ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Вибір та обґрунтування способів головних рубок

Залежно від категорії лісів, лісорослинних умов, біологічних особливостей деревних порід, складу і структури деревостанів, наявності та стану підросту господарсько цінних порід та інших особливостей лісових ділянок застосовуються вибіркова, поступова, комбінована, суцільна системи рубок.

Вибіркова система рубок – це заходи, що здійснюються для оздоровлення, формування і відновлення деревостанів, під час яких періодично вирубуються окремі дерева або групи дерев – фаутні, перестійні, стиглого віку, з уповільненим ростом, а також дерева, що пригнічують підріст.

У разі застосування вибіркової системи рубок ліси максимально зберігають і виконують водоохоронні, захисні та інші корисні властивості. Лісова ділянка повинна бути постійно вкрита лісовою рослинністю.

Поступова система рубок – це заходи, спрямовані на збереження та використання попереднього поновлення і сприяння природному поновленню в період між прийомами, під час здійснення яких передбачається вирубування деревостану за кілька прийомів. Під час застосування поступової системи рубок проводяться такі види поступових рубок: рівномірно-поступові, групово-поступові та смугово-поступові.

Рівномірно-поступові рубки проводяться в одновікових та умовно одновікових деревостанах шляхом їх поступового рівномірного розрідження і вирубування протягом не більш як 20 років та поєднуються із здійсненням заходів щодо сприяння природному поновленню.

Групово-поступові рубки – це заходи, під час здійснення яких деревостани розріджуються та вирубуються в кілька прийомів окремими групами.

Смугово-поступові рубки проводяться у разі використання багатоопераційних машин або канатних установок.

Суцільна система рубок – це заходи, під час здійснення яких вирубується деревостан, за винятком дерев та чагарників, що підлягають збереженню.

Під час застосування суцільної системи проводяться суцільнолісосічні рубки, які за способами залежно від ширини лісосік можуть бути вузько-, середньо- та широколісосічні. Ширина лісосік вузьколісосічнихрубок становить 50 і менше метрів, середньолісосічних – 51–100 метрів, широколісосічних – 101–200 метрів.

Комбінована система рубок – це заходи, під час здійснення яких поєднуються елементи поступової і вибіркової систем рубок.

Всі дані про стиглі насадження головної породи, наведені у таблиці 2.1.

 

Таблиця 2.1.

Таксаційно-лісівницька характеристика стиглих деревостанів

№ такс. кв № ви-ді- лів Пло- ща, га Склад дере- воста-ну Вік, ро- ки   Пов- нота, од. Запас стовбурної дер. Тип лісо- росл. умов Під- лі-сок   Під- ріст  
на 1 га на діл.
    5.0   4Дз (120+ 90) 5Ос (60)1Б (50)   0.5       Д2   -   -  
    7.9 10Д(з (140+ 0.5 Д2 Лі-щи- на 10Д+Б, Лп, Ос (15- 20)
    7.5   4Дз (120+ 90) 5Ос (60)1Б (50)   0.7       Д2   -   -  
        7.4     10Дз (120+ 110) +Лп     0.8             С3     Лі-щи- на, Го- ро-би- на 10Д (5-10)    
        12.0     9Дз 1Яв (50) 0.8 Д3 Лі-щи- на -
6.4 9Дз 1Кл 60) 0.7 Д2   - -
     
10.0 8Дз1С (70)1Б (40) 0.7 С3 - 6Дз 4Кл +Ос С(5)
                         

Продовження таблиці 2.1.

№ такс. кв № ви-ді- лів Пло- ща, га Склад дере- воста-ну Вік, ро- ки   Пов- нота, од. Запас стовбурної дер. Тип лісо- росл. умов Під- лі-сок   Під- ріст  
на 1 га на діл.
    4.0   10Дз (140) +10Сз   0.3       С3   Лі-щи- на 10Дз (5-10)
12.0 10Дз (140+ 100)+ Ос,Вч 0.7 Д2   - -
5.0 10Дз+ С,Вч, Кл   0.4 С3   Лі-щи- на 7Дз 2Лп 1Сз (15)
  77.2                

Проектування суцільно-лісосічних рубок

Суцільні рубки призначаються у разі, якщо основним способом лісовідновлення може бути тільки створення лісових культур або їх проведення може забезпечити умови для успішного природного лісовідновлення.

Спосіб примикання лісосік – безпосередній та черезсмуговий. Якщо основним способом лісовідновлення буде створення лісових культур, застосовується безпосередній спосіб примикання, а при природному лісовідновленні – черезмуговий.

Суцільні рубки призначаються також у:

деревостанах, у яких проведення поступових або вибіркових рубок може призвести до вітровалу дерев;

м’яколистяних та грабових деревостанах без підросту господарсько цінних порід;

низькоповнотних деревостанах без наявності підросту господарсько цінних порід.

У хвойних та твердолистяних лісах проводяться вузько- та середньолісосічні рубки. У м’яколистяних лісах, що віднесені до екплуатаційних лісів, проводяться широколісосічні, а у віднесених до інших категорій лісів – середньолісосічні рубки.

Розрахунок щорічної лісосіки за площею виконую за формулою:

 

Qгол.к. = S гол.к. / 10 , де: 2.1.

Qгол.к. – розрахункова щорічна лісосіка, га;

Sгол.к. – площа стиглих та перестійних насаджень, га.

Розраховую щорічну лісосіку за площею:

Qгол.к. = 38.9/10 = 3.9 га

 

Таксаційна характеристика ділянок, які плануються до вирубання суцільно-лісосічними рубками, наведені в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2.

Таксаційна характеристика деревостанів, у яких проектуються суцільно-лісосічні рубки

№ кв. № вид. Площа, га Склад порід І ярус ІІ ярус Вік, років Повнота Запас, м³×га ̄ ¹
    4.0   10Дз(140) 10Сз   0.3    

Відповідно до вимог правил саме ці ділянки призначені до рубки, оскільки вони відносяться до стиглих експлуатаційних лісів, та на них можливий основний спосіб лісовідновлення – створення лісових культур, або ж їх проведення може забезпечити умови для успішного природного лісовідновлення.

Відповідно до пунктів 2.7. і 3.4. «Правил рубок головного користування» на ділянці в кварталі №38, виділ№12, площею 4.0 га, планую проводити суцільну систему рубок за середньолісосічним способом. Основні організаційно-технічні показники: ширина лісосіки – 83 м; довжина лісосіки – 500 м; спосіб примикання – безпосередній; строк примикання лісосік (без врахування року рубки) – 3 роки; напрям лісосіки – Пн-Пд. Оскільки переважаючими вітрами є західні, то напрям рубки буде із сходу на захід.

Основні організаційно-технічні показники та розміщення лісосік показані на рис. 2.1.

 

 

М 1:10000

 

 

Пн

 

        А  
      Б  

Пд

 

 

Умовні позначення:

А – ширина лісосіки;

Б – довжина лісосіки;

• напрям переважаючих вітрів;

• напрям рубки;

• напрям лісосіки.

 

Рис. 2.1. Основні організаційно-технічні показники головної рубки в дубовому насадженні кв.39. виділ 10.

Проектування несуцільних способів головних рубок

В Україні можуть бути застосовані такі способи несуцільних головних рубок: вибіркова, поступова, рівномірно-поступова, групово-поступова і смугово-поступова.

На обраній ділянці проектується групово-поступова рубка.

Групово-поступові рубки – це заходи, під час здійснення яких деревостани розріджуються та вирубаються в кілька прийомів окремими групами.

Вирубання дерев проводиться, як правило, в місцезнаходженнях куртин підросту головних або господарсько цінних порід дерев.

Під час першого прийому вирубуються дерева і формуються вікна природного лісовідновлення (далі – вікна відновлення), площа кожного з яких не повинна перевищувати 300 кв.метрів. Одночасно з вирубуванням дерев навколо вікон відновлення завширшки 5-15 метрів розріджують деревостан до повноти не менше як 0.5. Під час наступних прийомів вікна відновлення розширюються шляхом вирубання дерев у раніше розріджених частинах деревостанів. Навколо розширених вікон розріджують наступну частину деревостанів за зазначеними параметрами.

Кожний наступний прийом проводиться за наявності життєздатного підросту господарсько цінних порід у вирубаних раніше вікнах без диференціації за висотою в кількості не менш як 10 тис. штук на 1 гектар, відповідно до пункту 2.3. «Правил рубок головного користування».

Кількість вікон відновлення на 1 гектарі становить 4 – 8, повторюваність рубок – через 5 – 10 років, тривалість рубки – 30 – 40 років.

.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти