ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Лужні і жильні породи, їх склад, характеристика. Утворення магматичних порід, їх знаходження в природі.

Лужні гірські породи– магматичні гірські породи, що містять фельдшпатоїди і (або) лужні темнокольорові силікати – лужні піроксени і (або) лужні амфіболи. За вмістом SiO2 (% мас.) Л.г.п. класифікуються на ультраосновні (<44), основні (44-53), середні (53-64), кислі (64-70).

Виділено 19 сімей Лужних гірських порід., в тому числі ультраосновних:

· сім’я лужних пікритів,

· мелілітитів,

· ультраосновних фоїдитів (клас вулканічних порід),

· мелілітолітів,

· ультраосновних фоїдолітів (клас плутонічних порід);

основних:

· сім’я лужних базальтоїдів,

· основних фоїдитів,

· лужних габроїдів,

· основних фоїдолітів;

середніх:

· сім’я лужних трахітів,

· фонолітів (клас вулканічних порід),

· лужних сієнітів,

· фельдшпатоїдних сієнітів (клас плутонічних порід);

кислих:

· сім’я лужних трахідацитів,

· пантелеритів,

· комендитів (клас вулканічних порід),

· сім’я лужних кварцових сієнітів,

· лужних гранітів,

· лужних лейкогранітів (клас плутонічних порід).

За співвідношенням Na2O : K2O розрізнюють серії:

· натрієву (>4),

· калієво-натрієву (1-4),

· калієву (<1 для ультраосновних і основних, <0,4 – для середніх і кислих Л.г.п.).

Граничний вміст суми лугів (Na2О+K2О, % мас.) складає в ультраосновних Л.г.п. понад 1-2, в основних 4,5-22, в середніх 7,8-22, в кислих 9-13.

Для лужних гірських порід характерні підвищені концентрації летких компонентів: F; CI; СО2; СН4 і ін. Типоморфні породотвірні мінерали Лужні гірські породи : олівін, клінопіроксен, меліліт, слюда, натрієві і калієві фельдшпатоїди (для ультраосновних); плагіоклаз, лужний польовий шпат, клінопіроксен, олівін, слюда, натрієві і калієві фельдшпатоїди (для основних); лужний польовий шпат, альбіт, лужний клінопіроксен, лужний амфібол, натрієві і калієві фельдшпатоїди (для середніх); лужний польовий шпат, альбіт, кварц, лужний клінопіроксен, лужний амфібол (для кислих).

Акцесорні мінерали: рамзаїт, ловеніт, ферсміт, ортит, лопарит, чкаловіт і ін. Структура дрібнозерниста до пегматоїдної, текстура масивна, порфіровидна, смугаста і ін. Колір світло-сірий до темно-сірого, іноді зеленуватий або рожево-сірий. Л.г.п. поширені в межах жорстких консолідованих сегментів континентальної земної кори (древні платформи, щити, складчасті області) і на океанічних островах, де складають масиви, вулканічні поля, групи масивів. Л.г.п. використовуються для отримання глинозему (уртити), скла (лейкофойяїти), кераміки (синирити) та ін. З Л.г.п. пов’язані родов. рідкісних корисних копалин (ніобій, цирконій тощо) і рідкісноземельних елементів, слюди, фосфатного залізняку, дорогоцінних і напівдорогоцінних каменів.

Під магматизмом розуміють сукупність складних процесів, які проявляються у вигляді внедріння магми в земну кору або виверження її на поверхню. Грецькою мовою μαγμα означає “тістоподібна маса”.

Магматизм розподіляється на інтрузивний (від лат. intrusio – вклинення, внедріння), та ефузивний (від лат. effusio – виливання, розтікання). Ефузивний магматизм частіше називають вулканізмом.

Магматичні процеси відбувалися на протязі усієї історії формування земної кори (близько 4,6 млрд. років). Відбуваються вони і зараз, хоч і набагато менше ніж на початковій стадії. Тому магматичні породи мають значне поширення в земній корі і складають не тільки "базальтовий" та "гранітний" шари, а й вклинюються в осадочну оболонку у вигляді різних за формою і величиною інтрузивних тіл.

За умовами формування інтрузивні тіла можна поділити на п’ять груп:

1. Гранітні масиви – в докембрійських складчастих комплексах. В їх утворенні основну роль відіграли процеси гранітизації.

2. Інтрузії батолітового типу, які утворюються переважно на великих глибинах в складчастих областях.

3. Інтрузивні тіла, які утворились на невеликій глибині (менше 1,5-2 км) і мають значно менші розміри.

4. Численні порівняно невеликі тіла, які генетично пов’язані з вулканічними процесами. Вони утворюються близько поверхні і тому їх часто можна побачити на поверхні Землі (в каналах, через які магма виливається на поверхню).

5. Тіла, що утворились у тріщинах гірських порід.

 

Осадові гірські породи(Уламкові).

Утворення уламкових порід. Структура порід

Уламкові породиутворюються в результаті механічного руйнування вже існуючих порід і накопичення уламків.

Структура уламкових гірських порід обумовлюється розмірами уламків: від великоуламкової (більше 2 мм) до тонкоуламкової (менше 0,005 мм).

2.Крупно уламкові (грубоуламкові) породи (псефіти).

В залежності від величини уламків серед них розрізняють три гранулометричних типи порід: грубоуламкові, або псефіти – породи, розмір уламків який перевищує 2 мм в поперечнику, група уламкових гірських порід, зерна яких мають розмір не менше ніж 2 міліметри. Найчастіше псефіти утворюються в гірських районах, у долинах рік, прибережних частинах морів. До псефітів належать: галька, щебінь, гравій, конгломерат, брекчія тощо.

 

Середньоуламкові породи (псаміти).

Середньоуламкові, або піщані, які ще називають псамітами, розмір уламків яких знаходиться в межах 2-0,05 мм, піщані породи – породи, що на 50 % і більше складаються з зерен мінералів та уламків гірських порід розміром від 0.05 до 1 мм.

Пухкі (рихлі) різновиди називають пісками, а зцементовані – пісковиками. Серед Псамітів розрізнюють мономінеральні (частіше за все кварцові), олігоміктові (кварц-полевошпатові й ін.) і полімінеральні (аркозові пісковики і ґраувакки) породи.

Псаміти утворюються переважно внаслідок фізичного вивітрювання гірських порід і подальшого перенесення та відкладення уламків. Деякі П. або самі є корисними копалинами (нерудні буд. матеріали), або вміщають скупчення нафти, газу, рідше алмази, золото, платину і ін. корисні копалини розсипних родовищ.

 

Дрібноуламкові породи (алевроліти)

Дрібноуламкові, або пилуваті породи, складені з уламків розміром від 0,05 до 0,005 мм. Дрібно уламкові, або алевритові, породи більш ніж на 50% складаються з алотигенних теригенно-уламкових зерен розміром від 0,005 до 0,05 мм. Зцементовані алевритові породи називаються алевролітами. В США до алевритових грунтів за значенням найближче термін «сілт» (silt – пил англ.) із частками розміром 0,002 – 0,05 мм та siltstone – алевроліт. Французькі геологи використовують для позначення утворень, близьких до алевролітів, терміни «лютит» (lutite – фр.) – уламкова порода, що складається з часток менших за 0,06 мм.
Алевроліти є утвореннями, перехідними між піщаними і глинистими породами. Грубозернисті алевроліти (0,05 – 0,1 мм) за мінеральним складом, структурою і характером цементів подібні до тонкозернистих пісковиків. Дрібнозернисті алевроліти (0,01 – 0,05 мм) звичайно є більш або менш глинистими відмінами порід. Дрібно алевритовий уламковий матеріал часто є суттєвою домішкою (до 25-50%) в глинах і аргілітах.

 

 

Породи змішаного складу.

Піщано-алевритові породи змішаного складу
Визначення найменування піщано-алевритових порід. За результатами гранулометричного аналізу визначення найменування піщано-алевритових порід здійснюється з використанням кла­сифікаційної трикутної діаграми, побудованою для системи пісок – алеврит – глина. Окрім суто піщаних, пилуватих і глинистих порід в природі існує низка змішаних утворень, представлених сумішшю часточок різних розмірів і складу. Найпоширенішими серед таких порід є суглинки, в яких кількість глинистого матеріалу складає 40-50% об’єму породи, і супіски, вміст в яких глинистих часток досягає 20-30%.

Класифікація уламкових та глинистих порід

Структура та клас порід Незцементовані Розмір зерен (уламків), мм Зцементовані
Незв’язні Зв’язні Загострені, кутасті Обкатані
Загострені, кутасті Обкатані
Велико-уламкові Глиби Щебінь: крупний середній дрібний Жорства: крупна середня дрібна Валуни Галька: крупна середня дрібна Гравій: крупний середній дрібний   >100   100-60 60-40 40-20   20-10 10-4 4-2 Брекчія крупна   Брекчія середня     Брекчія дрібна Конгло валун   Конгло-мерат   Гравел
Середньо-уламкові Пісок: гравелистий крупнозернистий середньозернистий дрібнозернистий пилуватий     2-1 1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 0,1-0,05   Піщаники
Дрібно-уламкові - - Супісок (лес) 0,05-0,005 Алевроліт
Тонко-уламкові - - Глини <0.005 Глинистий сланцевий (аргіліт)
Змішані - - Суглинок   Піщано-глинистий сланець

 

Хемогенні і органогенні породи

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти