ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Корекція залежності від комп'ютерних ігор

Кількість робіт, присвячених проблемі комп'ютерної ігрової залежності, зростає з кожним днем, але лише в деяких з них пропонуються відповідні засоби корекції або лікування цього стану. Це когнітивно-бихевиоральна терапія, 12-крокова програма та експресивна арт-терапія. Доктор Kimberly Young представляє книгу для користувачів комп'ютерів, в якій описані варіанти самодопомоги. Ця книга називається «Caught in Net» («Загублені в мережі») [94].

Враховуючи певні труднощі у здійсненні міжособистісних взаємин та соціальної адаптації у осіб з комп'ютерною ігровою залежністю, у лікуванні найкраще використовувати саме групові види терапії.

Завдання групової терапії:

• підвищення самооцінки і самосвідомості;

• посилення контролю над імпульсами;

• збільшення стабільності міжособистісних відносин;

• соціальна адаптація.

Перспективно також застосування сімейної психотерапії, тому що дуже часто в основі комп'ютерної адикції лежить сімейна дисфункція і неадекватний стиль виховання і взаємин з дитиною. Крім того, вчені пропонують звертатися до служби анонімної допомоги або до віртуальної психологічної службі врунете [91].

В даний час багато дослідників вважають дуже перспективним застосування когнітивно-біхевіоральної терапії з метою корекції комп `ютерозалежних поведінки.

Так само рекомендують використовувати когнітивну терапію з двох причин: це класично і доступно, не потребує додаткових тренінгах [91].

Когнітивно-бихевиоральная терапія, або моделювання поведінки, будучи синтезом поведінкових методів з теорією інформаційних дій, є повчальною практикою, спрямованої на формування у клієнтів нових патернів поведінкових реакцій [62].

Л.Н. Юр'євої і Т.Ю. Больбот [91] була сформульована поетапна система корекції комп `ютерозалежних поведінки.

Таблиця3.1

Етапи Мета Методи психотерапії
I - діагностичний Подолання заперечення Індивідуальна
II - інформаційно-навчальний Усвідомлення проблеми Індивідуальна, групова
III – етап модифікації поведінкових стратегій Підготовка клієнта до реальних дій для зміни своєї поведінки і подолання фрустрації з напрямком на успіх, модифікація плану дій Індивідуальна, аутогенне тренування, когнітивно-бихевиоральная
IV - етапкорекції сімейних та соціальних відносин Запобігання виникнення рецидиву,підтримка подальших спроб клієнта змінитися Когнітивно-бихевиоральная, групова психотерапія
V – етап подолання наслідків комп'ютерної залежності Складання плану поетапної реабілітації в соціальної сфері Групова психотерапія, індивідуальна

Мета терапії: підвищення самооцінки та рівня самосвідомості, посилення контролю над імпульсами, збільшення стабільності міжособистісних відносин, соціальна адаптація.

Завдання терапії:

1. Виявлення існуючих проблем і проблематичних ситуацій;

2. Визначення нав'язливих думок і відчуттів, які призводять до комп`ютерозалежних поведінки.

Принцип терапії: не позбавляти користувача доступу до комп'ютера, а нормалізувати його комп'ютерну діяльність, роботу з комп'ютерними технологіями. Кожен етап має свою мету і особливі методичні підходи.

Головною метою першого діагностичного етапу (який в середньому триває 2 тижні) є подолання внутрішнього опору клієнта. Клієнт ще не готовий до змін, може не розуміти, що проблема існує. Терапевт повинен знайти мотивацію рухатися вперед, обговорити спочатку позитивні риси використання комп'ютера, потім негативні наслідки надмірного використання комп'ютера. Хворий може провести зв'язок між комп'ютерною діяльністю та негативними наслідками (проблеми у вузі, скарги батьків і близьких). Не потрібно відразу вчити і давати поради, це може викликати обурення клієнта. Потрібно визначити істотні умови, уявлення клієнта, правила і принципи життя, оцінку даної ситуації. Необхідно інформувати клієнта про патологічний використанні комп'ютера, причини виникнення комп'ютерної залежності, про характерні ознаки, стадіях розвитку, засобах корекції та профілактики виникнення цього стану. Найбільш продуктивно інформувати клієнта про негативні наслідки роботи з комп'ютером можна лише тоді, коли клієнт готовий до змін.

На другому етапі - інформаційно-навчальному - клієнт вже готовий до змін, але це рішення не має стійкої бази. Мета цього етапу - усвідомлення проблеми. Потрібно показати бар'єри на шляху змін, а також позитивні моменти зміни поведінки. Клієнт частіше відчуває пригніченість на початку цього етапу. На індивідуальних навчальних заняттях психолог підтримує клієнта, показує успіх інших хворих з такою проблемою. При вирішенні певної вище завдання моделювалася емоційно насичена проблемна ситуація, яка приводила до формування нової суб'єктивної моделі проблеми. Обговорювалося відповідність особистого випадку загальним критеріям патологічного використання комп'ютерів. Тривалість етапу - 2 тижні.

Третій етап - модифікація поведінкових стратегій. Мета - підготовка клієнта до реальних дій для зміни своєї поведінки і подолання фрустрації з направленням на успіх, модифікація плану дій. Клієнт готовий до визначення напрямку та етапів зміни поведінки. Він повинен навчитися контролювати час роботи і гри за комп'ютером (за допомогою різних засобів - годин, таймера на комп'ютері, перерв на прогулянки, виконання домашніх завдань, зустрічей з друзями і т. п.). Тактика терапії пов'язана з особливостями клієнта.Робота з хворим спрямована на усвідомлення тієї обставини, що незважаючи на рішення змінити свою поведінку, він не може контролювати внутрішні і зовнішні обставини, які можуть сприяти зриву. Потрібно з'ясувати розклад клієнта, чи потрібен йому комп'ютер для роботи, як часто він звертається до комп'ютера, який вид активності йому ще подобається і інше. Після того, як стратегії терапії виділені, план дій складний, проводиться втілення клієнтом плану в життя (усвідомлене поведінка).

Психолог повинен підтримувати всі позитивні зміни і контролювати дії клієнта. На початку клієнт може фіксувати явні ознаки насувається зриву, посилення фантазій про комп'ютер, зростанні емоційної напруги. Може статися так, що клієнт почне повертатися до початкових стадіях роботи. У цьому випадку йому потрібно пояснити, що це нормальний процес і необхідно чимало зусиль щоб рухатися вперед, але це реально. Мета - допомогти подолати фрустрацію і виробити стратегію поведінки, спрямовану на успіх, допомогти модифікувати план дій, і продовжувати підтримувати спроби клієнта змінитися.

Ця стадія може тривати дуже довго, тому що адиктивна поведінка необхідно подолати. Психолог активно сприяє зусиллям клієнта, спрямованим на пробудження конструктивних мотивів його особистості. Тривалість етапу - близько 4 тижнів.

Етап корекції сімейних і соціальних відносин. Цей етап починається, коли клієнт вже може контролювати свою поведінку. Мета - запобігти виникненню рецидиву. Можна запропонувати клієнту вести запис у журналі, де відзначати час, відчуття і події, які провокують повернення до комп'ютерних ігор, тобто рецидив. Тоді разом з клієнтом буде легше розібратися, що саме призводить до провокації комп `ютерозалежних поведінки. Дуже важливу роль відіграє соціальна підтримка (батьки, друзі). На даному етапі головне значення набуває навчальна і підтримуюча робота з членами сім'ї. З боку психолога необхідно довести правдиву інформацію про комп'ютерної залежності, намагатися вирішити існуючі сімейні конфлікти і розробити адекватні стратегії нівілірованія ситуацій, що провокують комп `ютерозалежних поведінку клієнта. Докори членів сім'ї можуть зменшувати самооцінку клієнта і контроль над емоціями, сприяти напрузі в афективної сфері і приводити до пошуку емоційної розрядки. Тривалість етапу - близько 2-3 тижнів.

Етап подолання наслідків комп'ютерної залежності. Цей етап настає тоді, коли проблема комп'ютерної залежності вже не існує. Вже не потрібно контролювати час за комп'ютером за допомогою годин, психолога або членів сім'ї. На даному етапі психолог разом з клієнтом складають план поетапної реабілітації в професійній сфері, стосунках з родичами і друзями. Визначаються можливі життєві перешкоди і способи їх вирішення (тривалість - 2-4 тижні).

Закінчуючи характеристику етапів корекції комп'ютерної залежності у осіб юнацького віку, слід зазначити, що ця схема динамічна, а тривалість етапів індивідуальна.

Поетапна система корекції комп `ютерозалежних поведінки, вказують Л.М. Юр'єва та Т.Ю. Больбот, покращувала адаптацію комп'ютерних адиктів, створювала передумови для більш свідомого використання комп'ютерних технологій. При проведенні психокорекційної роботи значна увага приділялася ліквідації та дезактуализации психотравмуючих чинників і ситуацій [92].

При роботі з залежними від комп'ютерних ігор так само використовують:

· Еріксонівський гіпноз;

· Психодраму;

· НЛП;

· тренінги особистісного зростання;

· тренінги спілкування;

· тренінги емоцій;

· екстремальні тренінги;

· тілесну терапію;

· арт-терапію [61; 104].

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти