короткий систолічний шум у 4 міжребір’ї біля лівого краю грудини. Для якого захворювання серця характерна дана клінічна картина?

А. Первинний ревмокардит.

Б. Міокардіодистрофія.

*В. Неревматичний міокардит.

Г. Тетрада Фалло.

Д. Кардіоміопатія.

102. Восьмирічна дівчинка перенесла малу хорею та зворотній ревмокардит 6 місяців тому. 1,5 місяці лікувалась стаціонарно. Знаходиться на обліку в ревмокардіологічному кабінеті дитячoї поліклініки. Вторинна профілактика передбачає:

А. Призначення біциліну-3 щомісяця протягом 1 року.

Б. Призначення біциліну-5 щомісяця протягом 1 року.

В. Призначення біциліну-5 один раз в три тижні протягом 3 років.

*Г. Призначення бiцилiнy-5 один раз в три тижні протягом 5 років.

Д. Призначення біциліну-5 щомісяця протягом 3 років.

103. У дитини 10 років ревматична атака з активністю 3-го ступеня, вальвулітом мітрального клапана. Яку найоптимальнішу терапію слід призначити в даному випадку?

А. Аспірин + пеніцилін.

*Б. Пеніцилін + аспірин + преднізолон.

В. Преднізолон.

Г. Ібупрофен + вольтарен.

Д. Аспірин + делагіл.

104. Дівчинка 8 років скаржиться на біль в суглобах, підвищення температури тіла до 38,0°, задишку. Об'єктив­но: ліва межа серця зміщена на +2,5 см, тахікардія, систолічний шум на вер­хівці і в V точці. У крові: Л-20,0 г/л, ШОЕ-18 мм/год. Яка ознака най­більшою мірою обґрунтовує діагноз?

А. Артралгії.

*Б. Кардит.

В. Лейкоцитоз.

Г. Гарячка.

Д. Прискорена ШОЕ.

105. Хлопчик 10 років лікувався у відділенні кардіології з приводу гострої ревматичної лихоманки. Виписаний у задовільному стані. Який препарат найбільш доцільно призначити для профілактики захворювання?

А. Біцилін-5.

Б. Біцилін-1.

В. Еритроміцин.

*Г. Ретарпен.

Д. Оксацилін.

106. Дівчинка 10 років поступила у відділення із проявами кардиту. В анамнезі: 2 тижні тому було загострення хронічного тонзиліту. Який етіологічний фактор кардиту найбільш імовірний у цьому випадку?

А. Стафілокок.

*Б. Стрептокок.

В. Пневмокок.

Г. Клебсієла.

Д. Протей.

107. Хлопчик 12 років протягом 2 років хворіє на ревматизм. При обсте­женні виявлений “дмухаючий” систолічний шум, що проводиться за межі серця, з найбільшою інтенсивністю над вер­хівкою, що дало підставу діагностувати недостатність митрального клапана. Вкажіть тривалість безперервної біцилінопрофілактики даному хворому.

А. 1 рік.

*Б. 5 років.

В. 2 роки.

Г. 3 роки.

Д. 4 роки.

108. Дитина з 10-літнього віку хво­ріє на хронічну ревматичну хворобу серця. Перенесла 2 атаки. Укажіть засоби вторинної профілактики ревматизму у дитини.

А. Курси нестероїдних протиза­пальних засобів навесні і восени.

Б. Призначення імунокорегуючих засобів 2 рази в рік.

*В. Цілорічно біцилінотерапія про­тягом 5 років у сполученні з курса­ми нестероїдних протизапальних препаратів.

Г. Цілорічно біцилінотерапія про­тягом 5 років.

Д. Кардіотрофіки + вітаміни навес­ні і восени.

109. У хлопчика 12 років, що пере­носить 3-ю атаку ревматизму, при об­стеженні знайдено грубий систолічний шум “дмухаючого” тембру над верхівкою, що проводиться в ліву підпахвинну ділянку і не змінює своїх характеристик при зміні положення тіла. Ліва межа серця на 2 см назовні від лівої соско­вої лінії. Яка причина появи шуму найбільш імовірна?

*А. Недостатність митрального кла­пана.

Б. Природжена вада серця.

В. Коарктація аорти.

Г. Пролапс митрального клапана.

Д. Анемія.

110. Дівчинка 7 років у стаціонарі з хронічною недостатністю кровообігу отримує дигоксин. На п'ятий день лі­кування появились блювання, нудота, анорексія, головний біль, порушення кольорового зору, рідкі випорожнен­ня. Яка найбільш імовірна причина виникнення даного ускладнення?

А. Гостра ниркова недостатність.

Б. Загострення основного захворю­вання.

*В. Дигіталісна інтоксикація.

Г. Гострий менінгоенцефаліт.

Д. Ботулізм.

111. У хлопчика 11 років, який 2 тижні тому переніс ангіну, виявлено артрит ліктьового і гомілково-ступневого суглобів, мимовільні рухи мімічної мускулатури, кільцевидний висип на животі і стегнах, ослаблення серцевих тонів, підвищення температури тіла. Який діагноз найбільш імовірний?

А. Руховий невроз.

Б. Реактивний артрит.

В. Алергічний кардит.

*Г. Гостра ревматична лихоманка.

Д. Ревматоїдний артрит.

112. Дівчинка 11 років скаржиться на головний біль, втомлюв<

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти