ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Типові задачі з макроекономіки

1. Відомо, що реальний ВВП дорівнює 425 млрд грн, МРС дорівнює 0,55, рівноважний ВВП дорівнює 500 млрд грн. Як повинні змінитися державні витрати (за інших рівних умов), щоб економіка досягла рівноважного стану?

2. Необхідно визначити обсяг недовиробленого валового національного продукту (ВВП). Фактично вироблений ВВП складає 5000 млрд грн. Рівень безробіття складає 9%, у т.ч. циклічне безробіття – 4%, фрикційне – 2,5 %.

3. Якщо індекс цін торік був 115, а цього року 122, то яким буде рівень інфляції цього року? Скільки часу буде потрібно для того, щоб ціни подвоїлися, якщо інфляція збережеться на рівні 10%?

4. Сумарні резерві комерційного банку складають 220 млн грн. Депозити дорівнюють 1050 млн грн. Обов’язкова норма резервування депозитів складає 10%. Як може змінитися пропозиція грошей, якщо банк вирішить використовувати усі свої надлишкові резерви для видачі позичок?

5. Як зміниться величина реального доходу, якщо:

А) номінальний доход збільшився на 15, а рівень цін зріс на 8%;

Б) номінальний доход дорівнює 30 тис. грн., а індекс цін цього року складає 1,12.

6. У поточному році економіка країни функціонує на рівні потенційного ВВП 4000 млрд грн. Наступного року очікується зменшення ВВП до 3750 млрд грн. На скільки уряду треба збільшити державні витрати, щоб не допустити спаду національного виробництва при граничній схильності до споживання 0,65?

7. Загальна кількість населення країни складає 500 осіб. З них 120 осіб – діти до 16 років та особи, які знаходяться у в’язницях і психіатричних лікарнях. 150 осіб вибули зі складу робочої сили. 13 осіб є безробітними. 10 осіб працює неповний робочий день та шукає роботу. Визначити кількість робочої сили та рівень безробіття.

8. Економіка описується наступними даними: C=20+0,6(Y-T+TR) (функція споживання)

MPC=0,7;

I=60 (інвестиції);

T=50 (податки);

TR=10 (трансферти);

G=40 (державні витрати).

а) Розрахуйте рівноважний рівень доходу.

б) Уряд збільшує витрати до 50 з метою стимулювання економіки. Як зміниться рівноважний рівень доходу?

9. Попит на готівку складає 10% (cr) від суми депозитів. Норма резервування дорівнює 0,1 (rr). Якщо Центральний банк вирішує розширити пропозицію грошей на 300 млрд грн., то як потрібно змінити грошову базу (MB)?

10. ВВП=5000 грн. Споживчі витрати=4000грн. Державні витрати=800 грн. Чистий експорт =180 грн.

Розрахуйте:

величину інвестицій;

обсяг імпорту за умови, що експорт дорівнює 350 грн;

ЧНП за умови, що сума амортизації складає 150 грн.

11. Закрита економіка характеризується наступними даними:

C=20+0,6(Y-T+TR) – функція споживання; І=60 (інвестиції); Т=50 (податки); TR=10 (трансферти); G=50 (державні витрати), MPC=0,8.

а) Розрахуйте рівноважний рівень доходу;

б) Уряд збільшує податки з 50 до 60.

Як зміниться рівноважний рівень доходу?

12. Економіка описується наступними даними: природний рівень безробіття дорівнює 3%, фактичний рівень безробіття – 5,33%, потенційний ВВП збільшується на 3% у рік. Наскільки швидко повинний зростати фактичний обсяг виробництва для того, щоб у наступному році була забезпечена повна зайнятість ресурсів при природному рівні безробіття? (коефіцієнт Оукена дорівнює 3).

13. Припустимо, що національне виробництво включає два товари А (споживчий товар) і Б (засіб виробництва). У поточному році було зроблено 700 одиниць товару А (ціна за одиницю – 4 грн) і 30 одиниць товару Б (ціна за одиницю – 20 грн) До кінця поточного року п’ять використаних машин (товар Б) повинні бути замінені новими.

Розрахувати:

а) величину ВВП;

б) величину ЧВП;

в) обсяг споживання;

г) обсяг валових інвестицій;

д) обсяг чистих інвестицій.

14. Як повинна змінитися кількість грошей у обігу в наступному році порівняно з попереднім, якщо зростання обсягу виробництва планується на рівні 5 % в незмінних цінах, очікуване зростання цін складає 20 %, а швидкість обігу грошей зменшиться на 10%.

15. Природний рівень безробіття в поточному році складає 4%, а фактичний 10%.

1)Визначте величину відносного відставання фактичного ВНП від потенційного за умови, що коефіцієнт Оукена дорівнює 2.

2) Якщо фактичний обсяг випуску в тому ж році склав 400 млрд дол., то які будуть витрати ВВП, викликані циклічним безробіттям?

16. Відомо, що реальний ВВП дорівнює 500 млрд грн, МРS дорівнює 0,45, рівноважний ВВП дорівнює 600 млрд грн. Як повинні змінитися податкові сбори (за інших рівних умов), щоб економіка досягла рівноважного стану?

17. На підставі даних, приведених у таблиці, визначте:

а) величину М1;

б) величину М2;

в) величину М3.

 

Невеликі строкові вклади 1530 млрд дол.
Великі строкові вклади 545 млрд дол.
Чекові внески 348 млрд дол.
Безчекові ощадні вклади 200 млрд дол.
Готівка 70 млрд дол.

18. Норма обов’язкових резервів дорівнює 5%. Держбюджет зведений з дефіцитом у 40 млрд грн. Уряд вирішує покрити дефіцит за рахунок випуску облігацій. Як може змінитися пропозиція грошей, якщо Центральний банк викупить четверту частину облігацій, що були випущені державою?

19. В економіці країни нема ніяких зовнішніх обмежень для зростання виробничих ресурсів. В 1998 р. ВВП країни склав 500 млрд грн. Яким буде ВВП країни, якщо в економіку надійшли автономні інвестиції у розмірі 55 млрд грн, а MPC в цей період дорівнював 3/7.

20. Уряд плланує збільшити державні витрати на 25 млрд грн в економіці з певною зайнятістю ресурсів. Рівноважний рівень доходу складає 400 млрд грн, гранична схильність до споживання дорівнює 0,65, чисті податкові надходження в держбюджет автономні. На скільки необхідно збільшити чисті податкові надходження в бюджет для того, щоб уникнути надлишкового зростання сукупного попиту і підтримати стабільність рівня цін?

21.Уряд одержав позику від іноземних кредиторів у сумі 2 млрд дол. під 6% річних. Використання цієї позики для розвитку виробництва дозволяє щорічно забезпечувати приріст ВНП у розмірі 420 млн.дол. Визначити, коли борг може бути погашений, якщо умови позики передбачають погашення одноразовим платежем.

22. Відношення готівка-депозити (cr) дорівнює 10%, величина депозитів (D) складає 200 млрд грн. Чому дорівнює пропозиція грошей?

23. Нехай у національній економіці функція споживання має вигляд: С=300+0,65(У-Т). Заплановані інвестиції становлять 100 грошових одиниць, державні видатки і податки – також по 100. Яким є рівноважний рівень доходу?

24.У таблиці наведені умовні дані про значення деяких макроекономічних показників у національній економіці.

На підставі цих показників розрахуйте: чистий національний продукт країни; національний дохід; особистий наявний дохід населення.


 

Валовий внутрішній продукт
Амортизаційні відрахування
Нерозподілений прибуток корпорацій
Внески на соціальне страхування
Трансфертні платежі держави приватним особам
Податки на прибуток корпорацій
Податки з доходів громадян
Непрямі податки на бізнес

25. Припустимо, що державні закупівлі дорівнюють 500, податкова функція має вигляд Т=0,4У, функція трансфертів TR=0,2У, рівень цін Р=1. Державний борг D=1000 при ставці відсотка R=0,1. Реальний обсяг виробництва дорівнює 4000, а потенційний складає 5500. Чи є сальдо держбюджету позитивним?

 

Приклади розв’язання задач

Приклад 1. В економіці країни нема ніяких зовнішніх обмежень для зростання виробничих ресурсів. В 1998 р. ВВП країни склав 400 млрд грн. Яким буде ВВП країни, якщо в економіку надійшли автономні інвестиції у розмірі 35 млрд грн, а MPC в цей період дорівнював 4/7.

Рішення.

k= = 1/ (1-4/7)=7/3

ΔВВП=k*ΔI= 7/3 * 35 = 81,7 млрд грн.

ВВП = 400+81,7 = 481,7 млрд грн.

Приклад 2. Відомо, що реальний ВВП дорівнює 535 млрд грн, МРС дорівнює 0,25, рівноважний ВВП дорівнює 700 млрд грн. Як повинні змінитися податкові збори (за інших рівних умов), щоб економіка досягла рівноважного стану?

Рішення.

Мультиплікатор податків= -0,25/(1-0,25)= -0,33

ΔТ= ΔY/мультиплікатор податків= (700-535)/(-0,33)=165/(-0,33)=-500 (повинні скоротитися на 500 млрд грн)

Приклад 3. Відношення готівка-депозити (cr) дорівнює 10%, величина депозитів (D) складає 100 млрд грн. Чому дорівнює пропозиція грошей?

Рішення. cr=C/D; C=100млрд*0,1=10 млрд; MS=C+D=100 млрд+10 млрд=110 млрд грн.

 

 


Навчальне видання

 

Федоренко Ірина Анатоліївна

Зоідзе Діана Романівна

Овсієнко Ольга Вікторівна

Набатова Ольга Олександрівна

 

 

МАКРОЕКОНОМІКА

 

Навчально-методичний посібник (модульний варіант)

 

Відповідальний за випуск

Редактор

 

Підписано до друку 2010 Формат Папір офісний. Гарнітура

Друк ризо. Умов. друк. арк. Обл..-вид. арк. Тираж прим.

 

Видавництво Національного фармацевтичного університету.

Україна, 61002 Харків, вул. Пушкінська, 53.

Свідоцтво серії ДК №33 від

 

Віддруковано з оригінал-макета на ПП “Петрова”

Україна, 61144 Харків, вул.. Гвардійців Широнінців, 79 в. К. 137.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти