ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 23. Геологічна історія Землі в мезозойську еру.

основний зміст лекц:Ознайомлення з структурою земної кори і палеогеографією мезозойської ери. Основні риси геологічного розвитку земної кори в мезозої, клімат, корисні копалини.

 

Тематика і зміст Лекцій Години Література: а) основна; б) додаткова Обладнання, ресурси
          Геологічна історія Землі в мезозойську еру.       А)1. Й. М. Свинко, М. Я. Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2002. 331-350с. 2. И. А. Карлович. Геология. М.: Академический Проект, 2004. 618-647с. Б)3. В. В. Добровольскмй. Геология. М.: Владос, 2004. 4. В. В. Добровольский, А. Ф. Якушева. Геология. М.: „Недра”,1987. 5. А. Ф. Якушева. Общая геология. Изд-во Московского ун-та.1988.     Геологічна карта Геохронологічна таблиця

Лабораторне заняття

Тематика і зміст   Години Література: а) основна; б) додаткова Обладнання, ресурси
        Геологічна історія Землі в мезозойську еру.       А)1. Й. М. Свинко, М. Я. Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2002. 331-350 с. 2. И. А. Карлович. Геология. М.: Академический Проект, 2004.618-647 с. Б)3. В. В. Добровольскмй. Геология. М.: Владос, 2004. 4. В. В. Добровольский, А. Ф. Якушева. Геология. М.: „Недра”,1987. 5. А. Ф. Якушева. Общая геология. Изд-во Московского ун-та.1988. 6. О.П.Фисуненко,Б.В.Пичугин.Практикум по геологии.М.1979 7. А.А.Хижняк.Лабораторно-практичні заняття з геології. К.: „ Радянська школа”,1965.   Геологічна карта Геохронологічна таблиця

Самостійна робота: 1) На контурну карту нанести : схематичну реконструкцію материків в кінці крейдяного періоду..2) На контурну карту нанести розташування областей мезозойської складчастості.

Завдання для співбесіди:1)Які основні стратиграфічні підрозділи мезозою?2)Розкажіть, в чому особливості органічного світу мезозою?3)В чому причина загибелі динозаврів?4)Як розвивались платформи і рухомі пояси Землі в мезозої?5)На яких платформах в мезозої активно проявлявся траповий вулканізм?6)Які відмінності в розвитку Середземноморського рухомого поясу від Тихоокеанського в мезозої? 7)Які корисні копалини найбільш характерні для платформ і складчастих областей мезозойської ери?

Індивідуальна робота. 1) Корисні копалини мезозою.2)Причина загибелі динозаврів.3) Траповий вулканізм в мезозої.

Форма контролю: доповідь на лабораторній роботі, питання на контрольній роботі, усне опитування.

 

Тема 24. Геологічна історія Землі в кайнозойську еру.

основний зміст лекц:Ознайомлення з структурою земної кори і палеогеографією на початку кайнозойської ери. Проблема зледеніння в четвертинному періоді.Що до проблеми походження і еволюції людини. Основні риси геологічного розвитку земної кори в кайнозої, клімат, корисні копалини.

 

Тематика і зміст Лекцій Години Література: а) основна; б) додаткова Обладнання, ресурси
          Геологічна історія Землі в кайнозойську еру       А)1. Й. М. Свинко, М. Я. Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2002. 351-392с. 2. И. А. Карлович. Геология. М.: Академический Проект, 2004.648-689с. Б)3. В. В. Добровольскмй. Геология. М.: Владос, 2004. 4. В. В. Добровольский, А. Ф. Якушева. Геология. М.: „Недра”,1987. 5. А. Ф. Якушева. Общая геология. Изд-во Московского ун-та.1988.     Геологічна карта Геохронологічна таблиця

Лабораторне заняття

Тематика і зміст   Години Література: а) основна; б) додаткова Обладнання, ресурси
        Геологічна історія Землі в кайнозойську еру.       А)1. Й. М. Свинко, М. Я. Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2002. 351-370с. 2. И. А. Карлович. Геология. М.: Академический Проект, 2004. 648-68 с. Б)3. В. В. Добровольскмй. Геология. М.: Владос, 2004. 4. В. В. Добровольский, А. Ф. Якушева. Геология. М.: „Недра”,1987. 5. А. Ф. Якушева. Общая геология. Изд-во Московского ун-та.1988. 6. О.П.Фисуненко,Б.В.Пичугин.Практикум по геологии.М.1979 7. А.А.Хижняк.Лабораторно-практичні заняття з геології. К.: „ Радянська школа”,1965.   Геологічна карта Геохронологічна таблиця

Самостійна робота: 1) На контурну карту нанести корисні копалини кайнозойської (Альпійської) епохи рудоутворення.2) На контурну карту нанести розташування областей кайнозойської складчастості.

Завдання для співбесіди:1)Які основні стратиграфічні підрозділи кайнозою?2)Розкажіть, як відбулась еволюція біосфери в кайнозої?3)Як розвивалась у кайнозої Альпійсько-Гімалайська область Середземноморського поясу?4)Чим зумовлювалось складко- та гороутворення в межах Альпійсько-Гімалайської області?5)Опишіть еволюцію океану Тетіс у кайнозої.6)Як ви розумієте процеси епіплатформенного орогенезу?7)Які причини зміни кліматичних умов у кайнозої? 8)Що ви знаєте про наземні зледеніння антропогену?9)Які родовища корисних копалин кайнозойського віку вам відомі?

Індивідуальна робота. 1 Корисні копалини кайнозою.2)Причина антропогенних зледенінь.3) Еволюція людини.

Форма контролю: доповідь на лабораторній роботі, питання на контрольній роботі, усне опитування.

ТЕМИ ЛЕКЦІЙ

Тема К-сть годин Дати
1 Предмет і об’єкт вивчення геології.    
2 Відомості про Землю і Всесвіт.Планети Сонячної системи. Походження Землі і планет Сонячної системи. Форма,розміри,маса,щільність Землі.Внутрішня будова Землі та земної кори.  
3 Поняття про мінерали і гірські породи.Кристалічні речовини та їх будова.    
4 Найважливіші фізичні властивості мінералів.Морфологія мінералів.    
5 Класифікація і опис мінералів    
6 Гірські породи. Хімічний склад,структура і текстура та короткий опис магматичних порід.    
7 Осадові породи.    
8 Метаморфічні породи  
9 .Процеси внутрішньої динаміки Землі.Магматизм.  
10 Фактори метаморфізму.Типи метаморфізму. Характер,зони та фації метаморфічних перетворень.  
11 Тектоніка та об’єкти її вивчення.Типи тектонічних рухів.Сучасні і айновіші тектонічні рухи.  
12 Землетруси, енергія землетрусів, гіпоцентр і епіцентр. Типи землетрусів та їх попередження  
13 Фізичне і хімічне вивітрюівання,продукти вивітрювання,кори вивітрювання.  
14 Геологічна діяльність вітру. Дефляція, коразія, еолові утворення. Роль вітру в формуванні лесу та пустель.  
15 Схиловий стік. Стік тимчасових руслових Площинний безрусловий потоків.  
16 Геологічна діяльність річкових потоків.Річкова ерозія.Перенос й акумуляція осадків. Цикли ерозії і надзаплавні тераси.  
17 Підземні води і їх геологічна діяльність. Види води в породах. Походження підземних вод. Класифікація підземних вод.. Мінеральні води. Карстові процеси і зсувні процеси.  
18 Лід на землі і види льоду. Утворення і типи льодовиків. Геологічна робота льодовиків. Причини зледенінь.  
19 Руйнівна й акумулятивна робота морів та океанів. Типи морських відкладів.  
20 Принципами утворення осадових гірських порід. Поняття про фації та формації гірських порід  
21 Будова рельєфу дна Світового океану. Літосферні плити. Геосинклінальні пояси та їх розвиток. Платформи. Геотектонічні гіпотези еволюції земної кори.  
22 Основні уявлення про розвиток земної кори.  
23 Методи відносної геохронології, геохронологічна шкала, методи абсолютної геохронології.  
24 Тектонічні рухи та методи їх вивчення.  
25 Геологічна історія Землі в докембрії ( ар -хейська і протерозойська еонотеми).  
26 Геологічна історія Землі в палеозойську еру.  
27 Геологічна історія Землі в мезозойську еру.  
28 Геологічна історія Землі в кайнозойську еру  
   

ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

Тема К-сть годин Дата
1 Загальні відомості про Землю.  
2 Будова і склад Землі..  
3 Основи кристалографії  
4 Поняття про мінералогію.Фізичні та хімічні властивості мінералів..  
5 Класифікація та характеристика найголовніших мінералів .  
6 Класифікація та характеристика найголовніших магматичних порід.  
7 Класифікація та характеристика найголовніших осадових порід.  
8 Класифікація та характеристика найголовніших метаморфічних порід.  
9 Інтрузивний та ефузивний магматизм.  
10 Тектонічні рухи та їх типи.Залягання пластів гірських порід.Типи та елементи складок,типи розривних порушень.Гірський компас.  
11 Геологічна діяльність вітру. Дефляція, коразія, еолові утворення.  
12 Річкова ерозія. Перенос й акумуляція осадків. Цикли ерозії і надзаплавні тераси.  
13 Класифікація підземних вод.. Мінеральні води. Карстові процеси і зсувні процеси.  
14 Геологічна робота льодовиків. Причини зледенінь  
15 Руйнівна й акумулятивна робота морів та океанів. Типи морських відкладів.  
16 Основні структурні елементи земної кори.  
17 Стратиграфія і геохронологія  
18 Геологічні побудови (геологічні карти,розрізи,стратиграфічна колонка, палеотектонічний профіль,карти ізопахіт,епейрогенічна та фаціальна крива).    
19 Геологічна історія Землі в докембрії ( ар -хейська і протерозойська еонотеми).  
20 Геологічна історія Землі в палеозойську еру.  
21 Геологічна історія Землі в мезозойську еру.  
22 Геологічна історія Землі в кайнозойську еру.  

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти