ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Розділ 6. Захворювання сечової системи у дітей

1. Мати дівчинки 7-ми років пред'являє скарги на рецидивуючі болі в животі у дитини і шкірні ви­сипання, підвищену пітливість, змен­шення кількості сечі і насичений її ха­рактер. Відзначається ніктурія. АТ -90/60 мм рт. ст. Загальний аналіз сечі: відносна щільність - 1028, білок - 0,04 г/л, Л - 9-10 у п/зр, Ер - змінені, 6-8 у п/з, циліндри - не виявлені, солі -оксалати, велика кількість. Установіть попередній діагноз:

*А. Дисметаболічна нефропатія*

Б. Гострий гломерулонефрит з не-фритичним синдромом

В. Інфекція сечових шляхів

Г. Тубулопатія

Д. Гостра ниркова недостатність

2. У дитини 8-ми місяців темпе­ратура тіла - 39,2 °С, млявість, блі­дість, відмовлення від прийому їжі, однократна блювота, часті сечовипус­кання. При фізикальному обстеженні патології не виявлено. Сеча каламут­на. Яке додаткове дослідження допо­може установити діагноз?

А. Аналіз крові на цукор

Б. Загальний аналіз крові

*В. Загальний аналіз сечі

Г. Аналіз сечі на цукор з добової кількості

Д. Копроцитограма

3. У дитини 10 років спостеріга­ються напади лихоманки до 38,5 °С, погіршення самопочуття та апетиту, з'явились периорбітальні тіні, помір­но виражений біль у правій попереко­вій області. У гемограмі: Л - 14х109/л, п/я- 12%,с/я-72%,ШОЕ-35мм/год. Аналіз сечі - колір жовтий, мутна, в залишку - пластівці фібрину, Л 50-70 в п/з, виявлені активні лейкоцити, багато бактерій. Бактеріурія більше 105 в 1 мл сечі. УЗ-дослідження ни­рок - підвищення ехогенності чашко­во-мискової системи справа, набряк інтерстицію.

А. Гострий цистит

Б. Дистопія правої нирки

*В. Гострий пієлонефрит

Г. Дисметаболічна нефропатія

Д. Дисплазія правої нирки

4. У дівчинки 7 років, що двічі лі­кувалася антибактеріальними препа­ратами з приводу інфекції сечових шляхів, немає грубих вад нирок за да­ними УЗД, спостерігається рецидив лейкоцитурії, бактеріурії, підвищилась температура тіла до 38,5 °С, з'явився біль в поперековій ділянці зліва. Яке дослідження необхідно провести в першу чергу для уточнення причини рецидування сечової інфекції?

А. Радіоізотопна ренографія

Б. Екскреторна урографія

В. Ретроградна пієлографія

Г. Термографія

*Д. Мікційна цистоуретрографія

5.Дівчинка 11 років захворіла гостро: з'явились біль у поперековій ділянці, нудота, блювання, часте се­човипускання, температура - 38 °С. Об'єктивно: живіт м'який, болючий при пальпації в ділянці попереку. В загальному аналізі сечі значна лейкоцитурія, бактеріурія. Із сечі висіяна кишкова паличка. Ваш діагноз?

А. Гострий апендицит

*Б. Гострий пієлонефрит

В. Хронічний гломерулонефрит

Г. Гострий вульвовагініт

Д. Гострий гломерулонефрит

6. Дівчинку 8-ми років турбу­ють ниючі болі в попереку протягом 4-х днів. Спостерігається підвищення температури тіла до 38 °С, часте бо­люче сечовипускання. Тиждень тому перехворіла на ГРВІ. Яке обстеження перш за все необхідно провести?

А. Загальний аналіз крові

*Б. Загальний аналіз сечі

В. УЗД

Г. Оглядову урографію

Д. Пробу за Зимницьким

7. Дитині 8 місяців. Тиждень тому перенесла ГРВІ. Фізичний та нервово-психічний розвиток відпові­дають вікові. Скарги на в'ялість, зни­ження апетиту, немотивоване повтор­не блювання, підвищення температу­ри на протязі останньої доби до 38 °С, блідість, часте сечовипускання мали­ми порціями. Тахікардія. В аналізі сечі виявлено: білок - 0,099 г/л, Л - 15-20 в п/з, бактеріурія (+++), слиз (+++). Про яке захворювання можна думати?

А. Гострий гломерулонефрит

Б. Дизметаболічна нефропатія

*В. Гострий пієлонефрит

Г. Фосфат-діабет

Д. Дефекти догляду

8. Дитина 8 років захворіла го­стро: температура тіла 39 °С, болі в по­перековій ділянці, болючість при сечо­випусканні. При огляді: ознаки інток­сикації, позитивний симптом Пастернацького з обох боків, більше зліва. Яке захворювання є найбільш імовірним?

А. Ниркова колька

Б. Грип

В. Гострий цистит

Г. Гострий гломерулонефрит

*Д. Гострий пієлонефрит

9. Дівчинка 9 років скаржиться на підвищення температури тіла до 37,5 °С, головний біль, млявість, слаб­кість, зниження апетиту, біль у живо­ті, часті і болісні сечовиділення. Був запідозрений гострий пієлонефрит. У клінічному аналізі сечі: питома вага -1018, білка немає, Л - 10-15 у п/з. Який з методів дослідження вірогідно допоможе підтвердити діагноз інфек­ції сечової системи?

А. Загальноклінічний аналіз крові

Б. Проба Реберга

В. Проба Зимницького

*Г. Бактеріологічний посів сечі

Д. Проведення клінічних аналізів сечі в динаміці

10. Дитина 13-ти років скаржить­ся на біль у надлобковій області, час­те сечовипускання малими порціями сечі. Лихоманка - 37,7 °С. В аналізі сечі: протеїнурія - 0,033 г/л, еритро­цити - свіжі, суцільно в препараті, солі-оксалати - незначна кількість. Який діагноз найбільш імовірний?

А. Дизметаболічна нефропатія

*Б. Гострий цистит

В. Гострий гломерулонефрит

Г. Гострий пієлонефрит

Д. Сечокам'яна хвороба

11. Дівчинка 12-ти років, захворі­ла 2 тижні тому. З'явились скарги на біль у поперековій ділянці, підвищен­ня температури тіла до 37,5-37,8 °С, загальну слабкість, зниження апетиту. При огляді спостерігається блідість шкіри, ЧСС - 98 /хв. Аналіз сечі: пи­тома вага - 1017, білок - 0,066 г/л, Ер 6-8 в п/з, Л - 40-60 в п/з. Виберіть найбільш імовірний діагноз:

А. Інтерстиціальний нефрит

Б. Гострий гломерулонефрит

В. Гострий цистит

Г. Гострий вульвіт

*Д. Гострий пієлонефрит

12. Дитина 10 років хворіє близь­ко тижня. Захворіла гостро після пере­охолодження: з'явились болі в животі та в попереку, підвищилась темпера­тура тіла до 38 °С. В аналізі сечі: лей­коцитів - до 25-30 в п/з, білок - 0,33 г/л. Яке обстеження необхідно про­вести для призначення етіотропного лікування?

*А. Бактеріологічний посів сечі

Б. Внутрішньовенну орографію

В. Пробу за Зимницьким

Г. Пробу за Нечипоренко

Д. Цистографію

13. У дитини 14 років із вторинним хронічним пієлонефритом протягом останніх 5 років не було загострень. Яка тактика дільничного лікаря у відношенні диспансерного нагляду?

А.З обліку не знімати, при досягненні 15 років передати підлітковому лікарю

*Б.Зняти з диспансерного обліку

В.Зняти з обліку після поглибленого обстеження у нефрологічному стаціонарі

Г.Продовжити проти рецидивне лікування 2 рази на рік

Д.При повній клініко-лабораторної ремісії зняти з обліку у 15 років

14. Дівчинка 12-ти років, захворіла 2 тижні тому з’явились скарги на біль у поперековій ділянці, підвищення температури тіла до 37,5-37,8 оС, загальну слабкість, зниження апетиту. При огяді спостерігається блідість шкіри, пастозність повік, ЧСС 98 /хв. Аналіз сечі: питома вага 1017, білок 0,066 г/л, еритроцити 6-8 в п/зору, лейкоцити 40-60 в п/зору. Виберіть найбільш імовірний діагноз.

*А. Гострий пієлонефрит

Б. Гострий гломерулонефрит

В. Гострий цистіт

Г. Гострий вульвіт

Д. Інтерстіціальний нефрит

15. Які з перерахованих антибактеріальних препаратів не показані в лікуванні гострого пієлонефріту?

*А. Ампіцилін

Б. Цефазолін

В. Гентаміцин

Г. Цефтазідім (фортум)

Д. Амікацин

16. Дитина 13-ти років скаржиться на біль у надлобковій області, часте сечовипускання малими порціями сечі. В аналізі сечі-протеінурія-0,033 г/л, еритроцити свіжі, суцільно в препараті, солі-оксалати незначна кількість. Який діагноз найбільш імовірний?

*А. Гострий цистит

Б. Дизметаболічна нефропатія

В. Гострий гломерулонефрит

Г. Гострий пієлонефрит

Д. Сечокам’яна хвороба

17. У дитини віком 8 місяців спостерігається загальна слабість, субфебрильна температура тіла, блідість шкіри, втрата маси тіла, пастозність повік. У загальному аналізі сечі білка 0,65 ‰, лейкоцитів 60-80 у полі зору. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

*А. Гострого пієлонефриту

Б. Гострого гломерулонефриту

В. Інфекції сечовивідних шляхів

Г. Гострого циститу

Д. Дисметаболічної нефропатії

18. Батьки семирічної дівчинки звернулись до педіатра зі скаргами на появу у дитини млявості, болю в попереку, почащеного болючого сечопуску. Об’єктивно: блідість шкіри, пастозність повік, позитивний симптом Пастернацького. Сеча: лейкоцитурія, бактеріурія, помірна протеїнурія, еритроцитурія (еритроцити свіжі). При проведенні екскреторної урографії: ознаки міхурово-сечовідного рефлюксу. Етіотропне лікування діагностованого вторинного пієлонефриту передбачає призначення:

*А. Антибіотиків

Б. Сечогінних

В. Десенсибілізуючих

Г. Антикоагулянтів

Д. Дезагрегантів

19. Дівчинка 9 років скаржитьсяна підвищення температури тіла до 37,5 оС, головний біль, млявість, слабкість, зниження апетиту, біль у животі, часті і болісні сечовиділення. Був запідозрений гострий пієлонефрит. У клінічному аналізі сечі- питома вага 1018, білку немає, лейкоцити 10-15 у полі зору. Який з методів дослідження вірогідно допоможе підтвердити діагноз гострого пієлонефриту?

* А. Проба по Нечипоренку або Каковському-Аддісу

Б. Проба Реберга

В. Проба Зимницького

Г. Загальноклінічний аналіз крові

Д. Проведення клінічних аналізів сечі в динаміці (1 раз у 7-10 днів)

20. Дитина 10 років хворіє близько тижня. Захворіла гостро після переохолодження: з’явились болі в животі та в попереку, підвищилась температура тіла до 38 оС. В аналізі сечі: лейкоцитів до 25-30 в полі зору, білок - 0,33 г/л . Яке обстеження необхідно провести для призначення етіотропного лікування?

*А. Бактеріологічний посів сечі.

Б. Внутрішньовенна урографія.

В. Проба по Зимницькому.

Г. Проба по Нечипоренко.

Д. Цистографію.

21. Дитина 8 років захворіла гостро: температура тіла 39 оС, болі в поперековій ділянці, болючість при сечопуску. При огляді: ознаки інтоксикації, позитивний симптом Пастернацького з обох боків, більше зліва. Яке захворювання є найбільш ймовірним?

*А. Гострий пієлонефрит.

Б. Грип.

В. Гострий цистит.

Г. Гострий гломерулонефрит.

Д. Ниркова коліка.

22. Дев’ятирічна дівчинка, яка хворіє на хронічний пієлонефрит, поступила у нефрологічне відділення дитячої лікарні зі скаргами на підвищення температури тіла, біль в животі, слабість. При об’єктивному огляді виявлені блідість шкіри, пастозність повік, періорбітальний ціаноз, в гемограмі- лейкоцитоз, пришвидшене ШОЕ, зсув лейкоцитарної формули вліво, в сечовому осаді- лейкоцитурія, бактеріурія, протеїнурія. Для етіотропного лікування пієлонефриту нефролог призначив антибіотик, позбавлений нефротоксичності:

*А. Цефалексин

Б. Тетрациклін

В. Гентаміцин

Г. Мономіцин

Д. Канаміцин

23. Дитині 8 місяців. Тиждень тому перенесла ГРВІ. Фізичний та нервово-психічний розвиток відповідають віку. Скарги на в’ялість, зниження апетиту, немотивоване повторне блювання, підвищення температури на протязі останньої доби до 38°С, блідість, часте сечопускання малими порціями. Тахікардія. В аналізі сечі виявлено: білок- 0,099‰, лейкоцити- 15-20 в полі зору, місцями групами, бактеріурія - +++, слиз - +++. Про яке захворювання можна думати?

А. Гострий пієлонефрит

Б. Дизметаболічна нефропатія

В. Гострий гломерулонефрит

Г. Фосфат- діабет

Д. Дефекти догляду

24. У дівчинки, 1 року 8 міс, починаючи з 6- місячного віку спостеорігалось 5 епізодів лихоманки, які супроводжувалися лейкоцитурією і бактерійурією. Яке дослідження є першочерговим у комплексі діагносичних заходів?

*А.Мікційна цистографія

Б. Екскреторна урографія

В. Радіоізотопна ренографія

Г. Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини

Д. УЗД органів черевної порожнини

25. Під час оформлення в дитячий садок у дівчинки, 4 років, вперше виявлено лейкоцитурію (10-15 впз) Яке дослідження доцільно зробити перш за все для уточнення причини лейкоцитурії?

*А. Аналіз сечі за Нечипоренком

Б.Аналіз крові загальний

В.Аналіз калу на яйця глистів

Г.Посів сечі

Д. Зскрібок на ентеробіоз

26. Дитина, 7 років, захворіла гостро: температура тіла 37,8 оС, біль у поперековій ділянці, болючість при сечовипусканні. Під час огляду: ознаки інтоксикації, позитивний симптом Пастернацького з обох боків, більше зліва. Яке захворювання є найбільш ймовірним?

*А.Гострий пієлонефрит

Б.Гострий гломерулонефрит

В.Грип

Г.Гострий цистит

Д. Уретрит

27. Дівчинка, 8 років, захворіла гостро. З’явився біль в попереку, підвищилась температура тіла до 39 оС. В аналізі сечі: білк – 0,132 г/л, лейкоцити вкривають все поле зору. Яке дослідження необхідно провести для призначення етіотропного лікування?

*А.Бактеріологічний посів сечі

Б.Пробу за Зимницьким

В.Пробу за Нечипоренком

Г.Внутрішньовенну урографію

Д.Цистографію

28. У хлопчика, 8 років, який скаржиться на біль в животі, виявлено піурію та мікрогематурію. Дані екскретоної урографії: Розштрення та деформація чашечко- мискової системи лівої нирки. Який найбільш ймовірний діагноз?

*А. Гідронефроз

Б.Киста лівої нирки

В.Пухлина лівої нирки

Г.Гострий гломерулонефрит

Д. Сечокам’яна хвороба

29. У дівчинки, 6 років, спостерігається підвищення температури тіла до 39 оС, блювання, біль в животі, мутна сеча. У загальному аналізі сечія6 білок – 0,66г/л, лейкоцити вкривають все поле зору, еритроцити 3-4 в полі зору. В загальному аналізі крові: лейкоцити 9,8*109 /л, ШОЕ – 25 мм/год. Який найбільш ймовірний діагноз?

*А.Гострий пієлонефрит

Б.Гострий гломерулонефрит

В Ацетонемічний синдром

Г.Дизметаболічна нефропатія

Д. Сечокам’яна хвороба

30. У 5 – ти річної дитини з хронічним пієлонефритом у фазі загострення без порушення функції нирок спостерігаються характерні зміни в загальному аналізі сечі, крім:

*А. еритроцити на все поле зору;

Б.білок 0,165%;

В.лейкоцити на все поле зору;

Г. багато слизі;

Д. бактерії.

31. Який збудник є найчастішим етіологічним чинником пієлонефриту у дітей?

*А. Кишкова паличка

Б. Стафілокок

В. Хламідія

Г. Ентерокок

Д. Вірус

32. Дитина на протязі 4-ох років часто поступала на стаціонарне лікування з приводу пієлонефриту. В сиворотці крові рівень креатиніну 0,20 ммоль/л. Це свідчить про:

*А. розвиток хронічної ниркової недостатності

Б. загострення пієлонефриту

В. розвиток гострої ниркової недостатності

Г. Розвиток печінкової недостатності

Д. Розвиток ниркової еклампсії

33. Найточнішим методом визначення причини вторинного пієлонефриту є:

*А. Екскреторна урографія

Б. УЗД нирок

В. Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини

Г. Термогрвфія

Д. Мікційна цистографія

34. До інфекцій сечовивідних шляхів належать всі форми, крім:

*А. гіпертонічна;

Б. гідролабільна;

В. менінгіальна;

Г. проста;

Д. септична.

35. Для госторого пієлонефриту характерні синдроми, крім:

*А. Гіпертензивний

Б. Інтоксикаційний

В. Дизуричний

Г. Сечовий

Д. Больовий

36. Для дівчаток лейкоцитурією вважають кількість лейкоцитів в аналізі сечі:

*А. понад 10 в полі зору,

Б. Понад 6 в полі зору,

В. Понад 20 в полі зору,

Г. До 5-ти в полі зору,

Д. Купками.

37. При збереженні ознак захворювання протягом якого часу діагностується хронічний пієлонефрит?

*А.6 міс.

Б.3 міс

В.4 міс

Г.12 міс

Д. 2 роки

38. Який лікарський засіб є препаратом вибору для антибактеріальної терапії пієлонефриту?

*А.Цефтріаксон

Б. Бензилпеніциліну натрієва сіль

В. Еритроміцин

Г. Цефалексин

Д. Тетрациклін

39. Яка загальна тривалість безперервної антибактеріальної терапії при пієлонефриті?

*А. 2 тижні

Б. 3 тижні

В. 6 тижнів

Г.1 тиждень

Д. 4 тижні

40. Які симптоми найбільш характерні для піелонефриту, циститу?

*А.Частий болючий сечопуск

Б.Енурез;

В. Переривчаста тонка сечова струя;

Г. Безперервне підтікання сечі;

41. З якої терапії доцільно почати при піелонефриті з вираженою бактереурією? Кишкова паличка 150.000 м.тіл/ мл.

А. Аневіграмон;

*Б. Амоксацилін+фурагін

В. Сульфаніламідні препарати;

Г. 4-амінохінолінові препарати;

42. Який із препаратів частіше застосовується для лікування пієлонефриту?

А. Фурадонін

Б. Фуразолідон;

*В.Фурагін

Г. Солофур;

43. При якій патології доцільне використання окису магнію?

А. Оксалурія

*Б. Уратурія

В. Цістинурія

Г. Нефронофтіз Фаншоні

44. Які захворювання частіше зустрічаються у рідних дитини 7 років з уратірією?

А. Подагра

Б. Гломерулонефрит

В. Гіпертонія

*Г. Холецистит

45. Хлопчика 5-ти років великі набряки, олігурія, АТ 100/60 мм.рт.ст. Які лабораторні показники треба визначити в першу чергу?

А.Рівень сечової кислоти

Б.Загальний білірубін

В. Рівень глюкози

*Г.Креатинін, сечовина

Д.Ревмопроби

46. Хлопчик, 14 років, надійшов для уточнення генезу змін у сечі, що від­значаються з 3-літнього віку. Дитина страждає приглухуватістю і міопією. Останнім часом з'явилася поліурія. Сімейний анамнез - у батька хроніч­на ниркова недостатність, у старшого брата приглухуватість. Загальний ана­ліз сечі: відн. щільність - 1005, білок -1,2 г/л, Л - 10-15 у п/з, Ер - змінені, 1-2 у п/з, зернисті циліндри - 6-8 у п/з, солі - оксалати. Установіть попе­редній діагноз:

А. Хвороба Берже

*Б. Синдром Альпорта

В. СиндромДеТоні - Дебре - Фан-коні

Г. Хронічний гломерулонефрит, гематурична форма

Д. Нецукровий діабет

47. У хлопчика 3-х років протя­гом останнього тижня - набряки на обличчі і нижніх кінцівках. У леге­нях в нижніх відділах притуплення, ослаблене дихання. Набряклість пе­редньої черевної стінки. Асцит. АТ -90/50 мм рт. ст. Заг. аналіз сечі: білок -4,2 г/л, Л - 5-6 у п/з, Ер - 2-3 у п/з, циліндри - гіалінові, 2-3 у п/з. Заг. бі­лок крові - 48,6 г/л. Холестерин крові - 8,2 ммоль/л. Установлений попередній діагноз: Гострий гломеру­лонефрит. Укажіть клінічний варіант захворювання:

А. Сечовий синдром

Б. Нефритичний синдром

В. Нефротичний синдром з гемату­рією

Г. Нефротичний синдром з гемату­рією і гіпертензією

*Д. Нефротичний синдром

48. У дитини 12 років, з гострим гло­мерулонефритом, у перші дні захворю­вання був виявлений гіпертензійний синдром. Яке значення в патогенезі за­хворювання має ангіотензин II?

А. Підвищує продукцію еритропо-етинів

Б. Збільшує серцевий викид

В. Гальмує депресорну дію проста­гландинів

*Г. Підсилює продукцію та секре­цію альдостерону

Д. Підвищує рівень реніну

49. Хлопчик 6 років поступив із скаргами на набряки обличчя, головні болі, червоний колір сечі. При огляді: АТ - 140/90 мм рт. ст. В аналізах сечі: білок -1,2 г/л, Ер - на все поле зору. Який діагноз найбільш імовірний?

А. Нефролітіаз

*Б. Гострий гломерулонефрит

В. Туберкульоз нирок

Г. Інтерстиційний нефрит

Д. Пієлонефрит

50. Хлопчик 7 років знаходиться на лікуванні протягом місяця. При по­ступленні спостерігалися виражені набряки, протеїнурія - 7,1 г/л, білок в добовій сечі - 4,2 г. В біохімічному аналізі крові утримується гіпопротеї-немія (43,2 г/л), гіперхолестеринемія (9,2 ммоль/л). Який з перерахованих варіантів гломерулонефриту найвіро­гідніше має місце у хворого?

А. Гематуричний

Б. Нефритичний

В. Ізольований сечовий

*Г. Нефротичний

Д. Змішаний

51. У хлопчика 8 років через 2 тиж­ні після перенесеної ангіни з'явилися набряки на обличчі, нижніх кінцівках. Стан важкий. АТ - 120/80 мм рт. ст. Сеча бурого кольору. Олігурія. Загаль­ний аналіз сечі: відносна щільність 1015, білок- 1,2 г/л, Ер - вилужені, покривають усе поле зору, зернисті циліндри - 1-2 у п/зр, солі: урати -велика кількість. Який найбільш імо­вірний діагноз?

А. Гострий гломерулонефрит з не-фротичним синдромом, гематурією і гіпертензією

Б. Гострий гломерулонефрит з не-фротичним синдромом

*В. Гострий гломерулонефрит з не-фритичним синдромом

Г.Гострий гломерулонефрит з ізо­льованим сечовим синдромом

Д. Нирковокам'яна хвороба

52. Хлопчик 3-х років, надій­шов з вираженим набряковим син­дромом. Об'єктивно: блідий. АТ -90/60 мм рт. ст. Олігурія. Загальний аналіз сечі - колір жовтий, віднос­на щільність - 1020, білок - 3,5 г/л, Ер - вилужені, 4-5 у й/з,Л - 2-3 у п/з. Добова протеїнурія - 6,6 г. Хо­лестерин - 9,8 ммоль/л. Припущений гострий гломерулонефрит з нефротичним синдромом. Яке обстеження необхідно провести для підтверджен­ня нефротичного варіанта гломеруло­нефриту?

А. Електроліти плазми

Б. Аналіз сечі за Нечипоренком

В. Залишковий азот, сечовина крові

*Г. Протеїнограма

Д. Проба по Зимницькому

53. У хлопчика 1-го року на тлі го­строї кишкової інфекції протягом 2-х днів спостерігається олігурія. Об'єк­тивно: стан важкий. Загальмований, сонливий, блідий. Судомна готов­ність. Блювота. Виражений набряко­вий синдром. ЧД - 44/хв., гучне. АТ -140/90 мм рт. ст. ЧСС - 160/хв. Ді­урез - 50 мл. Проведене водне наван­таження і проба з діуретиками - без ефекту. Залишковий азот крові - 90 ммоль/л, сечовина крові - 50 ммоль/л, креатинін крові - 0,25 ммоль/л, калій крові - 5,6 ммоль/л, рН крові - 7,15. Яка найбільш оптимальна тактика ве­дення хворого?

А. Підтримка балансу рідини шля­хом її призначення, відповідного втратам води

*Б. Діалізна терапія

В. Ентеросорбенти

Г. Гіпотензивні засоби

Д. Введення гідрокарбонату натрію

54. У хлопчика 12 років через 2 тижні після ГРВІ з'явилися головний біль, нудота, млявість, сеча кольору і "м'ясних помиїв". Шкіра бліда, пастоз- і ність обличчя. АТ - 140/90 мм рт. ст., добовий діурез - 400 мл. Аналіз кро­ві: Ер - 3,3х1012/л, НЬ - 100 г/л, Л -17х109/л,е-2%,п/я-10%,с/я-65%, л - 20 %, м - 3 %, ШОЕ - 34 мм/год. Аналіз сечі: білок - 0,6 г/л, Ер - на все п. з., Л - 30-35 в п.з., циліндри зернис­ті. Загальний білок - 60 г/л, альфа-2-глобуліни - 18 %. Яке захворювання у хворого?

А. Гострий гломерулонефрит з не-фротичним синдромом

Б. Гострий гломерулонефрит з ізо­льованим сечовим синдромом

*В. Гострий гломерулонефрит з нефритичним синдромом

Г. Інтерстиціальний нефрит

Д. Гострий пієлонефрит

55. У дитини 7 років через 10 днів після перенесеної ангіни сеча набула вигляду "м'ясних помиїв", з'явився головний біль, млявість, пастозність

повік. АТ - 130/90 мм рт. ст. Виділено 500 мл сечі за добу. В гемограмі: Л -12хЮ9/л,е-2%,п/я-12%,с/я-68%, л - 19 %, м - 4 %, ШОЕ - 28 мм/год. В аналізі сечі: Ер - на все поле зору, білок - 0,98 г/л, еритроцитарні цилін­дри. УЗ-дослідження нирок: набряк паренхіми обох нирок, шари паренхіми не дифереційовані. Родинний анамнез не обтяжено. Який варіант громеруло­нефриту?

А. Хронічний гломерулонефрит

Б. Гострий гломерулонефрит з нефротичним синдромом

В. Гострий гломерулонефрит з ізо­льованим сечовим синдромом

Г. Гострий гломерулонефрит з нефротичним синдромом, гематурією і гіпертензією

*Д. Гострий гломерулонефрит з нефритичним синдромом

56. У хлопчика 4-х років, з генералізованими набряками при обстеженні виявлені: гіпопротеїнемія, диспротеї-немія за рахунок підвищення альфа-2-глобулінів, гіперхолестеринемія, протеїнурія - 5 г на добу при відсутності підвищеної кількості еритроцитів і лейкоцитів в аналізі сечі. Відмічені: нормальні показники артеріального тиску, креатиніну крові. Який морфо­логічний варіант ураження нирок най­більш відповідає зображеній клініці нефротичного синдрому?

А. Фокальний сегментарний гломерулосклероз

*Б. Нефротичний синдром з міні­мальними змінами

В. Мембранозно-проліферативний

Г. Мезангіо-капілярний

Д. Екстракапілярний з "напівмісяцями"

57. Хлопчик 7-ми років знахо­диться на стаціонарному лікуванні протягом 1,5 міс. Поступив із скаргами на виражені набряки по всьому тілу, зменшення кількості сечі, головний біль. В загальному аналізі сечі білок був 7,1 г/л, питома вага - 1012, Л- 1-2 в п/з, Ер - 3-4 в й/з. За час лікування зменшились набряки, головний біль, нормалізувався діурез. Білок в добо­вій сечі - 3 г/л. В біохімічному ана­лізі крові загальний білок - 43,2 г/л, сечовина - 5,2 ммоль/л, холестерин -9,2 ммоль/л. Який із перерахованих синдромів гломерулонефриту найві­рогідніше має місце у хворого?

*А. Нефротичний

Б. Нефритичний

В. Ізольований сечовий

Г. Гематуричний

Д. Змішаний

58. Дитина з масивними набряка­ми на обличчі, тулубі, кінцівках, асци­том. АТ - 90/50 мм рт. ст. В заг. аналізі сечі: білок - 3,1 г/л, Л - 2-3 в п/з, Ер -5-7 в п/з. Що дозволить вам оцінити функцію нирок?

А. Добова протеїнурія

Б. Аналіз сечі за Нечипоренко

В. Протеїнограма

*Г. Кліренс ендогенного креатиніну

Д. Загальний аналіз сечі

59. Дитина 3-х років, надійшла з вираженими набряками. АТ - 95/50 мм рт. ст. Діурез - 300 мл. Випорож­нення - 2 рази на добу. Загальний ана­ліз сечі: білок - 3,5 г/л, Л - 2-3 у п/з, Ер- 1-2 у п/з. Загальний білок крові -48 г/л, холестерин крові - 9,5 ммоль/л. Припущено гострий гломерулонефрит з нефротичним синдромом. Призначте обстеження для уточнення діагнозу:

А. Добова втрата білка з калом

Б. Залишковий азот, сечовина кро­ві

В. Проба за Зимницьким

Г. Аналіз сечі за Нечипоренко

*Д. Добова протеїнурія

60. У дитини 10 років, що знахо­диться в олігоануричній стадії гострої ниркової недостатності, з'явилися від­чуття поколювання в слизовій обо­лонці рота, язика, оніміння кінцівок, зниження рефлексів, розлад дихання, аритмія. Чим обумовлена зазначена симптоматика?

*А. Гіперкаліємією

Б. Гіпонатріємією

В. Гіперазотемією

Г. Ацидозом

Д. Алкалозом

61. Дитина 10-ти років страждає хронічним гломерулонефритом. Ви­димі набряки відсутні. АТ - 110/60 мм рт. ст. Загальний аналіз сечі: бі­лок - 0,25 г/л, Л - 4-6 у п/з, Ер - змі­нені від 8 до 18 п/з, солі - оксалати. Призначте патогенетичну терапію.

А. Глюкокортикостероїди

*Б. Хінолінові похідні

В. Цитостатики

Г. Мембраностабілізатори

Д. Гемостатичні засоби

62. Хлопчикові 11 років. Через 2тижні після перенесеної стрептококо­вої ангіни госпіталізований в нефрологічне відділення у зв'язку з гострик гломерулонефритом. Найбільш імо­вірна патогенетична основа розвита) захворювання?

А. Порушення уродинаміки

Б. Безпосереднє пошкодження гломерул стрептококом

В. Циркуляторна або гістотоксична гіпоксія ниркової тканин

*Г. Пошкодження базальної мемб­рани гломерул антитілами або імун­ними комплексами

Д. Порушення ниркової гемодинаміки і трофічні розлади

63. Дівчинка 11років поступила до стаціонару із скаргами на слабкість, підвищену втомлюваність, підвищення температури тіла до 38 °С, малу кіль­кість виділеної за добу сечі, яка мала колір "м'ясних помиїв". Під час огляду виявлено блідість шкіри, набряк об­личчя, рук, ніг, біль у попереку. Клін. аналіз крові: Ер - 2,7х1012/л, НЬ -90г/л,Л -17х109/л,е-10%,п/я-4%, с/я - 60 %, л - 16 %, м - 10 %, ШОЕ -ЗО мм/год. Клін. аналіз сечі: Л - 15 в п/з, Ер - ЗО в п/з, гіалінові циліндри -8-10 в п/з, білок - 4 г/л. Холестерин в крові - 8 ммоль/л, загальний білок -43 г/л. Вкажіть провідний синдром.

А. Гіперальдостеронізм

Б. Порушення серцевої діяльності

В. Дизелектролітні порушення

*Г. Зниження онкотичного тиску крові

Д. Зниження осмотичного тиску крові

64. При обстеженні в клініці у ді­вчинки 13 років визначено гострий гломерулонефрит, нефритичний син­дром, період початкових проявів, без порушення функції нирок. Призначте провідний препарат етіотропної тера­пії для хворого:

А. Преднізолон

*Б. Пеніцилін

В. Бісептол

Г. Гепарин

Д. Салуретик

65. Дитину 8 років після трива­лого лікування в нефрологічному від­діленні виписано додому під нагляд дільничного педіатра і нефролога з діа­гнозом: гострий гломерулонефрит, не­фритичний синдром, період неповної клініко-лабораторної ремісії, без по­рушення функцій нирок. Який термін диспансерного нагляду за хворим?

А. 2 роки

Б. З роки

*В. 5 років

Г.1 рік

Д. 6 місяців

66. У хлопчика 4 років після вста­новлення діагнозу: гострий гломеру­лонефрит з ізольованим сечовим син­дромом, період неповної клініко-лабо­раторної ремісії, без порушення функ­цій нирок, на протязі 7 місяців спосте­рігалась мікрогематурія. Про який пе­ребіг захворювання треба думати в цьому випадку?

А. Рецидивуючий

Б. Гострий

В. Підгострий

Г. Хронічний

*Д. Затяжний

67. У 8-річного хлопчика встанов­лений діагноз: гломерулонефрит. Титр антистрептолізину РО - 1250 МО/мл. Укажіть найбільш імовірну причину захворювання:

А. Ентеровіруси

*Б. Стрептокок

В. Респіраторні віруси

Г. Стафілокок

Д. Кишкова паличка

68. Дитина 4-х років скаржиться на слабкість, набряки повік, тулуба і кінцівок. Захворіла гостро. За 3 тиж­ні до цього хворіла на ангіну. В аналізі крові: лейкоцитоз; ШОЕ - 30 мм/год. Загальний білок - 42 г/л. В аналі­зі сечі: білок - 3,4 г/л; Л - 3-4 у п/з; Ер - 10-20 у п/з. Ваш попередній діа­гноз?

А. Хронічний гломерулонефрит, нефротична форма

*Б. Гострий гломерулонефрит, нефротичний синдром

В. Інтерстиціальний нефрит

Г. Гострий пієлонефрит

Д. Дизметаболічна нефропатія

69. Дитина 9-ти років протягом 4 років лікується з діагнозом: хронічний гломерулонефрит. Перебуває на дис­пансерному обліку. Яке обстеження необхідно провести для підтверджен­ня порушення функції клубочків?

А. Загальний аналіз сечі

Б. Проба Зимницького

В. Добова протеїнурія

*Г. Кліренс ендогенного креатиніну

Д. Рівень залишкового азоту та се­човини в крові

70. У дитини 7-ми років голо­вний біль, набряки, біль у попереку. За 2 тижні до даного захворювання перенесла стрептодермію. Запідозрено гострий гломерулонефрит. Вкажіть основний механізм розвитку захворю­вання у дитини:

А. Інфекційний

*Б. Імунокомплексний

В. Алергійний

Г. Генетичний

Д. Спадкоємний

71. У хлопчика 4 років через 2 тижні після ангіни з'явились набряки, головний біль, на протязі доби 3 рази відмічалась блювота. Об'єктивно: під­вищення артеріального тиску, сеча кольору "м'ясних помиїв". Який най­більш імовірний діагноз?

А. Цистит

Б. Пієлонефрит

В. Інтерстиціальний нефрит

*Г. Гломерулонефрит

Д. Уретрит

72. Хлопчик 5 років отримує ампі­цилін з приводу ГРЗ. На 5-й день ліку­вання наросли симптоми інтоксикації, з'явилась пастозність обличчя, біль в суглобах. Нашкірітулуба - дрібнопапу-льозна висипка. АТ - 140/90 мм рт. ст. За добу виділив 2100 мл сечі (отри­мав рідини 2000 мл). В аналізі крові: креатинін - 0,22 ммоль/л, сечовина -11,8 ммоль/л, калій - 3,8 ммоль/л, натрій - 125 ммоль/л. В аналізі сечі: протеїнурія - 0,99 г/л, еритроцитурія, еозинофільна лейкоцитурія. Відносна щільність сечі на протязі доби коли­вається від 1002 до 1010. Посів сечі на стерильність росту не дав. Який най­більш імовірний діагноз?

А. Гострий пієлонефрит

*Б. Гострий інтерстиціальний не­фрит

В. Гострий гломерулонефрит з не-фритичним синдромом

Г. Гострий гломерулонефрит з нефротичним синдромом

Д. Дисметаболічна нефропатія

73. У дитини 7-ми років з'явили­ся набряки на обличчі, нижніх кінців­ках, підвищення температури тіла до 37,5 °С, потім приєдналися головний біль, блювота, болі в животі. Протягом 2-х тижнів на шкірі - елементи стреп­тодермії. АТ- 130/80 мм рт. ст. За­гальний аналіз сечі: колір "м'ясних по­миїв", білок - 2,0 г/л, Л - 4-6 у п/зр, Ер - змінені і незмінені, усе п/з. За­гальний білок крові - 62,4 г/л, холес­терин крові - 4,3 ммоль/л. Установіть попередній діагноз:

А. Гострий гломерулонефрит з нефротичним синдромом і гематурією

Б. Гострий гломерулонефрит з нефротичним синдромом

*В. Гострий гломерулонефрит з нефритичним синдромом

Г. Гострий пієлонефрит

Д. Тубулоінтерстиціальний нефрит

74. У дитини 10 років констатова­но гострий гломерулонефрит з нефритичним варіантом та помірно вираже­ними набряками на обличчі. Добовий діурез знижений на 50 %. Після госпі­талізації і дотримання суворого ліж­кового режиму діурез поступово від­новився після 4-ї доби. Який механізм зумовив олігурію в даному випадку?

А. Підвищення внутрішньосудинної коагуляції

Б. Підвищення проникності базаль­них мембран

*В. Зниження клубочкової фільтра­ції та підвищення реабсорбції

Г. Підвищення секреції ангіотен-зину II

Д. Підвищення продукції альдосте­рону

75. Хлопчик 9 років поступив до стаціонару з скаргами на біль в попе­реку, набряки обличчя, червоний ко­лір сечі. Мають місце виражені симп­томи інтоксикації (зниження апетиту, блювання, блідість шкірних покри­вів). Позитивний симптом Пастер-нацького. В аналізі сечі: колір - бурий, питома вага - 1018, білок - 0,66 г/л, еритроцити покривають все поле зору, циліндри гіалінові - 3-4 в п/з. Пер­шочерговим у призначенні є:

*А. Бензантинпеніцилін С

Б. Преднізолон

В. Метіндол

Г. Амікацин

Д. Лейкеран

76. У хворого А., 12 років, діагнос­товано хронічну ниркову недостат­ність, азотемічну стадію. В сироватці крові виявлено зниження вмісту каль­цію, підвищення рівня лужної фосфа­тази, а на рентгенограмі кісток перед­пліччя та кисті - ознаки остеопорозу. Які з названих препаратів потрібно за­стосувати для лікування та профілак­тики остеопатій у даного хворого?

А. Полівітамінів і марганцю

Б. Кальцію без вітаміну В

В. Фосфору та вітаміну В

Г. Цинку і молібдену

*Д. Вітаміну і кальцію

77. У 10-річної дитини із гострим гломерулонефритом, нефритичним ва­ріантом через 48 годин від початку за­хворювання виник різкий головний біль, диплопія, амавроз. Рівень артеріального тиску становить 180/120 ммрт. ст. Яке ускладнення можна запідозрити?

А. Ішемічний інсульт

Б. Гіпертонічна криза

*В. Гіпертонічна енцефалопатія

Г. Гостра ниркова недостатність

Д. Серцева недостатність

78. Хлопчик 10 років захворів на гострий гломерулонефрит. Виражені набряки АТ - 110/60 мм рт. ст. Білок в добовій сечі - 4,5 г/л, в біохімічному аналізі крові: загальний білок - 48 г/л; сечовина - 5,2 ммоль/л; креатинін -0,1 ммоль/л, холестерин - 9,4 ммоль/л. Який препарат патогенетичної терапії необхідно призначити дитині?

А. Хлорбутин

Б. Лейкераналіз

*В. Преднізолон

Г. Делагіл

Д. Азатіоприн

79. Дитина 9-ти років поступила в стаціонар зі скаргами на набряки під очима, головний біль, підвищення температури до 38,2 °С, біль у попере­ковій ділянці, колір сечі у вигляді "м'ясних помиїв", підвищення артері­ального тиску до 130/80 ммрт. ст. В аналізі сечі білок - 0,165 г/л. Біохімія крові: загальний білок - 78 г/л. По­ставлено діагноз: гострий гломеруло­нефрит. Вкажіть клінічну форму за­хворювання:

А. Ізольований сечовий синдром

Б. Нефротичний синдром

*В. Нефритичний синдром

Г. Нефротичний синдром з гемату­рією і гіпертензією

80. Дитина 3-х років поступила до стаціонару з приводу зменшення кіль­кості сечі (200 мл за добу), перифе­рійні та порожнинні набряки. В добо­вій сечі: протеїнурія - 3,5 г/л, загаль­ний білок крові - 42,5 г/л, холестерин крові - 9,6 ммоль/л. Який імовірний діагноз?

А. Інфекція сечової системи

Б. Гострий гломерулонефрит з нефритичним синдромом

В. Інтерстиціальний нефрит

*Г. Гострий гломерулонефрит з нефротичним синдромом

Д. Спадковий нефрит

81. Хвора А., З роки, знаходить на лікуванні в реанімаційному від! ленні з діагнозом: гостра ниркова в достатність, олігоанурична стадія. І ЕКГ: високий зубець Т, розширені комплексу (ШЗ, зміщення інтервал. 5-Т нижче ізолінії. Про яке порушення електролітного балансу можна: думати?

А. Гіперкальціємію

Б. Ппокаліємію

В. Гіпокальціємію

*Г. Гіперкаліємію

Д. Гіперфосфатемію

82. Дівчинка 7 років, знаходиться у відділі інтенсивної терапії з приводу гострої ниркової недостатності. В біо­хімічному аналізі крові рівень калію становить 7 ммоль/л. Даний стан за­грозливий виникненням:

А. Анорексії

*Б. Асистолії

В. Анурії

Г. Гіпоксемії

Д. Гіперкапнії

83. Хлопчик, 6 років, 2 тижні тому перехворів на ангіну. Скаржиться на головний біль, набряки під очима, червону сечу. В аналізі крові: нормохромна анмія, ШОЕ – 25 мм/год, нейтрофільний лейкоцитоз. В заг. Аналізі

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти