ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Загальний принцип реєстрації інноваційного проекту.

Державна реєстрація інноваційних проектів відповідно до закону Про інноваційну діяльність:

1. Державна реєстрація інноваційних проектів здійснюється у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.

2. Державну реєстрацію інноваційних проектів здійснює, за поданням суб'єктів інноваційної діяльності, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності. Цей орган веде Державний реєстр інноваційних проектів.

3. Необхідною умовою занесення проекту до Державного реєстру інноваційних проектів є його кваліфікування. Для кваліфікування інноваційних проектів спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності визначає окремий підрозділ (далі - Установа).

4. Установа може мати регіональні відділення в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі.

5. Установа для кваліфікування інноваційних проектів організує проведення експертизи прийнятих до розгляду проектів. Експертиза при кваліфікуванні інноваційних проектів виконується за рахунок коштів суб'єктів інноваційної діяльності, які заявляють проекти на державну реєстрацію, і відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу" ( 51/95-ВР ).

6. Проекти, що визнані за результатами експертизи інноваційними, заносяться спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності до Державного реєстру інноваційних проектів. Інноваційні проекти з пріоритетних напрямів інноваційної діяльності визнаються Установою пріоритетними інноваційними проектами. { Абзац другий частини шостої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3715-VI ( 3715-17 ) від 08.09.2011 }

7. Інформація про занесення інноваційного проекту до Державного реєстру інноваційних проектів публікується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності у його бюлетені.

8. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності видає суб'єкту інноваційної діяльності свідоцтво про державну реєстрацію інноваційного проекту. Форма свідоцтва ( 1474-2003-п ) затверджується Кабінетом Міністрів України.

9. Свідоцтво про державну реєстрацію інноваційного проекту є чинним протягом семи років від дати його видачі. Після завершення цього строку державна реєстрація інноваційного проекту і відповідний запис у Державному реєстрі інноваційних проектів анулюються. Інформація про це публікується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності у його бюлетені.

{ Частина дев'ята статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2314-VI ( 2314-17 ) від 03.06.2010 }

10. Державна реєстрація інноваційного проекту не передбачає будь-яких зобов'язань щодо бюджетного кредитування його виконання чи іншої державної фінансової підтримки.

11. Строк розгляду Установою проекту, поданого для державної реєстрації як інноваційного, не повинен перевищувати шість місяців від дати його прийняття.

12. Особливості експертизи і державної реєстрації інноваційних проектів, на які поширюються положення Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), визначаються спеціальним Положенням.

13. У разі незгоди суб'єкта інноваційної діяльності чи будь-якої іншої фізичної або юридичної особи з рішенням щодо кваліфікації інноваційного проекту і (або) з його державною реєстрацією ці акти можуть бути оскаржені до суду (господарського суду).

14. Установа несе відповідальність за повноту і достовірність експертизи і за збереження конфіденційної інформації, пов'язаної з інноваційними проектами.

15. Неправомірні кваліфікація і державна реєстрація проекту як інноваційного тягнуть за собою відповідальність згідно із законом.

16. Правопорушеннями при кваліфікуванні і державній реєстрації інноваційних проектів вважаються:

а) прийняття рішення про кваліфікування інноваційного проекту і його державну реєстрацію без проведення експертизи;

б) фальсифікація висновків експертизи;

в) вчинення дій, що перешкоджають проведенню експертизи;

г) умисне примушування або створення для експертів чи

експертних комісій обставин, які зумовлюють необ'єктивне

проведення експертизи;

д) переслідування експертів за підготовлені ними висновки,

несприятливі для тієї чи іншої особи чи організації;

е) залучення до експертизи посадових осіб та фахівців,

безпосередньо заінтересованих у результатах експертизи;

є) розголошення конфіденційної інформації, пов'язаної з

розглядуваними інноваційними проектами.

 

 

1. Суб'єкт інноваційної діяльності, який заявляє свій інноваційний проект на державну реєстрацію (далі - заявник), подає до МОН пакет необхідних документів. 2. Державна реєстрація інноваційного проекту проводиться МОН, на підставі висновків експертизи інноваційного проекту і, погодженого Комісією з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів (далі - Комісія), рішення про кваліфікування інноваційного проекту, затвердженого наказом МОН. 3. Документи розглядаються у підрозділі, визначеному МОН для кваліфікування інноваційних проектів (далі – установа, президії НАН України) на відповідність проекту умовам реєстрації інноваційних проектів. Установа проводить перевірку комплектності документів, реєструє їх у спеціальному журналі. 4. Підрозділ МОН видає заявнику письмове підтвердження факту одержання документів та передає зареєстровані документи на експертизу до уповноваженої МОН організації з проведення експертизи інноваційних проектів (далі - експертна організація, - ДП «Український державний центр науково-технічної та інноваційної експертизи»). Експертиза інноваційного проекту проводиться експертною організацією, за рахунок коштів заявника, протягом трьох місяців, з моменту укладення відповідної угоди. 5. Водночас, загальна тривалість експертизи не повинна перевищувати 45 (сорока п'яти) днів (з моменту вступу в дію договору щодо виконання експертизи між замовником і Експертною організацією). В разі переробки проекту, замовником експертизи по зауваженнях Експертної організації та необхідності проведення додаткових досліджень виконання експертизи, подовжується на термін, необхідний для виконання зазначених робіт, але не більше ніж на 30 днів (процедури прискорення не передбачено). Вартість експертизи визначається експертною організацією тому сума чітко не визначена, але, яке правило, вона складає від 15000 грн. (невиправдано дорого, у порівнянні Президія МОН за таку експертизу править 2400 грн.) Хоча, реальна її вартість має складати не більше 1600 грн. 6. Експертна організація готує висновок за результатами експертизи інноваційного проекту та передає його установі разом з одержаними від неї документами для проведення експертизи. 7. Окрім того, експертна організація, надаючи свій висновок про невідповідність проекту необхідному рівню (попередня відмова, - хоча і вона не є обов’язковим елементом), не надає аргументації своїх висновків, не вносячи підстав зроблених умовиводів (не надає посилань на джерело походження відомостей, на підставі яких можна дійти такого висновку). Фактично, висновок експерта ґрунтується виключно на суб’єктивному сприйнятті піднятого питання, що суперечить основному принципу об’єктивності експертизи. Причина – відсутність Правил розгляду заявок. Наявна Методика проведення цієї експертизи є надто узагальненою. Вона є дуже недосконалою. 8. У разі позитивного висновку експертизи, установа протягом місяця після його надходження з експертної організації, розглядає інноваційний проект та готує рішення про кваліфікування його інноваційним або пріоритетним інноваційним, яке після погодження Комісією затверджується наказом МОН. 9. У разі виявлення під час проведення експертизи інноваційного проекту порушень, які могли вплинути на її повноту та достовірність результатів, установа готує рішення стосовно проведення повторної експертизи, про що заявнику повідомляється в десятиденний строк (з моменту прийняття відповідного рішення, затвердженого наказом МОН). 10. МОН, на підставі погодженого Комісією рішення про кваліфікування, проводить державну реєстрацію та вносить інноваційний (пріоритетний інноваційний) проект до Реєстру, який ведеться на паперовому та електронному носіях і складається з кваліфікаційних розділів - "Інноваційні проекти" та «Пріоритетні інноваційні проекти». 11. Одночасно з внесенням інноваційного (пріоритетного інноваційного) проекту до Реєстру, МОН видає заявнику свідоцтво про державну реєстрацію інноваційного проекту або про державну реєстрацію пріоритетного інноваційного проекту. 12. Для реєстрації інноваційного проекту в рамках технопарку, заявнику необхідно пройти етапи реєстрації вказані в пп. 1-11. та подати проект технопарку на міжвідомчий розгляд центральних органів виконавчої влади щодо доцільності реєстрації проекту технопарку. При цьому наявність зареєстрованого інноваційного проекту не скорочує процедури реєстрації інноваційного проекту в рамках технопарку.

На сьогодні, науково-технічна експертиза, яка проводиться експертами УДЦНТІЕ та погоджується низкою структур є забюрократизованою й такою, що внаслідок низки погоджень-перепогоджень створює підґрунтя для корупції

 

Білет 25

1. з яких розділів складається бізнес-план? Для чого його розробляють?

Б-П- це головний документ, де стисло в загально-прийнятій послідовності розділів викладено основніт характеристики реального інноваційного-інвестиційного проекту.

Бізнес-план (англ. Business plan) — це техніко-економічне обгрунтування діяльності підприємств в ринкових умовах, програма його діяльності; він характеризує модель підприємства в майбутньому. Він складається для діючого підприємства, нового виду діяльності або продукції, для нового підприємства.

БП має переконувати інвестора в ефективності передбачених інвестицій та інновацій.

Рекомендований зміст БП

1) преамбула

2) ідея проекту

3) Основні фінансові та виробничі показники

4) Характеристика інноваційного проекту

5) Технічна схема технічний рівень проекту

6) Огляд ринку (маркетинг план)

7) Діяльність організації

8) Аналіз результатів діяльності і фінансового стану

9) Графік реалізації проекту

10) Прогноз руху грошових коштів та розрахунок економічних показників проекту

11) Оцінка надійності кредитного проекту

12) Ризики і план боротьби з ними

13) Екологічний аспект проекту

14) Висновок

15) Додатки

Вдало розробивши бізнес-план, можна знайти надійний інструмент у змаганні з конкурентами й у розширенні свого власного справи.

Бізнес-план створює можливість оцінити життєздатність підприємства в умовах конкуренції, дає орієнтири для першочерговий діяльності, служить аргументом для одержання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів.

Практика свідчить, що на сучасному етапі розвитку підприємництва в Україні бізнес-план найбільше потрібний підприємцям, які сподіваються залучити іноземні інвестиції, оскільки більшість іноземних інвесторів віддають перевагу традиційної схемі виділення коштів, вирішальним моментом яке є розгляд бізнес-плану.

Мета бізнес-планування

Ø визначення рівня життєспроможності та стійкості підприємства;

Ø виявлення сильних та слабких сторін фірми;

Ø конкретизація стратегії розвитку через систему кількісних і якісних показників;

Ø забезпечення підтримки інвесторів та акціонерів;

Ø зниження ризиків підприємницької діяльності.

Б-П потрібен керівникові фірми, акціонерам, інвесторам. Бізнес-план частіше складається на рік, два роки, зрідка на більший період.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти