ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Перетворення речовин при діагенезі

· ущільнення під дією ваги осадових утворень, що залягають вище (головні процеси – перегрупування частинок);

· дегідратація і гідратація – відтискання води, яка переміщається у вищі шари (витискається приблизно 50 % води);

· переробка осаду мікроорганізмами (інтенсивніше переробляються тонкодисперсні осади – пелітові, карбонатні, фосфатні; провідну роль у переробці відіграють бактерії та мулоїди);

· утворення нових стійких мінеральних модифікацій (наприклад, перетворення FeS•nH2O у FeS2 (пірит), арагоніту в кальцит, опалу в халцедон);

· розчинення і біохімічний розклад нестійких частинок осаду, зумовлені фізико-хімічними і біохімічними параметрами середовища (наприклад, у сучасних річкових осадах гумідної зони чи в осадах холодноводних морських басейнів карбонатні рештки не зберігаються, оскільки середовище кисле внаслідок надлишку вуглекислоти; в тепловодних басейнах кількість вуглекислоти незначна, середовище лужне і умови сприятливі для збереження карбонату кальцію);

· розкристалізація та перекристалізація компонентів осаду; характерна для хемогенних і колоїдних осадів (приклад: утворення конкрецій унаслідок кристалізації вихідного колоїдного матеріалу; перекристалізація кальциту і перетворення його в доломіт).

8)Спрединг (від англ. spread - розтягувати, розширювати) - геодинамічний процес розтягування, що виражається в імпульсивно і багаторазовому розсуванні блоків літосфери і в заповненні вивільненого простору магмою, що генерується в мантії, а також твердими протрузіями мантійних перідотитів.

· Відбувається в серединної-океанічних хребтах, де утворюється нова океанічна кора через вулканічну активність, а потім поступово переміщується від хребта. Спрединг допомагає пояснити континентальний дрейф в теорії тектоніки плит.

· Субдукція це процес, який проходить по конвергентній границі, на якій одна тектонічна плита рухається по іншій тектонічні плиті, пірнаючій в земну мантію, через конвергенцію плит. Зона субдукції — область Землі, де дві тектонічні плити рухаються одна відносно другої, і відбувається субдукція. Субдукція, як правило, вимірюється в см/рік, при середній швидкості близько 2 — 8 см/рік[1].

· Зони субдукції, як правило пов'язані з пірнанням океанічної плити під континентальну плиту або під іншу океанічну плиту. Зони субдукції найчастіше відзначаються високим рівнем вулканізму, землетрусами та орогенезом. Це пояснюється тим, що при субдукціі в результаті плавлення мантії, утворюється вулканічна дуга через примусове навантаження відносно легких пород.

· Орогенез, відбувається тоді, коли великі шматки матеріалу субдукуованої плити (наприклад, острівні дуги) випірнають у головній плиті. Ці райони є місцем багатьох землетрусів, які обумовлені взаємодією між субдукованою плитою і мантією, вулканами, а також орогенезом, пов'язаним з зіткненням з острівними дугами.

· Зона субдукції є протилежністю Дивергентній границі, де тектонічні плити рухаються одна від одної.

9)Інтрузія:

1. Процес проникнення магми в товщу земної кори. В результаті І. утворюються інтрузивні гірські породи. Розрізняють активний і пасивний процес І. При активному проникненні магми за рахунок літостатичного тиску товщі порід над магматичною камерою відбувається розсування і деформація гірських порід. Пасивне проникнення пов'язане або з заповненням магмою порожнин, або з обміном між розплавом і блоками твердої покрівлі магматичного вогнища, суцільність якого порушилася при його дренуванні в ході компенсаційного прогину.

2. Геологічне тіло, яке утворилося внаслідок застигання магми в надрах Землі. В залежності від співвідношення інтрузивних тіл із стратифікацією вмісних товщ розрізняють І. узгоджені, які проникли вздовж поверхонь нашарованих товщ, а також І. неузгоджені (січні), розташовані під тим чи іншим кутом до стратиграфічних розділів.

За формою серед узгоджених І. виділяють сілли, лаколіти, факоліти — лінзоподібні інтрузивні тіла в ядрах антиклінальних і синклінальних складок. Серед неузгоджених І. найпоширеніші дайки, штоки. І. циліндричної форми називаються бісмалітами.

10)Фа́ція

1. У фізичній географії — елементарна складова частина ландшафту — ділянка території з характерними для неї однорідною літогенною основою, рельєфом, мікрокліматом,ґрунтами, рослинним і тваринним світом. Інколи можна спостерігати мутацію фацій (мутаційна шаруватість).

· 2. У геології

· умови відкладення осадової породи ( озерні, лагунові, морські)

· Пласт або свита пластів, що відрізняються на всьому протязі однаковими литологическими властивостями і включають однакові органічні копалини опади

· Фація метаморфізму — сукупність метаморфічних гірських порід різного складу, але з однаковими умовами освіти.

· Комплекс гірських порід, що утворюються в суворо визначених фізико-географічних умовах і характеризується специфічними літологічних, палеонтологічними та іншими особливостями.

11)Геологічна платформа — ділянка земної кори з відносно малою інтенсивністю тектонічних рухів і магматичних проявів.

Загальний опис

Геологічна платформа має двоярусну будову:

· Чохол — представлений товщею горизонтально- і пологозалягаючих шарів осадових порід;

· Фундамент — складається з інтенсивно деформованих кристалічних і метаморфічних гірських порід.

Класифікація

Ділянки платформи, де на денну поверхню виходять породи кристалічного фундаменту, називають щитами, а ділянки з глибоко зануреним фундаментом — плитами.

Вік платформи визначають за часом консолідації кристалічного фундаменту. Наприклад:

· докембрійська

· герцинська

· епібайкальська.

За віком усі платформи поділяють на:

· Древні — з докембрійським кристалічним фундаментом

· Західно-Європейська, Східноєвропейська, Північно-Африканська

· Молоді — з фанерозойським метаморфо-кристалічним фундаментом

· Західно-Сибірська, Північно-Казахська

Різновиди

· АКТИВІЗОВАНА ПЛАТФОРМА, (рос. активизированная платформа, англ. activated platform, нім. aktivierte Tafel f) — платформа або її частина, яка після тривалого часу стабільного платформного розвитку набула високої рухливості, як правило з утворенням гірського рельєфу (напр., Тянь-Шань, Джунгарський Алатау, Алтай, Саяни, Забайкалля і т. д.).

· МОЛОДА ПЛАТФОРМА, (рос. молодая платформа, англ. young platform; нім. Jungtafel f, Quasikraton m) — платформа, вік складчастого фундаменту якої пізньокембрійський,палеозойський або мезозойський. Наприклад, рівнинні території Західного Сибіру, Північного Казахстану, Передкавказзя та ін.

12)Землетру́с ( англ. earthquake, earth shock, нім. Erdbeben n, unterirdische Stöß m) — короткотривалі, раптові струси земної кори, викликані перемінним переміщенням мас гірських поріду надрах Землі, чому сприяє порушення розтяжності осередка гірських порід і виникнення сейсмічних хвиль; під час сильних землетрусів, на поверхні Землі часто виникають щілини, скиди, зсуви, цунамі; часом землетруси спричинюють великі руйнування (наприклад, 1988 року у Вірменії).

·

Залежно від причин і місця виникнення, землетруси поділяються на:

· Тектонічні

· Вулканічні

· Обвальні

· Моретруси

· Техногенні або Антропогенні

· Серед усіх стихійних лих, за даними ЮНЕСКО, землетруси займають перше місце у світі за заподіяною

13)Нова глобальна тектоніка (Тектоніка літосферних плит) (рос. новая глобальная тектоника,англ. new global tectonics, нім. neue globale Tektonik f (Tektonik f der Lithosphärenplatten) – робоча тектонічна гіпотеза, згідно з якою літосфера розбита на великі плити, які рухаються по астеносфері в горизонтальному напрямку. Біля серединно-океанічних хребтівлітосферні плити нарощуються за рахунок речовини, яка піднімається з надр, і розходяться в сторони (спрединг). У глибоководних жолобах одна плита находить на іншу і поглинаєтьсямантією (субдукція). Там, де плити зіштовхуються між собою, виникає складчаста споруда (колізія). Н.г.т. – сучасний варіант гіпотези мобілізму. Те ж, що й тектоніка плит.

14)Пласт (рос. пласт, англ. seam, bed, stratum, layer; нім. Flöz, Schicht) — геологічне тіло, що має плоску форму, при якій його товщина в багато разів менша за розмір площі його поширення, характеризується однорідними ознаками і обмежене паралельними поверхнями: верхньою — покрівлею та нижньою — підошвою.

· Товщина пласта визначається за найкоротшою відстанню між покрівлею та підошвою. Пласт може складатися з деяких будь-чим пов'язаних прошарків різних порід (наприклад, пласт вугілля з прошарками аргілітів).

· Елементи залягання пласта: АБ — лінія простягання; ДЕ — лінія падіння; СЮ — напрямок меридіану; a — кут падіння; у — кут простягання; Q — горизонтальна площина; Р — площина пласта

· Основні параметри пласта та його розташування у просторі характеризується елементами залягання: товщиною (потужністю), кутом падіння,азимутом простягання.

15)Магмати́зм (рос. магматизм, англ. magmatism, нім. Magmatismus m) — сукупність процесів виплавлення магми, її еволюції, переміщення, взаємодії з твердими породами і застигання.

· — один з найважливіших виявів глибинної активності Землі та планет земної групи. Зі зміною геодинаміки змінюється тип М., який, в залежності від геол. історії і приналежності до тієї або іншої структури земної кори, поділяється на геосинклінальний, орогенний, платформний і областей тектоно-магматичної активізації.

· За глибиною виявлення (застигання магми) розрізнюють Магматизм абісальний, гіпабісальний, субвулканічний, поверхневий (вулканізм), а за складом — ультраосновний, основний, середній, кислий і лужний.

· За речовинним складом виділяють також океанічний і континентальний Магматизм. Згідно з концепціями «нової глобальної тектоніки» (тектоніки плит) Магматизм виявляється в осн. в зонах взаємодії літосферних плит, в зонах їх розсування (рифтах) і в зонах висхідних теплових потоків (гарячих точках). Найбільшою інтенсивністю вияву Магматизму і його речовинною різноманітністю характеризуються активні континентальні околиці (зони переходу континент-океан) і острівні дуги, де океанічна кора шляхом магматичних процесів перетворюється на континентальну. У сучасну геол. епохуМагматизм. розвинений в межах Тихоокеанського вулканічного кільця, серединно-океанічних хребтів, рифтових зон Африки і Середземномор'я та ін. З Магматизмом пов'язане утворення різноманітних родов. корисних копалин

Рельєф — сукупність нерівностей поверхні суходолу, дна океанів і морів, різноманітних за обрисами, розмірами, походженням, будовою, віком та історією розвитку. Сукупність форм земної поверхні, які знаходяться на різних стадіях розвитку, у складному поєднанні одна з одною й у взаємозв'язку з навколишнім середовищем.

Форми і різновиди

Рельєф складається з форм, що сполучаються між собою, — тривимірних тіл, що займають певні обсяги земної кори. Вони обмежені двомірними (поверхневими) елементами, або гранями (схилами, горизонтальними й субгоризонтальними поверхнями). Форми можуть бути позитивними, або опуклими (височини, гори та ін.), і негативними, або ввігнутими (улоговини, річкові долини та ін.), простими й складними — ускладненими другорядними нерівностями. В залежності від величини форм розрізняють рельєф декількох порядків:

· планетарні форми рельєфу (материкові виступи і ложа океанів),

· мегарельєф (гірські системи, рівнинні країни),

· макрорельєф (гірські хребти, міжгірські западини),

· +мезорельєф (горби, яри, підводні каньйони),

· мікрорельєф (карстові воронки, лунковий або барханний рельєф),

· нанорельєф (термітники, кротові купки).

Цей розподіл рельєфу є умовним, оскільки точні кількісні границі між наведеними категоріями не встановлені.

Антропогенні форми рельєфу — насипи, виїмки, канали, греблі, кар'єри, відвали, терикони тощо.

Рельєф — результат постійної взаємодії внутрішніх (вулканічних, тектонічних) і зовнішніх (денудація, акумуляція) геологічних процесів. Наслідком перших є вертикальні зміщення земної кори, наслідком других — вивітрювання, руйнування гірських порід, перенесення, відкладення та перевідкладення продуктів вивітрювання. Рельєф суші включає різновікові елементи зі слідами як висхідного, так і низхідного розвитку. Вивченням генезису рельєфу займається геоморфологія. І Дутчак)

Різновиди

· АКТИВІЗОВАНА ПЛАТФОРМА — платформа або її частина, яка після тривалого часу стабільного платформного розвитку набула високої рухливості, як правило з утворенням гірського рельєфу (напр., Тянь-Шань, Джунгарський Алатау, Алтай, Саяни, Забайкалля і т. д.).

· МОЛОДА ПЛАТФОРМА— платформа, вік складчастого фундаменту якої пізньокембрійський,палеозойський або мезозойський. Наприклад, рівнинні території Західного Сибіру, Північного Казахстану, Передкавказзя та ін.

18)Ефузивні тіла Серед тих ефузивних порід, які виливаються на земну поверхню, різко переважають базальти, у той час як у глибинному заляганні переважають граніти. Магми можуть виникати двома шляхами: при повному або майже повному плавленні гірських порід, що існували раніше; при парціальному (частковому) плавленні, при якому низькоплавкі рідкі фракції відокремлюються від нерозплавленого твердого залишку (рестити). Передбачається, що за рахунок парціального плавлення з істотно залізисто-магнезійної мантії можуть виплавлятися пікритові або базальтові М. Такий же процес парціального плавлення базальтових (габроїдних) порід може приводити до виникнення андезитових або ріолітових магм. Більшість дослідників вважають, що гол. типами М. є ультраосновна (< 40 % SiO2;), основна (40-55 % SiO2), середня (55-65 % SiO2) і кисла (> 65 % SiO2). Лужні М. (з високим вмістом К2О і Na2О), очевидно, є похідними головної М. і утворюються в процесі диференціації магми або асиміляції бокових порід. Крім гол. типів існують інші, рідкісніші місцеві магми.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти