ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Біологія великої рогатої худоби та перспективи розвитку скотарства в Україні

Модуль 1

Біологія великої рогатої худоби та перспективи розвитку скотарства в Україні

1.1. Місце великої рогатої худоби у зоологічній систематиці:

Систематика Назва

Тип А.Ссавці

2. Клас Б.Жуйні

3. Вид В.Хордові

4. Ряд Г.Власне велика рогата худоба

5. Підряд Д.Парнокопитні

6 . Підродина Є.Порожнисторогі

Родина Ж.Бики

 

1.2.Строки до сучасності приручення європейського тура такі:

1.500 тис.років 3.2 млн.років

2.1 млн.років 4.3-5 млн.років

 

1.3.Основні властивості тура наступні:

1.Пристосованість до рослинної їжі

2.Жуйність з чотирикамерним шлунком

3.Зуби мають добре розвинуту перетираючу поверхню

1.4.Світові центри походження тварин визначив:

1.В.І.Вавилов 2. І.І.Шмальгаузен 3. Є.А.Богданов

 

1.5.До різновидів туру відносяться:

1.Європейський 3.Австрійський

2.Азіатський 4.Американський

1.6.Вказані проміри худоби беруться такими мірними інструментами:

Мірні інструменти Проміри

1.Мірна стрічка А.Висота в холці

2.Мірна палка В.Висота в спині

3.Мірний циркуль В.Глибина грудей

Г.Ширина грудей

Д.Коса довжина тулуба

Е.Обхват грудей за лопатками

Є.Обхват п’ястка

Ж.Ширина заду в маклоках

З.Ширина заду в сідничних горбах

1.7.Найбільш бажаними для худоби різних напрямків продуктивності являються такі типи конституції:

Виробничий тип Тип конституції

1.Молочний А.Міцний

2.Молочно-м’ясний Б.Грубий рихлий

3.М’ясний В.Ніжний рихлий

Г.Ніжний щільний


1.8.Масть у ряді випадків є типовою і стійкою породною ознакою. із вказаного переліку до простих і складних відносяться такі:

1.Проста Масть

2.Складна А.Руда

Б.Строката

В.Сіра

Г.Чала

Д.Червона

Е.Чорна

Є.Ряба

1.9.Окрема частина тіла тварини це:

1.Інтер′єр 3.Екстер′єр

2.Стать 4.Конституція

1.10.При бонітуванні великої рогатої худоби застосовується такий метод екстер′єрної оцінки:

1.Окомірна оцінка 4.Побудова графіка-профілю

2.Вимірювання 5.Фотографування

3.Розрахування індексів

1.11.Роги у рогатої худоби з’являються на ____________ місяці після народження.

1.12.Ванноподібна та чашеподібна форма вим′я має таку характеристику:

1.Ванноподібне А.Поширене далеко вперед, довжина на 15%

2.Чашоподібне і більше перевищує ширину

Б.Середнє за довжиною і шириною.

В.Довжина на 5-15% перевищує ширину.

1.13.Округла, козина, примітивна форма вим′я має таку характеристику:

1.Округле А. Малорозвинене,напівкругле з маленькими

2.Козине малорозвиненими дійками

3.Примітивне Б.Має недорозвинені передні або сильно

гіпертрофіровані відвислі задні частки

В.Має невелику площу прикріплення,

довжина приблизно дорівнює ширині.

1.14. Вказані індекси характеризують такі особливості будови тіла великої рогатої худоби:

1.Високоногості А.Відносну довжину тварини порівняно з

2.Розтягнуті висотою

Б.Відносний розвиток кінцівок у висоту

1.15.Вказані індекси характеризують такі особливості будови тіла худоби:

1.Збитості А.Ніжність, грубість конституцій

Тазогрудний Б.Відносний розвиток передньої третини

3.Костистості порівняно з задньою

В.Відносний розвиток маси тіла

 


1.16. Правильно виміряти тварину забезпечують наступні умови:

1.Стоїть на прив’язі у стійлі

2.Стоїть на рівному майданчику

3.Тварина спокійна

4.Тварина збуджена

5.Задні кінцівки закривають передні і

навпаки якщо оглядати тварину ззаду

6.Вимірювання проводять вранці до

годівлі або через 3-3,5 год. після неї

7.Коли тварина не голодна

8.З правого боку

9.З лівого боку

1.17.Найдовша голова буває у худоби __________________напрямку продуктивності.

1.18.Індекс високоногості у порід молочного напрямку продуктивності _____________________ніж м’ясного.

1.19.Індекс костистості у британських м’ясних порід ________________ніж у молочних.

1.20.Індекс збитості має _______________величину у м’ясних порід.

1.21.Вказані проміри тіла худоби мають такі місця взяття:

Назва промірів Місця взяття

1.Висота в холці А.Від заднього краю остистого

2. Висота в спині відростка останнього спинного

3.Висота в крижах хребця до землі

Б.Від найвищої точки крижової кістки до

землі

В.Від землі до найвищої точки холки

1.22.Місця вимірювання названих промірів та використання мірних інструментів при їх взятті такі:

Назва промірів Місця взяття

1.Глибина грудей А.Від крайньої передньої точки

2.Коса довжина кістки плеча до крайнього

заднього внутрішнього виступу

сідничного горба

Б.По вертикалі (від холки до

грудної кістки) дотичній до

задніх кутів лопаток

1.23.З віком тазо-грудний індекс ___________________.

1.24.Грудний індекс, як правило, у заводських порід __________________ніж у примітивних.

1.25. Для оцінки функціональних властивостей вим’я використовуються наступні показники:

1.Величина разового надою 4.Тривалість доїння
2.Форма вим’я 5.Тривалість холостого доїння
3.Індекс вим’я 6.Інтенсивність доїння

1.26.Вказані індекси тілобудови худоби обчислюються наступним чином:

Індекси Формула

1.Костистості А. Коса довжина тулуба х 100

Висота в холці

2.Компактності Б. Обхват п’ястка х 100

Висота в холці

3.Високоногості В. Висота в холці – глибина грудей х 100

Висота в холці

4.Розтягнутості Г. Обхват грудей_____х 100

Коса довжина тулуба

1.27.Вказані індекси будови тіла худоби обчислюються наступним чином:

Індекси Формула

1.Грудний А.Ширина грудей х 100

Ширина в маклоках

2.Формату таза Б.Ширина грудей х 100

Глибина грудей

3.Перерослості В.Ширина в тазостегнових зчленуваннях х100

Ширина в маклоках

4.Тазо-грудний Г.Висота у крижах х 100

Висота у холці

1.28.На верхній щелепі різців у великої рогатої худоби __________.

1.29. Існує 2 метода обліку молочної продуктивності корів – щоденний (точний) облік і метод контрольних доїнь. Переваги кожного такі:

Методи 1. Щоденний 2.Контрольний Переваги А.Виявляє порушення годівлі та утримання Б.Використовується при наукових дослідженнях В.Зменшуються витрати праці на облік

1.30.Конверсія кормового протеїну в харчовий протеїн при виробництві молока великою рогатою худобою становить ___ кг.

1.31.На виробництво 1 кг протеїну яловичини потрібно ___ кг кормового протеїну.

1.32.Велика рогата худоба має такий період адаптації:

Умова Період

1.До нового клімату, років А.3 доби

2.До нових умов утримання, діб Б.3 роки

До нової групи, доба В.15 діб

4.До нових елементів утримання, доба

1.33.Згідно з науково-обгрунтованими нормами споживання м’яса і м’ясопродуктів на душу населення повинно становити _____ кг, у тому числі _____ кг яловичини.

1.34. В структурі споживання молока та молочні продукти, як джерело харчового продукту населення, повинні становити біля ________кг.


1.35.В залежності від ареалу поширення названі породи худоби відносяться:

1.Глобальні А.Швіцька

2.Локальні Б.Симентальська

3.Що зникають В.Чорно-ряба

Г.Лебединська

Д.Сіра українська

1.36.Згідно краніологічної класифікації названі породи худоби відносяться до такого типу:

Тип Породи

1.Довгоголовий А.Чорно-ряба

2.Широколобий Б.Симентальська

3.Короткорогий В.Лебединська

1.37.До вказаних груп порід худоби відносяться такі породи:

Групи порід Породи

1.З високим надоєм і А.Чорно- ряба

зниженим вмістом жиру Б.Джерсейська

2.Жирномолочні В.Англерська

3.З середнім надоєм і Г.Червона степова

вмістом жиру в молоці Д.Червоно- ряба

1.38.Найбільшу питому вагу серед молочних порід України в теперішній час займає:

1.Українська чорно-ряба молочна

2.Українська червоно-ряба молочна

3.Українська червона молочна

4.Симентальська

5.Білоголова українська

1.39.До вказаних груп споріднених порід худоби відносяться наступні породи:

Групи споріднених порід Перелік порід

1.Чорно-рябі А.Українська чорно-ряба молочна

2.Червоні Б.Симентальська

Бурі В.Монбельярдська

4.Сименталізовані Г.Англерська Д.Голштинська чорно-ряба

Е.Голландська чорно-ряба

Є.Лебединська

1.40. Із наведеного переліку порід використовувались при створенні української червоно-рябої молочної червоно-рябі породи наступні:

1.Червона степова 4.Червона датська

2.Симентальська 5.Айрширська

3.Монбельярдська 6.Червоно-ряба голштинська

1.41.Із наведеного переліку порід використовувались при створенні української бурої молочної породи такі:

1.Симентальська 4.Джерсейська

2.Лебединська 5.Чорно-ряба голштинська

3.Швіцька


1.42. Із переліку порід належать до худоби різних напрямів продуктивності відносяться такі:

Порода Краніологічний тип

1. Симентальська А. Bos taurus brachyceros

2. Швіцька Б. Bos taurus troutosus

3. Голландська чорно-ряба В. Bos taurus primiqenius

1.49 Спорідненою породою симентальській породі є _______ порода.

1.50.Найбільше на світове скотарство вплинула ________________ порода.

1.51. У світі нараховується ________ порід великої рогатої худоби.

1.52. Найбільшу питому вагу серед м′ясних порід України в теперішній час займає :

1. Українська м′ясна 3.Поліська м′ясна

2.Волинська м′ясна 4.Південна м′ясна


1.53. Найбільш скоростиглою м′ясною породою у світі вважають __________ породу.

1.54. Вказані породи мають таку масть:

Порода Масть

1. Кіанська А.Біла та світло сіра

2.Абердин-ангуська Б.Чорна

3.Шаролезька В.Кремово- біла без плям

4.Лімузинська Г.Яскраво червона, більш світла внизу

живота

1.55. При створенні поліської м′ясної породи великої рогатої худоби використовувались такі породи:

1.Чорно- ряба 5.Шаролезька

2.Симентальська6.Кіанська

3.Сіра українська 7.Абердин - ангуська

4.Шортгорнська

1.56. При створенні волинської м’ясної породи великої рогатої худоби використовувались такі породи:

1.Симентальська 5.Шаролезька

2.Чорно-ряба 6.Герефордська

3.Червона польська 7.Лімузинська

4.Абердин –ангуська

1.57. Серед м’ясної худоби усі рекорди за живою масою належать породі:

1.Кіанській

2.Абердин-ангуській

3.Шаролезькій

4.Українській м’ясній

1.58. Із наведеного переліку м’ясних порід худоби до скороспілих відносяться такі:

1.Українська м’ясна 5.Герефордська

2.Кіанська 6.Абердин-ангуська

3.Лімузинська 7.Санта-гердруда

4.Шортгорнська

1.59. Із наведеного переліку порід худоби використовувались при створенні української м’ясної породи наступні:

1.Чорно-ряба 4.Шароле

2.Симентальська 5.Кіанська

3.Сіра українська 6.Лімузинська

1.60. Згідно класифікації м’ясних порід великої рогатої худоби вони розподіляються на британські, франко-італійські, американські та вітчизняні. Вказані породи відносяться до таких:

Класифікація Породи

1.Британські А.Шаролезька

2.Франко-італійські Б.Кіанська

3.Американські В.Поліська

4.Вітчизняні Г.Волинська


Д.Герефордська

Е.Шортгорнська

Є.Санта-гертруда

1.61.Для видачі паспорта великої рогатої худоби та ветеринарної картки до нього необхідний такий документ:

1.Картка племінного бугая

2.Картка племінної корови

3.Журнал з відтворення стада великої рогатої худоби

4.Реєстраційна картка великої рогатої худоби

1.62.Час затвердження, інтенсивність росту молодняку на відгодівлі та забійний вихід у південної м′ясної породи такі:

Показник Варіант
А Б В
1.Час затвердження, рік
2.Інтенсивність росту, г 1100-1350
3.Забійний вихід, % 55-60 60-63 64-65

1.63.Максимальне споживання сухої речовини коровами на 100 кг живої маси при масі 500 кг і надою 30 кг молока складає:

1. 2,4 кг 2. 3,4 кг 3. 4,4 кг

1.64.Найбільша біоенергетична ефективність виробництва молока та яловичини при утриманні:

1. Прив′язному 2. Безприв′язному 3.На глибокій підстилці


МОДУЛЬ 2

Організація відтворення поголів′я, молочна продуктивність великої рогатої худоби. М′ясна продуктивність худоби

2.1.Вказані показники молочної продуктивності мають такі формули розрахунку:

Показники Формули

1.Коефіцієнт А.Надій за лактацію х 100

молочності Жива маса

2.Коефіцієнт Б.Фактичний надій за лактацію______ х 100

постійності надоїв Найвищий добовий надій х дійні дні

3.Середній вміст В.Сума 1% молока

жиру в молоці 100

4.Кількість Г.Сума 1% молока за період

молочного жиру Кількість натурального молока

за цей же період

2.2.Найвищі добові надої у корів молочних порід спостерігаються на _____ місяці лактації.

2.3. Характер лактаційної кривої залежно від рівня продуктивності і типу нервової діяльності корів наступний:

Визначення Термін

1.Період від отелення корови А.Сухостійний період

до її плідного осіменіння (парування) Б.Сервіс-період

2.Період від припинення лактації В.Лактаційний період

до наступного отелення корови

3.Період від отелення до її запуску

2.16.Середня тривалість тільності великої рогатої худоби становить __________днів.

2.17.Статева зрілість у великої рогатої худоби настає:

1.У 3-4 місяці 4.12-14 міс.

2.6-9 міс. 5.6-12 міс.

3.10-12 міс. 6.14-16 міс.

2.18.Індекс плідності являється високим, якщо він дорівнює ______.

2.19. Для кожної із наведених стадій онтогенезу відповідна характеристика така:

Стадія онтогенезу 1. Зародковий 2. Перед плодовий 3. Плодовий   Характеристика А.Триває з 34 до 60 доби пов’язана з інтенсивним органогенезом і формуванням основних анатомічних особливостей органів. Маса 8-25 г, ембріон схожий з організмом новонародженого теляти Б.Починає з утворення зиготи і триває 34 доби. Інтенсивний ріст і диференціювання основних систем і органів В.Тривалість 225 діб. Інтенсивний ріст кісткової, м’язової та жирової тканини. Розвиваються мозгові центри, які регулюють здатність до дихання, ссання, травлення, теплопродукції

 


2.20. Для кожної із наведених стадій онтогенезу дати відповідну характеристику:

Стадії онтогенезу 1. Новонародженості 2.Молочного живлення 3.Статевого дозрівання 4. Зрілості 5. Старіння   Характеристика А.Триває від 2 до 6-8 міс. Основний корм молоко поступово замінюється рослинними кормами. Інтенсивний ріст передшлунків. До кінця періоду стабілізуються процеси рубцевого травлення Б.Триває 2-3 тижні, від народження до відносної їх незалежності від материнського організму. Відбуваються зміни характеру дихання, кровообігу і живлення, становлення терморегуляції, вироблення умовних рефлексів на зовнішні фактори В.Це період найбільш інтенсивного росту після молочного періоду; у тварин регулярно повторюються статеві цикли, розвиваються вторинні статеві ознаки Г.Починається після закінчення загального росту тіла тварин. Тривалість залежить від експлуатації тварин, в середньому 8-10 років. У цей час проявляється максимальна продуктивність Д.Відбувається зниження обміну речовин і продуктивності тварин

2.21.Оптимальним вважають вирощування ремонтних телиць молочних та комбінованих порід при збільшенні живої маси від народження до 6 міс у _____ разів, до 18- міс віку _____ разів.

2.22. Умови за яких планують відтворення стада у молочному скотарстві такі:

Тривалість сервіс-періоду, діб Тривалість тільності, міс. Включення бракованих корів у план осіменіння Рівень бракування корів, %
1.30-60 А.8-9 I.Не включають а.10
2.60-90 Б.9-10 II.Включають б.15
3.90-120 В.10-11   в.На рівні ремонту

2.23.Показники м′ясної продуктивності худоби, які оцінюють після забою такі:

1.Жива маса 6.Передзабійна маса

2.Маса туші 7.Морфологічний склад

3.Середньодобовий 8.Хімічний склад

приріст 9.Оплата корму

4.Забійний вихід

5.Вгодованість


2.24.При народженні декількох телят молочність м′ясних корів визначають_________________________________________.

2.25.Визначення вказаних понять наступне:

Назва понять Визначення

1.Вихід туші А. Відношення маси туші (кг) до її довжини (см)

2.Забійна маса у відсотках

3.Забійний вихід Б. М’язова і сполучна тканина з жировим

4.М’ясо накопиченням на кістках

5.М’ясність туші В. Маса туші + маса внутрішнього сала

Г. Відношення забійної маси до передзабійної

виражене у %

Д. Відношення маси туші до передзабійної маси

виражене у %

2.26. Мускульна тканина в тушах великої рогатої худоби займає _____%.

2.27. Віковий період найбільшого нарощування м’язової тканини такий:

1. До 6 міс. 3. З 12 до 18 міс.

2. До 12 міс.

2.28. Послідовність відкладення жиру в окремих частках тіла при відгодівлі великої рогатої худоби така:

1.Поміж мускулами

2.В середині мускулів

3.Підшкірна

4.На внутрішніх органах

2.29. Вказані поняття мають таке визначення:

Поняття Визначення

1.Тіло тварин А.Відношення маси туші (кг) до її довжини (см)

2.Вирізка у %.

3.Жир-сирець Б.Маса тварини після 24-годинної голодної

4.М’якуш витримки без вмісту шлунково-кишкового

5.М’ясність туші тракту і сечового міхура.

В.Жир сорочковий, навколо нирковий, шлунко-

вий

Г.Це здухвиннопоперековий м’яз

Д.М’ясо без кісток і сухожилок

2.30.Оптимальний варіант живої маси, віку першого плідного осіменіння та першого отелу маток великої рогатої худоби такий:

Варіант Ознака
Жива маса, % від маси дорослої худоби Вік першого плідного осіменіння, міс. Вік першого отелу
20-24 29-33
70-75 15-18 24-27
14-16 23-25

2.31.Оптимальний веріант величини показників відтворної здатності молочних корів такий:

Показник Варіант
А Б В
1.Запліднюваність після першого осіменіння, %: -корів     60 і більше
2.Індекс осіменіння 1,3-1,5 2,0 2,5
3.Коефіцієнт відтворної здатності 0,85 0,75 0,35-1
4.Індекс плодючості (за Дохі) 41 і більше

2.32.Інтенсивність використання корів характеризують такі показники:

1.Коефіцієнт постійності лактації

2.Коефіцієнт молочності

3.Надій на середньорічну корову

4.Витрати корму на 1 кг/ц молока

5.Оплата корму молоком

6.Кількість молока виробленого на 100 га с.-г.угідь

2.33. Для виробництва яловичини використовують тварин, які можуть інтенсивно рости без зайвого відкладення жиру. Витрати корму на 1 кг приросту від народження до року повинні складати ____к.од і до 1,5 років ___ корм. од.

2.34.Вміст жиру в останніх порціях молока разового удою такий:

1. 0,5 4. 9

2. 1 5. 3

3. 2

2.35.Молоко вважається анормальним з вмістом таких речовин:

1.З збільшеним вмістом соматичних клітин

2.З збільшеним вмістом вітамінів, мінеральних речовин

3.Молоко нормального складу

2.36.Нормалізація молока проводиться з такою метою:

1.Для збільшення або підвищення вмісту білка в сировині

2.Для збільшення вітамінів в молоці

3.Для зниження або підвищення вмісту мінеральних речовин

4.Для зниження або підвищення вмісту сухого знежиреного молочного залишку

5.Для зниження або підвищення вмісту жиру в сировині

2.37.Основними методами визначення вгодованості забійних тварин являються:

1.За формою тіла

2.За ступенем розвитку м′язової тканини

3.За ступенем виступання остистих відростків і ребер

4.Промацуванням

5.Ступінь виступання маклоків


6.Окомірний

7.За допомогою приладів

8.За допомогою промірів

2.38.При виникненні суперечок щодо правильності визначення категорії вгодованості забійних тварин питання вирішують:

1.Шляхом проведення їх зважування

2.Шляхом проведення їх контрольного забою

3.Шляхом взяття промірів

2.39.Відбиток клейма на туші означає:

1.Вік 4.Ветсаногляд

2.Стать 5.Вид м′яса

3.Вгодованість

2.40.Залозистими клітинами вимені синтезуються такі речовини:

1.Жир 4.Глобулін

2.Лактоза 5.Мінеральні солі

3.Казеїн 6.Вітаміни

2.41.Назвати складові міжотільного періоду корів:

1.Сервіс-період і лактація

2.Лактація і сухостійний період

3.Ембріональний і сервіс-період

4.Тільність і сухостійний період

2.42.Найбільше впливають на відтворну здатність корів:

1.Тривалість сухостійного періоду

2.Тривалість міжотільного періоду

3.Тривалість сервіс-періоду

4.Оцінка за власною продуктивністю

2.43.Вказати особливості організації відтворення у інтенсивному молочному скотарстві:

1.Цілорічні отелення

2.Сезонні отелення (лютий, березень)

3.Природнє парування, інколи штучне осіменіння

4.Штучне осіменіння

5.Осіменіння протягом року

6.Проведення парувальної компанії (травень-червень)

2.44.Вказати нормальну тривалість родів великої рогатої худоби:

1. 10-15 хвилин 4. 0,5-4,0 години

2. 3-8 хвилин 5. 6,5-7 годин

3. 5-6 годин

2.45.Назвати причини неплідності тварин:

1.Природжена неплідність А.Інфантилізм

2.Набута неплідність Б.Фримартинізм

В.Неповноцінна годівля

Г.Вік тварин

Д.Технологія осіменіння


МОДУЛЬ 3

3.1. Терміни проведення у племзаводах вказаних контрольних заходів обліку кількості та якості молока у корів залежно від періоду лактації такі:

Групи тварин Визначення

1.Бугаї-плідники А.Один раз в рік до 5-річного віку.

2.Корови Б.При народженні, при відлученні від

3.Бугайці матерів, у віці 210 днів, у 12,15 міс.

4.Бугайці, що знаходяться В.В кінці кожного місяця контрольного

на контролі періоду з 8 до 15-міс. віку.

5.Телиці Г.При народженні, при відлученні від

матерів,у віці 210 днів,у 12 міс., при першому спарюванні (з вказівкою віку)

3.34. Екстер’єр м′ясної худоби оцінюють у такі терміни :

Групи тварин Визначення

1.Бугаїв А. У віці 3-х; 5-ти років відповідно

2.Корів до шкали.

3.Бугайців Б.Один раз на рік до 5 річного віку

4.Телиць відповідно до шкали

5.Бугайців, що знаходяться В.При призначенні до спарювання з

на контролі вказівкою віку.

Г.Після закінчення періоду контролю з вказівкою віку.

3.35. У стаді м’ясної худоби у відібрані групи корів залежно від племінної цінності входить така кількість маточного поголів’я:

Відібрані групи 1.Племінне ядро 2.Селекційна група 3.Виробнича група Кількість маточного поголів’я А.18-20% від загального маточного поголів’я Б.50-60% від загального поголів’я корів В.Корови, що не включені до племінного ядра  

3.36. Ознаки, за якими встановлюють сумарний клас молодняку м’ясних порід такі:

1.Витрати корму на 1 кг приросту 2.Індекс м’ясності 3.Конституція і екстер’єр 4.Жива маса 5.Породність   6.Походження 7.Пряма довжина тулуба 8.Обхват грудей  

 

3.37. Сумарний клас м′ясних корів встановлюють за такими ознаками:

1.Жива маса 2.Коса довжина тулуба 3.Індекс м’ясності 4.Конституція і екстер’єр 5.Витрати корму на 1 кг приросту 6.Молочність 7.Породність 8.Довговічність 9.Походження 10.Відтворна здатність

 


3.38. Сумарний клас м’ясних корів-первісток, у яких приплід на час бонітування не досяг 6 місячного віку встановлюють за такими ознаками:

1.Жива маса 2.Індекс м’ясності 3.Молочність 4.Конституція і екстер’єр 5.Витрати корму на 1 кг приросту 6.Породність 7.Походження 8.Оцінка за власною продуктивністю 9.Відтворна здатність 10.Пряма довжина тулуба

3.39. Сумарний клас бугаїв-плідників м’ясних порід встановлюють за такими ознаками:

1.Жива маса 2.Пряма довжина тулуба 3.Обхват грудей 4.Конституція і екстер’єр 5.Відтворна здатність 6.Витрати корму на 1 кг приросту 7.Оцінка за власною продуктивністю 8.Оцінка за якістю потомства 9.Плодючість 10.Походження

3.40. Бугаїв-плідників м’ясних порід за якостями нащадків оцінюють за такими ознаками:

1.За інтенсивністю росту у віці від 8 до 15 міс

2.За основними промірами у віці 15 міс

3.За живою масою у віці 10 міс

4.За живою масою у віці 15 міс

5.За витратами кормів на 1 кг

6.За типом нервової діяльності

7.за забійним виходом

8.За повном’ясністю і поливом жиру

3.41. Молочність м’ясних корів оцінюють за живою масою потомків у віці 210 днів в залежності від віку корів та кількості приплоду. При оцінці молочності молодих корів фактичну масу потомків у віці 210 днів збільшують:

у первісток ____ %; за другим отеленням на ____ %.

 

3.42.Форми племінного обліку у м′ясному скотарстві мають таку назву:

№ форми Назва форми

1. 1-мяс. А.Журнал реєстрації приплоду та вирощування молодняку

2. 2-мяс. Б.Журнал бонітування корів м’ясних порід

3. 3-мяс. В. Журнал з відтворення стада великої рогатої худоби

4. 4- мяс. Г.Журнал бонітування племінного молодняку великої

5. 5-мяс. рогатої худоби м’ясних порід

6. 6-мяс. Д.Картка племінного бугая м’ясної породи

7. 7-мяс. Е. Картка племінної корови м’ясної породи.

Є.Звіт про результати бонітування великої рогатої худоби м’ясного напряму продуктивності відповідної породи


3.43. Згідно діючої інструкції молодняк м’ясних порід оцінюють за ____ бальною шкалою.

3.44. Згідно діючої інструкції дорослу худобу м’ясних порід оцінюють за ____ бальною шкалою.

3.45. Для ремонту стада м′ясної худоби використовують молодняк, що одержали:

Стать Група тварин

1. Бугайці А. Від корів племінного ядра

2. Телиці Б. Від корів селекційної групи

 


Операції Час проведення

Операції Час проведення

1.Початок випоювання водою А. 3 –й день після народження

2.Перевід на випоювання збірним Б. 10-й день після народження

молозивом В. 7-14 день після народження

3.Обезрожування телят

електрокаутером

4.13.Ремонтних бугайців молочних порід ставлять на перевірку та оцінку з ____ місячного віку.

4.14.При вирощуванні бугайців плідників їх жива маса в контрольні періоди повинна перевищувати вимоги стандарту не менш як на ___%.

4.15.Для ритмічних отелень протягом року необхідно проектувати щомісяця тільність _________% корів, що є на 1 січня.

4.16. Потреба в перетравному протеїні в розрахунку на 1 корм. од. у телят до 3-місячного віку становить, г:

1. 60 – 65 3. 90-100

2. 75 – 80 4. 135-150

4.17.Витрати кормів на 1 ц молока залежать від рівня продуктивності корів. Витрати кормів на 1 ц молока при середньорічному надої 4500 кг такі:

1.0,1 3.1,0

2.0,5 4.1,5

4.18. Згідно типових схем годівлі в місячному віці телята молочних порід випивають молока за добу, кг:

1. 4 – 6 3.8-10

2. 1 – 2 4.11-18

4.19. Схеми годівлі телят передбачають випоювання незбираного молока не менше, кг:

1. 180 – 200 3.1000

2. 40 – 60 4.400-600


4.20.Із вказаних варіантів технологічних параметрів вирощування ремонтних бугайців у 2-му технологічному періоді (від 60 до 240 денного віку) є оптимальним:

Показник Варіант
А Б
1.Жива маса, кг на початку періоду, в кінці періоду, кг
310 і більше 290 і більше
2.Середньодобові прирости, г
3.Спосіб утримання Безприв′язний у клітках по 5-6 голів Прив′язний
4.Температура повітря у приміщенні, 0С
5.Вологість у приміщенні, %

4.21.Технологічні параметри вирощування бугайців у IV технологічному періоді наступні:

№ п/п Показник Варіант
А Б
Тривалість IV періоду, днів
Середньодобовий приріст
Спосіб утримання Безприв′язний Прив′язний у індивідуальних стійлах
Температура, 0С
Вологість, % 50-85

4.22.Тривалість перебування корови з телям у деннику повинна бути такою:

1.До 6 годин 4.До 36 годин

2.До 12 годин 5.До 48 годин

3.До 24 годин

4.23.При відборі перевірюваних бугаїв середня запліднювальна здатність їх сперми за результатами усіх корів повинна бути не нижче, %;

1.40 3.60

2.50 4.70

4.24.Визначити оптимальний режим використання бугаїв-плідників при повноцінній годівлі у віці, міс.;

Вік Режим використання

1.9-10 А.Два еякулята через 4 дні

2.11-18 Б.Два еякулята через 6 днів

3.19-24 В.Один еякулят через 6 днів

4.25-36 Г.Один еякулят через кожні 12 днів

4.25.На оцінку за якістю потомства ставлять тільки тих бугаїв, які пройшли ____________________експертизу.

4.26.Вкажіть в перші 2-3 тижні характерний для теляти тип травлення:

1.Сичугово-кишковий 2.Рубцевий


Показники Параметри

1. Підвищення продуктивності А. 25-30 %

2. Зниження витрат кормів Б. 12-15%

3. Зниження витрат енергоресурсів В. 15-20%

5.16. Оптимальні показники енергоресурсозбереження при організації в господарствах прифермкультурних та покращених природних пасовищ з загінно-порціонною, із застосуванням електропастухів системою випасання худоби такі:

Вік, міс. Фронт годівлі, см

1.3-5 міс.А. 15

2.6- 8 міс. Б. 13

3.9-12 міс. В. 11

4.13-15 міс. Г. 10

5.16-24 міс.


5.36. Нормативи фронту годівлі ( см) при фіксованому утриманні худоби

МОДУЛЬ 6

Технологія виробництва яловичини у молочному скотарстві. Технологія спеціалізованого м′ясного скотарства. Особливості радіоактивного забруднення. Енергозбереження у скотарстві

6.1. Оптимальним розміром технологічної групи бугайців на відгодівлі при безприв’язному утриманні в станках є:

1.24-25 особин

2.30-40 особин

3.40-50 особин

4.18-20 особин

5.50-60 особин

 

6.2. На комплексах та спеціалізованих фермах по вирощуванню і відгодівлі худоби технологічні групи комплектують з урахуванням віку та живої маси худоби. Відповідність названих параметрів періоду відгодівлі така:

Період 1.Вирощування 2.Дорощування 3.Відгодівля Вік А. 10 міс. Б. 6 міс. В. 10-20 днів Різниця в живій масі І.5-10 ІІ.20 Жива маса, кг а. 35-50 б. 250 в. 150

6.3. За умов інтенсивної годівлі ростуть інтенсивніше не кастровані бички чи кастровані __________________.

6.4. Вкажіть оптимальний вік досягнення молодняком великої рогатої худоби здавальних кондицій 400-450 кг, що характерно для напівінтенсивної системи вирощування і відгодівлі:

1. 18-20 міс

2. 13-14 міс

3. 22-24 міс

4. 16-18 міс

6.5. Молочний період при відгодівлі на м′ясо худоби молочних та комбінованих порід триває:

1. 60-120 днів

2. 1-2 міс

3. 4-6 міс

6.6. Під ростом розуміють:

1. Збільшення розмірів організму, його маси, лінійних та об′ємних розмірів

2. Процес, що відбувається на ранніх стадіях онтогенезу

3. Процес, при якому дисиміляція перевищує асиміляцію


6.7. Оптимальні розміри ферм з виробництва яловичини при вирощуванні телят з 14-20-денного до 14-18-місячного віку в умовах основних зон України згідно Відомчих норм повинні бути такими:

Зона Розміри (скотомісць)

Полісся А.3000-6000

2.Лісостеп Б.3000-9000

3.Степ

6.8. Які показники м′ясної худоби враховують при формуванні нагульних черед:

1. Стать 4. Живу масу

2. Породу 5. Тип конституції

3. Вік 6.Вгодованість

6.9. Привести у відповідність тип годівлі та періодів вирощування худоби на м’ясо:

Періоди Тип годівлі

1. Вирощування А.Об’ємно-концентратний

2. Дорощування Б.Молочно-концентратний

3. Відгодівля В.Силосний

Г.Жомовий

Д.Пасовищний

6.10. Відповідність указаних типів відгодівлі та частки основного корму в структурі раціону наступна:

Полісся А.800-1200

2.Лісостеп Б.400-600

3.Степ В.600-800

6.21. В м’ясному скотарстві бажано проводити ___________ отелення.


6.22.При безприв’язному утриманні м’ясної худоби прибирання гною на фермах проводиться бульдозером в кількості _____ разу на рік.

6.23. Із зазначених нижче систем утримання м’ясної худоби найбільш ефективна та маловитратна є:

1.Стійлово-вигульна без використання пасовищ

2.Стійлово-вигульна з використанням пасовищ

3.Стійлово-табірна без використання пасовищ

4.Стійлово-табірна з використанням пасовищ

5.Цілорічна стійлова

 

6.24. Основним напрямом збільшення виробництва яловичини в Україні є:

1.Забезпечення кормами та повноцінна годівля худоби

2.Використання енергоресурсозберігаючих технологій

3.Використання промислового схрещування молочної худоби з м′ясною

4.Збільшення чисельності поголів′я молочних і комбінованих порід

5.Розвиток галузі м′ясного скотарства

 

6.25.Коефіцієнти переходу вказаних радіонуклідів з годівлею тварин у молоко коров′яче наступні:

1. Цезій 137 А. 0,32

2.Стронцій – 90 Б. 0,42

В. 0,44

Г. 0,54

Д. 0,62

Е. 0,64

6.26.Коефіцієнти переходу радіонуклідів з годівлею тварин у яловичину:

1. Цезій 137 А. 0,02

2. Стронцій – 90 Б. 0,03

В. 0,04

Г. 2

Д. 4

Е. 6

6.27.У годівлі тварин, які знаходяться на забрудненій радіонуклідами території застосовують наступні кормові добавки:

1.Природні А.Глина

2.Штучні Б.Цеоліти

В.Одержані з морських водоростей

Г.Одержані з панцирів крабів

6.28. Відгодівля молодняку великої рогатої худоби на зерновій бразі потребує доповняти раціон:

1. Протеїновими кормами;

2. Грубими кормами;

4. Азотомісткими неорганічними добавками;

3. Фосфорними добавками.


6.29. В умовах молочного скотарства використовується трьохстадійна технологія відгодівлі худоби. Відповідність періодів вирощування та середньодобових приростів при її застосуванні така:

МОДУЛЬ 1

№ теста Відповіді № теста Відповіді
1.1. 1Б, 2А, 3Г, 4Д, 5Б,6Ж, 7Є 1.39 1АДЕ, 2Г, 3Є 4БВ
1.2 1.40 2,3,5,6
1.3 1,2,3 1.41 2,3,4
1.4 1.42 1БВГЄЗ, 2АДЕ, 3ЖІ
1.5 1,2 1.43 Герефордська
1.6 1ДЕЄ, 2АБВГД, 3ЖЗ 1.44 1,4,6,7

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти