ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Основні методи формування екологічної культури учнів.

Природоохоронне виховання учнів

1. Дослідницький напрям.

2. Інформаційний напрям:

· робота з інформаційними джерелами;

· екологічні газети, листівки;

· бесіди.

3. Організаційний напрям:

· екологічні конкурси – участь у Всеукраїнському конкурсі «Колосок», « Смішний колосок», «Геліантус», « В об’єктиві фото натураліста».

· природоохоронні акції: «Прибери планету» ( 17квітня- Всесвітній день довкілля, 22квітня – день Землі), птахам – годівнички, збережи ялинку,посади дерево.

· конкурси малюнків, фотографій;

· зустрічі, конференції. ( зустріч з Державним інспектором з охорони навколишнього середовища в Любомльському районі з Сацем В.У.)

4. Туристсько – краєзнавчий напрям:

· туристсько-краєзнавчі гуртки;

· подорожі.

· Екскурсії в природу дають можливість оволодівати конкретними екологічними знаннями, переконують в неминучій цінності природи та в необхідності бережливого ставлення до неї.

 

Розв’язати поставлену проблему повинні шкільні курси наук про природу. Особливе місце у формуванні екологічних знань займає географія.

Реалізація ідеї екологізації здійснюється на уроках різних типів та в позаурочній діяльності. Починається робота на уроках «Природознавства» в 5 класі, де учні отримують відомості про взаємодію природи та людини,далі продовжується в курсах географії 6-10 класах, де відбувається накопичення та систематизація екологічних знань, розв’язуються екологічні проблеми різних рівнів, отримані знання застосовуються в реальному житті.

 

Наприклад:

Тема,предмет Формування екологічних знань
Природознавство. Вступ. Приклади позитивного та негативного впливу людини на природу, спроби пояснення причин та наслідків такого впливу.
Повітря. Погода. Зміна складу та властивостей повітря над містами та його вплив на здоров’я людини.
Вода. Використання води людиною. Джерела забруднення водойм і заходи щодо їх охорони на прикладах своєї місцевості.
Ґрунти , рослини, тварини. Використання та охорона рослин та тварин своєї місцевості, види ,що охороняються. Природні території своєї місцевості, що охороняються.
Взаємодія людини та природи. Зміна природи під впливом господарської діяльності людини. Необхідність охорони природи, правила поведінки під час екскурсій.
Географія 6клас. Вступ. Приклади позитивного та негативного впливу людини на природу, значення курсу.
Земля на плані та карті. Можливість відображення на карті районів із несприятливою екологічною ситуацією, прогнозування наслідків господарської діяльності за картами,природоохоронні території.
Літосфера Зміни людиною рельєфу, прискорена ерозія та її запобігання. Використання корисних копалин своєї місцевості, охорона надр.
Атмосфера Забруднення атмосфери(парниковий ефект, кислотні дощі, озонові «діри», смог)
Гідросфера Зміна властивостей води внаслідок господарської діяльності, роль течій в перенесенні забруднювачів. Використання внутрішніх вод материків і можливі екологічні наслідки та їх запобігання.
Біосфера Взаємодія людини та біосфери. Рідкісні та зникаючі види тварин і рослин, заходи щодо охорони біосфери.
Географічна оболонка Зміна ПК людиною, антропогенні ПТК, прогнозування змін ПТК своєї місцевості під впливом діяльності людини, запобігання несприятливим наслідкам. Екологічні проблеми людства.
Географія материків та океанів 7 клас Екологічні проблеми материків: раціональне та нераціональне природокористування, розробка заходів з охорони природи.

Вивчаючи природні зони материків та України, розповідаю про розорані степи, вирубані ліси, ерозію ґрунтів та вимирання тварин в результаті діяльності людини.

Під час вивчення економічної географії України ( 9клас), зокрема промислового виробництва, лісового та сільського господарства, енергетики та транспорту приділяю увагу екологічним наслідкам роботи галузі, яка вивчається. Цей курс дає учням найбільше екологічної інформації, є можливість наводити конкретні цифри, що доводять негативний вплив людини на природу.

Під час вивчення економічної та соціальної географії країн світу (10 клас) увагу учнів звертаю на екологічні наслідки промислового виробництва світового масштабу, позитивні та негативні приклади сільськогосподарської діяльності, впливу на середовище теплових, атомних та гідроелектростанцій.

Навчальний процес дозволяє застосовувати різноманітні методики формування екологічного світогляду, але найкращий ефект матимуть заходи, що сприяють активізації творчої, пізнавальної діяльності учнів.

До таких методик належать різні види екологічних задач, загадки, ігри, вікторини, конкурси екологічного напряму.

В своїй роботі використовую основні методи формування екологічної культури учнів.

Розповідьповинна являти собою озвучений внутрішній діалог. Використовую образні способи передачі інформації, учні підтверджують чи спростовують ідею, яка розглядається, роблять висновки.

Евристичні бесідиекологічного спрямування застосовую на різних етапах формування екологічної культури учнів: під час пояснення нового матеріалу, на етапі узагальнення та систематизації знань, після самостійного опрацювання додаткового матеріалу, при обговоренні тієї чи іншої проблеми.

Диспутучні вчаться грамотно вести діалог, обговорюють найважливіші екологічні проблеми.

Екологічні семінаривчать учнів працювати з навчальними посібниками, науковою літературою, допомагають учням закріплювати, розширювати, поглиблювати набуті на уроках знання. Питання, які виносяться на семінари відображають глобальний характер екологічної проблеми, відповідальність людини за свою діяльність, а також проблеми регіону.

В роботі з учнями в урочний та позаурочний час використовую: настільні ігри ( кросворди, ребуси), ігри – змагання ( КВК, естафета ерудитів, поясни явище, брейн – ринг, щасливий випадок).

Здійсненню екологічного виховання сприяють різного роду екскурсії в природу та на виробництво, походи в парк, ліс, учні нашої гімназії багато подорожують шляхами нашої держави також дуже часто бувають за кордоном.

Програмні екскурсії також доповнюються екологічними питаннями. В ході екскурсії школярі вчаться вести екологічні спостереження в природі, глибше пізнають свій край, відпрацьовують правила поведінки в природі, вчаться застосовувати знання на практиці.

 

Розгляд проблеми екологізації на уроках географії дозволяє зробити висновок, що необхідно оновити зміст географічної освіти, а саме: – підвищити роль географії у вихованні в учнів належного рівня екологічної культури; – формування стратегії поведінки людини у довкіллі,виховувати нетерпимість до будь-яких проявів безгосподарності й безвідповідального ставлення до природного середовища; – розвивати в учнів розуміння необхідності науково обґрунтованого підходу до природокористування. Зміст екологічного виховання засвоюється учнями в їхній діяльності. Кожна з форм організації навчального процесу стимулює різні види пізнавальної діяльності учнів: самостійна робота з різними джерелами інформації дозволяє нагромадити фактичний матеріал, розкрити сутність проблеми, гра формує досвід прийняття доцільних рішень, творчі здібності. Втручання людини у природу несе за собою певні наслідки, в основному, вони негативні. Саме тому екологічне виховання і формування здорового способу життя – це запорука існування майбутніх поколінь.

ВСТУП

Як підвищити інтерес учнів до вивчення шкільного курсу географії? Одним із шляхів розв’язання цієї проблеми вважаю позакласну роботу як невід’ємну складову навчально-виховного процесу. Якщо знання, отримані на уроці, зацікавили учнів, то це спонукає їх вивчати предмет і після уроків. До того ж добре організована, цікава, різноманітна позакласна робота з предмету – це один із найефективніших засобів пробудження й підтримки в учнів інтересу до географії. Велику допомогу в досягненні цієї мети надає мені тиждень географії. Під час його проведення діти збагачують знання, розширюють свій кругозір, проявляють ініціативу й самостійність, розвивають індивідуальні здібності, вчаться відстоювати свою точку зору.

У пропонованому збірнику ви ознайомитесь із розробками матеріалів предметного тижня з географії. Методика його проведення полягає в організації заходів, що носять інформаційний та змагальний характер. До уваги учнів вікторини, кросворди, цікаві повідомлення, конкурси малюнків та міні-плакатів певної тематики.

Сподіваюсь, що запропоновані розробки заходів зацікавлять вчителів географії, допоможуть у проведенні позакласної роботи з предмета.

Читайте, грайте, займайтесь.

 

Цікаве дозвілля

« П՚ЯТНАДЦАТЬ КРОКІВ»

Тематикою цієї гри можуть бути прізвища мандрівників-географів, назви міст, річок, островів, півостровів та інші географічні назви. Учитель домовляється з учнями, на яку тему буде проведено гру. У залі або класі відмірюється 10-15 кроків. Учень має пройти цю відстань і називати з кожним кроком прізвище мандрівника з кожним кроком прізвище мандрівника або назву річки,міста тощо.

На перший погляд здається, що це дуже просто, але виявляється ,що з кожним кроком пригадувати назви стає важче Перемагає той, хто пройде найбільше кроків, називаючи прізвище географів або перелічуючи назви міст, річок, озер, тощо.

СКЛАДІТЬ ГЕОГРАФІЧНІ НАЗВИ.

Учитель викликає до дошки учня і пропонує йому записати ряд літер або складів, інші учні записують у зошит. Потім вчитель дає завдання за певний час скласти з літер географічні назви. Наприклад з літер «л», «а», «в», « к», «у», «н» - вулкан, «са», « о», «ба», «рі» - Орісаба.

Переможцем вважається той хто першим виконає завдання . Цю гру можна проводити в 5-7 класах. Вона допомагає краще запам՚ятати окремі географічні назви, розвиває допитливість.

« ЧИ ЗНАЄШ ТИ КАРТУ»

Участь беруть дві команди . Викликають двох учнів (по одному від команди) до карти. Один учень стоїть біля карти, а другий – на такій відстані від неї, щоб йому не було видно на карті написів назв географічних об՚єктів. Учень біля карти показує указкою географічні об՚єкти ( о-ви, п-ови, озера, гори, моря і т.д.). Другий учень,який стоїть від карти на певній відстані, повинен назвати ці об՚єкти. Через деякий час учні міняються містами. Так до карти викликають кілька пар. Виграє команда, яка менше зробить помилок.

« ГЕОГРАФІЧНІ НАЗВИ».

Учні, які беруть участь у грі записують на аркушах паперу географічні назви річок, озер, морів тощо. Можна запропонувати учасникам записувати, наприклад: міста України або острови нашої планети. Через певний час учитель пропонує припинити запис, потім зачитує слова, якщо однакові назви повторюються в багатьох учнів, ці назви викреслюють. Перемагає той учень, у якого записано більше назв, яких немає в його товаришів.

 

« ХТО БІЛЬШЕ ЗНАЄ».

Змагаються дві команди по 3-5 учнів у кожній. Учитель оголошує тему завдання: «Азія». Треба записати географічні назви, які пов՚язані з Азією: назви річок, озер, міст, країн і т.д..На виконання дається 3-5 хв., виграє та команда, яка більше запише географічних назв.

Другий варіант цієї гри наступний: вчитель називає якусь літер, наприклад «В», пропонує учням назвати географічні назви. Які б починалися із цієї літери. Наприклад: Вайгач, Вінниця, Володимир-Волинський, Ворскла, Волга… Чим більше учні називатимуть географічних назв, тим важче буде підібрати нові. Очки зараховуються обом командам, але виграє та в якої записано більше географічних назв.

 

ВІКТОРИНА « ЧИ ЗНАЄШ МАТЕРИКИ?»

Матеріал може бути використаний , як узагальнюючий після вивчення материків, або при проведенні тижня природничих наук.

«АФРИКА»

1. Назвіть крайні точки материка? ( північна – мис Ель- Аб՚яд, південна- мис Голковий, західна – мис Альмаді, східна – Рас- Гафун).

2. Від якого слова походить назва « Африка»?( від слова «афрі»- плем՚я, яке жило на півночі материка або «афар» - що означає пилюка, або сонячний, без морозний)

3.Хто з українських мандрівників досліджував материк? ( Єгор Ковалевський)

4. Назвіть одного з зарубіжних видатних дослідників.( Д. Лівінгстон).

5. Яка найбільша пустеля світу.(Сахара 9,2 млн кв.км)

6.Яка частина світу за площею менше Сахари? ( Австралія – 7,7 млн кв.км)

7. Чому в Південній та Північній Африці різні пори року в один і в той же час? ( Африка розташована в обох півкулях і перетинається посередині екватором).

8. Яка річка Африки найдовша? ( Ніл 6671км)

9. Яка річка Африки найповноводніша? Чому? ( Конго; тече в екваторіальному поясі, де випадають великі дощі)

10. Яке озеро Африки найглибше? (Танганьїка 1435м)

11. У якому морі ловлять рибу жителі трьох частин світу? ( в Середземному)

12. Яку країну називають країною какао? (Гану – займає І місце по виробництву й експорту какао-бобів)

13. Яка частина світу розташована в чотирьох півкулях? ( Африка)

 

АВСТРАЛІЯ ТА ОКЕАНІЯ.

1. Чому Австралія має таку назву? ( Так її назвав супутник Джеймса Кука натураліст Форстер, назва походить від латинського слова «australis» - південний)

2. Що ми розуміємо під назвою «Океанія»? ( острови, що розміщені в Тихому океані на північний схід, схід та південний схід від Австралії)

3.Звідки пішла назва острова Тасманія? ( на честь Абеля Тасмана голландського мореплавця )

4. Що таке Великий Бар՚єрний риф? Де він знаходиться? ( довге пасмо коралових рифів, яке простягається в довжину на 2300км та в ширину на 50-100км від північно-східних берегів Австралії)

5. Назвіть представників тваринного світу Австралії, які збереглися тільки в цій частині світу. ( кенгуру, качконіс, єхидна, коала, комбат)

6. Що означає слово « кенгуру»? (« Я вас не розумію»)

 

АНТАРКТИДА

1. Хто й коли відкрив материк ? ( 1820р. під час експедиції Ф.Ф. Беллінсгаузена та М.П. Лазарєва на шлюпках «Восток», « Мирний»)

2. Хто першим досяг Південного полюса ( 1911р. Руаль Амундсен)

3. Чому Антарктида вкрита товстим льодовим панциром? ( поверхня материка відбиває 90% сонячного тепла( для всієї Землі – 40%) і тому поверхня навіть улітку, коли Сонце не заходить за горизонт, не прогрівається)

4. Вкажіть на Землі місця, де є тільки одна сторона горизонту. ( на Північному полюсі – південна, на Південному – північна )

5. Назвіть найпопулярніших птахів Антарктиди,що ви знаєте про них? ( пінгвіни)

6. Чи скрізь на Землі буває так, що чим далі на південь, тим тепліше, а чим далі на північ – холодніше? ( ні, не скрізь, це правильно тільки в північній півкулі, в південній – навпаки )

7. В якій частині світу немає річок? ( в Антарктиді)

ПІВДЕННА АМЕРИКА

1. З якого часу Південна Америка оточена з сіх сторін водою ? ( з час прориття Панамського каналу – 1914р.( початок будівництва – 1888р))

2. Чому Америка має таку назву? ( названо в честь Амеріго Веспуччі, який досліджував Південну Америку)

3. Назвіть найвищу точку Південної Америки.( г.Аконкагуа 6960м)

4.У Південній Америці є країна Болівія, чому вона має таку назву? ( на честь Симона Болівара, який очолив боротьбу проти іноземців за незалежність)

5. Який острів розташований на півдні материка і чому він так називається? (Вогняна Земля. Названо учасниками першої кругосвітньої подорожі, на острові було багато вогнищ – місцеві жителі палили багаття, рятуючись від холоду.

6.Хто вперше проплив між Південною Америкою та Антарктидою? (капітан Дрейк)

7. Скільки країн у Південній Америці? (12, Бразилія, Парагвай, Уругвай, Аргентина, Чилі, Болівія, Перу, Еквадор, Колумбія, Венесуела, Гайана , Сурінам, Гвіана(французька територія))

 

ПІВНІЧНА АМЕРИКА

1. Чому Північно – Західну Америку називали колись Російською Америкою? ( У XYIII ст. Мореплавці Фєдоров і Гвоздьов досліджували пнівнічно –західне узбережжя та склали карту. З՚явились російські володіння – так звана Російська Америка, у другій половині ХІХ ст.. царський уряд цю територію продав США.)

2. На півночі материка розташований острів Гренландія. Чому він має таку назву? ( У Хст. відкритий норманами, у перекладі «зелена країна», вони побачили тут зелену рослинність та прийняли узбережжя за частину великої країни.)

3. Як називається найвища гірська вершина Північної Америки? ( г. Мак- Кинлі 6193 м)

4. Яка історія Гудзонової затоки та протоки? ( Їх названо на честь англійського мореплавця Гудзона, який уперше побував тут і залишився , висаджений своїми матросами під час бунту.)

5. Яка тварина мешкає тільки в Гренландії та на півночі материка? ( вівцебик)

6.Як називаються степи в Північній Америці? Яка відома тварина там проживає? ( Прерії, бізон)

 

 

ЄВРАЗІЯ

1. Назвіть крайні точки материка. (північна – мис Челюскіна, південна – мис Піай, східна – мис Дєжньова, західна – Рока)

2. Чому крайня північна точка Євразії має таку назву? ( на честь штурмана С. Челюскіна, який відкрив мис 21.05.1742)

3. Як називаються найвищі гори Євразії? ( Гімалаї, Еверест 8848м)

4.Що таке фіорд? ( фіорд – морська затока, що лежить у довгій, звивистій та глибокій долині з високими, стрімкими берегами, які часто розгалужуються)

5. Що таке шхери? ( шхери – наполовину затоплені морем «баранячі лоби», утворюючи безліч скелястих невисоких островів різної величини та форми)

6. Що таке тороси, де вони трапляються? (нагромадження криги, частіше трапляються в Північному Льодовитому океані)

7. Який материк омивається всіма 4 океанами? (Євразія)

8. Звідки походить назва Баренцевого та Берінгового морів? ( на честь мореплавців В. Баренца та В.Берінга)

9. Які моря сполучає Суецький канал, коли його спорудили? ( Середземне та Червоне моря, у 1869р.)

10.Як називається найдовша річка материка? ( Янцзи, 5530м)

11.На берегах якої річки стоять міста 8 країн? ( Дунай)

12.Яку рибу європейських річок можна назвати вічною мандрівницею? (річковий вугор долає 7-8тис.км з європейських річок у Саргасове море)

13. В якому морі не можна потонути? (Мертвому)

14. Назвіть країну, більша частина території якої розташована на півострові, а столиця на островах? (Данія- Ютландський п-ов; Копенгаген – на о-вах Зеландія, Слотсхольмен, Амагер)

15. Скількома морями омивається Євразія? (25)

 

ГРА « ПЛАВАННЯ БЕЗ КОМПАСА»

Методичний коментар. Грає дає змогу перевірити засвоєння географічної номенклатури та знання карти. Учитель описує об’єкт, а учні його називають і показують на карті, використовується при вивченні материків.

АВСТРАЛІЯ.

1. Розпочинаємо нашу подорож із затоки, у назві якої є слово «велика. (Велика Австралійська затока)

2. Пливемо на схід і через протоку виходимо в океан, який омиває Австралію зі сходу. ( Бассова протока, Тихий океан)

3. Води Бассової протоки омивають крайню південну точку материка. (мис Південно-Східний)

4. Бассова пртока розділяє материк та острів, названий іменем голландського мореплавця.( о-в Тасманія)

5. Пропливемо повз східні береги Австралії, минаючи крайню східну точку материка.( мис Байрон)

6. У Кораловому морі біля північно-східних берегів Австралії натрапляємо на найбільше коралове утворення. (Великий Бар’єрний риф)

7. Огинаємо материк із півночі по протоці, що розділяє материк і другий за величиною острів світу.(Торресова протока, о-в Нова Гвінея)

8. Заходимо у велику затоку, що омиває береги двох півостровів. ( затока Карпентарія, півострови Кейп-Йорк та Арнемленд)

9. На півострові, який затока Карпентарія омиває із заходу, знаходиться крайня північна точка материка.( мис Йорк)

10. Із затоки виходимо в море, яке омиває Австралію з півночі.(Арафурське)

11. Пливемо вздовж північних і західних берегів Австралії і минаємо її крайню західну точку.(мис Стіп-Пойнт)

 

 

ПІВДЕННА АМЕРИКА.

1. Розпочинаємо нашу подорож із затоки, що є гирлом річки, а в перекладі її назва означає « срібна річка». (затока Ла-Плата)

2. Виходимо в океан, який омиває Південну Америку зі сходу.(Атлантичний океан)

3. Пропливаємо повз острови, що мають подвійну назву й на які претендують Аргентина та Велика Британія. (Фолклендські (Мальвінські) острови)

4. Огинаємо острови, назву яким дав Фернан Магеллан. (Вогняна Земля)

5. Заходимо в найширшу протоку світу,що відокремлює Південну Америку від Антарктиди. ( протока Дрейка)

6. Виходимо в океан, що омиває Південну Америку із заходу. (Тихий океан)

7. Пливемо вздовж західних берегів Південної Америки й минаємо її крайню західну точку. (мис Паріньяс)

8. Цей канал дає змогу перепливти з Тихого океану в Атлантичний, потрапити в море , яке омиває материк із півночі. (Панамський канал)

9. Пропливаємо поблизу крайньої північної точки Південної Америки. (мис Гальїнас)

10. Виходимо в Атлантичний океан і пропливаємо крайню східну точку материка. (мис Кабу-Бранку)

 

 

АНТАРКТИДА.

1. Розпочинаємо нашу подорож із протоки із протоки, що розділяє Антарктиду й Південну Америку.( протока Дрейка)

2. Пливемо на схід до моря, що омиває береги Західної Антарктиди. Це найпівденніше море Атлантичного океану. (море Ведделла)

3. Виходимо в океан і пливемо вздовж берегів материка до моря, що назване на честь російського мореплавця, командира шлюпа

«Мирний». (море Лазарєва)

4. Пропливаємо вздовж східних берегів Антарктиди до моря Тихого океану, у межах якого знаходиться найбільший льодовик. (море Росса)

5. Пливемо на захід до моря, яке назване на честь норвезького мандрівника й дослідника, який першим досяг Південного полюсу Землі.( море Амундсена)

6. Заходимо в море, що було відкрите в 1821р. першою російською антарктичною експедицією і назване на честь її керівника.(море Беллінсгаузена)

7. Завершуємо наше плавання біля берегів Антарктичного півострова поблизу української антарктичної станції. ( академіка В.Вернадського)

 

 

ЄВРАЗІЯ.

1. Розпочинаємо нашу подорож із протоки, що розділяє Африку та Євразію.(Гібралтарська)

2. Пливемо на північ уздовж берегів півострова, на якому знаходиться Іспанія та Португалія.(Піренейський)

3. Пливемо вздовж берегів «Туманного Альбіону» по протоці, що відділяє острів від материка. (Ла-Манш)

4. Пропливаємо вздовж західних берегів півострова, на якому знаходиться крайня північна точка Європи – мис Нордкін. (Скандинавський)

5. Пливемо по полярному морю, яке обігріває тепла течія.( Баренцове)

6. Пропливаємо біля півострова, на якому знаходиться крайня північна точка Євразії. (півострів Таймир, мис Челюскіна)

7. Заходимо в протоку, що розділяє два материки і з’єднує два моря і два океани. (Берингова)

8. Пливемо вздовж островів, на яких знаходиться вулкан Фудзіяма. (Японські)

9. Заходимо у води «кольорового» моря біля берегів Китаю. (Жовте)

10. По протоці, що з’єднує найбільший океан Землі з Індійським, пливемо вздовж берегів острова Суматра.( Малаккська)

11. Водами найбільшої затоки Індійського океану пливемо до острова, що на весь світ відомий своїм чаєм.(Бенгальська затока, о-в Шрі- Ланка)

12. Оминаючи півострів, на якому знаходиться Індія, пливемо водами найбільшого моря Індійського океану до найбільшого півострова Землі.( Індостан, Аравійське, Аравійський)

 

 

РІЧКА ГАПА.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти