ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Аналіз та інтерпретація даних дослідження.

 

Аналіз даних анкетування.

Рис. 2.1 Кількість піддослідних брали участь у магістерському дослідженні.

 

У даній діаграмі (див. рис. 2.1) представлена ​​вибірка беруть участь у магістерському дослідженні (n = 100 осіб). На підставі тестів Інтернет залежності К. Янг та методики діагностики комп'ютерної залежності Л.Н. Юр'євої і Т.Ю. Больбот всі випробовувані були розділені на 2 групи в контрольну групу (КГ) увійшло 50 (50%) осіб не мають залежність від комп'ютерних ігор, в експериментальну-так само 50 (50%) мають комп'ютерну ігрову залежність (КЗ).

Рис. 2.2 Характеристика групи студентів з комп'ютерною ігровою залежністю

 

Згідно методикам диагностирующих інтернет залежність К.Янг (1996) і способу скринінгове діагностики комп'ютерної залежності, автори Л.М. Юр'єва та Т.Ю. Больбот всі респонденти у яких діагностувалося наявність комп'ютерної ігрової залежності були розділені на три групи: студенти з низьким ступенем залежності від комп'ютерних ігор (НСтКІЗ) складають 30%, особи із середнім ступенем залежності від комп'ютерних ігор (СрСтКІЗ) - 56% та особи з високою ( ВСтКІЗ) - 14% (рис.2.2.).

Рис. 2.3 Вікові показники згідно з якими випробовувані почали грати в комп'ютерні ігри.

 

У кільцевій діаграмі (Рис. 2.3) представлені вікові показники щодо яких піддослідні контрольної групи (КГ) і випробовувані з комп'ютерної ігровою залежністю (КЗ) почали захоплюватися комп'ютерними іграми. Аналіз даних анкет дозволив виділити наступні віки щодо яких піддослідні почали захоплюватися комп'ютерними іграми - це 9лет, 12 років, 14 років і 16 років. Дані представлені у вигляді кругової діаграми. Згідно з отриманими результатами ми можемо укласти, що найбільший відсоток випробовуваних почав захоплюватися комп'ютерними іграми у віці 12 років (56%). Відсоток випробуваних захоплюються комп'ютерними іграми у віці 14років склав 30%, у віці 16 років - 8%. Найменший відсоток гравців почали грати в комп'ютерні ігри склав 6% у віці 9 років.

Ми можемо зробити висновок, що вік в якому випробовувані почали захоплюватися комп'ютерними іграми дорівнює 12 рокам тобто перше знайомство з комп'ютерними іграми відбулося в підлітковому віці. Це обумовлено тим, що підлітковий вік є досить складним віком, що може викликати ряд труднощів у дитини і неможливість вирішити ці труднощі призводить до того, що з реального світу дитина йде у віртуальний. Також має місце факт поширення і загальної доступності персональних комп'ютерів та ігор для них, а так само мережі інтернет, однак ми вважаємо що на даний момент цей вік може змінитися у зв'язку з доступність персональних комп'ютерів особам молодшого віку. Низьке процентне значення (6%) має вік 16 років. Виникнення залежності від комп'ютерних ігор в даному віці можливо обумовленістю нереалізованості себе в реально життя і втілюють це в комп'ютерній грі.

 

Рис. 2.4 Кількість часу витрачаємого на гру

 

У діаграмі (рис. 2.4) представлені шкали показують кількість часу (2-5 годин, 6-10 годин, 11-20 годин і більше 20 годин) яке випробовувані витрачають на сеанси комп'ютерної гри на тиждень. Для контрольної вибірки студентів що не захоплюються комп'ютерними іграми (КГ) характерні наступні результати: набольший відсоток (76%) проводить за комп'ютерними іграми 2-5 годин. 16% проводить за грою 6-10 годин. 8% витрачають на гру 11-20 годин. Серед КГ нами не було виявлено випробовуваних які витрачають на гру більше 20 годин на тиждень.

Для студентів з низьким ступенем комп'ютерної ігровою залежністю (НСтКІЗ) характерне проведення за комп'ютерною грою 2-5 годин на тиждень 62.5%, 6-10 годин проводять 17.75% випробовуваних, 12.5% ​​проводять 11-20 годин на тиждень і 6.25 більше 20.

Студенти у яких був діагностована середня ступінь комп'ютерної ігрової залежності (СрСтКІЗ) витрачають на комп'ютерну гру 2-5 годин на тиждень - 29.4%, 47% проводять 6-10 годин, відсоток студентів які проводять 11-20 годин становить 17.6 і більше 20 годин - 5.9.

Показники часу проведеного за комп'ютерними іграми у студентів з високим ступенем комп'ютерної ігрової залежності (ВСтКІЗ) мають наступний вигляд: 2-5 годин, 6-10 годин і більше 20 годин мають рівний показник по 23.5%, відсоток випробуваних які проводять за комп'ютерними іграми 11 - 20 годин на тиждень дорівнює 29.4.

Згідно з отриманими даними (див. рис. 2.4.), Ми можемо укласти, що в цілому тривалість сеансу гри студентів з НСтКІЗ становить 2-5 годин на тиждень, у студентів СрСтКІЗ 6-10 годин і 11-20 годин у студентів з ВСтКІЗ.

Рис. 2.5 Типи комп’ютерних ігор яким надається перевага

 

У даній вторинної кругової діаграмі (див. рис 2.5) представлені показники по віддається перевага типам комп'ютерних ігор. Дані типи комп'ютерних ігор можна розділити на два класи включають в себе рольові (ігри виглядом «з очей» «свого» комп'ютерного героя, ігри видом з поза на «свого» комп'ютерного героя, руководітельскіе гри) і не рольові (аркади, головоломки, ігри на швидкість реакцій і традиційні азартні ігри) [27,28,73].

Аналіз даних діаграми дозволяє нам стверджувати, що найбільший відсоток мають ігри виглядом «з очей» «свого» комп'ютерного героя та ігри видом з поза на «свого» комп'ютерного героя їх відсоток становить по 33%. Відсоток грають у руководітельскіе гри складає 24%. 6% респондентів воліють головоломки. Аркади - 3% і гри на швидкість реакцій - 1%. Особливість отриманих нами даних полягають у тому, що випробуваними вибиралися кілька типів комп'ютерних ігор.

Згідно з отриманими результатами ми можемо стверджувати, що для студентів з різним ступенем комп'ютерної ігровою залежністю та студентів контрольної групи властиво в основному захопленість рольовими комп'ютерними іграми такими як ігри виглядом «з очей» «свого» комп'ютерного героя, ігри видом з поза на «свого» комп'ютерного героя. Ми припускаємо, що захопленість даними типами комп'ютерних ігор відбувається у зв'язку з швидкою ідентифікацією з героєм, у порівнянні з іншими типами комп'ютерних ігор, а так же повним входженням в роль і зануренням у віртуальну реальність гри. Так як саме дані типи комп'ютерних ігор дають найбільше можливостей для реалізації потреби у прийнятті ролі і відходу від реальності.

Рис. 2.6 Результати шкали «Комунікативні схильності» за методикою «Комунікативні та організаторські схильності» В.В.Синявський, В.А. Федорішин (КОС)

 

З діагностики комунікативних схильностей нами були отримані наступні результати: дуже низький рівень комунікативних схильностей у студентів з низьким ступенем комп'ютерної ігрової залежності (НСтКІЗ) складає 6.6%, показник у студентів із середнім ступенем комп'ютерної ігрової залежності (СрСтКІЗ) дорівнює 28.5, даний рівень у студентів з високим ступенем комп'ютерної ігровою залежністю (ВСтКІЗ) складає 14.3. Відсоток студентів контрольної групи (КГ) з низьким рівнем комунікативних схильностей не був виявлений.

Рівень комунікативних схильностей нижче середнього у студентів з низьким ступенем комп'ютерної ігровою залежністю (НСтКІЗ) дорівнює 33.3, 39.3 відповідає студентам із середнім ступенем комп'ютерної ігрової залежності (СрСтКІЗ), відсоток нижче середнього у студентів з високим ступенем комп'ютерної ігрової залежності (ВСтКІЗ) складає 42.8. Показник контрольної групи (КГ) дорівнює 4%.

Показники за середнім рівнем комунікативних схильностей у студентів з низьким ступенем комп'ютерної ігрової залежності (НСтКІЗ) складає 20%, у студентом із середнім ступенем комп'ютерної ігрової залежності (СрСтКІЗ) - 14.3 і даний рівень у студентів з високим ступенем комп'ютерної ігрової залежності (ВСтКІЗ) відповідно 14.3 . Відсоток контрольної групи (КГ) з середнім рівнем комунікативних схильностей становить 18%.

Відсоток високого рівня за шкалою комунікативних схильностей у студентів з низьким ступенем комп'ютерної ігрової залежності (НСтКІЗ) дорівнює 20 і 7.1 у студентів із середнім ступенем комп'ютерної ігрової залежності (СрСтКІЗ), а у студентів з низьким ступенем комп'ютерної ігрової залежності (НСтКІЗ) 28.6% відповідно. Показник контрольної групи (КГ) равен36%.

Дуже високий рівень комунікативних схильностей у студентів з низьким ступенем комп'ютерної ігрової залежності (НСтКІЗ) складає 20%, відсоток студентів з середнім ступенем комп'ютерної ігрової залежності (СрСтКІЗ) даного рівня дорівнює 10.7 і дуже високий рівень комунікативних схильностей у студентів з високою ступінь комп'ютерної ігрової залежності ( ВСтКІЗ) не був виявлений. Відсоток контрольної групи з дуже високим рівнем за шкалою комунікативних схильностей становить 42%.

Аналіз даних представлених в діаграмі (див. рис. 2.6.) Дозволяє зробити висновок, що у студентів з низьким ступенем комп'ютерної ігрової залежності (НСтКІЗ), а так само з середнім ступенем комп'ютерної ігрової залежності (СрСтКІЗ) і високої (ВСтКІЗ) переважає рівень комунікативних умінь нижче середнього, що вказує на наявність потреби в комунікації, прагненні розширити коло своїх знайомств. Зниження рівня комунікативних умінь студентів із залежністю від комп'ютерних ігор викликає у даної групи відмова від прагнення до спілкування, бажання проводити час наодинці з собою, обмежувати коло знайомств.

Для контрольної групи (КГ) характерне переважання дуже високого рівня комунікативних схильностей (42%), що вказує на наявність потреби до комунікативної діяльності і активне прагнення до неї.

Рис. 2.7 Результати за методикою вивчає здібності до самоврядування в спілкуванні

 

Аналіз отриманих результатів з визначення адаптивності, мобільності в різних ситуаціях спілкування показав, що низький рівень самоврядування в спілкуванні у студентів з низьким ступенем комп'ютерної ігрової залежності (НСтКІЗ) дорівнює 33.3 і 28.6 у студентів із середнім ступенем комп'ютерної ігрової залежності (СрСтКІЗ), відсоток студентів з високим ступенем комп'ютерної ігрової залежності (ВСтКІЗ) - 28.6 відповідно. Показник контрольної групи (КГ) становить 4%.

Середній рівень здатності до самоврядування в спілкуванні у студентів з низьким ступенем комп'ютерної ігрової залежності (НСтКІЗ) дорівнює 46.6%, у студентів із середнім ступенем комп'ютерної ігрової залежності (СрСтКІЗ) показник даного рівня становить 39.3% і 57.1% у студентів з високим ступенем комп'ютерної ігрової залежності (ВСтКІЗ). Відсоток середнього рівня здатності до самоврядування в спілкуванні у студентів контрольної групи (КГ) дорівнює 46%.

Показники по високому рівню здатності до самоврядування в спілкуванні у студентів з низьким ступенем комп'ютерної ігрової залежності (НСтКІЗ) рівні 20, у студентів із середнім ступенем комп'ютерної ігрової залежності (СрСтКІЗ) - 32.1 і 14.3 у студентів з високим ступенем комп'ютерної ігрової залежності (ВСтКІЗ). Відсоток контрольної групи (КГ) дорівнює 50.

Аналіз даних, представлених в діаграмі (див. рис. 2.7.) Дозволяє зробити висновок, що у студентів контрольної групи (КГ) переважають такі показники як мобільність у спілкуванні, вміння підлаштовуватися до поведінки партнера, готовність до діалогу, здатність змінювати стиль спілкування в залежності від ситуації (50%). Для студентів з низьким ступенем комп'ютерної ігрової залежності (НСтКІЗ), а так само з середнім ступенем комп'ютерної ігрової залежності (СрСтКІЗ) і високої (ВСтКІЗ) переважає середній рівень здатності до самоврядування в спілкуванні полягає в потребі бути в спілкуванні з самим собою, проявляти залежно від ситуації спрямованість на партнера, схильність до партнерства в спілкуванні.

 

Рис. 2.8 Результати за методикою визначальною інтегральні форми комунікативної агресивності В.В. Бойко

 

Згідно з отриманими результатами у студентів з низьким ступенем комп'ютерної ігрової залежності (НСтКІЗ) відсоток дуже низькою комунікативної агресивності не був виявлений, показник у студентів із середнім ступенем комп'ютерної ігрової залежності (СрСтКІЗ) дорівнює 3.6, даний рівень у студентів з високим ступенем комп'ютерної ігровою залежністю (ВСтКІЗ ) складає 14.3. Відсоток студентів контрольної групи (КГ) з низьким рівнем комунікативної агресивності становить 8%.

Підвищений рівень комунікативної агресивності у студентів з низьким ступенем комп'ютерної ігровою залежністю (НСтКІЗ) дорівнює 20, 35.7 відповідає студентам із середнім ступенем комп'ютерної ігрової залежності (СрСтКІЗ), відсоток нижче середнього у студентів з високим ступенем комп'ютерної ігрової залежності (ВСтКІЗ) складає 28.6. Показник контрольної групи (КГ) дорівнює 50%.

Показники по середньому рівню комунікативної агресивності у студентів з низьким ступенем комп'ютерної ігрової залежності (НСтКІЗ) складає 60%, у студентом із середнім ступенем комп'ютерної ігрової залежності (СрСтКІЗ) - 17.8 і даний рівень у студентів з високим ступенем комп'ютерної ігрової залежності (ВСтКІЗ) відповідно 42.8 . Відсоток контрольної групи (КГ) з середнім рівнем комунікативної агресивності становить 24%.

Відсоток невисокого рівня комунікативної агресивності у студентів з низьким ступенем комп'ютерної ігрової залежності (НСтКІЗ) дорівнює 6.6 і 32.1 у студентів із середнім ступенем комп'ютерної ігрової залежності (СрСтКІЗ), а у студентів з низьким ступенем комп'ютерної ігрової залежності (НСтКІЗ) - 14.3% відповідно. Показник контрольної групи (КГ) дорівнює 12%.

Дуже високий рівень комунікативної агресивності у студентів з низьким ступенем комп'ютерної ігрової залежності (НСтКІЗ) складає 13.3%, відсоток студентів з середнім ступенем комп'ютерної ігрової залежності (СрСтКІЗ) даного рівня дорівнює 10.7 і дуже високий рівень комунікативних схильностей у студентів з високою ступінь комп'ютерної ігрової залежності ( ВСтКІЗ) не був виявлений. Відсоток контрольної групи з дуже високим рівнем за шкалою комунікативних схильностей становить 6%.

Аналіз даних, представлених в діаграмі (див. рис. 2.8.) Дозволяє зробити висновок, що для студентів з низьким ступенем (НСтКІЗ) і високим ступенем (ВСтКІЗ) комп'ютерної ігрової залежності характерне переважання середнього рівня комунікативної агресивності, що полягає в прояв бажання принизити, придушити суперника в конкурентній боротьбі. Через вербальну і невербальну агресію ними кидається прямий або непрямий виклик, так само можуть спостерігатися спонтанні спалахи люті, звинувачення іншого або самозвинувачення. Так само згідно з отриманими результатами нами було виявлено, що для студентів із середнім ступенем комп'ютерної ігрової залежності (СрСтКІЗ) і студентів контрольної групи (КГ) характерне переважання невисокого рівня комунікативної агресивності, який обумовлений спонтанною агресією і пов'язаний з невмінням перемикати агресію на діяльність і неживі об'єкти .

 

Рис. 2.9 Результати за методикою діагностики рівня суб'єктивного відчуття самотності Д. Рассела і М. Фергюсона

 

Аналіз отриманих результатів з визначення рівня суб'єктивного відчуття самотності у студентів з низьким ступенем комп'ютерної ігрової залежності (НСтКІЗ) дорівнює 20 і 17.8 у студентів із середнім ступенем комп'ютерної ігрової залежності (СрСтКІЗ), відсоток студентів з високим ступенем комп'ютерної ігрової залежності (ВСтКІЗ) - 28.6 відповідно . Показник контрольної групи (КГ) становить 60%.

Середній рівень суб'єктивного відчуття самотності у студентів з низьким ступенем комп'ютерної ігрової залежності (НСтКІЗ) дорівнює 13.3%, у студентів із середнім ступенем комп'ютерної ігрової залежності (СрСтКІЗ) показник даного рівня становить 25% і 42.8% у студентів з високим ступенем комп'ютерної ігрової залежності (ВСтКІЗ ). Відсоток середнього рівня здатності до самоврядування в спілкуванні у студентів контрольної групи (КГ) дорівнює 36%.

Показники по високому рівню суб'єктивного відчуття самотності у студентів з низьким ступенем комп'ютерної ігрової залежності (НСтКІЗ) рівні 66.6, у студентів із середнім ступенем комп'ютерної ігрової залежності (СрСтКІЗ) - 57.1 і 28.6 у студентів з високим ступенем комп'ютерної ігрової залежності (ВСтКІЗ). Відсоток контрольної групи (КГ) дорівнює 4.

Аналіз даних, представлених в діаграмі (див. рис. 2.9.) Дозволяє нам зробити висновок, що у студентів з низьким ступенем комп'ютерної ігрової залежності (НСтКІЗ) і з середнім ступенем комп'ютерної ігрової залежності (СрСтКІЗ) переважає високий рівень суб'єктивного відчуття самотності і це вказує на компенсаторное розвиток залежності в слідстві нестачі вербального спілкування. У студентів з високим ступенем комп'ютерної ігрової залежності (ВСтКІЗ) переважає середній рівень, а для студентів контрольної групи (КГ) характерне переважання низького рівня суб'єктивного відчуття самотності.

Представлені вище результати обстеження студентів захоплюються комп'ютерними іграми було піддано статистичному аналізу.

Статистичні розрахунки нами були проведені за допомогою коефіцієнта кореляції Пірсона [68].

Розрахунки нами були проведені в програмі Microsoft Excel. Нами були отримані наступні результати: наявність кореляційного зв'язку між залежність від комп'ютерних ігор і комунікативних здібностей (r = 0.28прі p = 0.05), тобто при наявності комп'ютерної ігрової залежності у студентів їх рівень комунікативних здібностей буде знижуватися. Так само нами була виявлена ​​кореляційний зв'язок між залежністю від комп'ютерних ігор і суб'єктивним відчуттям самотності (r = 0.21 при p = 0.05), дана зв'язок вказує на те, що за наявності комп'ютерної ігрової залежності у студентів буде підвищуватися рівень суб'єктивного самотності.

 

Висновки за розділом

 

Для вивчення особливостей комунікативної сфери студентів з комп'ютерною ігровою залежністю нами використовувалися метод анкетування, метод психологічного тестування а так же метод статистичної обробки. Наше магістерську дослідження проводилося на базі інтернет-форумів присвячених комп'ютерним іграм.

Аналізуючи результати, отримані в ході нашого магістерського дослідження можна зробити наступні висновки: методом анкетування ми отримали дані згідно з якими студенти з комп'ютерною ігровою залежністю (КЗ) почали захоплюватися комп'ютерними іграми у віці 12 років. Середній час яке КЗ проводять за грою - 6-10 годин на тиждень, це вказує на важливу роль комп'ютерних ігор в житті студентів з комп'ютерною ігровою залежністю і в наслідок цього зневагою особистими справами і навчанням. Найбільш бажаний типами комп'ютерних ігор серед студентів виявилися рольові комп'ютерні ігри, а саме ігри з виглядом «з очей» «свого» комп'ютерного героя та ігри з виглядом ззовні на «свого» комп'ютерного героя - дані типи ігор є найбільш «затягують», однак ми не виключаємо можливості залежно від НЕ рольових комп'ютерних ігор.

У результаті емпіричного дослідження нами було встановлено що показники комунікативні схильності студентів з комп'ютерною ігровою залежністю є низькими: у студентів з низьким ступенем комп'ютерної ігрової залежності (НСтКІЗ) складає 6.6%, показник у студентів із середнім ступенем комп'ютерної ігрової залежності (СрСтКІЗ) дорівнює 28.5, даний рівень у студентів з високим ступенем комп'ютерної ігровою залежністю (ВСтКІЗ) складає 14.3, що полягає у відсутності прагнення до спілкування, обмежують свої знайомства, а так само відчувають труднощі при встановленні контактів з людьми; при вивченні здатності самоврядування в спілкуванні ми визначили, що для студентів з комп'ютерною ігровою залежністю характерна наявність середнього рівня здатності до самоврядування в спілкуванні у студентів з низьким ступенем комп'ютерної ігрової залежності (НСтКІЗ) дорівнює 46.6%, у студентів із середнім ступенем комп'ютерної ігрової залежності (СрСтКІЗ ) показник даного рівня становить 39.3% і 57.1% у студентів з високим ступенем комп'ютерної ігрової залежності (ВСтКІЗ), що полягає в наявності потреби бути в спілкуванні з самим собою, прояв залежно від ситуації спрямованість на партнера, а так само схильність до партнерства в спілкуванні ; здатність до самоуправління у спілкуванні у студентів з комп'ютерною ігровою залежністю у студентів із середнім ступенем комп'ютерної ігрової залежності (СрСтКІЗ), (НСтКІЗ) складає 60%, і даний рівень у студентів з високим ступенем комп'ютерної ігрової залежності (ВСтКІЗ) відповідно 42.8, що характеризується наявністю комунікативної агресивності виражається в спонтанності, деякій анонімності і слабкій здатності до гальмування; вивчення рівня суб'єктивного самотності студентів з комп'ютерною ігровою залежністю показує про наявність високого рівня суб'єктивного самотності у студентів з низьким ступенем комп'ютерної ігрової залежності (НСтКІЗ) рівні 66.6, у студентів із середнім ступенем комп'ютерної ігрової залежності (СрСтКІЗ) - 57.1 і 28.6 у студентів з високим ступенем комп'ютерної ігрової залежності (ВСтКІЗ) .

Так само нами було встановлено наявність кореляційного зв'язку між комп'ютерною ігровою залежністю та комунікативної сферою студентів (r = 0.28 при p = 0.05) полягає в тому, що студенти з комп'ютерною ігровою залежністю мають труднощі в здатності установленні соціальних контактів з іншими людьми,, а так же комп'ютерної ігровою залежністю і рівнем суб'єктивного самотності (r= 0.21 при p = 0.05), що вказує на появу труднощів у міжособистісному спілкуванні в слідстві комп'ютерної ігрової залежності.

 

Розділ III

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти