ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Ранньопалеозойський етап історії землі

За особливостями геологічного розвитку та складом органічного світу палеозойська ера розділяється на два етапи: ранньо- та пізньопалеозойський. Ранньопалеозойський етап охоплює три періоди - кембрійський, ордовицький і силурійський, загальною тривалістю близько 165 млн. років. За цей час відбулися великі події як в еволюції земної кори, так і в пов'язаному з нею фізико-географічному середовищі, значні зміни у складі органічного світу.

 

Еволюція земної кори.

 

Розпад материка Пангея , який почався ще у рифеї, призвів до існування на початку палеозою ряду великих континентальних брил, розділених океанічними басейнами, яким відповідали рухомі геосинклінальні пояси. Великий континентальний масив Гондвана відділявся від північних платформ океаном Палеотетіс (Середземноморський пояс). Східноєвропейська, Сибірська та Китайська платформа розділялись Палеоазіатським океаном (Урало-Монгольський пояс) шириною до 4000 км. Між Східноєвропейською та Північноамериканською платформами ще з кінця рифею розвивався океан Япетус (Північно-Атлантичний пояс). Достовірно встановленим є також існування по крайній мірі із пізнього рифею западини Тихого океану, по окраїнах якого розвивався Тихоокеанський окраїнно-континентальний пояс. історія розвитку земної кори в ранньому палеозої, як і на наступних етапах, може бути зведена до розгляду історії окремих рухомих поясів (областей, систем) та платформ (континентів). Не маючи можливості детального розгляду історії розвитку всіх континентів та океанів, обмежимось загальною характеристикою подій в геосинкліналях та платформах, вибірково розглядаючи окремі регіони лише для підтвердження встановлених загальних закономірностей.

У ранньому палеозої найбільш вагомі події відбувались у межах Північно-Атлантичного та Урало-Монгольського поясів.

Океан Япетус стадію континентального рифту пройшов ще у пізньому рифеї-венді. Стадія розкриття власне океанічного басейну у Япетуса припадає на кембрій та ранній ордовик (570-480 млн. років). Якраз у цей час проходило формування офіолітів, які відомі в Ньюфаундленді, Північній Скандинавії та інших місцях.

Вважають, що на початку ордовика Япетус досяг своєї максимальної ширини 1000-2000 км, а, можливо, і 3000 км. В ордовицькому періоді Япетус вступає в островодужну стадію свого розвитку, в його межах формуються вулканічні острівні дуги та окраїнні моря.

Показовими щодо розвитку окремих регіонів поясу є класичні розрізи нижнього палеозою, розташовані на території Уельсу (Великобританія). Тут у кембрії відклались потужні (до 4,5 км) товщі морських піщано-глинистих порід, осадження яких проходило в глибоких геосинклінальних прогинах. В ордовицькому періоді сформувалася товща (до 5 км) глинистих та ефузивних порід основного складу. Тобто осадконагромадження у цей час супроводжувалось інтенсивним підводним базальтовим вулканізмом, пов'язаним, очевидно, із виникненням глибинних розколів. На початку силуру відкладались глинисті і піщані осадки. До кінця періоду глинисті породи поступово змінюються грубоуламковими (конгломерати).

В пізньому силурі відкладені нижньопалеозойські породи були інтенсивно дислоковані і підняті вище рівня моря. Аналіз розрізу Уельсу дає змогу зробити висновок, що у кембрії, ордовику та в першій половині силуру ця територія знаходилась на головному геосинклінальному етапі розвитку, а у пізньому силурі вступила в орогенний етап. Власне Япетус вже у пізньому ордовику переживав деформації, пов'язані із загальним стиском. В кінці силуру - початку девону зближення Північно-Американської та Східноєвропейської літосферних плит призвело до закриття цього океанічного басейну. Нагромаджені в геосинклінальних прогинах осадово-вулканогенні товщі були зім'яті в складки і в подальшому перетворені в молоді гірські системи. Складкоутворення супроводжувалось вторгненням гранітних інтрузій та формуванням насувів - у Скандинавії, наприклад, нижньопалеозойські товщі виявились витиснутими на породи Балтійського щита. Горотворчі процеси, які охопили в ордовику та пізньому силурі Північно-Атлантичний пояс, дістали назву каледонської складчастості (Каледонія - давньоримська назва Шотландії), а структури, які при цьому сформувалися , названі каледонідами. Останні утворилися в межах таких областей як Грампіанська (охоплювала більшу частину нинішньої Ірландії, Великобританії та північну частину Скандинавії), Гренландська, Північно-Аппалацька, у західній частині о. Шпіцберен, на о.Ньюфаундленд.

Гірські системи цих областей спаяли в єдине ціле зближені Північно-Американську та Східно-Європейську платформи, утворивши на місці океану Япетус Північно-Атлантичний материк (відомий також як Лавренція, Лаврусія).

Досить складна ранньопалеозойська історія Урало-Монгольського поясу. Каледонський орогенез призвів до завершення геосинклінального розвитку двох областей: Алтає-Саянської та Центрально-Казахстанської (або Кокчетавсько-Киргизької). Алтає-Саянська область у кембрії знаходилась на стадії формування острівних дуг. Окраїнні моря у пізньому кембрії-ордовику тут виповнювались потужними теригенними флішовими товщами, які були деформовані у пізньому ордовику. Процеси складкоутворення супроводжувались інтенсивним гранітоїдним магматизмом та метаморфізмом.

Тут сформувались структури Гірського Алтаю, Кузнецького Алатау, Гірської Шорії, Західного Саяну, Туви, які наростили південно-західну околицю Сибірської платформи і утворили разом з нею та причленованими ще у кінці протерозою байкалідами новий великий материк Ангариду. В межах Центрально-Казахстанської області каледонським орогенезом сформовані західна частина Казахського дрібносопковика, хребет Каратау, Північний Тянь-Шань, хребти Чінгіз і Тарбагатай. Ці об'єднані структури представляли гористий континентальний масив посередині Палеоазіатського океану.

Історія Уральської геосинклінальної системи, як відгалуження Урало-Монгольського поясу (Палеоазіатського океану) почалась ще у протерозої, тут інтенсивно проявились рухи байкальського орогенезу і були сформовані складчасті структури-байкаліди, частина яких причленувалась до Східно-Європейської та Сибірської платформ і розвивалась з ними в майбутньому у спільному режимі. Формування Уральського океану почалося в ранньому ордовику, коли на утвореній континентальній корі почали розвиватися рифти, що призвело до виникнення океанічного басейну, який розділив Східно-Європейський континент від Сибірського. При цьому геосинклінальна система чітко диференціювалась на два меридіональних прогини, розділені геоантиклінальним підняттям - острівною грядою Уралтау. Розширення, розкриття океану, виникнення острівних дуг відбувалось у пізньому ордовику-силурі. При цьому в західному прогині (міогеосинкліналь, закладена на опущеному краї Східно-Європейської платформи) відкладались піщано-глинисті і карбонатні осадки, у східному (евгеосинкліналь) - потужні осадово-вулканогенні товщі.

Таким чином ранній палеозой - це час закладення й розширення Уральського океанічного басейну, який відповідає головному геосинклінальному етапові його розвитку.

В Середземноморському поясі каледоніди утворилися лише в Центральній Азії - хребет Наньшань приєднався з півдня до Китайської платформи. В кінці раннього палеозою у цій частині сучасного Азіатського континенту існував Китайський материк, який складали об'єднані байкалідами та каледонідами Китайсько-Корейська, Таримська та Південно-Китайська платформи.

У Західно-Тихоокеанському поясі гороутворення вібулось на півдні сучасного Китаю (Катазіатська область причленувалась до Китайського материка) і в східній частині Австралії, де утворені каледоніди приєдналися до Гондвани.

Розвиток платформ в історії Землі завжди пов'язаний з еволюцією ділянок геосинклінальних поясів, що до них прилягають.

Прогинання в останніх призводять до так званих резонансних опускань і морських трансгресій на суміжних територіях платформ і, навпаки, підняття, горотворчі процеси в геосинкліналях викликають резонансні підняття і регресію моря на платформах, що межують з ними. Наприклад, розвиток Східно-Європейської платформи в ранньому палеозої тісно пов'язаний з подіями в суміжній Грампіанській області. Максимальні трасгресії спостерігались тут в кембрії та ордовику, коли в північно-західній частині платформи відклались потужні товщі морських теригенних осадків. У силурі морем затоплювались лише західні і південно-західні окраїни платформи, зокрема відклади цього віку відомі в тернопільському Придністров'ї, де представлені мілководними глинистими і карбонатними породами.

В цілому ж у ранньому палеозої відбулося три великих трансгресії, які чергувалися із короткочасними регресіями. Перша хвиля трансгресій припала на кембрійський період, коли епіконтинентальними морями покривались значні площі Східно-Європейської, Північно-Американської та Сибірської платформ. Одна з найбільших трансгресій палеозою проявилась в ордовику - відкладами цього віку покриті 3/4 території Китайської платформи, 2/3 Сибірської, 2/5 Східно-Європейської та Північно-Американської платформ. Третя велика трансгресія проходила у ранньому силурі після нетривалої пізньоордовицької регресії. Пізній силур - час глобальної регресії, пов'язаної із заключними процесами каледонського орогенезу, море покинуло Сибірську платформу, сильно скоротилося у розмірах на Східно-Європейській, Північно-Американській та Китайській платформах.

Суперматерик Гондвана протягом раннього палеозою був високо припіднятою сушею. Морем покривалися лише Окраїнні частини континенту.

Ранній палеозой древніх платформ характеризують як плитну стадію їх розвитку, коли над пізньопротерозойськими авлакогенами відбувалось закладення та формування синекліз (наприклад, Московської, Прикаспійської на Східно-Європейській платформі) та суміжних з ними антекліз.

 

ПІЗНЬОПАЛЕОЗОЙСЬКИЙ ЕТАП.

 

Пізній палеозой (тривалістю 175 млн. років) охоплює девонський, кам'яновугільний та пермський періоди.

Еволюція земної кори.

Каледонський тектоно-магматичний цикл, який завершився у ранньому девоні, суттєво ускладнив структуру земної кори. Спаяними воєдино виявились континентальні брили Східної Європи та Північної Америки, які від Гондвани відділялись океанічним басейном Палеотетісу, а від об'єднаного з каледонідами Сибірського материка (Ангариди) - Уральським океанічним басейном, частиною Палеоазіатського океану.

У пізньому палеозої спостерігалась тенденція до закриття океанічних басейнів, одні з яких до кінця етапу повністю замкнулись, інші - ускладнили внутрішню структуру. Зупинимось на деяких особливостях розвитку в описуваний час Середземноморського та Урало-Монгольського поясів.

У межах Середземноморського поясу (Палеотетіс) у пізньому палеозої розвивався цілий ряд геосинклінальних систем та областей. М.В.Муратов (1974) виділяє 9 областей, серед них Західно-Європейську, Південно-Європейську, Північно-Африканську, Південно-Західної Азії, Добруджинсько-Бухарську та ін. Найбільш істотні події відбувалися в Західно-Європейській області. Вона охоплює територію таких сучасних країн, як Польща, Німеччина, Бельгія, Голландія, Люксембург, Франція, Чехія, Словаччина, південь Англії. В девонському періоді в численних геосинклінальних прогинах, які існували ще з початку палеозою, тут відклались потужні (до 10-15 км) товщі осадових і вулканогенних порід. Осадконагромадження продовжувалось і у ранньому карбоні, коли відкладались вапняки та глинисті фації (останні - до 4-5 км). В кінці раннього карбону проявились інтенсивні складкоутворюючі процеси герцинського орогенезу. Девонські і нижньокам'яновугільні відклади були зім'яті в складки, підняті і перетворені в молоді складчасті країни. Виникли гірські ланцюги Судет, Рудних, Рейнських Сланцевих гір, Арденн, Гарцу, гори Корсики, Сардинії, Піренейського півострова (крім Піренеїв та Андалузьких гір). Тобто головний геосинклінальний етап девону та раннього карбону тут змінився орогенним, який тривав до кінця пермі. На північ від новостворених гірських масивів почалося формування крайового прогину, який називають Західно-Європейським, або "великим вугільним каналом Європи". В ньому протягом середнього карбону відклалась потужна вугленосна товща (відомі нині вугільні басейни Південно-Уельський, Франко-Бельгійський, Рурський, Сілезький і ін.). Вугленагромадження проходило в умовах заболочених приморських рівнин, які періодично затоплювались морем (паралічний тип вуглеутворення). У пізньому карбоні опускання в прогині закінчились і осадконагромадження відбувалось уже в континентальних умовах, при цьому в порівняно невеликих міжгірних западинах відкладались конгломерати, пісковики і вугленосні товщі озерного типу (Саарський басейн). Континентальний режим зберігся і в ранній пермі. В умовах засушливого клімату нагромаджувались червоноколірні пісковики, конгломерати та глини, проявлявся наземний вулканізм, у пізній пермі частина області покривалась морем, в якому відкладались вапняки, глини з гіпсами, калійною та кам'яною сіллю (Стасфуртський басейн у Німеччині). Таким чином, з кінця пермі область вступає у платформену стадію розвитку.

Послідовність подій, проілюстрована на прикладі Західно-Європейської області, в цілому типова і для багатьох інших областей Середземноморського поясу. Згідно із мобілістськими реконструкціями, в девоні в межах Палеотетісу відомі острівні дуги, які відділялись западинами окраїнних та внутрішніх морів від Східно-Європейської платформи (головний геосинклінальний етап).

Острівні дуги цього часу відомі на Великому Кавказі, на Балканах, в Альпах і ін. Тут відкладались потужні товщі теригенних порід (алевроліти, пісковики, кремнисті сланці, яшми) та продукти підводного вулканізму (базальти, андезити тощо). На південь від острівних дуг протягувався Палеотетіс з корою океанічного типу, який фіксується по офіолітах Південної іспанії, Альп, Західних Карпат, Північної Туреччини, Великого Кавказу і Північного Памиру. В середині кам'яновугільного періоду почалось закриття Палеотетісу, внаслідок зближення континентальних брил. Процес супроводжувався складкоутворенням, вторгненням гранітних інтрузій (орогенний етап). В межах поясу герциніди сформувались, крім вище перерахованих ділянок,також на території, яка розташовується на південь від Східно-Європейської платформи і охоплює Степовий Крим, Передкавказзя, Устюрт, Мангишлак, Каракум. Нині ці герциніди складають фундамент молодої Скіфської (або Скіфсько-Туранської) платформи. Утворились також південні відроги гір Атлас, які причленились з півночі до Гондвани.

Таким чином, до кінця палеозою більша частина Середземноморського поясу була охоплена орогенезом. На заході його герциніди спаяли Гондвану із Західною Європою, дальше на схід Палеотетіс відкривався в Палеотихий океан, представляючи собою обширну затоку, яка ніби розклинювала об'єднані континентальні масиви Гондвани та північних материків. Вважають, що до цього часу (кінець палеозою-початок мезозою) відноситься і зародження нового океану Тетіс (чи Неотетіс), еволюція якого проходила уже на альпійському етапі.

В Урало-Монгольському поясі продовжувався розвиток Уралу. В девоні і ранньому карбоні тут існували два меридіональних прогини, розділені підняттям Уралтау. В західному відкладались уламкові і карбонатні породи потужністю 2-3 км, у східному - осадово-вулканогенна товща: пісковики, глини, лави, туфи, яшми потужністю до 12-13 км (стадія формування острівних дуг). На початку середнього карбону на Уралі завершується головний геосинклінальний етап розвитку і починається орогенний, який продовжувався, як і в Західній Європі, до кінця пермі. Уральська геосинклінальна система охоплюється герцинською складчастістю, яка супроводжується потужним гранітоїдним магматизмом. З останнім зв'язані численні уральські родовища заліза, золота, поліметалів, дорогоцінних каменів. На межі молодої складчастої гірської країни і Східно-Європейської платформи в кінці карбону закладається меридіональний Передуральський крайовий прогин. У пермському періоді прогин виповнюється червоно- і строкатоколірною грубоуламковою моласою за рахунок руйнування молодих Уральських гір.

Після заповнення прогину моласами, коли на місці морського басейну залишились напівізольовані водойми - лагуни, в них осаджується потужна соленосна товща (родовища калійних солей Солікамська і Березників). У північній частині прогину формується вугленосна серія Печорського басейну. Осадження в один і той же час таких різних за складом відкладів пояснюється розташуванням окремих частин прогину в різних кліматичних зонах - соленагромадження проходило в арідному поясі, вуглеутворення - в помірному гумідному. З кінця пермі Урал вступає у стадію молодої платформи.

Крім Уралу, герцинським гороутворенням в межах поясу були сформовані структури Нової Землі, Пай-Хою, Південного Тянь-Шаню, а також численні гірські масиви Монголо-Охотської області (гори Монголії і Північного Китаю).

Отже, тривала еволюція Урало-Монгольського поясу, сформованого на місці Палеоазіатського океану, привела до поступового закриття окремих прогинів, виникнення вулканічних острівних дуг і окраїнних морів внаслідок субдукції, загальної складчастості, спричиненої зближенням континентальних масивів. При цьому проходила обдукція океанічної кори на континентальну, роздроблення її, утворення покривів та насувів. В кінці палеозою Палеоазіатський океан припинив своє існування. В північній та центральній його частині спаялись в єдине ціле Лавренція та Ангарида, тут почала формуватися епіпалеозойська Західно-Сибірська плита. В південній частині Палеоазіатського океану герциніди причленили Китайський материк до Ангариди. Як наслідок описуваних подій було оформлення на кінець палеозою величезного суперконтиненту Лавразія (об'єднані Лавренція, Ангарида та Китайський материк).

В Західно-Тихоокеанському поясі у пізньому палеозої переважали геосинклінальні умови, герцинські структури утворилися лише у Східній Австралії, наростивши Гондвану.

В Атлантичному поясі сформувалися південні відроги Аппалацьких гір, вздовж яких по межі з Північно-Американською платформою заклався Передаппалацький прогин.

В Арктичному поясі герцинським гороутворенням були сформовавані острови Канадського архіпелагу.

Таким чином, на кінець пізнього палеозою повністю завершили геосинклінальний розвиток три великі геосинклінальні пояси: Арктичний, Північно-Атлантичний та Урало-Монгольський. Лавразія, об'єднавшись в західній частині Палеотетісу із Гондваною (Аппалачі, Західна Європа і Північна Африка), утворили єдиний пізньопалеозойський материк Пангея , який омивався водами Палеотихого океану.

Східно-Європейська платформа у складі материка Лавренція в девоні пережила найбільшу трансгресію за весь час свого існування. При цьому широкі опускання відбувались в основному, починаючи із середнього девону, на початку періоду платформа була осушена і залишкові басейни відомі лише в західній частині. Осадки нижнього девону (червоноколірні пісковики, аргіліти) зокрема поширені на Поділлі і відслонюються в долині р. Дністер та його лівих приток. Трансгресія у середньому девоні призвела до утворення обширного мілководного морського басейну, який покривав західні, центральні та східні райони платформи. Відклади девону відомі тут в межах так званих Головного девонського поля (захід платформи) та Центрального девонського поля (центральна частина).

Складені вони переважно карбонатами, а також пісковиками, конгломератами, гіпсами, часто строкато- та червоноколірними. В кінці девону відбувалось поступове скорочення площі морського басейну, в західній та центральній частинах в лагунах відкладаються доломіти, гіпси, кам'яна та калійна солі. До відкладів девону приурочені значні поклади нафти (Волго-Уральська нафто-газоносна провінція).

В кам'яновугільному періоді платформа покривалась епіконтинентальними морями. Відклади цього віку менш поширені ніж девонські, однак відомі майже у всіх синеклізах та западинах. Це переважно вапняки, доломіти з багатою морською фауною безхребетних: коралів, брахіопод, найпростіших. Потужність їх зростає із заходу на схід від 400 до 750 м. Вугленагромадження у карбоні на території платформи відбувалось також в Московській синеклізі (Підмосковний буровугільний басейн) і у Львівському прогині (Львівсько-Люблінський кам'яновугільний басейн). Вугленосні відклади Підмосков'я в північно-західному напрямку заміщуються бокситоносними (Тихвінське і Північно-Онезьке родовища), а у східному - нафтогазоносними осадками Волго-Уральської провінції. В ранній пермі значні площі Східно-Європейської платформи покривалися неглибоким морем, в якому відкладались карбонати. Морський басейн поступово скорочувався і вже в кінці ранньої перми перетворився у дуже велику лагуну, можливо найбільшу в історії Землі. В сухому жаркому кліматі відкладаються доломіти, гіпси, солі. В кінці пермського періоду море надовго покидає територію платформи, яка перетворюється в обширну акумулятивну рівнину, де відкладаються річкові, озерні, еолові червоноколірні осадки.

Підняття, що охопили платформу у пізньопермську епоху були пов'язані із проявами герцинського орогенезу в суміжних геосинклінальних поясах - Урало-Монгольському та Середземноморському.

У південній частині платформи опускання у девоні супроводжувались дробленням фундаменту з утворенням окремих блоків та вулканічною діяльністю. Тут був створений вузький глибокий прогин - Дніпровсько-Донецький авлакоген, у східній частині якого розташований Донбас. На протязі девону в авлакогені відклались теригенні (конгломерати, гравеліти, вапняки) та ефузивні породи загальною потужністю до 1300м. В ранньому карбоні осаджувались карбонати, а протягом середнього та пізнього карбону відклалась дуже потужна (до 18 км) паралічна вугленосна серія порід, в якій нараховується до 300 прошарків вугілля. Нагромадження такої потужної товщі проходило в умовах інтенсивного прогинання авлакогена із одночасною компенсацією значною кількістю уламкового матеріалу, який зносився із прилягаючих підвищень (Український щит). У пермському періоді вугленагромадження припинилось, а у водоймах, що залишились від морського басейну, в умовах сухого клімату відкладались гіпси і солі (Артемівське родовище кам'яної солі). Прогинання в авлакогені закінчились аж на початку мезозою, він виповнився осадками і припинив своє існування.

Сибірська платформа в пізньому палеозої покривалася морем лише по окраїнах. Починаючи з середнього карбону і до кінця пермі тут відкладалась потужна вугленосна серія - в межах Тунгуської синеклізи формувався найбільший у світі за запасами Тунгуський басейн. Вугленагромадження проходило в умовах низовинної рівнини, покритої деревною рослинністю і торфовищами при помірно теплому, вологому кліматі. В кінці пермського періоду в межах синеклізи спостерігалась бурхлива наземна вулканічна діяльність. Вулкани розміщувались вздовж глибинних розломів, що виникли при швидкому й різкому опусканні окремих частин синеклізи. Формувалась дуже потужна товща (більше 3000м) ефузивів основного складу - базальтів, туфів, туфобрекчій тощо, так звана трапова формація, типова для платформ. З формацією пов'язані численні сибірські родовища алмазів, міді, нікелю, кобальту.

Гондвана у пізньому палеозої також покривалася мілководними морями лише в окраїнних частинах, залишаючись в основному припіднятою областю розмиву. Тут в описуваний період відбулося одне з найбільших в історії Землі наземне зледеніння, назване великим гондванським зледенінням. Почалося воно з середини карбону і розтягнулось в часі на 50 млн. років. Встановлюється 5 тривалих льодовикових епох, які чергувалися з короткими міжльодовиков'ями.

Товщина льодового панцира досягала 6 км. Центр зледеніння розташувався на території сучасної Південної Африки. Сліди цього давнього зледеніння у вигляді тилітів, флювіогляціальних відкладів та решток льодовикового рельєфу відомі на всіх материках, які входили до складу Гондвани: Індії, Південній Америці, Австралії та Антарктиді. Всі вони знаходились тоді поблизу південного полюса.

В пермському періоді відбулось певне потепління, сліди наземного зледеніння відомі лише в Австралії. Осадконагромадження відбувалось в континентальних умовах, відомі озерні та алювіальні відклади, з якими пов'язані в деяких місцях (південь Африки) родовища кам'яного вугілля. В умовах помірного вологого клімату на величезних площах поширювалась однотипна флора - ліси папоротеподібних (p. Glossopteris), рештки якої знаходять на всіх південних материках. Останній факт використовувався А.Вегенером для обгрунтування спільності палеозойської історії цих континентів у складі Гондвани.

В кінці пермського періоду на Гондвані почались процеси, які в мезозої призвели до повного розколу - почалося формування континентальних рифтів і перший такий рифт виник, очевидно, на місці Мозамбікської протоки, що спричинило відділення від материка о.Мадагаскар. Свідченням цього є наявність прошарків вапняків з багатою морською фауною серед червоноколірних континентальних нагромаджень у західній частині острова. Осадження їх відбулось в пізній пермі на дні новоствореної Мозамбікської протоки.

 

МЕЗОЗОЙСЬКИЙ ЕТАП

 

Мезозойська ера тривалістю 165-170 млн. років охоплює три періоди: тріасовий, юрський і крейдовий.

 

Еволюція земної кори.

 

На початку тріасу на землі існував гігантський материк Пангея, який омивався водами Тихого океану. Геосинклінальний режим зберігався в обох Тихоокеанських поясах, які розміщувались по периферії Пангеї (перехідні зони між материком та океаном) та в Середземноморському поясі, який відповідав океану Тетіс. Останній відділяв Євразію від Африкано-Аравійської частини материка і розширювався на схід. Території всіх інших геосинклінальних поясів у мезозої розвивались як молоді платформи: епібайкальські, епікаледонські та епігерцинські.

У межах Середземноморського поясу в мезозої розвивались дві області: західну і центральну частину займала Альпійсько-Гімалайська, південно-східну - індокитайська.

Альпійсько-Гімалайська область охоплювала Південну Європу, Північно-Західну Африку, Малу та Передню Азію, Гімалаї. На території області протягом мезозою розвивався цілий ряд геосинклінальних систем - Кавказька, Карпатська, Альпійська, Піренейська, Гімалайська і ін. Усі вони перебували на головному геосинклінальному етапі свого розвитку. Слід сказати, що в кінці палеозою значна частина поясу перетворилась у герцинські складчасті споруди, деякі з яких у мезозої знову були роздроблені і захоплені в прогинання. історію розвитку в мезозої багатьох геосинклінальних систем поясу можна проілюструвати на прикладі добре дослідженого Кавказу.

Кавказька геосинкліналь розташовувалась в найвужчому місці поясу між Скіфською епігерцинською плитою з одного боку та Аравійською платформою - з другого. Починаючи з мезозою тут відомі дві геосинклінальні системи: система Великого Кавказу охоплювала територію Великого Кавказького хребта і продовжувалась у межі Гірського Криму, Малий Кавказ - це територія Вірменії, південь Азербайджану і Грузії. Мезозойська історія їх різна. В тріасі на Кавказі, очевидно, існував мілководний морський басейн, сліди якого зустрічаються у вигляді флішоїдної таврійської серії в Криму та вапняків у Сванетії. Значні частини території, однак, були сушею. Широкі опускання починаються в ранній юрі, якими була захоплена і південна частина Скіфської плити. В широкому й глибокому прогині в ранній і середній юрі відкладається дуже потужна товща глинисто-алевритових і піщаних порід (до 12 км). За деякими даними ширина морського басейну на місці Кавказу у ранній юрі досягала 2000 км. В середній юрі єдиний прогин розділяється ланцюжком островів на дві частини - в північному прогині у шельфовій обстановці формувалися піщано-глинисті та карбонатні осадки, в південному осадконагромадження супроводжувалося підводним вулканізмом, а з пізньої юри формується теригенно-карбонатний фліш. В Кримському прогині в середині юрського періоду виникли інтрузивні тіла гранітоїдного складу, які прорвали породи таврійської серії. В крейдовому періоді в межах Великого Кавказу збереглись умови, подібні до пізньоюрських - в південному прогині відкладався потужний (до 5 км) фліш, у північному - теригенно-карбонатні породи (більше 1000м). Характер подій в межах Великого Кавказу у мезозої свідчить, що область переживала у цей час головний геосинклінальний етап свого розвитку (стадія острівних дуг).

Малий Кавказ на початку юри був розбитий серією глибинних розломів і на його місці заклалась геосинкліналь. До кінця мезозою тут сформувалися потужні осадово-вулканогенні товщі.

В історії розвитку багатьох інших геосинклінальних систем поясу є багато спільних рис з мезозойською історією Кавказу. Час від початку юри до середини ранньої крейди - це час розкриття басейнів з океанічною корою в західній частині поясу. На континентальному схилі вздовж Євразії в окраїнних морях, біля підніжжя острівних дуг формувалися флішові товщі. Це була міогеосинклінальна зона, в яку входили Піренеї, Північні Альпи, Карпати, Гірський Крим, Великий Кавказ. У внутрішній зоні на корі океанічного типу розвивались Альпи, Апеніни, Дінаріди, Тавр і Понтійські гори, Малий Кавказ. З кінця ранньої крейди починається поступове скорочення океану Тетіс із-за зближення Євразії та Африкано-Аравійської платформи. Взовж південного краю Євразії, який був активною континентальною окраїною відбувається поглинання океанічної кори в зонах субдукції.

По іншому склалась мезозойська історія індокитайської області. Тут уже в пізньому тріасі в прогинах, заповнених палеозойськими осадками, почалось складко- і гороутворення, назване мезозойським, або кімерійським (древньокимерійська або індосінійська фаза). Сформувалися гірсько-складчасті споруди на півостровах індокитай та Малакка. Дещо пізніше, у пізній юрі (пізньокімерійська або невадійська фаза) утворення складчастих структур і вторгнення великих гранітоїдних інтрузій відбулось в Центральному Тибеті, Південно-Східному Памирі, Каракорумі.

У Західно-Тихоокеанському поясі в мезозої інтенсивно розвивались Верхояно-Чукотська та Далекосхідна області. У Верхояно-Чукотській області в тріасі,ранній та середній юрі в геосинклінальних прогинах відкладались потужні товщі теригенних осадків (пісковики, алевроліти, аргіліти з прошарками вапняків і туфів).

У пізній юрі (пізньокімерійська фаза) відбулось складко-, а потім і гороутворення, яке супроводжувалось потужним гранітоїдним магматизмом. З останнім пов'язані дуже багаті поклади золота, олова, вольфраму, молібдену та інших корисних копалин басейнів Колими та Індигірки. В цей же час на межі із Сибірською платформою закладається Передверхоянський крайовий прогин, який виповнюється моласами, нафтоносними та вугленосними породами (Ленський вугільний басейн). На території області сформувалися хребти Верхоянський, Джугджур, Колимський, Черського, Анадирський . Мезозойським гороутворенням були створені також хребти Сіхоте-Аліню в межах однойменної або Далекосхідної області . У пізній крейді по східній околиці Верхояно-Чукотської та Далекосхідної областей проходило формування крайового вулканічного Охотсько-Чукотського пояса. Пояс складений андезитами, андезито-базальтами, базальтами, приурочений до глибинного тектонічного шва і маркує активну континентальну окраїну андського типу.

Перераховані гірсько-складчасті структури обох областей причленились зі сходу до Лавразії, наростивши у розмірах в той час, коли на заході відбувалась деструкція цього пізньопалео- зойського континенту.

Кордільєрська геосинклінальна область Східно-Тихоокеанського поясу вступила в орогенну стадію розвитку після невадійської фази. Особливо інтенсивними були горотворчі процеси в пізній крейді, коли закінчилось оформлення гірських масивів Аляски, Кордільєр та Скелястих гір. Складчастість у Кордільєрах супроводжувалось вторгненням гранітних батолітів від Аляски до Каліфорнії. З останніми пов'язані відомі родовища золота, поліметалів, урану. Згідно із мобілістськими уявленнями, утворення Кордільєр обумовлене зіткненням Північно-Американської літосферної плити з острівними дугами, які простягались взовж східнотихоокеанського узбережжя обох Америк.

Таким чином, мезозойський орогенез призвів до відмирання геосинклінального режиму на значних територіях Середземноморського та обох Тихоокеанських поясів. Однак утворені мезозойські структури можна називати молодими платформами лише умовно, точніше їх слід називати " параплатформами", тобто близькими до платформ.

Протягом кайнозою в їх межах проходило згладжування рельєфу. Процесів, типових для платформ, поки що не спостерігається. Розвиток древніх платформ у мезозої, як і раніше, був тісно пов'язаний із сусідніми рухомими геосинклінальними поясами.

Так, Східно-Європейська платформа в тріасі була високо піднятою сушею. Тріасовий період - це час висхідних рухів на всіх древніх платформах, однак, починаючи з середньої юри платформи втягуються в опускання і пов'язані з ними трансгресії моря. На Східно-Європейській платформі трансгресія йшла зі сторони океану Тетіс і досягла максимуму у пізній юрі, коли широкий субмеридіональний прогин з'єднав тропічний Тетіс із Арктичним басейном. В умовах морського мілководдя на значних площах відклались одноманітні темні глини, піски і фосфорити. В кінці юри спостерігалась незначна регресія, а крейдовий період ознаменувався на платформі новою трансгресією. В ранній крейді відкладались піщано-глинисті товщі з фосфоритами у Поволжі, Підмосков'ї, в Прикаспії. У другій половині крейдового періоду морем покривалася лише південна частина платформи. Тут розміщувався субширотний басейн, який входив до складу Тетісу. Взагалі слід сказати, що пізня крейда - це час однієї з дуже великих трансгресій в історії Землі. Тетіс у цей час досяг максимальних розмірів і затоплював всю територію Середземноморського поясу, значні площі Східно-Європейської та Африкано-Аравійської платформ. У пізньокрейдових морях різко зросла роль карбонатного осадконагромадження, відкладались в основному крейдоподібні вапняки, писальна крейда, мергелі, карбонатні глини. В кінці крейди територію плат форми охоплюють підняття і регресія моря, яке залишалось лише на Україні й Поволжі.

Сибірська платформа на протязі мезозою представляла собою припідняту область. Морем затоплювались лише північна та північно-східна окраїни. В тріасовому періоді на заході платформи в Тунгуській синеклізі продовжувалось утворення трапової формації, почате ще у пермі. В юрському та крейдовому періоді формувалися синеклізи: Хатангська та Ленсько-Вілюйська. В останній відкладалась потужна вугленосна серія, про що вже згадувалось. На південному заході платформи в западинах проходило формування вугленосних товщ двох інших великих басейнів - Кансько-Ачинського та іркутського. Дуже потужна (до 4,5 км) вугленосна серія відклалась у западинах Алданського щита - юрсько-нижньокрейдовий Південно-Якутський басейн.

Важливою подією мезозойського етапу розвитку Землі був розпад суперконтиненту Пангея та його складових частин - Лавразії і Гондвани. Розкол починався із утворення піднять на місці майбутнього розриву, потім в умовах загального розтягу утворювались континентальні рифти, які розширювались аж до розриву континентальної кори і формування осей спредінгу. Процеси супроводжувались базальтовим вулканізмом. Розкол єдиного материка на окремі континентальні брили відбувався не одночасно, процеси описані вище відбувались в різних

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти