ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Змістовий модуль 2. Процеси внутрішньої динаміки Землі.

Тема 5.Процеси внутрішньої динаміки Землі. Магматизм.

сновний зміст лекції: Загальна характеристика процесів внутрішньої геодинаміки.Джерела енергії та зони прояву.Інтрузивний та ефузивний магматизм.

 

Тематика і зміст лекцій Годи- ни Література: А) основна; Б) додаткова Обладнання, ресурси
  Процеси внутрішньої динаміки Землі. Магматизм.   .           А)1..Й.М.Свинко,М.Я.Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2003.24-36с. 2.И.А.Карлович.Геология.М.:Академический Проект,2004.29-49с. Б)3..Добровольский,А.Ф.Якушева. Геология.М.: „Недра”,1987. 4.А.Ф.Якушева. Общая геология.Изд-во Московского ун-та.1988.-446 с. 5.В.Г.Чирка.Мінерали і породи земної кори.К.,2003.-70.   . . Таблиця: “Кристалі-заційно-гравітаційна диференціація„    

Лабораторне заняття

Тематика і зміст робіт Години Література: А) основна; Б) додаткова Обладнання, ресурси
  Інтрузивний та ефузивний магматизм.   .   .       А)1.Й.М.Свинко,М.Я.Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2003. 24-36с.. 2.И.А.Карлович.Геология.М.:Академический Проект,2004. 29-49с. 3.А.А.Хижняк.Лабораторно-практичні заняття геології. 4.О.П.Фисуненко,Б.В.Пичугин.Практикум по геологиї. . Б) 5.В.В.Добровольскмй.Геология.М.:Владос,2004.-8-10с. 6. 4.В.В.Добровольский,А.Ф.Якушева. Геология.М.: „Недра”,1987. 7.А.Ф.Якушева. Общая геология.Изд-во Московского ун-та.1988.-446 с. 8.В.П.Бондарев.Геология.М.: ФОРУМ-ИНТРА-М,2004.     Таблиці: “ „   метаморфічні гірські породи

Самостійна робота 1) Замалювати : а)різні форми залягання магматичних порід,б) будову вулканічних апаратів,в) типи будови вулканів.

Завдання для співбесіди: 1). Що таке магматизм, магма, які види магматизму проявлені на Землі?2). Що таке магматична диференціація і як вона проявляється?4). Що таке ліквація та асиміляція магми ?)5.Що таке ксеноліти?6).Що таке кристалізаційна диференціація?7).Назвіть основні форми залягання магматичних інтрузивних гірських порід.8).Що таке вулканізм?9).Скільки вулканів на Землі, як вони підрозділяються, яка будова вулкану?10). Як розподіляються вулкани на земній кулі, до яких областей вониприурочені?11).Назвіть найкрупніші вулкани земної кулі і назвіть підрозділи вулканів в залежності від способу виливу лави, її складу та характеру виверження.12)Назвіть продукти виверження вулкану та приведіть характеристику твердих, рідких та газоподібних продуктів виверження.

Індивідуальна робота. 1) За рекомендованою основною та додатковою літературою ознайомитись з географічним поширенням вулканів та нанести ці райони на контурну карту. 2) Диференціація магми.

Форма контролю: доповідь на лабораторній роботі, питання на контрольній роботі, усне опитування.

 

Тема 6. Метаморфізм та його фактори.Типи метаморфізму.

сновний зміст лекції: .Ознайомлення з факторами та типами метаморфізму, характером, зонами та фаціями метаморфічних перетворень .

Тематика і зміст лекцій Годи- ни Література: А) основна; Б) додаткова Обладнання, ресурси
  Фактор метаморфізму. Типи метаморфізму. Характер,зони та фації метаморфічних перетворень.     А) 1.Й.М.Свинко,М.Я.Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2002. 16-220с. 2.И.А.Карлович.Геология.М.:Академический Проект,2004.481-484. Б)3.В.В.Добровольскмй.Геология.М.:Владос,2004.-270-282с. 4. 4.В.В.Добровольский,А.Ф.Якушева. Геология.М.: „Недра”,1987. 5.А.Ф.Якушева. Общая геология.Изд-во Московского ун-та.1988.   Таблиця „Зони кон -тактового метаморфізму „

Самостійна робота 1)За рекомендованою основною та додатковою літературою ознайомитись з контактово-метасоматичним метаморфізмом.

Завдання для співбесіди:1). Дайте визначення поняття „метаморфізм”.2). Які виділяють види метаморфізму?4). Які головні фактори метаморфізму ?5). Роль метаморфізму в формуванні корисних копалин і порід, які використовують в народному господарстві.6).Якого роду зміни відбуваються під час метаморфізму?

Індивідуальна робота: Характер метаморфічних перетворень.

Форма контролю: доповідь на лабораторній роботі, питання на контрольній роботі, усне опитування.

 

Тема 7. Тектонічні рухи.

основний зміст лекції:Ознайомлення з типами тектонічних рухів(коливні,складчасті,розривні).Сучасні і найновіші тектонічні рухи.

Тематика і зміст лекцій Години Література: а) основна; б) додаткова Обладнання, ресурси
        .Тектоніка та об’єкти її вивчення.Типи тектонічних рухів.Сучасні і найновіші тектонічні рухи.       А)1.Й.М.Свинко,М.Я.Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2002. 195-207с. 2.И.А.Карлович.Геология.М.:Академический Проект,2004.160-180с. Б)3.В.В.Добровольскмй.Геология.М.:Владос,2004. 4. 4.В.В.Добровольский,А.Ф.Якушева. Геология.М.: „Недра”,1987. 5.А.Ф.Якушева. Общая геология.Изд-во Московского ун-та.1988.   Таблиці: „Типи тектонічних рухів”, „ Елементи складки”

Лабораторне заняття

Тематика і зміст   Години Література: а) основна; б) додаткова Обладнання, ресурси
      Тектонічні рухи та їх типи.Залягання пластів гірських порід.Типи та елементи складок,типи розривних порушень.Гірський компас. .     .         А)1.Й.М.Свинко,М.Я.Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2003. 195-207с.. 2.И.А.Карлович.Геология.М.:Академический Проект,2004.160-180с. 3.А.А.Хижняк.Лабораторно-практичні заняття геології. 4.О.П.Фисуненко,Б.В.Пичугин.Практикум по геологиї. Б). 5.В.В.Белоусов.Структурная геология.М.,1986. 6. 4.В.В.Добровольский,А.Ф.Якушева. Геология.М.: „Недра”,1987. 7.А.Ф.Якушева. Общая геология.Изд-во Московского ун-та.1988.-446 с. 8.Н.И.Николаев.Новейшая тектоника и геодинамика литосферы .М.,1988. 9.А.А.Никонов. Современные движения земной коры. М.,1979.     Таблиці: “ Типи тектонічних рухів „ „Типи складок” „ Елементи складок ”

Самостійна робота: 1) Прикмети опускання і підняття земної кори.2) Типи складок. 3) елементи складок. 4)Типи розривних порушень.5)Гірський компас.

Завдання для співбесіди:1)Найновіші і сучасні тектонічні рухи,що їх відрізняє?2)Перерахуйте прикмети підняття та опускання місцевості.3)Розкажіть про методи вивчення сучасних тектонічних рухів.4)На яких картах і як відображені результати тектонічних рухів ?5)Перерахуйте найбільш розповсюджені види структур, які виникають при деформації в гірських породах та вкажіть на причини їх виникнення.6)Розкажіть про класифікації тектонічних рухів.

Індивідуальна робота: Сучасні, молоді, неотектонічні рухи та приклади їх проявлення.

Форма контролю: доповідь на лабораторній роботі, питання на контрольній роботі, усне опитування.

Тема 8. Землетруси.

сновний зміст лекції :Ознайомлення з історією процесу та силою землетрусів. Енергія землетрусів. Типи землетрусів. Попередження землетрусів.

Тематика і зміст лекцій Години Література: а) основна; б) додаткова Обладнання, ресурси
        Землетруси, енергія землетрусів, гіпоцентр і епіцентр. Типи землетрусів та їх попередження.       А)1.Й.М.Свинко,М.Я.Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2002. 208-215с. 2.И.А.Карлович.Геология.М.:Академический Проект,2004. 181-190с. Б)3.В.В.Добровольскмй.Геология.М.:Владос,2004. 4. 4.В.В.Добровольский,А.Ф.Якушева. Геология.М.: „Недра”,1987. 5.А.Ф.Якушева. Общая геология.Изд-во Московского ун-та.1988.   Таблиці: „Типи тектонічних рухів”, „ Елементи складки”

Самостійна робота: 1). Передбачення землетрусів.2) Енергія землетрусів3)Типи землетрусів.

Завдання для співбесіди:1)Які деформації виникають при передачі сейсмічних хвиль?2)В чому визначається інтенсивність землетрусів? Розкажіть про шкалу інтенсивності землетрусів.3)Що таке епіцентр та як встановлюють його положення? 4)Як і де утворюються цунамі?5)Розкажіть пр географію землетрусів. 6)Як прогнозують землетруси? 7)Що таке сейсмічне районування?

Індивідуальна робота: Географічне поширення землетрусів та зона найінтенсивнішого прояву землетрусів (широтний та меридіональний, нанести на контурну карту сейсмічно активнірегіони).

Форма контролю: доповідь на лабораторній роботі, питання на контрольній роботі, усне опитування.

Змістовий модуль 3. Процеси зовнішньої динаміки Землі.

Тема 9. Вивітрювання.

сновний зміст лекції.Ознайомлення з властивостями атмосфери, фізичним та хімічним вивітрюванням, продуктами вивітрювання. Кори вивітрювання. Основні типи давньої кори вивітрювання та пов’язані з нею корисні копалини.

Тематика і зміст лекцій Години Література: а) основна; б) додаткова Обладнання, ресурси
        Фізичне і хімічне вивітрюівання, продукти вивітрювання, кори вивітрювання.       А)1.Й.М.Свинко,М.Я.Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2002. 96-106с. 2.И.А.Карлович.Геология.М.:Академический Проект,2004. 191-207с. Б)3.В.В.Добровольскмй.Геология.М.:Владос,2004. 4. 4.В.В.Добровольский,А.Ф.Якушева. Геология.М.: „Недра”,1987. 5.А.Ф.Якушева. Общая геология.Изд-во Московского ун-та.1988.   Таблиця: „Схема утворення кори вивітрювання на тектонічно неактивних площах (за М. М. Страховим)”

Самостійна робота: 1) фактори і умови утворення кори вивітрювання (біокліматичні умови, рельєфу, часу). 2)Подайте схему утворення елювію та делювію.3). Подайте схему повного профілю кори вивітрювання в тропічній лісній області (з кн. Н. В. Короновського).

Завдання для співбесіди:1) Дайте визначення терміну „Вивітрювання”.2 ) Перерахуйте головні агенти фізичного вивітрювання.4)Які процеси відбуваються при хімічному вивітрюванні гірських порід?5)Дайте характеристику елювію та кори вивітрювання.6)Охарактеризуйте повний профіль древньої кори вивітрювання.7)Чому з породи однакового складу в різному кліматі утворюються грунти, які відрізняються за родючістю і хімічним складом?8)У чому суть закону зональності розподілу грунтів?

Індивідуальна робота1): Утворення родовищ корисних копалин при вивітрюванні.2)Будова кори вивітрювання в залежності від клімату (за Н. М. Страховим).

Форма контролю: доповідь на лабораторній роботі, питання на контрольній роботі, усне опитування.

Тема 10. Геологіна діяльність вітру.

основний зміст лекції:Ознайомлення з механізмом дії вітру як екзогенного фактору. Перенесення вітром частинок породи. Дефляція, коразія, еолові утворення. Роль вітру в формуванні лесу та пустель. Типи пустель.

Тематика і зміст лекцій Години Література: а) основна; б) додаткова Обладнання, ресурси
        Геологічна діяльність вітру. Дефляція, коразія, еолові утворення. Роль вітру в формуванні лесу та пустель.       А)1.Й.М.Свинко,М.Я.Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2002. 106-116с. 2.И.А.Карлович.Геология.М.:Академический Проект,2004. 208-217с. Б)3.В.В.Добровольскмй.Геология.М.:Владос,2004. 4. 4.В.В.Добровольский,А.Ф.Якушева. Геология.М.: „Недра”,1987. 5.А.Ф.Якушева. Общая геология.Изд-во Московского ун-та.1988.   Таблиці: „Схема утворення бархана”, „Параболічні дюни”.

Лабораторне заняття

Тематика і зміст   Години Література: а) основна; б) додаткова Обладнання, ресурси
      Геологічна діяльність вітру. Дефляція, коразія, еолові утворення.   .         А)1.Й.М.Свинко,М.Я.Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2002. 106-116с. 2.И.А.Карлович.Геология.М.:Академический Проект,2004. 208-217с. Б)3.В.В.Добровольскмй.Геология.М.:Владос,2004. 4. 4.В.В.Добровольский,А.Ф.Якушева. Геология.М.: „Недра”,1987. 5.А.Ф.Якушева. Общая геология.Изд-во Московского ун-та.1988.     Таблиці: „Схема утворення бархана”, „Параболічні дюни”.  

Самостійна робота: 1) Яке походження мають лесові покрови Євразії? 2)Способи переносу уламків (схема). 3). Подайте схему розвитку основних форм рельєфу оголених пісків (по Б. А. Федоровичу).

Завдання для співбесіди:1)Де і при якому кліматі проявляється вітер, як важливий геологічний фактор?2)У чому полягає геологічна діяльність вітру?3)Які типи бур ви знаєте?4)Що таке дифляція і коразія?5)Які форми рельєфук створюються цими процесами?6)У чому виявляється транспортна робота вітру?7)Які форми еолової акумуляції ви знаєте?8)Поясніть механізм формування барханів, дюн.9)Що таке еолова трансгресія?10)Що таке леси та як вони формуються?11)Назвіть основні типи пустель.

Індивідуальна робота. Покажіть на контурній карті південний кордон розповсюдження областей розповсюдження лесів та лесовидних відкладів на території Східно-Європейської рівнини.

Форма контролю: доповідь на лабораторній роботі, питання на контрольній роботі, усне опитування.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти